Meclisin gündeminde önemli yasalar var

banner37

Cumhuriyet Meclisi, yeni yasama yılında önemli tasarıları görüşecek. Gündemde 7 yasa tasarısı, Cumhurbaşkanı tarafından tekrar görüşülmek üzere geri gönderilen 5 yasa ve 1 de özel komite raporu bulunuyor

Meclisin gündeminde önemli yasalar var
banner90
banner99

Ceren ÖZBİL

Meclis, yeni yasama yılında yoğun bir gündemle çalışacak. Aralarında tartışma yaratacak önemli tasarıların da yer alacağı meclis çalışmalarının yeni dönemde de hararetli geçmesi büyük bir olasılık.

Ekonomi, sağlık ve tarım alanlarında önemli yasal değişiklikleri öngören yasa tasarılarının, hükümetle muhalefet arasında yoğun tartışmalara sahne olması bekleniyor.

Özellikle sağlıkta kamu ve özel hekimler arasında büyük gerilimlere neden olan ve yargıya da taşınan “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ekonomiyle ilgili düzenlemeler, meclisi germesi muhtemel konular arasında yer alıyor.

KIBRIS muhabiri, meclisin son dönemlerdeki gündemiyle ilgili bir araştırma yaptı.

Cumhuriyet Meclisi, 22 Ocak 2018 tarihinde yaptığı toplantı ile başlayan Dokuzuncu Dönem Birinci Yasama Yılı’nda 39 olağan, 2 olağanüstü olmak üzere toplam 41 birleşim yaptı.

Bu birleşimlerde, 28 Yasa Gücünde Kararname ve 60 yasa tasarısı görüşüldü. Görüşmeler sonucunda ise 20 Yasa Tasarısı ve Cumhurbaşkanı’nca iade edilen 1 Yasa ve 5 Yasa Gücünde Kararname doğrudan yasalaştı.

Cumhuriyet Meclisi’nin Dokuzuncu Dönem İkinci Yasama Yılı’nda ise gündemde 7 yasa tasarısı,  Cumhurbaşkanı tarafından tekrar görüşülmek üzere geri gönderilen 5 yasa ve bir de özel komite raporu bulunuyor. Ayrıca komitelerin gündeminde de onlarca yasa tasarısı, rapor ve yasa önerisi bulunuyor.

Meclis gündemindeki tasarılar şöyle:

“Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı”,” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti (KKTC) İle Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Kurulacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Sınır Kapılarında Yapılacak Güvenlik Arttırıcı Çalışmalara İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı”, “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı”, “Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı”, “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Arasında Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanında İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı”.

 

28 yasa önerisi yasalaştı

Birinci Yasama Yılı’nda meclise 18 yasa önerisi sunuldu. Bu yasama yılında, 2 yasa önerisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı.

Böylelikle Birinci Yasama Yılı’nda 20 yasa tasarısı, 1 yasa, 5 yasa gücünde kararname ve 2 yasa önerisi olmak üzere toplam 28 yasa kabul edildi.

 

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündemi yoğun

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündeminde, Dokuzuncu Dönem Birinci Yasama Yılı’nda sunulan 28 Yasa Gücünde Kararname bulunuyor. Sekizinci Dönem Beşinci Yasama Yılı’nda sunulan 2 Yasa Gücünde Kararname de komitenin gündeminde yer alıyor.

Komite gündeminde Dokuzuncu Dönem Birinci Yasama Yılı’nda sunulan 10 Yasa Tasarısı ile Beşinci Yasama Yılı’nda sunularak Meclis tarafından onaylanan ve Anayasa’nın 146’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderilen 1 Yasa bulunuyor.

 

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde 12 yasa tasarısı ve 3 yasa

   İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde, Birinci Yasama Yılı’nda sunulan 12 Yasa Tasarısı yer alıyor.

   Ayrıca Sekizinci Dönem Beşinci Yasama Yılı’nda sunularak Meclis tarafından onaylanan ve Anayasa’nın 146’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderilen 3 Yasa Komite’nin gündemine yeniden girdi.

 

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin

gündeminde 10 asa tasarısı ile 3 karar tasarısı var

   Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin gündeminde, Sekizinci Dönem Beşinci Yasama Yılı’nda sunulan 1 (Onay) Yasa Tasarısı, Dokuzuncu Dönem Birinci Yasama Yılı’nda sunulan 1 (Onay) Yasa Tasarısı ile 8 Yasa Tasarısı olmak üzere toplam 10 Yasa Tasarısı ile 3 Karar Tasarısı bulunuyor.

   Ayrıca Sekizinci Dönem Dördüncü Yasama Yılı’nda sunulan ve yine aynı Yasama Yılı’nda Meclis tarafından onaylanan 1 Yasa, Anayasa’nın 146’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderilmiş ve bu yasa komitenin gündemine yeniden girdi.

