‘Kara para aklama’ merkezine dönebiliriz!

banner37

Yurt içi veya yurt dışında kayıt dışı kalmış paranın hiçbir sorgulama yapılmadan yüzde 2.5 vergi alınması şartıyla ülkede kayıt altına alınmasını amaçlayan yasa gücünde kararname, yürürlüğe girdi. Maliye uzmanları ve iktisatçılar ise, bu konuda endişeli:

‘Kara para aklama’ merkezine dönebiliriz!
banner8

Ceren ÖZBİL

VERGİ İNCELEMESİ YOK… Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname, çeşitli sebeplerle kayıt dışı kalmış paralarla ilgili uzlaşmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler hakkında ödenecek vergi miktarında indirim yapmak suretiyle, yurt içi veya yurt dışında bulunan kayıt dışı kalmış paranın kayıt altına alınmasını içeriyor. Buna göre, başvuru yapanların beyan ettiği para miktarı üzerinden yüzde 2.5 oranında vergi hesaplanacak ayrıca haklarında tarh ve tahakkuk edilecek verginin zamanında ödenmesi koşuluyla beyan edilen para miktarları, vergisi ödenmiş kazanç olarak kabul edilecek ve haklarında herhangi bir araştırma, vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.

“YÜRÜRLÜKTE YASA VAR”… Maliye eski bakanlarından kamu maliyesi uzmanı Zeren Mungan, kara para konusunda ülkemizde yasası olduğunu, kara para kapsamına girebilecek nitelikteki durumların suç olmasını yasa gücündeki kararnamenin kaldırmayacağını ifade etti. Mungan, “Kara para konusunda bir mevzuat var ve AB’ye de uyumludur. O çerçevede kara para kapsamına girecek bir durum söz konusuysa, bununla ilgili yasal işlemler yapılmak zorundadır” şeklinde konuştu.

“PARANIN NERDEN ELDE EDİLDİĞİ SORGULANMAYACAK”… İktisatçı Devrim Barçın, yasa gücündeki kararname kapsamında beyan edilen paraların “nereden”, “ne şekilde” ve “ne zaman” elde edildiğine yönelik herhangi bir sorgulama yapılmayacağının açıkça yer aldığını belirtti. Barçın, “Yani bu, sanal bette kazanılan, ya da benzeri bir sürü kara paranın ülkemizde aklanmasına yol açacaktır” dedi.

Yurt içi veya yurt dışında kayıt dışı kalmış paranın hiçbir sorgulama yapılmadan yüzde 2.5 vergi alınması şartıyla kayıt altına alınması amacıyla hazırlanıp Bakanlar Kurulu’nda onaylanan Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yasa gücünde kararname, “ülkede kara para aklanmasına kapı açacağı”, “vergi adaletsizliği oluşturacağı” ve “resim, vergi ve harçlarla ilgili düzenlemelerin yasa gücünde kararname ile yapılıp, yapılmayacağı” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Maliye eski bakanlarından Kamu Maliyesi Uzmanı Zeren Mungan ile iktisatçı Devrim Barçın, söz konusu yasa gücündeki kararnameyi KIBRIS Gazetesi’ne değerlendirdi.

Mungan, söz konusu yasa gücünde kararnamenin içeriğini tam okumadığını ancak kara para konusunda ülkenin bir yasası olduğunu ve bir kara para olayı tespit edilmesi durumunda da bu yasal mevzuatın uygulanacağını kaydetti.

Barçın ise bu yasa gücünde kararnamenin içeriğinde beyan edilen paraların “nereden”, “ne şekilde” ve “ne zaman” elde edildiğine yönelik herhangi bir sorgulama yapılmayacağının açıkça yer aldığını ifade etti ve bunun da kara paranın ülkemizde aklanmasına kapı açacak bir unsur olduğunu belirtti.

Mungan: Kara para ile ilgili yürürlükte bir yasa var

banner134

Maliye eski bakanlarından Kamu Maliyesi Uzmanı Zeren Mungan, kara para konusunda ülkenin bir yasası olduğunu belirtti.

Bu yasa çerçevesinde kara para kapsamına girebilecek nitelikteki paraların suç olmasını yasa gücündeki kararnamenin kaldırmayacağını ifade eden Mungan, “Kara para konusunda bir mevzuat var ve AB’ye de uyumludur. O çerçevede kara para kapsamına girecek bir durum söz konusuysa, bununla ilgili yasal işlemler yapılmak zorundadır” dedi.

Mungan, kayıt dışı ekonomiyle ilgili en önemli unsurlardan birinin de “vergi afları” ve benzeri uygulama ile düzenlemeler olduğunu söyledi ve bunların düzenli vergi ödenmesini engelleyici unsur olduğunu kaydetti.

