KKTC için utanç belgesi !

banner37

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Avukat Aslı Murat ile YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, ABD’nin hazırladığı 2018 İnsan Ticareti Raporu’nda, KKTC’nin insan ticaretini önlemede yetersiz kaldığının belirtilmesinin, ülkemiz için bir utanç kaynağı olduğunu ifade etti.

KKTC için utanç belgesi !
banner90
banner99

Ahmet KARAGÖZLÜ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı’nın 2018 İnsan Ticareti Raporu’nda, KKTC’nin, insan ticaretini önlemede yetersiz kaldığının belirtilmesi, ülkemiz için bir “utanç” kaynağı olarak değerlendirildi.

Nisan 2017 ile Mart 2018 arası dönemi kapsayan insan ticareti raporunda, KKTC’de insan ticaretinin cezalandırılmadığı, Kıbrıslı Türk yetkililerin insan ticaretini önlemede asgari standartları karşılamadıkları ve bu yönde önemli bir çaba sarf etmedikleri yer aldı.

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı (KTİHV) Mütevelli Heyeti’nden elde edinilen bilgilerde, raporun hazırlanması için ABD’nin KKTC’de bulunan birçok vakıf ile örgüte sorular gönderdiği ve raporun, gönderilen sorulara alınan yanıtlara göre hazırlandığı ifade edildi.

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, ABD’nin hazırladığı raporda çok ciddi suçlamaların bulunduğunu belirterek, raporlarda, KKTC’deki bazı politikacıların da insan ticareti içinde yer aldığının belirtildiğine vurgu yaptı.

Kanatlı, “Biz tüm bunları görmezden geliyoruz ve geçiştiriyoruz. Bunlar başka ülkede olsaydı, çoktan skandal olurdu” ifadelerini kullanarak, raporun bir utanç belgesi olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Avukat Aslı Murat da, ABD’nin insan ticaretiyle ilgili hazırladığı raporda yer alan bilgilerin, ülkemizdeki sivil toplum örgütleri tarafından yıllardır belirtilen gerçekler olduğunu dile getirdi.

Murat, gece kulüplerinde yaşanan sömürü koşulları ve çalışma şartlarının bizzat insan ticaretini işaret ettiğini herkesin çok iyi bildiğini, ancak buna rağmen devlet tarafından yıllardır herhangi bir adımın atılmadığına dikkat çekti.

 

Raporda gece kulüplerine de dikkat çekildi

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı ve her ülkenin ayrı ayrı değerlendirildiği 2018 İnsan Ticareti Raporu’nda, ülkelerin insan ticaretiyle mücadele konusundaki çabaları değerlendirildi.

Kıbrıslı Türk yetkililerin, insan ticareti suçlularına yönelik yasaların uygulanması hususunda istatistik tutmadığı, mağdurlar için sığınak bulunmadığı, mağdurlara sosyal, ekonomik ve psikolojik destek sağlanmadığı belirtilen raporda, gece kulüplerinde çalışan kadınların pasaportlarına adaya vardıklarında el konulduğu bildirildi.

Gece kulüpleri ve benzeri eğlence yerleriyle ilgili yasal düzenlemenin insan ticaretiyle ilgili yasal çerçeveyi oluşturduğu, gece kulüplerinde sadece dans gösterisi gibi eğlencenin yer alabileceğinin belirtildiği raporda, fuhuştan, fuhuşu teşvik ederek ve fuhuşa zorlayarak gelir elde edilmesinin de KKTC ceza kanunu çerçevesinde suç teşkil ettiği, ancak bu yasanın nadiren uygulandığı ifade edildi.

 

İnsan ticareti suçunu cezalandıracak yasa yok

Raporda ayrıca, çalışanların pasaportlarını zorla alıkoyanları ve insan ticareti suçuna dahil olan tüm diğer kişileri cezalandıracak yasanın olmadığının da altı çizildi.

