Kaygı verici tablo

banner37

Akademisyenler Gökçekuş ve Sonan’ın hazırladığı, Friedrich Ebert Vakfı’nın yayınladığı çalışmaya göre, puan düştükçe ‘yolsuzluğun arttığını gösteren’, Yolsuzluk Algı Endeksi 2018 skorumuz 100 üzerinden 37. Buna göre, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yayınladığı 2018 listesindeki 180 ülkenin ortalaması olan 43'ün oldukça altındayız

banner87
Kaygı verici tablo
banner90
banner8

   Akademisyenler Ömer Gökçekuş ve Sertaç Sonan’ın hazırladığı ve Friedrich Ebert Vakfı’nın yayınladığı “2018 Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporu”na göre KKTC’nin Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin (Transparency International, TI) her yıl yayınlanan Yolsuzluk Algı Endeksi (Corruption Perceptions Index, CPI) 2018 skoru 100 üzerinden 37…

   0-100 ölçeğinde, ‘sıfır’ yolsuzluğun çok yüksek olduğuna, 100 ise yolsuzluğun hiç bulunmadığına işaret ediyor… Bu skor 2019 yılının başında Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından yayınlanan 2018 yılına ait listedeki 180 ülkenin ortalaması olan 43'ün oldukça altında… Yani KKTC’yi 93'üncü sıraya yerleştiriyor...

   Uzmanlar tarafından verilen yanıtlar temelinde hesaplanan ‘Bertelsmann SGI’ skorlarına bakıldığında ise,

yine kaygı verici tabloyla karşı karşıya kalıyoruz.

   ‘Bertelsmann SGI’ skorumuz 22. Yani, kamudaki yetkililerin işlerini dürüst şekilde yapmalarını sağlamak için oluşturulan mekanizmalar fiiliyatta caydırıcı olmaktan çok uzak.

Güney Kıbrıs’ın gerisindeyiz

   Akademisyenler Ömer Gökçekuş ve Sertaç Sonan, ülkemizin skorunda geçen seneye göre 3 puanlık düşüş ve buna bağlı olarak sıralamada 12 basamaklık gerileme görüldüğünü belirtti.

   Bu gerilemenin temel sebebinin uzmanlardan gelen skordaki keskin düşüş olduğuna işaret eden iki akademisyen, şöyle dedi:

   “Ülkemizin geçen seneki skoru, komşumuz Türkiye'nin skoruyla aynıyken, bu yıl Türkiye'nin skorunun 4 puan gerisine düşmüştür. Performansımız, geçen seneye göre 3 puanlık artışla 59 skoruna ulaşan güney komşumuzun skorunun da oldukça gerisindedir.

   Genel sıralamada skoru 88 olan Danimarka birinci, 87 skoruna sahip olan Yeni Zelanda'ysa ikinci durumdadır. Skoru 10 olan Somali'yle, skoru 13 olan Suriye ve Güney Sudan sıralamanın sonundaki üç ülkedir”.

“Listelerde ülkemize yer verilmiyor”

   Ömer Gökçekuş ve Sertaç Sonan, Uluslararası Şeffaflık Örgütü-Yolsuzluk Algı Endeksi’nin (TI-CPI) farklı kurumların hazırlamış olduğu çalışmalardan yolsuzlukla ilgili kısımların bir araya getirilmesinden ortaya çıkan bileşik bir endeks olduğunu belirtti.

   “Ne yazık ki, bu farklı çalışmaların hiçbirisi ülkemize yer vermemektedir. Bundan dolayı, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yararlandığı kaynaklar olan IMD, WEF, EIU ve Bertelsmann SGI'den gelen sorularla biz bir anket oluşturduk” diyen akademisyenler, çalışmanın bu bölümünde, önce dört kaynaktan gelen sorulara verilen cevaplar ışığında hesaplanmış skorlara ayrı ayrı yer verildiğini, her skorun ülkemizi sıralamada hangi noktaya yerleştirdiğine bakılarak, bileşik endeks skorunun bizi nasıl bir noktaya taşıdığının değerlendirildiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs, 63 olan AB ortalamasının uzağında

   KKTC'nin 2018 yılı için IMD skorunun 41 olarak hesaplandığını ifade eden iki akademisyen, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün metodolojisinde olduğu gibi KKTC skorunun da iş insanlarına yapılan anketle belirlendiğini kaydetti.

