Meclisin açılması için salt çoğunluk şartı değiştirilmeli

banner37

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, meclisteki nisap sorununun, hükümetlerin oluşumuyla ilgili olduğunu, bu sorunun da Anayasa değişikliğiyle aşılabileceğini ifade etti:

Meclisin açılması için salt  çoğunluk şartı değiştirilmeli
banner90
banner8

Ceren ÖZBİL

KOMİTELERDE DE SIKINTI YAŞANIYOR… Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, komitelere, mecliste siyasi grubu bulunan, yani en az 5 vekili olan partilerin üye verebildiğini anımsatarak, şu anda UBP, CTP ve HP’nin komitelerde üyesi olduğunu ifade etti. Üye sayısı 7 olan Ekonomi Maliye ve Bütçe Komitesi dışında, üye sayısı 6 olan diğer komitelerde hükümet ve muhalefet üyelerinin eşit sayıda olması, 3 hükümet üyesi 3 de muhalefet üyesi anlamına geldiğini söyleyen Sennaroğlu, bu nedenle de yasaların geçmesinde sorun yaşandığını belirtti

“GEREKLİ YASAL DEĞİŞİKLİK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANACAK”… Önder Sennaroğlu, yasaya göre Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olmasının ardından mecliste Tatar’dan boşalan koltuğu doldurmak için en geç nisana kadar ara seçimle ilgili karar alınması gerektiğini belirtti, ancak bir yıl için de genel seçim yapılması kararı alınması durumunda ara seçime gerek kalmayacağını söyledi. Önümüzdeki günlerde tüm siyasi parti yetkililerinin bir araya gelip bu konuda bir karar alacağını ifade eden Sennaroğlu, bu kararın ardından da seçime gidilmeden önce Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda gerekli değişikliklerin yapılması için çalışma başlatılacağını kaydetti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, mecliste sık sık yaşanan nisap sorununun, meclisin açılması için aranan salt çoğunluk şartının ortadan kaldırılmasını içeren Anayasa değişikliğiyle aşılabileceğini söyledi.

Önder Sennaroğlu, meclisteki nisap sorunu, komitelerde hükümet ve muhalefet milletvekili sayılarının eşit olması ve Seçim ve Halk Oylaması Yasası hakkında değerlendirmede bulundu.

Nisap sorununun çözülmesi için Anayasa Değişikliği’ne ihtiyaç olduğunu kaydeden Sennaroğlu, “meclisin üye tam sayısının salt çoğunluğu ile açılması, yani en az 26 vekilin olması zorunluluğu Anayasa gereğidir. Bu Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü ile alakalı değildir” dedi.

Sennaroğlu ayrıca, komitelerde hükümet ve muhalefet vekillerinin sayısının eşit olmasının da sıkıntılara neden olduğunu ifade etti ve bu nedenle de yasaların geçmesinde sorun yaşandığını belirtti.

KIBRIS: Mecliste son dönemlerde nisap sorunu yaşanıyor. Bunun nedeni nedir?

Sennaroğlu: Mecliste nisap sorunu arzu edilen bir durum değil. Bu, meclisin elinde olan bir durum değildir. Bu, hükümetlerin oluşumu ile ilgili bir konudur.

Şu andaki hükümet, 3’lü bir koalisyondur ancak vekil sayısı 26’ya yetmiyor. Mevcut üç siyasi partinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin milletvekili sayısı 24’tür.

Tabi Anayasa gereği mecliste nisabın sağlanabilmesi için meclisteki milletvekili sayısının yarısının bir fazlası olması gerekiyor. Bu da 26 milletvekili olması gerektiğidir. Bu Anayasa gereğidir. Yani içtüzük ile alakalı bir durum değildir.

Şimdi mevcut hükümetin milletvekili sayısı 24 ve 3 de bağımsız milletvekilinin desteği ile 27 oluyor. Yani bir nevi azınlık hükümeti oluyor.

