Meclis “by pass’ edildi”

banner37

Koronavirüs kabusu yüzünden meclis toplantılarına ara verildiği sürede ve meclisin yeniden toplanmaya başladığı son birkaç haftalık dönemde, birçok yasal düzenleme, yasa gücünde kararnamelerle yapıldı. CTP milletvekili Fazilet Özdenefe durumu değerlendirdi:

Meclis “by pass’ edildi”
banner90
banner99

MALİYE KOMİTESİ’NDE ELE ALINIYOR… Normalde tasarı ve öneri şeklinde Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gibi diğer meclis komitelerinde ele alınması gereken yasal düzenlemeler de kanun gücünde kararname oldukları için Maliye Komitesi’ne gitti. Bu durumda da bir nevi diğer komitelerin söz hakkının elinden alındığı belirtiliyor

“İVEDİ OLMAYAN KONULARDA DA KARAR ALINDI”… CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Anayasa’nın 112. Maddesi’ne göre, ekonomik konularda ivedilik olduğunda, Bakanlar Kurulu’nun yasa gücünde kararname çıkarabileceğini, ancak bunların da ivedilikle meclise gönderilip, ivedilikle görüşülmesi ve 90 gün içinde genel kurulda oylanması gerektiğini söyledi. Özdenefe, gördükleri sıkıntılardan birinin ekonomik ve ivedi olan konular dışındaki konularda da yasa gücünde kararname çıkarılması olduğundan söz etti

Ceren ÖZBİL

   Koronavirüs yüzünden meclis toplantılarına bir süre ara verilirken, bu süre zarfında ve meclisin yeniden toplanmaya başladığı son haftalarda, birçok yasal düzenleme, yasa gücünde kararnamelerle yapıldı.

   Normalde, tasarı ve öneri şeklinde Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gibi diğer meclis komitelerinde ele alınması gereken yasal düzenlemeler de kanun gücünde kararname oldukları için Maliye Komitesi’ne gitti.

   Ayrıca Anayasa’nın 112. maddesinin verdiği yetkinin dışına çıkılarak, ekonomik konularda ivediliği olmayan kararların da yasa gücü kararnamelerle alınması tartışma yarattı.

   KIBRIS Gazetesi’ne konuşan ve konuyu Cumhuriyet Meclisi gündemine taşıyan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, gördükleri sıkıntılardan birinin, ekonomik ve ivedi olan konular dışındaki konularda da yasa gücünde

kararname çıkarılması olduğunu söyledi.

Ekonomik konular dışındaki

alanlarda da yasa gücünde kararname çıkarıldı

   CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Anayasa’nın 112. maddesine göre ekonomik konularda ivedilik olduğunda Bakanlar Kurulu’nun yasa gücünde kararname çıkarabileceğini ancak bunların da ivedilikle meclise gönderilip, ivedilikle görüşülmesi ve 90 gün içinde de genel kurulda oylanması gerektiğini kaydetti.

   Gördükleri sıkıntılardan birinin ekonomik ve ivedi olan konular dışındaki konularda da yasa gücünde

kararname çıkarılması olduğundan söz eden Özdenefe, süreç içerisinde Sokağa Çıkma Yasağı Yasası altında hapislik ve para cezasının artırılması için yasa gücünde kararnameler geçirildiğini ve sonrasında, bu hatanın düzeltilmeye çalışılarak, salı günü genel kurulda yasa değişikliği olarak onaylandığını hatırlattı.

   Yapılan değişikliğin içeriğine karşı olmadıklarını ancak her şeyin usulüne ve mevzuata uygun yapılması gerektiğini savunduklarını kaydeden Özdenefe, şöyle konuştu:

   “Bizim itirazımız içeriğe değildi. İçerik, komite aşamasında değerlendirilir, tadil edilebilir veya aynen kabul edilebilir. Günün sonunda genel kurul son sözü söyler.

   Bizim itirazımız, bu uygulama ile yürütmenin yetkisini aşarak kendisini yasamanın yerine koyması, meclisi bir yerde ‘by pass’ etmesidir.

   Yani bu çalışmayı meclisin komitesinin yapması ve genel kurulda da onaylanması gerekiyordu.

   Olağandışı şartlarda yaşıyor olmamız, bize, Anayasa’yı ihlal etme ve hukukun üstünde kararlar alma yetkisi vermez.

   Bugün küçük görülebilir bunlar, toplumun genelini rahatsız etmeyebilir ve içerik olarak doğru bulduğumuz kararlar da olabilirler ancak bu sınırı neye göre çizeceğiz?

