Maliye, casinolardan 350 bin Euro’luk alacağını tahsil etti

banner37

Ülkede tahsili gecikmiş kamu alacakları yeniden gündem oldu... Maliye Bakanlığı, ödenmemiş 52 milyon TL vergi borcu nedeniyle T&T Havaalanı İnşaat Sanayi Ticaret Şirketi Limited’in gelirlerine haciz koymasının yanı sıra, casinolardan da ödenmemiş 62 milyon TL’lik alacakları için gönderdiği ihbarlar neticesinde ciddi bir miktar tahsil etti

Maliye, casinolardan  350 bin Euro’luk  alacağını tahsil etti
banner90

TÜM ALACAKLARI KAPSIYOR… Kamu Alacakları Tahsili ve Usulü Yasası’na göre, devletin, tahsili gecikmiş alacaklar için mahkemeye başvurarak borçlunun alacaklarına el koymaya ya da malını haczetmeye hakkı var. Hatta bu yasa sadece devlete vergi borcu olanları değil, aynı zamanda Sosyal Sigortalar Dairesi’ne, İhtiyat Sandığı Dairesi’ne, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na, Telekomünikasyon Dairesi’ne, Gümrük Dairesi’ne, belediyelere ve benzeri birçok yere borcu olanları da kapsıyor.

“BU KONUDA SÜREKLİ İŞLEM YAPIYORUZ”… Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne konuşan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, bakanlık olarak tahsili gecikmiş alacaklarla ilgili sürekli işlem yaptıklarını anlattı. Ancak düşük rakamların ses getirmediğini ve bu nedenle duyulmadığını ifade eden Kalkanlı, alacaklarla ilgili rakamların sürekli değişmesi nedeniyle de net bir rakam açıklayamadıklarını kaydetti

“YASADA AÇIKÇA BELİRTİLİYOR”… Ekonomist Göksel Saydam, gecikmiş kamu alacakları ile ilgili düzenlemelerin 1977 sayılı Kamu Alacakları Tahsili ve Usulü Yasası’nda gayet geniş bir şekilde yer aldığını anlattı. Saydam, bu yasanın, devletin, sosyal sigortalardan tutun da İhtiyat Sandığı’na, KDV’den vergilere, Telekomünikasyon Dairesi’nden, Elektrik Kurumu alacaklarına kadar birçok alandaki alacaklarını tahsil etmesini düzenlediğini ve bu kurumların bizzat kendilerinin mahkemeye başvurma hakkına sahip olduğunun altını çizdi

Ceren ÖZBİL

   Maliye Bakanlığı, ödenmemiş 52 milyon TL’lik vergi borcu nedeniyle yeni Ercan Havaalanı’nın yapımını gerçekleştiren T&T Havaalanı İnşaat Sanayi Ticaret Şirketi Limited’in gelirlerine haciz koyup, casinolara da ödenmemiş 62 milyon TL’lik borçları nedeniyle gönderdiği ihbarlar neticesinde 350 bin Euro tahsilat yaptı. Maliye Bakanlığı’nın bu yöndeki kararlı tutumu, tahsili gecikmiş alacaklarını yeniden gündeme taşıdı.

   Bu konudaki düzenlemeleri içeren Kamu Alacakları Tahsili ve Usulü Yasası’na göre, devletin, tahsili gecikmiş alacaklar için mahkemeye başvurarak, borçlunun alacaklarına el koymaya, ya da malını haczetmeye hakkı var.

   Hatta bu yasa sadece devlete vergi borcu olanları değil, aynı zamanda Sosyal Sigortalar Dairesi’ne, İhtiyat Sandığı Dairesi’ne, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na, Telekomünikasyon Dairesi’ne, Gümrük Dairesi’ne,     belediyelere ve benzeri birçok yere borcu olanları da kapsıyor.

   Bu kamu kurum ve kuruluşları, söz konusu yasa tahtında, gecikmiş alacaklarını tahsil etmek için mahkemeye başvurma hakkına sahip.

   Buna rağmen birçok kamu kurumunun gecikmiş alacaklarını tahsil etmek için bu yasa çerçevesinde mahkemeye başvurmadığı gözlemleniyor.

   Özellikle Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Daireleri’nin milyonlarca lira alacağı olduğu, ancak sosyal sigortalıları ödemek için bankalardan borçlandığı biliniyor.

   Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne konuşan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, bakanlık olarak tahsili gecikmiş alacaklarla ilgili sürekli işlem yaptıklarını anlattı.

   Ekonomist Göksel Saydam, gecikmiş kamu alacaklarıyla ilgili düzenlemelerin, 1977 sayılı Kamu Alacakları Tahsili ve Usulü Yasası’nda gayet geniş bir şekilde yer aldığını söyledi.

Kalkanlı: Rakamlar sürekli değişiyor

   Kalkanlı, bakanlık olarak tahsili gecikmiş alacaklarla ilgili sürekli işlem yaptıklarını bildirdi. Ancak düşük rakamların ses getirmediğini ve bu nedenle duyulmadığını ifade eden Kalkanlı, alacaklarla ilgili rakamların sürekli değişmesi nedeniyle de net bir rakam açıklayamadıklarını kaydetti.