Bu 27 vekil sayısı da sınırda bir sayıdır. Herhangi bir milletvekilinin sağlık sorunu olduğu zaman, bu gibi sıkıntılar ortaya çıkıyor.

Pazartesi günleri mecliste yasama faaliyetleri yürütülüyor, perşembe günleri de hükümetin denetim günüdür. Denetim gününde muhalefet nisaba destek veriyor. Onda sıkıntı yaşanmıyor. Pazartesi günleri ise sıkıntı yaşanıyor.

Örneğin geçtiğimiz pazartesi günü meclis, nisap sorunu nedeniyle bir sonraki güne ertelendi.

Oradaki sıkıntı da Serdar Denktaş’ın bir yakınının yurtdışında tedavi görmesi nedeniyle bir ay izin alması ve Mesut Genç’in de Kaplıca’da bir yakınının Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle tedbir amaçlı toplantılara katılamamasıdır.

Dolayısıyla sayı 25’e düştü. Böyle olunca da nisap sağlanamadı.

Muhalefetin bir ya da iki kişilik desteği olsaydı nisap sağlanabilirdi, ancak olmadı. Salı günü Mesut Genç arkadaşımız test sonuçlarının negatif çıkması üzerine toplantıya katıldı.

KIBRIS: Meclisteki nisap sorunu nasıl çözülebilir?

Sennaroğlu: İç tüzükle ilgili çalışmalar daha önce hayata geçti. Ancak beni rahatsız eden esas konu, meclisin 26 ile açılması, yani nisap sorunu…

Bu, iç tüzükle alakalı değildir. İç tüzük ile bu değiştirilemez. Bu, Anayasa gereğidir ve bunun için Anayasa’nın değişmesi gerekir.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde Anayasa Değişikliği için halk oylamasına gidildi ancak reddedildi. Bundan önce Anayasa Değişikliği için Halk Oylaması’na gidilmiş ve reddedilmişti. Bu değişiklik önerisinde meclisin 26 ile açılması şartının değiştirilmesi vardı. Yanılmıyorsam vekillerin yüzde 30’unun hazır bulunması durumunda meclis açılabilecekti. Yani yüzde 30, 50 milletvekilinde 15 vekile denk geliyor. Mecliste 15 vekil hazır bulunduğunda meclis açılabilecekti.

Bugün Türkiye’de de durum budur.

Benim öğrencilik yıllarımda Türkiye’de 450 milletvekili vardı. 226 sayısı yoksa orada meclis çalışamazdı. Ancak bugün öyle değildir. Bugün belli bir oran vardır ve o oran olduğu sürece meclis açılabiliyor.

Eğer bir hükümetin 26’sı varsa, o hükümet iktidardadır ve mecliste yasa yapma şansı tanınmalıdır. Yani bir milletvekilinin ya da iki milletvekilinin mecliste olmaması ile çalışmalar kilitlenmemelidir. Bunun çözüm yolu Anayasa Değişikliği önerisinde vardı.

Meclisin verimli çalışabilmesi için mutlaka bunun gerçekleşmesi gerekir. Uygun görülecek bir oranda vekil olduğunda meclis açılabilmeli ve çalışmalarını yürütebilmelidir. Hem tam saatinde açılacak, hem de verimli bir çalışma olacak.

Tabi ki Anayasa Değişikliği çok farklı bir konu… Bu konuda tüm siyasi partiler arasında bir konsensüs sağlanarak bir referandumda meclisin nisap sorununun ortadan kaldırılması düşüncesindeyim.

Biliyorsunuz son iki Anayasa değişikliği reddedildi. Belki bütün siyasi partiler gerekli çalışmayı iradeyi ortaya koyamadı ya da halkımızı bilinçlendiremedik.

Ancak Anayasa değişikliği, önümüzdeki dönemlerde mutlaka ele alınmalı ve meclisin nisap sayısı da uygun bir orana indirilmelidir.

