banner6

Kurumların yüzde 55’i kişilerinde yüzde 70’i zarar beyan etti

banner37

2020 yılı vergi listelerine göre, 5 bin 499 tüzel kişinin 3 bin 29’u; vergi mükellefi 20 bin 655 kişinin de 14 bin 477’si vergi ödemedi

Kurumların yüzde 55’i kişilerinde yüzde 70’i zarar beyan etti
banner99

“SALGIN DÖNEMİ SUİSTİMAL EDİLİYOR”…Ekonomist ve Vergi Uzmanı Kemal Özçakır, yeni kurulan her şirketin, üç yılı aşmamak üzere zarar beyan edebileceğini belirtti.Özçakır, son üç yıl zarfında açılmadığı, hatta 2020 yılında yeni iş yeri kurduğu bilinen bazı mükelleflerin de zarar beyan ederek vergi vermemelerinin nedenini“Kovid-19 salgınısuiistimal edildi” şeklinde yorumladı.Özçakır, vergi vermediği görülen kişilerin ise kazançlarının vergiye tabi olmadığının anlaşıldığını kaydetti.

“VERGİ DENETÇİSİ SAYISI YETERSİZ”… Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları,Kovid-19 salgınını “bahane” edip, zarar beyanedenlerin denetim eksikliğini kullandığını söyledi. Ülkenin ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda 510 olması gereken vergi denetçisi sayısının sadece 300 olduğunu ifade eden Kuyucuoğulları, her daireye istihdam yapıldığı halde en yoğun birkaç daire arasındaki Vergi Dairesi’ne ‘ısrarla’ istihdam yapılmadığını söyledi.

Ali ÇATAL

Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi 2020 yılı vergi listelerini açıkladı.


Vergi listelerinin duyurulmasının ardından ülkemizdeki önemli tartışmalardan biri olan bütçe açığında kara delik olarak görülen toplanamayan vergiler konusu yeniden gündeme geldi.


KIBRIS Ekonomi, 2020 yılı vergi beyanlarını inceledi. Buna göre; 5 bin 499 tüzel kişinin 3 bin 29’unun; vergi mükellefi 20 bin 655 kişinin de 14 bin 477’si ‘zarar’ beyan etti.


Buna göre, KKTC’de faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 55,08’inden ve vergi mükellefi kişilerin yüzde 70,09’undan, geride bıraktığımız vergi yılında vergi alınamadı.


Denetim konusundaki eksikliklerle ilgili net bilgiyi Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları verdi.

Kuyucuoğulları, ülkenin ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda 510 olması gereken vergi denetçisi sayısının sadece 300 olduğunu ve her daireye istihdam yapıldığı halde en yoğun birkaç daire arasındaki Vergi Dairesi’ne ‘ısrarla’ istihdam yapılmadığını söyledi.

banner134

Özçakır: Maksimum üç yıl zarar gösterilebilir

Ekonomist ve Vergi Uzmanı Kemal Özçakır, yeni kurulan her şirketin, üç yılı aşmamak üzere zarar beyan edebileceğini belirterek tüzel kişilere yönelik yorumlarda ‘bu ihtimali de’ göz önünde bulundurmak ve ‘kurunun yanında yaşı da yakmamak’ gerektiğini söyledi.


Şirketlerin, açıldığı andan itibaren kâra geçmeye başlamasının zor olduğunu ifade eden Özçakır, amortisman ve yatırım indirimleri de hesaba katıldığında, son üç yıl içerisinde açılmış bir şirketin zarar göstererek vergi vermemesinin de anlaşılabilir olduğunu belirtti.

Beyana dayalı ortaya çıkan durumun tatmin edici bulunmaması halinde re’sen vergi tarhına da gidilebileceğini söyleyen Özçakır, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt, belge veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde, takdir komisyonu tarafından uygun bulunan veya vergi incelemesi yapmaya yetkili kişiler tarafından düzenlenen vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarhı da olabileceğine işaret etti.

