banner6

Kredi kartı iadeleri ne oldu?

banner37

Kredi kartı iadeleri ne oldu?
banner150 banner151 banner143

Ceren ÖZBİL

   Ülkede kayıt dışı ekonominin önüne geçmenin bir bacağı olarak görülen ve kredi kartı ile debit kartı kullanımını yaygınlaştırmak için hazırlanıp, bu kartlarla yapılan alışverişlerde yüzde 1 oranında iade yapılmasını öngören yasa 2019’da yürürlüğe girdi. Buna rağmen kredi kartı ve debit kartla yapılan alışverişlerde yapılması gereken iadeler tam anlamıyla uygulamaya giremedi.

   Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, yüzde 1’lik iadelerin yapılamamasıyla ilgili sorun sistemden değil, bankalardan kaynaklanıyor ve bazı bankalar, gerekli bilgileri Maliye Bakanlığı’na iletmiyor.

   Ayrıca Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre; kredi kartı ve debit kartları için yapılan iade tutarı aylık 1 ile 1,5 milyon TL arasında… Ancak son aylarda bilgilerin bankalar tarafından Maliye Bakanlığı’na iletilmemesi nedeniyle de ödenmesi gereken net tutar bilinmiyor.

   Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne konuşan Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, kredi kartı ve banka kartı ile yapılan işlemlerin artmasının, özellikle istedikleri ve destekledikleri alanlardan birisi olduğunu söylerken, ekonomist Göksel Saydam ise bu yasanın ülkedeki kayıt dışı ekonomiyi önlemenin bir bacağı olduğunu anlattı.

Önal: Kredi kartı ve banka kartı ile yapılan

işlemlerin artması desteklediğimiz bir alan

   Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, kredi kartı ve banka kartı ile yapılan işlemlerin artmasının özellikle istedikleri ve destekledikleri alanlardan birisi olduğunu söyledi.

   Kartlı alışverişlerin artışı için önemli miktarda marketing çalışmaları yaptıklarından söz eden Önal, bunun için de ödüller ve puanlar verip, sık sık kampanyalar düzenlediklerini ifade etti.

   Önal, kartlı ödeme sistemlerinin yaygınlaşması ve nakit kullanımının azalmasının, kayıt dışı ekonomiyi küçülttüğü gibi, yarattığı gelir ve çarpan etkileri ile ekonomiyi ve ülke milli gelirini de büyüttüğünden söz etti ve “Alışveriş özelliğini kullanan kart sahiplerinin faizsiz ödeme dönemi yaratmasına, işlem ve harcamalarını takip ve kontrol edebilmesine, değişik ödüller kazanmasına da olanak sağlıyor” dedi.

“28 aylık iadeler yapılmadı”

   Kartlı ödeme sistemlerinin ülkemizde daha çok kullanılmasını teşvik etmek için 2 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 33/2019 sayılı Kredi Kartı ve Banka Kartı İle Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasası ile kart sahiplerine Maliye Bakanlığı’nca mal ve hizmet alımlarının yüzde 1’nin iade edeceğinin yasalaştırıldığını kaydeden Önal, şöyle konuştu:

   “Bu kapsamda Eylül 2019 ayına ilişkin alışverişlerden kaynaklı iadeler 6 Ağustos 2020’de, Ekim 2019 ve Kasım 2019 aylarına ilişkin iadeler ise 5 Mart 2021 tarihinde Maliye Bakanlığımızca yapılmıştır. Aralık 2019 dahil sonraki 28 aya ait iadeler ise henüz yapılmamıştır.

   Kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve devletimizin vergi gelirlerinin artırılması için önemli bir araç olarak gördüğümüz kartlı ödeme sistemlerinin toplumumuzda daha çok kullanılması ve yaygınlaşması için Maliye Bakanlığımızın bu uygulamayı sahiplenmesinde ve iade ödemelerini düzenli şekilde yapmasında fayda vardır.”