   Akademisyenler, şöyle dedi:

   “Güney komşumuzun skoru 50'dir. Bu skor Avrupa Birliği ortalaması olan 65'in oldukça altındadır. Malta için bu skor mevcut değildir. Yakın komşularımız Türkiye ve Yunanistan'ın skorları sırasıyla 48 ve 38'dir. 

   Ülkemizin 2018 yılı WEF skoru 51 olarak hesaplanmıştır. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün metodolojisine uygun olarak, bu skor da sadece iş insanlarına yapılan anketten gelmiştir.

   Bizimle benzer özellikler taşıyan ülkelerden güney komşumuzun skoru 60, Malta'nın skoruysa 51'dir. Güney Kıbrıs'ın skoru Avrupa Birliği ülkelerinin ortalama skoruyla yanıdır. Yakın komşularımıza bakacak olursak,

Yunanistan'ın skorunun 41 olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin skoruysa 55'tir.   

   Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün bileşik endeksi oluşturulurken kullanılan kaynakları ve soruları tanımladığı dokümana göre, EIU, bu skoru kendi merkezlerindeki uzmanlar yanında ülke uzmanlarına dayanarak belirlemektedir. Buna dayanarak biz de bu skorun hesaplanmasında sadece uzmanlardan gelen cevapları esas aldık.

   Yaptığımız atölye çalışmasında uzmanlardan gelen cevaplara göre ülkemizin EIU skoru 34 olarak hesaplanmıştır.

   Bu skor, skoru 72 olan güney komşumuzun skorunun yarısından da azına tekabül etmekte ve skoru 55 olan küçük ada ülkesi Malta'nın oldukça gerisindedir. Kuzey Kıbrıs, 63 olan AB ortalamasının da oldukça uzağındadır. Bununla birlikte, skorumuz, yakın komşularımız Yunanistan ve Türkiye'nin 37 olan skorlarına oldukça yakındır”.

Caydırıcılık yok

   Uzmanlar tarafından verilen yanıtlar temelinde hesaplanan Bertelsmann SGI skorları da, yine kaygı verici boyutta… KKTC’nin Bertelsmann SGI skoru 22. Yani, kamudaki yetkililerin işlerini dürüst bir şekilde yapmalarını sağlamak için oluşturulan mekanizmalar fiiliyatta caydırıcı olmaktan çok uzak.

   Güney Kıbrıs’ın skoru 44, Malta ve Yunanistan'ın skorlarıysa 53. AB ülkelerinin skorlarının ortalaması 67'yken, Türkiye'nin skoruysa 26.

   0-100 arası bir ölçekte yapılan değerlendirmede, 0 yolsuzluğun çok yüksek olduğunu gösterirken 100 yolsuzluğun hiç bulunmadığına işaret etmektedir. Bu yıl, en temiz çıkan iki ülke 88 ve 87 skorlarıyla Danimarka ve Yeni Zelanda olurken, yolsuzluğun en yoğun olduğu ülkeler 10, 13 ve 13 skorlarıyla iç savaşın hüküm sürdüğü Somali, Güney Sudan ve Suriye olmuştur.

   TI-CPI skoru hesaplanan 180 ülke ve bölge içerisinde 37 skoru KKTC’yi, Gambiya, Guyana, Kosova, Kuzey Makedonya, Moğolistan ve Panama'yla birlikte 93'üncü sıraya yerleştirdi.

   Akademisyenler, “Bu skor bizi mukayese için kullandığımız ülkelerin tümünün gerisine düşürmektedir. Bu sıralamada Kıbrıs'ın güneyi 38'inci, Malta 51'inci, Yunanistan 67'inci ve Türkiye 78'inci sıradadır.  Son derece kaygı verici bir diğer husus da skorumuzun 180 ülke ve bölgenin ortalaması olan 43'ün de gerisinde olmasıdır” dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75