Özçakır, son üç yıl zarfında açılmadığı ve hatta 2020 yılı dahilinde yeni iş yeri kurduğu bilinen bazı mükelleflerin de zarar beyan ederek vergi vermemelerini de yorumlayarak, bu durumun yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan “görece gevşek” durumun suistimali olduğuna dikkat çekti.


Özel kişilere dair listede gelir beyan ettiği halde vergi vermediği görülen kişilerin ise kazançlarının yüzde 10’u bandında taban muafiyetine sahip olduklarını aktaran Özçakır, çocuk ve eş indirimi de bu duruma eklemlendiğinde, bahse konu kişilerin gelirinin ‘vergiye tabi olmadığının’ anlaşıldığını kaydetti.

Kuyucuoğulları: Şirketlerin gider kalemi gösterme şansı fazla

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Mart-Nisan-Mayıs 2020 döneminde yaşanan ‘topyekûn kapanmanın’ ülkedeki ekonomik faaliyetleri son derece olumsuz etkilediği gerçeğine parmak basarken, salgını bahane edenlerin yanı sıra ‘gerçekten çok zor duruma düşen’ çok sayıda şirket ve kişi olduğuna dikkat çekti.


“Salgın dönemini suiistimal eden de var etmeyen de. Her şirketi ve şahsı aynı kefeye koyamayız” ifadelerini kullanan Kuyucuoğulları, ‘götürü vergilendirme’ usulüyle, zor durumdaki mükelleflerin vergilerini taksitlendirdikleri ve peşin ödeme yapanlara yüzde 10 bandını bulan indirim yapıldığını söyledi.


Şirketlerin, geriye dönük beş yıllık zararlarını vergiden düşme şansının bulunduğuna da işaret eden Kuyucuoğulları, yanı sıra uçak bileti gibi giderlerin de vergiden düşüldüğünü yani şirketlerin ‘gider kalemi gösterme şansının’ fazla olduğunu söyledi.


Şirketlerin, kişilere nazaran daha fazla sayıda muhasiple çalışma imkanlarının olmasının da ekstra bir avantaj teşkil ettiğini kaydeden Kuyucuoğulları, bu bağlamda bir büfeyle ‘dev hacimli bir şirketin’ aynı kefeye koyulamayacağına vurgu yaptı.


‘Kovid-19 salgınını bahane eden’ grubun başlıca şansının ise personel yetersizliği olduğunu dile getiren Kuyucuoğulları, “Girne’de vergi denetimi yapacak sadece 45 personel var, ki odacı ve veznedar gibi iş kollarını dışarıda bıraktığımızda, elde konunun uzmanı ‘altısı geçici olmak üzere’ 16 memur kalıyor” dedi. Kuyucuoğulları, Esentepe-Çamlıbel lokasyonunu bu kadar az personelle sağlıklı bir şekilde denetlemenin mümkün olmadığını belirtti.

Kuyucuoğulları, ülkenin ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda 510 olması gereken vergi denetçisi sayısının sadece 300 olduğunu ve her daireye istihdam yapıldığı halde en yoğun birkaç daire arasındaki Vergi Dairesi’ne ‘ısrarla’ istihdam yapılmadığını söyledi ve personel azlığının, vergi denetimi faaliyetlerine ciddi bir darbe vurduğuna işaret etti.

Vergi şampiyonları

Türkiye İş Bankası AŞ., 2020 yılı vergi şampiyonu oldu.


2019 listesinde ikinci, 2020 listesinde de birinci olan şirket, 2017’de 23 milyon 455 bin 500 TL olan vergi miktarını 2018’de 33 milyon 683 bin 361 TL’ye, 2019’da da 52 milyon 669 bin 835 TL’ye yükseltti. 2020’de de Türkiye İş Bankası, A.Ş. 263 milyon 10 bin 838 TL vergi matrahı ve 61 milyon 807 bin 546 TL vergi ödemesiyle ilk sırada bulunuyor.

Voyager Kıbrıs Ltd. (Merit grubu) 2019 vergi listesinde birinci sıradayken, 2020 listesinde ikinciliğe yerleşti.