Saydam: 2013’te hazırlanan raporda detaylı bir şekilde ele alın

   2013 yılında Kayıt Dışı Ekonomi Raporu hazırladıklarından söz eden Göksel Saydam, bu raporda kayıt dışı ekonominin boyutlarının ve bununla nasıl mücadele edileceğinin ele alındığını belirtti.

   Saydam, raporun üzerinde 8 ay çalışıldığını ve 2013 yılının sonunda hükümete takdim edildiğini ifade etti.

Bunun ardından Bakanlar Kurulu’nun buradaki önerileri uygulama kararı aldığını kaydetti ve ne yazık ki o günden bugüne bu raporda yer alan herhangi bir adımın atılmadığını kaydetti.

   Saydam raporda yer alan ve devlete yapılan tavsiyelerin arasında kredi kartı kullanımının yaygınlaştırılmasının da yer aldığını ifade etti ve “bu raporda 150, 200 öneri vardı. Bu önerilerin ne zaman hayata geçirilmesi gerektiği de bir tablo şeklinde yer alıyordu. Yani hangi çalışmayı hangi bakanlığın ne zaman yapacağı vardı” dedi.

“Belli bir miktar üzeri kredi kartı zorunluluğu”

   Göksel Saydam, raporda belli bir rakamın üzerinde alışveriş yapanlara kredi kartı kullanma zorunluluğu getirilmesinin yer aldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

   “Örneğin bir ekmek alınacaksa orada kredi kartı gerekmesin ancak 200 TL üzerinde alışveriş yapılacaksa kredi kartı kullanılması zorunlu olsun. Çünkü bankalar, kredi kartı ile yapılan alışverişleri Vergi Dairesi’ne bildiriyor. Böylece faturasız, makbuzsuz belgesiz satışların büyük bir bölümü kayıt altına alınacaktı. Böylece devletin hem katma değer kaybı, hem de gelir ve kurumlar vergisi kaybı önlenecekti. Bu zorunlu hale gelmedi.”

“Yasa yürürlüğe girdi ancak uygulanamadı”

   Göksel Saydam 2019’da 33/2019 sayılı Kredi Kartı ve Debit Kart ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Hakkında Yasası’nın yürürlüğe girdiğini söyledi ve bu yasanın kredi kartı ve banka kartı ile alınan hizmetlerde yüzde 1 iade içerdiğini söyledi.

   Ancak teşvik için yapılan bu yasanın bir türlü uygulanamadığını belirten Saydam, “Devlet kayıt dışı ekonomi ile mücadelede ne yazık ki bu adımı da atmadı. Yasa yapıldı ancak adım atılmadı” şeklinde konuştu.

Raporda şunlar yer alıyor:

   “Kredi kartı kullanımı kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli bir politika aracı olarak görülmektedir. Kredi kartı ile yapılan işlemler banka kayıtlarına girmekte vergi denetimini kolaylaştırmakta ve yükümlüleri belge düzenine uymaya zorlamaktadır.

   Bu çerçevede, Türkiye için yapılan ampirik çalışmaya göre, kredi kartı harcamaları %1 arttığında vergi gelirleri %0.5 artmaktadır. Vergi gelirlerindeki bu artış da kayıt dışı ekonomideki azalmanın göstergesi olarak el alınmaktadır.”

Yasa şu şekilde:

İade kapsamı dışında olanlar.

   Gece kulüpleri ve benzeri eğlence yerleri yasası, şans oyunları yasası ve beden eğitimi ve spor yasası kapsamındaki işletmelerden yapılan mal ve hizmet alımları için yapılan ödemeler, askeri kantinlerden yapılan mal alımları için yapılan ödemeler, devlet ve belediyelere ödenen her türlü vergi, resim, harç ile diğer bedeller, banka ve sigorta işlemleri vergisi yasası kapsamında yapılan ödemeler iade kapsamında değildir.