Fuhuş yasakken gece kulübünde çalışan kadınların cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı haftalık sağlık kontrolünden geçmek durumunda olduğunun da yer aldığı raporda, bunun “fuhuş endüstrisinin” üstü kapalı bir ispatı olduğu belirtildi.

Kadınların, doktorlar ve yasa koyuculara, istismar edilişlerini aktarmamaları için sağlık kontrolüne korumalarla birlikte girdiklerini içeren raporda, gece kulüpleriyle ilgili yasanın, çalışanların, çalıştıkları yerde kalmamalarını öngördüğünü, ancak kadınların, gece kulüplerine bitişik yurt benzeri yerlerde kaldıkları anlatıldı.

Raporda, KKTC’de insan ticaretinin her türlü şeklini engellemeye yönelik ilgili yasaların çıkarılması gerektiği de kaydedildi.

 

Murat: Gece kulüplerinde yaşananlar bilindiği halde yıllardır adım atılmadı

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Avukat Aslı Murat, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı 2018 İnsan Ticareti Raporu’nda yer alan bilgilerin, ülkemizde yıllardır faaliyet yürüten sivil toplum örgütleri tarafından dile getirilen gerçekler olduğunu ifade etti.

banner134
Murat, gece kulüplerinde yaşanan sömürü koşulları ve çalışma şartlarının bizzat insan ticaretini işaret ettiğini herkesin çok iyi bildiğini, ancak buna rağmen devlet tarafından yıllardır herhangi bir adımın atılmadığına dikkat çekti.

2014 yılında yapılan Ceza Yasası değişikliği ile fuhuş yapan şahsı cezalandıran maddenin kaldırılmasının önemli bir adım olduğunu belirten Murat, değişiklikten önce, insan haklarına aykırı koşullar altında çalıştırılan kişilerin üstüne üstlük mahkemede ceza yargılamasına maruz kaldığını ve değişiklikle birlikte çifte mağduriyetin bir nevi engellenmiş olduğunu dile getirdi.

Murat, ülkemizde fuhuşu teşvik eden, fuhuşa aracı olan veya fuhuşa mekân sağlayanların cezalandırılabildiğini, ancak bu gibi durumlarla pek karşılaşmadığımızı belirterek, “Kadınların önceki dönemlerde mahkemeye getirildiğini görmüştük ama Ceza Yasası’nda yapılan değişiklikten sonra aracılar aleyhine ceza davasının açıldığı pek görülmüyor” şeklinde konuştu.

“7/2000 sayılı Gece Kulübü ve Eğlence Yerleri Yasası yeterli değil”

Bu alanda düzenlenen diğer bir yasanın da 7/2000 sayılı Gece Kulübü ve Eğlence Yerleri Yasası olduğunu belirten Murat, söz konusu yasanın gece kulüpleri ile ilgili olarak sadece teknik bilgileri düzenlediğini ifade etti.

Murat, “Yani gece kulüplerinde çalışan kadınların herhangi bir kötü muamele görmesi veya insan ticareti mağduriyeti yaşamaları halinde ne yapılacağına ilişkin ise hiçbir düzenleme yok. Bu nedenle yasanın kendisi bile gece kulüplerinde yaşananları bir nevi görmezden gelip, üç maymunu oynuyor” ifadelerini kullanarak, tüm bu sebepler ışığında yasal değişikliğin en kısa zamanda ele alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Geçtiğimiz ay İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen çalıştay raporunda, gece kulüplerindeki çalışma koşullarının ne boyutta olduğunun, insan ticaretinin ülkemizde yaşandığı ve cezalandırılmadığının açıkça belirtildiğini kaydeden Murat, “Gelinen noktada devlet ağzından da tüm bunların söylenebiliyor oluşu, gereken adımların atılmasının önünde herhangi bir engel olmaması anlamına gelmelidir” şeklinde konuştu.

