Kredi kartı ve debit kartı ile alışveriş yapmak teşvik edilecek

banner37

Ülkede kayıt dışı ekonominin önlenmesi ve bundan doğan haksız rekabet koşullarının da ortadan kaldırılması için hazırlanan yasa tasarısı bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülecek

banner87
Kredi kartı ve debit kartı  ile alışveriş yapmak teşvik edilecek
banner99

Ceren ÖZBİL

   Kayıt dışı ekonominin önlenmesi ve bundan doğan haksız rekabet koşullarının da ortadan kaldırılmasında büyük önem taşıyan Kredi Kartı ve Debit Kart ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Hakkında Yasa Tasarısı bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülecek.

   Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanacak Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.
   Genel kurulun gündeminde “Kredi Kartı ve Banka Kartı İle Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasa Tasarısı” bulunuyor. 

   Bu yasa tasarısı ile kayıt dışı ekonominin önlenmesi ve bundan doğan haksız rekabet koşullarının da ortadan kaldırılması hedefleniyor.

   Bu doğrultuda hazırlanan Kredi Kartı ve Debit Kart ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Hakkında Yasa Tasarısı 14 Şubat 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak halkın bilgisine sunulmuştu.

   Bu tasarının yasallaşması durumunda Gelir ve Vergi Dairesi’nin piyasayı kontrolünü kolaylaşacak ve Kredi Kartı ve Debit Kart ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Hakkında Yasa hazırlanarak istisnalar dışında kredi kartı ve/veya debit kart ile yapılan ödemelere yüzde 1 oranında iade verilecek.

Yasa tasarısında iade kapsamı dışında olanlar

   Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası, Şans Oyunları Yasası ve Beden Eğitimi ve Spor Yasası kapsamındaki işletmelerden yapılan mal ve hizmet alımları için yapılan ödemeler ve askeri kantinlerden yapılan mal alımları için yapılan ödemelerde yüzde 1’lik iade verilmeyecek.

   Ayrıca devlet ve belediyelere ödenen her türlü vergi, resim, harç ile diğer bedeller ve Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi Yasası kapsamında yapılan ödemeler de iade kapsamında olmayacak.

   Buna ek olarak tüzel kişiliğe ait kurumların, yasal temsilci ve çalışanlarının kurum için harcama yapılması amacıyla sahip oldukları ve harcamaların münhasıran kurumun ihtiyaçları için yapıldığı kredi kartı ve/veya debit kart ile yapılan ödemeler, iade kapsamına girmeyecek.

İade konusuna girecek mallar tüzükle belirlenecek

   Maliye işleriyle görevli bakanlık, Bakanlar Kurulu’nun onaylayacağı bir tüzük ile iade konusuna giren mal ve hizmet çeşitlerini belirlemeye, kapsamı genişletmeye veya daraltmaya, iade usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olacak.

   Maliye işleri ile görevli bakanlık, Bakanlar Kurulu’nun onaylayacağı bir tüzük ile bu yasa kapsamında belirlenen yükümlüleri bu yasa kapsamına almaya, yasa kapsamı dışına çıkarmaya yetkili olacak.

Kredi kartı veya debit kart ile yapılan harcama tutarı dikkate alınacak

   İadeye esas alınacak harcama tutarı kredi kartı veya debit kart ile yapılan tüm harcamalar olacak. Vergi İadesi aylık dönemler itibariyle yapılacak ve aylık hesaplanacak.

   Hesaplama, yasanın 2’nci maddesi kuralları dikkate alınarak mal ve hizmet alımları tutarına yüzde 1 iade oranı uygulanması suretiyle yapılacak.

   Bakanlar Kurulu bu oranı yüzde 1,5 oranına kadar yükseltmeye veya yüzde 0,1 oranına indirmeye yetkili olacak.

15 gün içerisinde kart merkezleri ya da bankalara yatırılacak

   Gerçek kişilerin kredi kartı ve/veya debit kartı ile bir takvim ayı içinde yaptıkları mal ve hizmet teslimleri iadenin aylık konusunu teşkil edecek.

   Kredi kartı veya debit kart merkezleri veya bankalar gerçek kişilerin bir takvim ayı içinde yaptıkları mal ve hizmet alımları bedellerini esas alarak bu yasada belirtilen oranı göz önünde bulundurmak suretiyle hak edilen iade tutarını hesaplayacak.

   Kredi kartı veya debit kart merkezleri, hesaplanan iade tutarının onayı konusunda maliye işleri ile görevli bakanlıkla istişare edilecek, hesaplanan iadenin doğruluğunun teyidini almak zorunda olacak. Hesaplanan iade tutarları maliye işleri ile ilgili görevli bakanlıkça onay tarihini izleyen 15 gün içerisinde kredi kartı ve/veya debit kart merkezleri veya bankalara yatırılacak.

   Bankaların iflası ve benzeri durumlarda Vergi Dairesi ödeme yapacak.

   İade, en geç hesap kesim tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar kredi kartı ve/veya debit kart sahibinin hesabına aktarılmak suretiyle yapılacak.

   Kredi kartı ve/veya debit kartı merkezi veya bankaların vergi iadesi ile ilgili işlemleri, iflas, tasfiye veya zorunlu sebeplerle yerine getirmemeleri ve/veya bu yasadan doğan yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getirmemeleri durumunda, hak sahiplerinin alamadığı vergi iadesi, hak edilen tarihi izleyen 3 (üç) ay içerisinde başvurmaları halinde Gelir ve Vergi Dairesi’nce ödenecek.

Alınan ürünün iadesi durumunda hesaptan indirilecek

   Kredi Kartı ve/veya Debit Kart ile yapılan işlemin iptal edilmesi durumunda yapılan iade miktarı iade edildiği dönemi izleyen dönemde kişinin hesabından indirilecek.

   Kredi Kartı ve/veya Debit Kart ile yapılan işlemin iptal edilmesi durumunda yapılan ve geri alınması gereken iade tutarı haksız yapılmış ödeme sayılmayacak.

   Ödemenin yapıldığı yerin/firmanın hatalı olarak gösterilmesi ve bu yasa kapsamında yapılması gereken iadenin yapılamaması durumunda iade hakkı kazananın itiraz hakkı saklı olacak.

   İşlemin hatalı yapıldığı ayın 15’inci gününe kadar Gelir ve Vergi Dairesi’ne bildirilecek. İtiraz haklı ise itiraza konu iade miktarı, itiraz tarihini izleyen ayın sonuna kadar kredi kartı ve/veya debit kart sahibinin hesabına aktarılacak.

Üç katı cezası var…

   Kredi kartı ve/veya debit kartı merkezi veya bankaların iade hakkı oranı konusundaki hükümlere aykırı iade tutarı hesaplamaları halinde haksız iadeye sebebiyet verilmesi durumunda, iade edilen meblağ üç katı cezası ile birlikte sebebiyet verenden geri alınacak.

   Vergi Usul Yasası uyarınca incelemeye yetkili olanlar bu yasa kapsamında yapılacak iade konusunda inceleme yapmaya yetkili olacak.

   Bu yasanın uygulanmasıyla ilgili gerekli bütün işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla yeterli tutarı bütçede mevcut veya yeni açılacak kalemlere ödenek veya gider kaydetmeye maliye işleri ile görevli bakanlık yetkili olacak.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 08:51
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner107

banner108