Zeren Mungan, bu afların sık sık yapılmasının vergi kaçağının devam etmesini sağlayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Sürekli bu tür düzenlemelerin yapılması doğru değildir.

Bizim de görevde olduğumuz dönemde belli düzenlemeler yapıldı ancak onlar, mevcut yasalar içinde gecikmeler ve benzeri nedenlerle yapılmıştı.

Ama onun dışında, vaktinde vergisini ödemeyene sık sık çıkartılan aflar kayıt dışı ekonominin devamına neden olur. Bu durum kayıt dışı ekonominin cezbedici unsurları olarak kayıtlara geçer. İnsanları düzenli vergi ödemekten uzaklaştırır. Temelde bu tür düzenlemelerin yapılması yanlıştır. Bu tür düzenlemeler savaş sonrası, afet sonrası yapılabilir. Örneğin Türkiye’de çok önemli yangınlar oldu. Buralarda yaşayan, buralarda iş yapanlarla ilgili bir takım vergi kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılabilir”.

Barçın: Kara paranın ülkemizde aklanmasına yol açacaktır

İktisatçı Devrim Barçın, bu yasa gücündeki kararnamenin, gelirini şirket olarak ya da gerçek kişi olarak beyan etmeyenler ile yasa dışı yollardan para kazananlarının devlet gidip, o paraları beyan ederek yüzde 2.5’ini devlete vergi olarak ödedikleri takdirde hukuki olarak, yani yasalara uygun olarak aksedilmesini içerdiğini söyledi.

Ayrıca beyan edilen bu paraların “nereden”, “ne şekilde” ve “ne zaman” elde edildiğine yönelik de herhangi bir sorgulama yapılmayacağının açıkça yer aldığını kaydeden Barçın “Yani bu sanal bette kazanılan, ya da benzeri bir sürü kara paranın ülkemizde aklanmasına yol açacaktır” dedi.

Devrim Barçın ayrıca bu durumun, vergisini zamanında ödeyenler için de bir vergi adaletsizliği doğuracağını belirtti ve bugün kamuda ya da özelde çalışan insanların, gelirlerinin yüzde 37’sine kadar vergi ödediğini, bu kararname ile kayıt dışı gelir elde eden kişilerin ve zamanında devleti zarara uğratanların sadece yüzde 2.5 vergi ödeyerek paralarını kayıt altına alacağını ifade etti.

Bunu gören insanların da vergi beyanlarını ona göre yapacağından söz eden Barçın, ayrıca bu durumun Anayasa’ya da aykırı olduğunu söyledi.

Barçın, “Anayasa’nın ilgili maddelerinde çok açık bir şekilde vergi, resim ve harçların, her türlü vergi hususlarının sadece yasa ile düzenlenebileceğini öngörmektedir. Yani ‘siz getirin paranızı kayıt içine alalım’ diyerek bir kararname ile bunu yapamazsınız. Ancak yasa ile yapılabiliyor. Kararname ile yapılması da mevzuat düzenlemesi olarak Anayasaya aykırıdır” ifadesini kullandı.

Yasa gücündeki kararnamenin gerekçesi

Bakanlar Kurulu’nun Anayasa’nın 112'nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak yürürlüğe koyduğu kararnameyle; gerçek ve tüzel kişilerin yurt içi veya yurt dışında bulunan Türk Lirası ve/veya döviz cinsinden paralarının beyan edilmesiyle KKTC ekonomisine kazandırılması ve vergi kaybıyla kayıt dışılığın önlenmesi amaçlanıyor.
Genel gerekçeye göre, yasa gücünde kararnameyle “ülke ekonomisi açısından çeşitli sebeplerle kayıt dışı kalmış paralar hususunda uzlaşmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler hakkında ödenecek vergi miktarında indirim yapmak suretiyle yurt içi veya yurt dışında bulunan kayıt dışı kalmış paranın kayıt altına alınarak ekonomiye kazandırılmasını teşvik etmek ve bu yolla kayıt dışılık ile yaşanan vergi kayıplarının önlenmesi” hedefleniyor.
Yasa gücünde kararname kuralları şöyle:
“Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan Türk Lirası ve/veya döviz cinsinden paraların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne getirilerek ekonomiye kazandırılmasını,
Gerçek ve tüzel kişilerin yurt içinde bulunan yasal olarak kayıtlı olmayan paraların beyan edilmesi ve vergisinin ödenmesi ile ekonomiye kazandırılmasını,
Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi yükümlülerinin yasal defter ve muhasebe kayıtlarında yer almayan paraların Gelir ve Vergi Dairesi’ne beyan edilerek yasallaştırılmasını kapsar.”

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75