“Casinolardan 350 bin Euro tahsilat yapıldı”

   Kamu alacakları ile ilgili casinolardan da 350 bin Euro tahsil edildiğini kaydeden Kalkanlı, bu konuda alacakların ödenmeye devam ettiğini ifade etti. Kalkanlı, şöyle konuştu:

   “Ercan konusunda yüksek miktarda rakamlarla işleme gidildiği için bu olay ses getirdi. Ancak biz sürekli bu konuda işlem yapıyoruz. Casinolarla ilgili de işlemlerimiz devam ediyor. Bu çerçevede 350 bin Euro tahsil edildi. Ancak devletin alacağı konusunda net bir rakam vermem mümkün değil. Çünkü bu rakam sürekli değişiyor. Günlük olarak yapılan tahsilatlar var”.

Saydam: Yasa uygulansa kamu alacaklarıyla ilgili sorun kalmaz

   Ekonomist Göksel Saydam, gecikmiş kamu alacakları ile ilgili düzenlemelerin 1977 sayılı Kamu Alacakları Tahsili ve Usulü Yasası’nda gayet geniş bir şekilde yer aldığını anlattı.

   Bu yasanın devletin sosyal sigortalardan tutun da İhtiyat Sandığı’na, KDV’den vergilere, Telekomünikasyon Dairesi’nden, Elektrik Kurumu alacaklarına kadar birçok alandaki alacakların tahsil edilmesini düzenlediğini belirten Saydam, şöyle devam etti:

   “Bu yasa, vergi koyan bir yasa değildir. Bu yasa, devletin alacaklarını tahsil etmesini düzenleyen bir yasadır. İster gümrük olsun, ister vakıf malları olsun, her konu devletin alacaklarını düzenliyor. Bu yasaya göre herhangi bir yasa altında devlet tahsilat aşamasına gelen her türlü alacağının (vergi, harç, kira bedeli, sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları) ödenmemesi durumunda zorla tahsile gidebilir. Bunu hacze giderek, ya da farklı bir yerden alacağına el koyarak yapabilir. Bu işlemler mahkeme onayı ile yapılır.

   Tabi ki bu aşamaya gelinmeden önce ilgili kişiye ikaz ve ihbar gönderilir. Belli bir süre daha kendi ödemeleri istenir. Kişinin makul bir gerekçesi varsa bir süre daha verilebilir.  Ancak bu süre zarfında gecikme faizi uygulanır”.

“Form gönderilir”

   Saydam, bu yasa çerçevesinde borçluya ihbar ve ikaz yapılmasının ardından bir de mal varlığı ile ilgili form gönderildiğini ifade etti.

   Borçlunun bunu dürüst bir şekilde doldurması gerektiğini ifade eden Saydam, doldurmaması durumunda da yine mahkemeye gidilip, borçlunun hapis cezası ile bile cezalandırılabileceğini anlattı.

“Eğer devlet bu yasayı uygulasaydı, birçok sorun çözülürdü”

   Saydam, devletin bu yasayı tam anlamıyla uygulaması durumunda birçok ekonomik sorunun çözüleceğine olan inancını belirtti ancak sosyal sigortalarda dahi devletin bu yasayı uygulamak yerine bankalardan borç alma yoluna gittiğini kaydetti.

   Bu yasanın uygulanması durumunda devletin borçlanmaya gitmesine gerek kalmayacağını ifade eden Saydam, ne yazık ki bu yasa çerçevesinde dava açılmadığını anlattı.   

“Vergi reformu derken bunun da göz önünde bulundurulması gerekiyor”

   Göksel Saydam, ülkede vergi reformu derken bu yasanın uygulanmasının da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi ve bu kadar geçmişten gelen kamu alacağı varken, devletin borçlanma yoluna gitmemesi gerektiğini bildirdi.

    Göksel Saydam ayrıca, devlete, bu yönde hizmet verebilecek kalifiye personel alınması gerektiğinin de altını çizdi.

Yasa açık…

   Kamu alacaklarıyla ilgili süreci düzenleyen Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Yasası’na göre, Kamu alacağını zamanında ödemeyenlere, tahsilattan sorumlu dairece on beş gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gereği, bir “ödeme emri” ile tebliğ olunur. Yine aynı yasaya göre; ödeme emrinde borcun aslı ve niteliği, miktarı, nereye ödeneceği, süresinde ödenmediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun 12. madde uyarınca tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapislik cezasına çarptırılabilir.

   Ayrıca gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde, bu yasa ve diğer ceza yasaları kuralları gereğince hapis cezasına çarptırılabileceği kayıtlı bulunur. Hapis cezası için gerekli işlemi tahsilâttan sorumlu dairenin yazılı isteği üzerine yetkili mahkeme tarafından başlatılır ve en geç otuz gün içinde karara bağlanır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner107

banner108