   Bizim Anayasal yetkilerimiz doğrultusunda hareket etmemiz gerekir ki daha sonra hem demokrasimiz zedelenmesin, hem de bu kararlar Anayasa’ya aykırılık nedeniyle mahkemeden dönmesin.

  Biz bu yönde uyarı yaptık. Tüm yasaların meclise yasa tasarısı olarak gönderilmesi, acil olanlara ivedilik

alınması gerekir.

   Meclis komiteleri de zaten ivedilikle toplanacak, gerekli değerlendirmeleri yapacak ve geçirecektir.

  Konu yasa değişikliğinin, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’ne gitmesi gerekirdi. Ancak yasa gücünde kararname ile yapıldığı için Maliye Komitesi’ne gitti.

   Yani her istediğimiz yasa için yasa gücünde kararname geçirip, Maliye Komitesi’ne göndereceğiz ve orada onaylanacak, olacak iş değil. Maliye Komitesi dışında komiteleri iptal mi edeceğiz”?

“Demokrasi açısından en elzem

araçlardan biri meclisin aralıksız çalışması”

    Fazilet Özdenefe, Cumhuriyet Meclisi’nde de gerekli önlemlerin alındığını ve genel kurul toplantılarının başladığını söyledi ve “Belki de meclis, toplantılara bu kadar ara vermemeliydi. Ancak dünya da bu virüsle nasıl başa çıkacağını bilmiyordu, o yüzden bir süre tedbir amaçlı beklendi. Ancak meclisi ilelebet kapalı tutma lüksümüz de yok. Demokrasi açısından en elzem araçlardan biri de meclisin verimli bir şekilde çalışmasıdır”

dedi.

“Komiteler paydaşlardan da görüş alır”

   Özdenefe, Devlete Ait Tüm Kira Sözleşmelerinden Nisan, Mayıs 2020 Aylarında Doğan Ve/Veya Doğacak

    Olan Alacaklarına Uygulanacak İndirim Ve/Veya Ertelemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname’nin de Anayasal yetkinin aşılarak alındığı düşüncesinde olduğunu söyledi.

   Fazilet Özdenefe, şöyle devam etti:

   “Günün sonunda Anayasa’yı yorumlama yetkisi Anayasa Mahkemesindedir. Ancak, bu konuda hukuki görüşümü paylaşabilirim.

   Ülkede yasama, yürütme ve yargı olarak kuvvetler ayrılığı vardır. Anayasamıza göre, yasama ve yürütme organları ile devlet yönetimi makamları, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

   Yargının aldığı kararı yasa yaparak hatta yasa bile yapmadan Bakanlar Kurulu kararı ile durduramazsınız.

   Meclisin çalışmalarına başladığı bu dönemde böyle bir meselenin yasa gücünde kararname ile ele alınmasını gerektirecek bir ivedilik olup olmadığı da ayrı bir tartışma konusu.

   Yasa tasarısı, meclise gönderilmeli ve bu yöndeki ihtiyacı komite tüm yönleriyle değerlendirip Anayasa’yı ihlal etmeyecek bir çerçeveye oturtmalıydı.

   Bu söylediklerim, kararnamenin içeriğinden bağımsız şeyler.

   Bizim istediğimiz, Anayasa’ya ve usulüne uygun çalışmalar yapılması, en dezavantajlı kesimler başta olmak üzere toplumun genelinin bu zor dönemde korunup desteklenebilmesidir.

   Bu yönde her türlü katkıyı koymaya da hazırız. Bu dönemde yapılacak yasal değişikliklerin demokratik bir ortamda, sağlıklı değerlendirmeler yapılarak ve halkın sadece bugünkü değil, yarınki ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde yapılması gerekir.

   Bunu da halkın vekillerinden oluşan ve ilgili bakanlıklardan, paydaşlardan, sivil toplum örgütlerinden ve savcılıktan da görüş alarak çalışmalarını gerçekleştiren komiteler en iyi şekilde yapabilir”.

“Kimse Anayasa’yı ihlal etmeye alışmamalı”

   Fazilet Özdenefe, kimsenin, Anayasa’yı ihlal etmeye alışmaması gerektiğini söyledi ve sınırlı sayıda meclis personeli ve milletvekili ile gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde yapılabileceğini belirtti.

   Milletvekillerinin de görevinin bu olduğundan söz eden Özdenefe, “Neden Cumhuriyet Meclisi’ne 50

milletvekili seçilir? Neden iktidar vekilleri olduğu gibi muhalefet vekilleri de var? Halkın sesi duyulsun ve kararlar en iyi şekilde tartışıldıktan sonra alınsın diye. Kararlar ihtiyaca cevap verebilsin, demokratik ilkelere ve Anayasa’ya da uygun olsun diye…” dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75