KIBRIS: Şu an Cumhuriyet Meclisi komitelerinde, Ekonomi Maliye ve Bütçe Komitesi dışında muhalefet ve hükümet vekilleri eşit sayıda… Bu çalışmaları nasıl etkiliyor?

Sennaroğlu: Tabi ki sıkıntı yaratıyor.

Bilindiği üzere komitelere, mecliste siyasi grubu bulunan, yani en az 5 vekili olan partiler üye verebiliyor. Örneğin YDP, DP, TDP komitelere üye veremiyor.

Hükümette şu anda komitelere üye veren sadece UBP’dir. Muhalefette CTP ile HP üye verebiliyor.

Hal böyle olunca komitelerin oluşumunda azınlık hükümeti olduğu için tamlamada sayılar eşit çıktı. Yani komitedeki hükümet edenlerin sayısı da, muhalefet edenlerin sayısı da 3’tür, yani 3’e 3’tür. Komiteler 6 üyelidir. Sadece Ekonomi Maliye Bütçe Komitesi’nde sayı 7’dir. Orada öyle bir uyum sağlandı ve orada hükümet çoğunluğu vardır.

Bu nedenle yasaların geçmesinde ve nisabın sağlanmasında sıkıntı yaşanıyor.

KIBRIS: Son dönemlerde Seçim ve Halk Oylaması Yasası ciddi bir tartışma konusu oldu. Bu konuda Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın da açıklamaları olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir yasa değişikliği çalışması var mı?

Sennaroğlu: Bilindiği gibi son yapılan seçimde tek seçim bölgesi uygulandı.

Tabi ki YSK Başkanı’nın açıklamasını hep birlikte gördük. Burada büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Bu sıkıntılardan bir tanesi seçim sonrası sayımın çok zor olmasıdır. Günlerce bu sayının sürebileceği, seçim sisteminin karmaşık bir yöntem olduğu yönünde YSK Başkanının yaptığı açıklamalar var.

Şu ana kadar bu seçim yasasının değişmesi konusunda bir gündem vardır ve seçimden önce bu yasa bütün siyasi partilerin ortak görüşü çerçevesinde yeniden şekillenmesi ve yasallaşması gerektiği kanaatindeyim.

Bilindiği üzere dün de mecliste bir milletvekili boşluğu olduğu konuşuldu. Sayın Ersin Tatar Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yeri boşalmıştır. Yasaya göre en geç nisana kadar boşalan bu koltuk için seçim tarihi belirlenmesi gerekir. Ancak bir yıl içinde genel seçim yapılacaksa ara seçime gerek yoktur.

Bu konuda önümüzdeki günlerde bütün siyasi partiler bir araya gelip değerlendirme yapacaktır ve genel seçim konusunda bir karar çıkıp, tarih de belirlenecektir.

Bu ortaya çıktıktan sonra mutlaka seçim yasası ile ilgili de çalışma başlayacaktır. 

Bu önümüzdeki süreçte mutlaka seçim yasası ile ilgili bir değerlendirme yapılacaktır.

KIBRIS: Şu anda bir milletvekilinin uzun bir süredir yurt dışında olduğu ve meclis toplantılarına katılmadığı biliniyor ve iç tüzük de, ardı ardına üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliğinin düşeceğini içeriyor. Bu konuda herhangi bir çalışma yapılacak mı?

Sennaroğlu: Bu kamuoyunun bilgisinde olan, saklı gizli olmayan bir konudur.

İlgili arkadaş yurt dışında ve milletvekilliğinden istifa dilekçesini benden önceki Meclis Başkanı’na gönderdi. Ancak daha önceki dönemlerde de bazı milletvekilleri, milletvekili görevinden istifa etmişti ve kabul edilmemişti, bu emsal görülerek kabul edilmedi.

Halkın seçtiği birini halk götürür prensibi çerçevesinde istifa etme hakkı yoktur milletvekilinin düşüncesiyle o zaman da, şimdi de meclis bunu reddetti. Buna da saygı duymak lazım.

Yani bir vekili halk seçer, halk götürür.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75