   Ayrıca tüzel kişiliğe sahip kurumların, yasal temsilci ve çalışanlarının kurum için harcama yapılması amacıyla sahip oldukları ve harcamaların münhasıran kurumun ihtiyaçları için yapıldığı kredi kartı ve/veya banka kartı ile yapılan ödemeleri de iade kapsamına girmez.

Hesap ve oranlar

   İade aylık dönemler itibariyle yapılır ve aylık hesap edilir. Hesaplama bu Yasanın 6’ncı maddesi kuralları dikkate alınarak mal ve hizmet alımları miktarına % 1 iade oranı uygulanması suretiyle yapılır.

   Bakanlar Kurulu bu oranı % 1,5 oranına kadar artırmaya veya % 0,1 oranına kadar indirmeye yetkilidir.

İade usulü

   İadeden yararlanacakların kredi kartı ve/veya banka kartı ile bir takvim ayı içinde yaptıkları mal alımı ve hizmet teslimleri iadenin aylık konusunu teşkil eder.

   Bankalar, iadeden yararlanacakların bir takvim ayı içinde yaptıkları mal ve hizmet alımları bedellerini esas alarak bu Yasa’da belirtilen oranı göz önünde bulundurmak suretiyle hak edilen iade miktarını hesaplarlar.

   Bankalar, hesaplanan iade miktarının onayı konusunda Maliye İşleri ile Görevli Bakanlıkla istişare ederek, hesaplanan iadenin doğruluğunun teyidini almak zorundadırlar. Hesaplanan iade miktarları Maliye İşleri ile Görevli Bakanlıkça onay tarihini izleyen on beş gün içerisinde bankalara yatırılır.

Maliye İşleri ile Görevli Bakanlık tarafından iade miktarının bankalara aktarıldığı tarihten itibaren bankalar en geç üç iş günü içinde iade miktarını kredi kartı ve/veya banka kartının bağlı olduğu hesaba aktarırlar.

   Bankaların iade ile ilgili işlemleri iflas, tasfiye veya zorunlu sebeplerle yerine getirmemeleri ve/veya bu Yasa’dan doğan yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getirmemeleri durumunda, hak sahiplerinin alamadığı iade miktarı, yukarıdaki (4)’üncü fıkrada belirtilen tarihi izleyen üç ay içerisinde hak sahipleri tarafından Gelir ve Vergi Dairesi’ne yazılı olarak başvurulması halinde Gelir ve Vergi Dairesi’nce ödenir.

Kredi kartı ve banka kartı ile yapılan

harcamanın iptal edilmesi ve itiraz hakkı

   Kredi kartı ve/veya banka kartı ile yapılan işlemin iptal edilmesi durumunda yapılan iade miktarı iade edildiği dönemi izleyen dönemde kişinin hesabından indirilir.

   Ödemenin yapıldığı yerin/firmanın hatalı olarak gösterilmesi ve bu Yasa kapsamında yapılması gereken iadenin yapılamaması veya eksik yapılması durumunda, iade hakkı kazananın itiraz hakkı saklıdır. İtiraz, hak sahibi tarafından iade hakkının kazanıldığı veya eksik iade işleminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde Gelir ve Vergi Dairesi’ne yapılır. İtiraz haklı ise itiraza konu iade miktarı, banka tarafından itiraz tarihini izleyen ayın sonuna kadar kredi kartı ve/veya banka kartı sahibinin hesabına aktarılır.

Müeyyideler

   Bankaların iade hakkı oranı konusundaki kurallara aykırı iade miktarı hesaplamaları halinde haksız iadeye sebebiyet verilmesi durumunda, iade edilen miktar üç katı cezası ile birlikte ilgili bankadan talep edilir. Süresi içinde ödenmeyen miktarlar, iadenin talep edildiği tarihten başlamak koşuluyla Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası uyarınca gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110