“Yeni Ceza Değişiklik Yasası Önerisi meclisten geçmeli”

Avukat Aslı Murat, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri olan Doğuş Derya, Fazilet Özdenefe ve Sıla Usar İncirli’nin, meclise, yeni bir Ceza Değişiklik Yasası sunduğunu belirterek, gelecek dönemde bu önerinin gündemde yer alacağını söyledi.

Söz konusu milletvekillerinin sunduğu değişiklik önerisinde, ABD’nin yayımladığı insan ticareti raporunda belirtilen eksiklikler arasında olan insan ticaretinin de suç kapsamı altına alınmasının yer aldığını kaydederek, “Umarım tüm vekiller, insan hakları doğrultusunda tavır alıp da gereken değişikliklerin yapılması yönünde oylarını kullanırlar. Çünkü bu devirde insan ticaretinin suç sayılmaması kabul edilebilir değildir. Bunu yapmamakla, modern köleliği meşrulaştırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Kanatlı: Raporlarda çok ciddi suçlamalar var

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, insan haklarıyla ilgili, son 10 yıldır, ülke ülke rapor yayımladığını ve bu raporlarda Kıbrıs’ın Kuzeyi’nin de yer aldığını belirterek, söz konusu raporun ilk defa yayımlanan bir belge olmadığını ifade etti.

Kanatlı, Kuzey Kıbrıs’taki insan haklarıyla ilgili yayımlanan raporlarda pek bir değişikliğin olmadığını belirterek, 10 yıllık raporlarda sadece rakamların değiştiğini dile getirdi.

Söz konusu raporlarla ilgili bir şeyler öğrenmek amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın çalıştaylar düzenlediğini kaydeden Kanatlı, raporlarda çok ciddi suçlamaların olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca raporlarda, KKTC’deki bazı politikacıların bizzat insan ticareti içinde yer aldığının yazdığını belirten Kanatlı, “Biz, tüm bunları görmezden geliyoruz ve geçiştiriyoruz. Başka ülkede olsaydı çoktan skandal olurdu” şeklinde konuştu.

Kanatlı, raporu, bizzat ABD’deki kurumların hazırladığını hatırlatarak, raporda, gece kulüplerinde çalışan kadınların, çalıştıkları yerde kalmamaları gerektiğinin yazdığını, ancak İçişleri Bakanlığı’nın sanki bundan haberi yokmuşçasına gece kulüplerinde ne olduğuyla ilgili çalıştay yaptığını anlattı.

“Bu rapor aslında utanç belgesidir”

“Bu rapor aslında bir utanç belgesidir. Raporu çerçeveleyip duvarlara asmamız gerekir” diyen Kanatlı, raporun yeteri kadar tartışılmadığına vurgu yaptı.

Kanatlı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) bazı gece kulüplerini mahkeme kararıyla kapatmasıyla, söz konusu raporlarla ilgili iyi bir adım attığını belirterek, raporlarla ilgili olarak tedbir alma konusunda halen çok geri olduğumuzun altını çizdi.

Mevcut Ceza Yasası’ndaki tanımlamalara göre, insan ticaretinin, ülkemizde yeteri kadar suç sayılmadığını kaydeden Kanatlı, raporun son 10 yıldır yayımlandığını ve içerisinde, insan ticaretiyle ilgili ne gibi önlemler alınabileceğinin yazılmasına rağmen herhangi bir önlemin alınmadığına dikkat çekti.

Kanatlı, İçişleri Bakanlığı’nın “Hesap soracağız” dediğini, ancak herhangi bir adım atmadığını savunarak, bakanlığın düzenlediği çalıştayın bir adım atma olmadığını ifade etti.

Ülkemizde nice çalıştayların yapıldığını, ancak buradan çıkan sonuca göre pratikte herhangi bir adım atılmadığını söyleyen Kanatlı, çalıştayların kesin bir yol haritasıyla birilikte pratiğe dökülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2018, 09:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75