Kısmi sokağa çıkma yasağına dair uygulanacak kurallar

banner37

İçişleri Bakanlığı, açıkladı

banner87
Kısmi sokağa çıkma yasağına  dair uygulanacak kurallar
banner90
banner8

* Çalışmaya devam edecek tüm çalışanlar, kendilerine verilen özel izin/görev belgelerini, kimlikleriyle beraber yanlarında taşımak zorundadır.

* Market, eczane, benzin istasyonu, kasap, fırın gibi elzem ihtiyaçlar için açık olan işyerlerinde 2 metre kuralına uyulması şarttır. Hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunludur.

* Ev temizliğine gitmek yasak. Zorunlu hasta ve yaşlı bakıcılığı yapanlar, su, elektrik tesisat arızalarının giderilmesi için çalışacaklara kontrolü yapan polis mensuplarının yaşamsal ihtiyaç olduğuna karar vermesi halinde izin verilebilecek.
 

* Ticari olmayıp insani ve sağlık açısından sokağa çıkması gerekenler ve bildirim, kamuda işlem yapma gibi zorunluluk hallerinde olanlar (beyan verme vb) ilgili ilçe kaymakamlıklarından veya karakollarından izin almak zorunda.

   İçişleri Bakanlığı, Covid-19 tedbirlerine dair alınan kısmi sokağa çıkma yasağına dair uygulanacak kurallara ilişkin genelge yayınladı.

   Genelgeye göre, Bakanlar Kurulu’nun izniyle açık olan ve çalışmaya devam edecek tüm çalışanlar, kendilerine verilen özel izin/görev belgelerini, kimlikleriyle beraber yanlarında taşımak zorunda. İşveren ya da bakanlık tarafından görevli olduğuna dair verilecek izin/görev kâğıdı, ilçe kaymakamlıklarıyla temas edilerek de alınabilecek.
   Market, eczane, benzin istasyonu, kasap, fırın gibi elzem ihtiyaçlar için açık olan işyerlerinde 2 metre kuralına uyulması, kişilerin bu işyerlerine metrekare ölçüsünde 2 metre mesafeyi kısaltmayacak düzeltme yapması, hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunludur. Bunun haricinde özel sektörde çalışacak kurumların çalıştıracağı personellerin arasındaki mesafeyi mutlaka koruyarak çalıştırması (ör; paketlemede bir boş bırakılarak çalıştırılması gibi) ve tüm personelleri ile değil, ihtiyaç ve elzem bölümlerdeki kişileri işe çağırması gerekmekte.
   Genelgede, Bakanlar Kurulu kararları ile açıkça izin verilmemiş olan ev temizliğine gitmenin yasak olduğu belirtildi. Zorunlu hasta ve yaşlı bakıcılığı yapanlarla, su, elektrik tesisat arızalarının giderilmesi için çalışacak olanlara ise kontrolü yapan polis mensupları tarafından ‘temel yaşamsal ihtiyaç’ olduğuna karar verilmesi halinde izin verilebilecek.
   Karantina altındaki çocuklarına, evden çıkamayacak durumdaki yaşlı, hasta ve engelli kimselere ilaç, yiyecek vb. tedarik etmek zorunda olanlar da ilgili ilçe kaymakamlıklarından veya karakollarından izin alabilecek.