Şirket, 2016 vergi döneminde ikinciliği elinde tutarken, 2017 vergi listesinde üçüncülüğe geriledi. Voyager Kıbrıs, 2016 yılında 21 milyon 73 bin 4 TL vergi öderken, bu rakam 2017 için 35 milyon 56 bin 623 TL oldu. 2018’de de lider olan şirket, o dönem 50 milyon 735 bin 956 TL ödedi. Şirketin 2019 vergisi ise, 62 milyon 71 bin 4 TL.


2020 yılı kurumlar listesinin ikinci sırasında olan Voyager Kıbrıs Ltd.’nin vergi ödemesi 32 milyon 601 bin 644 TL.


2019 yılı vergi listesinde 15’inci sırada yer alan Aksa Enerji Üretim A.Ş., 2020 yılı listesinde üçüncü sırada yer aldı. Şirketin, 127 milyon 845 bin 47 TL vergi matrahı ve 30 milyon 43 bin 586 TL vergi ödemesi var.


2018 vergi listesinde ikinci sırada, 2019 vergi listesinde ise üçüncü sırada yer alan Türkiye Garanti Bankası, 2020 listesinde dördüncü sırayı aldı. Şirket, 2017 yılında 16 milyon 754 bin 351 TL, 2018 vergi rakamı 39 milyon 333 bin 476 TL vergi ödedi. Türkiye Garanti Bankası’nın 2019 vergi rakamı, 46 milyon 930 bin 417 TL, 2020 yılında ise 125 milyon 561 bin 442 TL vergi matrahı ve 29 milyon 506 bin 938 TL vergi ödemesi var.

Beşinci sırada ise 86 milyon 593 bin 668 TL vergi matrahı ve 20 milyon 349 bin 512 TL vergi ödemesi ile Creditwest Bank LTD yer aldı.

TC Ziraat Bankası A.Ş. 19 milyon 722 bin 111 TL, NicosiaBetting LTD. 19 milyon 432 bin 609 TL, Kıbrıs Kapitalbank LTD. 19 milyon 176 bin 625 TL, Arkın Investments LTD. 15 milyon 834 bin 470 TL ve Aydoğan Tourism&Leasure LTD. ise 15 milyon 481 bin 343 TL vergi ödemesi ile Kurumlar Listesi’nin ilk 10’una girdi.

Şahıslar


Vergi listesindeki gerçek kişiler kategorisindeki lider isim bu yıl da Serena Butik sahibi Tahir Topal oldu.


Şahıslar listesinde ise Tahir Topal, 9 milyon 606 bin 430 TL vergi matrahı ve 3 milyon 38 bin 962 TL vergi ödemesi ile birinci sırada yer aldı. Tahir Topal, 2019 yılında 4 milyon 209 bin 103 TL vergi ödemişti.


Şahıslarda ikinci sırada 8 milyon 884 bin 94 TL  vergi matrahı ve 2 milyon 817 bin 760 TL vergi ödemesi ile Burak Başel var. Başel, 2017 vergi listesinde dördüncüyken, 2018’in listesinde iyi yükselişle ikinci oldu, 2019 ve 2020 listesinde de yerini korudu. Başel’in 2019 vergi miktarı ise, 2 milyon 101 bin 124 TL’ydi.


Üçüncü sırayı 4 milyon 155 bin 523 TL vergi matrahı ve 1 milyon 366 bin 123 TL vergi ödemesi ile Jinder Singh aldı.

Listenin devamında, Günay Çerkez 1 milyon 266 bin 519 TL, Mustafa Hacıali 1 milyon 257 bin 364 TL, Mete Boyacı 1 milyon 171 bin 352 TL, Abdullah Cüneyt Yusuf 1 milyon 135 bin 295 TL, Işın Cemil 1 milyon 65 bin 777 TL, Önder Sanver 1 milyon 32 bin 171 TL ve Sami Efe 898 bin 424 TL vergi ödemesiyle yer aldı.


Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2021, 09:50
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104