 

AB ile Uyum Komitesi’nin gündeminde 2 yasa tasarısı

   Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin gündeminde, Birinci Yasama Yılı’nda sunulan 2 Yasa Tasarısı yer alıyor.

 

Sayıştay Komitesi’nin gündeminde 17 kesin hesap tasarısı

   Sayıştay Komites’inin gündeminde ise geçmiş dönemlerde sunulan 14 ve Sekizinci Dönem Dördüncü Yasama Yılı’nda 1, Beşinci Yasama Yılı’nda sunulan 2 Kesin Hesap Yasa Tasarısı olmak üzere toplam 17 Kesin Hesap Yasa Tasarısı yer alıyor.

 

Birçok yasa önerisi

   Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündeminde, Dokuzuncu Dönem Birinci Yasama Yılı’nda sunulan Yasa Önerisi bulunmuyor.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde, Birinci Yasama Yılı’nda sunulan 10 Yasa Önerisi yer alıyor.

   Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin gündeminde, Dokuzuncu Yasama Yılı’nda sunulan 5 Yasa Önerisi ve 1 Karar Önerisi yer alıyor.

   Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin gündeminde, 1 Yasa Önerisi bulunuyor.

 

62 konuşma istemi gerçekleştirildi

   Birinci Yasama Yılı’nda Meclis Başkanlığı’ndan 111 tane güncel konuşma isteminde bulunuldu. Bu güncel konuşma istemlerinden 62 tanesi milletvekillerince gerçekleştirdi. 39 konuşma istemi ise ertelendi veya istem sahibi tarafından geri alındı. Ayrıca 10 güncel konuşma istemi de çeşitli gerekçeler çerçevesinde yapılmadı.

 

16 karar üretildi

   Birinci Yasama Yılı’nda, Başkanlık Divanı’nca 42 Karar; Danışma Kurulu’nda ise 16 Karar üretildi; bu kararlardan ve içtüzük uygulaması, meclis çalışmaları ile Meclis seçimlerine bağlı kararlardan toplam 18 tanesi Resmi Gazete’de Meclis Kararı olarak yayımlandı.

 

29 yazılı soru soruldu

   Birinci Yasama Yılı’nda toplam 29 yazılı soru soruldu. Bu sorulardan 12 tanesi, soru ve yanıtları ile birlikte Genel Kurul’da okundu; 1 tanesi ise Meclis Başkanlığı’na sorulan yazılı soru niteliğinde olduğundan, yanıt Başkanlık tarafından soru sahibine yazılı olarak iletildi.

   4 Yazılı soru hükümet tarafından yanıtlanarak okunmak amacıyla Genel Kurul’un gündemine sevk edildi. 9 yazılı soru ise içtüzük uyarınca öngörülen süre içerisinde yanıtlanmadığından, Sözlü Soruya dönüştürülerek Genel Kurul’da yanıtlanmak üzere gündeme girdi.

   3 yazılı soru yanıtlanmak üzere Başbakanlığa havale edildi, ancak henüz yanıtlanmadı.

Ayrıca yine Birinci Yasama Yılı’nda 5 Sözlü soru soruldu ve Genel Kurul’un “Sözlü Sorular” bölümünde ilgili bakanlar tarafından yanıtlanmaları bekleniyor.

 

109 Sayıştay Denetim Raporu

   Sayıştay Komitesi’nin gündeminde geçmiş dönemlerde sunulan 105 ve Dokuzuncu Dönem’de sunulan 4 olmak üzere toplam 109 Sayıştay Denetim Raporu ile 17 Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Kesin Hesaplara ait 10 Sayıştay Uygunluk Bildirimi Raporu bulunuyor.

 

Ombudsman’dan 63 rapor

   Meclis’e, geçmiş dönemde ve bu Yasama Yılında Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), tarafından kişisel ve duyumlara dayalı olarak toplam 63 Rapor sunuldu.

   Bu raporlar, İçtüzük gereği Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’ne havale edilmiş ve bu Yasama yılından toplam 8 rapor bu komitede görüşülerek Genel Kurul’un bilgisine sunuldu.

Komitenin gündeminde halen 57 Ombudsman Raporu bulunuyor. Ayrıca Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) tarafından altı aylık çalışma yöntemine ilişkin 1 Rapor da Meclis’e iletildi.

 

   Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Birinci Yasama Yılında 16 Birleşim yapmış ve Sekizinci Dönem İkinci Yasama Yılı’nda sunulan 1, Sekizinci Dönem Beşinci Yasama Yılı’nda sunulan 3 ve Sekizinci Dönem Üçüncü Yasama Yılı’nda Sunulan 1 Yasa Gücünde Kararnameyi doğrudan görüştü.

    Komite ayrıca Dokuzuncu Dönem Birinci Yasama Yılında sunulan 6 Yasa Tasarısını da doğrudan görüşerek, Genel Kurul’a havale etmiştir. Komite toplam l1 Yasa yaptı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Birinci Yasama Yılında 21 birleşim yapmış ve Sekizinci Dönem Beşinci Yasama Yılında sunularak Meclis tarafından onaylanan ve Anayasanın 146’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere Meclise geri gönderilen 1 Yasa ve Dokuzuncu Dönem Birinci Yasama Yılı’nda sunulan 9 yasa tasarısını görüşüp sonuçlandırdı.