Genelge
  

   Genelgede ayrıca Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi’ne aykırı davrananların suç işlemiş kabul edileceği ve 1 yıla kadar hapis cezası veya para cezasına; ya da her iki cezaya birden çarptırılabileceği de vurgulandı.
   İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi aynen şöyle:
   “1-22/03/2020 tarihinde Fasıl 156’nın 2 ve ilgili maddeleri gereğince Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasak 23/03/2020 tarihinde saat 00.00’da yürürlüğe girmiş olup 14 gün süre ile yürürlükte kalacaktır.
   2-Bakanlar Kurulu, ilgili emirname ile aşağıda belirtilen ve bugüne kadar Bakanlar Kurulu ile faaliyette bulunmasının zaruri ve elzem olduğu kabul edilen özel ve kamu sektörleri ile bu sektörlerin çalışması zorunlu olan çalışanlarını, görev saatleri içerisinde bu emirnamedeki yasaktan muaf tutmuştur.
   a-Bu bağlamda 08/03/2020 tarihinden itibaren bugüne kadar Bakanlar Kurulu’nun izin verip açık olan ve çalışmaya devam eden tüm özel sektör kuruluşları ve personelleri yasağa tabii değildir. Çalışmaya devam edeceklerdir. Özel sektör işverenlerinin çalışanlarına hangi işletmesinde ne maksatla ve hangi saatlerde çalıştığına dair görev kâğıdı vermesi zorunludur.
   Açık olan yerler; Marketler, eczaneler, ecza depoları, fırınlar, kasaplar, bankalar, petrol istasyonları, un fabrikaları, su fabrikaları, süt ve süt ürünlerini işleyen kuruluşlar, tüp gaz dolum ve dağıtım kuruluşları, özel güvenlik hizmetleri, internet servis sağlayıcılar, ithalatın devamını sağlayan hizmetleri verecek kuruluşlar, tedarikçiler, tarımsal ve hayvansal faaliyetler yürüten kuruluşlar, yem satıcıları, çiftçiler, seracılar, sebze toptancıları, hayvancılar, özel klinikler, özel labaratuvarlar, özel hastaneler, oto kurtarma ekipleri, özel medya kuruluşları, özel üniversitelerin yurt hizmetleri, acil idari kadrolar, GSM ve iletişim hizmeti veren kuruluşlar, narenciye kesim ekipleri, paketleme personelleri Maliye Bakanlığı ile direk çalışan muhasebeciler vb. açık tutulmasına izin verilen diğer yerler.
   b-Kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı sektörlerde çalışanlara (belediyeler de dahil), ilgili bakanlık tarafından kamuda görevli olduğuna dair izin/görev kağıdı verilecektir.
   Açık olan kurumlar; Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli, Maliye Bakanlığı ve çalışan personeli, hastaneler, polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, kaymakamlıklar, ilçe emniyet kurulları, gardiyanlar, muhtarlar, nöbetçi mahkemeler, BRTK, TAK, TÜK, KIBTEK, Süt Kurumu, kamu üniversitelerinin elzem bölümleri, Bakanlıkların halihazırda açık daireleri ve duyulacak acil ihtiyaca göre göreve çağrılacak diğer personelleri.
   3-Tüm sektör çalışanları, kendilerine verilen özel izin/görev belgelerini yanlarında kimlikleri ile birlikte taşımak zorundadırlar.
   4-Açık olan hizmetlerden faydalanmak veya sağlık koşulları veya almış olduğu bireysel izin nedeni ile sokağa çıkacakların haricinde, sokağa çıkmak, parklarda gezmek, piknik yapmak, mangal partileri düzenlemek, gruplar halinde eğlence düzenlemek, gruplar halinde sokaklarda gezmek, açık havada spor yapmak, antrenman yapmak, araba ile gezintiye çıkmak ve benzeri aktivitelerde bulunmak yasaklanmıştır.
   5- Kolluk görevlileri çıkarılan işbu emirname ile yetkilendirilmiştir. Emirnameye aykırı davrananlar suç işlemiş olurlar ve bir yıla kadar hapis cezası veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
   6-İhtiyaçlar doğrultusunda açık ve kapalı olan yerlerin açılıp kapanması Bakanlar Kurulu ile yeniden düzenlenebilir, açık olan yerlerdeki kurallara uymayanlar hakkında ceza uygulaması yapılabilir. Market, eczane, benzin istasyonu, kasap, fırın gibi elzem ihtiyaçlar için açık olan işyerlerinde 2 metre kuralına uyulması, kişilerin bu işyerlerine metrekare ölçüsünde 2 metre mesafeyi kısaltmayacak düzeltme yapması, hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunludur. Bunun haricinde özel sektörde çalışacak kurumların çalıştıracağı personellerin arasındaki mesafeyi mutlaka koruyarak çalıştırması (ör; paketlemede bir boş bırakılarak çalıştırılması gibi) ve tüm personelleri ile değil, ihtiyaç ve elzem bölümlerdeki kişileri işe çağırması gerekmektedir.
   7-Özel sektörde çalışanlara kendi işverenleri tarafından verilecek izin/görev kâğıtları polis mensupları tarafından kimlik ibrazı ile birlikte kontrol edilecektir.
   8-Önümüzdeki 48 saat içerisinde kamu ve özel sektördeki tüm izin/görev kâğıtlarının tamamlanması zorunludur. Bu hususta polis bilgilendirilmiş ve görevlendirilmiştir.
   9-Görev/izin kâğıdının ibraz edilmesine rağmen polis mensuplarının tatmin olmaması halinde, ilgili kişiler izin için ilçe kaymakamlıklarına veya karakollarına yönlendirileceklerdir.
   10- Önceki Bakanlar Kurulu kararları ile açıkça izin verilmemiş olan ve fakat faaliyetlerini sürdüren işletme ve işlerle ilgili olarak; ev temizliğine gidenlerin çalışması yasaktır. Fakat zorunlu hasta/yaşlı bakıcılığı yapanlar, su, elektrik tesisat arızalarının giderilmesi için çalışacak olanlara izin verilebilecektir. Bunun için Polis mensupları, kontrol esnasında temel yaşamsal ihtiyaç olduğuna karar vermesi halinde izin verebilecek veya sürekli olacaksa kaymakamlıktan veya ilgili karakoldan izin alınması zorunlu olacaktır.
   11-Bu örnekler dışında, ticari olmayıp insani ve sağlık açısından sokağa çıkması gerekenlerin ve bildirim, kamuda işlem yapma gibi zorunluluk hallerinde olanların (beyan verme vb) ilgili ilçe kaymakamlıklarından veya karakollarından izin almaları gerekmektedir. Bu gruba ise; karantina altındaki çocuklarına, evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engelli kimselere ilaç, yiyecek vb. tedarik etmek zorunda olanlar vb.
   12-Mahkeme emri gereği Polis Karakollarında ispat-ı vücut yapacak olanlar belirlenen saatlerde sokağa çıkıp poliste ispat-ı vücut yapmakta serbesttirler. Çocuk görüş günleri mahkeme kararı ile belirlenenlerin mahkeme emrini göstermeleri yeterli olacaktır.

   13-İzin kâğıdı almak için kişilerin bulunduğu ilçe kaymakamlıkları ile temas etmesi gereken telefon numaraları aşağıda olup, düzenlenecek sanal izin kağıdı ile de izinlendirme yapılabilecektir.
   Lefkoşa Kaymakamlığı: Tel 0548 863 71 84             

   Gazimağusa Kaymakamlığı Tel: 0533 869 07 69
   Girne Kaymakamlığı Tel: 0548 859 29 01
   Güzelyurt Kaymakamlığı Tel: 0533 871 05 56
   İskele Kaymakamlığı Tel: 0542 855 11 79
   Lefke Kaymakamlığı Tel: 0542 850 02 07
   Merkez Kaymakamlığı Tel: 0542 853 17 45
   WHATSAPP MESAJ HATTLARI
   Lefkoşa için 0548 829 1051; Gazimağusa için 0548 829 1052; Girne için 0548 829 1053, İskele için 0548 829 1054; Güzelyurt için 0548 829 1055; Lefke için 0548 829 1056”

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75