   Komitenin 10 Yasası Resmi Gazete’de yayımlandı. Ayrıca komitenin 2 yasa tasarısı da Genel Kurul’un gündeminde yer alıyor.

   Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Dokuzuncu Dönem Birinci Yasama Yılı’nda 16 birleşim yaptı. Dokuzuncu Dönem Birinci Yasama Yılı’nda sunulan 4 Yasa Tasarısı ve 1 (Onay) Yasa Önerisini doğrudan görüşmüş ve Genel Kurul’a havale etmiştir. Ayrıca Birinci Yasama Yılı’nda sunulan 2 Yasa Önerisi’ni de görüşerek sonuçlandırdı.

banner134
   Bu Komitenin görüşüp sonuçlandırdığı 7 Yasa Resmi Gazete’de yayımlandı. Komite, Dokuzuncu Yasama yılında sunulan 2 Karar Tasarısı’nı da kabul etmiş ve Resmi Gazete’de Meclis Kararı olarak yayımlandı.

   Komite bu Yasama Yılı içerisinder doğrultusunda üyelik seçimleri Genel Kurul’da yapıldı.

    Komite 3 (Onay) Yasa Tasarısı olmak üzere toplam 4 Tasarıyı görüşerek Genel Kurula havale etti.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Birinci Yasama Yılı’nda 14 Birleşim yapmış ve 1 Yasa Tasarısı’nı görüşüp sonuçlandırdı ve 1 Yasa olarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Ayrıca kıomitenin sonuçlandırdığı 1 Yasa Tasarısı da Genel Kurul’un gündeminde bulunuyor.

   Komiteler yukarıda belirtilen çalışmalar çerçevesinde bu Yasama Yılı’nda toplam 29 Yasa yaptı. Komiteler 7 Yasa Tasarısı’nı da görüşerek Genel Kurul’a havale etti.

 

16 Sayıştay, 19 Ombudsman raporu görüşüldü

    Sayıştay Komitesi, Birinci Yasama Yılı’nda 6 toplantı yapmış ve görüştüğü 16 Sayıştay Denetim Raporu’ndan 8 Raporu sonuçlandırarak, Genel Kurul’a havale etmiştir. Genel Kurul’da görüşülen 8 Sayıştay Denetim Raporu’ndan 1 tanesi tekrardan incelemek üzere Komite’ye geri iade edildi.

   Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, Birinci Yasama Yılı’nda 10 toplantı yapmış ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşları tarafından sunulan 8 dilekçe ile ilgili Kararı üreterek Genel Kurul’da görüştü.

Ayrıca 7 Dilekçe Kararı’nın çalışmalarını tamamlayarak Genel Kurul’a sevk etmiştir. Ayrıca Sekizinci Yasama Döneminde Komiteye iletilen 19 Ombudsman Raporu’ndan 6 tanesi ve Birinci Yasama Yılı’nda sunulan 38 Rapordan 2’si bu Komite’de görüşüldü ve Genel Kurul’un bilgisine sunulmuştur. Komitenin gündeminde halen incelenmekte olan 25 dilekçe ve 57 Ombudsman Raporu bulunuyor.

 

Çaluda için özel komite oluşturuldu

   Bu Yasama Yılı’nda İçtüzüğün 22’inci ve 128’inci maddeleri tahtında Başsavcılığın talebi doğrultusunda Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Sayın Aytaç Çaluda’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Özel Komite oluşturuldu.

   Bu Komite çalışmalarının gizlilik içerisinde yürütmüş ve 8 toplantı ile İçtüzüğün 129’uncu maddesinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde 45 günlük sürede çalışmalarım tamamlayarak hazırlamış olduğu Raporu, Genel Kurul’a havale etti.

   Çevre Komitesi, Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığı İzleme Komitesi, Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi ve Cumhuriyet Meclisi Dış ilişkiler ve Yurtdışı Etkinlikler (Temas) Kurulu Dokuzuncu Dönem Birinci Yasama Yılı’nda, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı bünyesinde yer aldı.

 

Dokuzuncu Dönem Birinci Yasama Yılı’nda sunulan ve yasalaşan yasa tasarıları

 1. Yataklı Tedavi Kurumlan Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası
 2. Belediyeler (Değişiklik) Yasası
 3. 2018 Mali Yılı Bütçe Yasası
 4. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasası
 5. Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasası
 6. Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası
 7. Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası
 8. Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) 2018 Mali Yılı Bütçe Yasası
 9. Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasası
 10. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasası
 11. Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası
 12. Organik Tarım Yasası
 13. Yayın Yüksek Kurulu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasası
 14. Konut Edindirme (Değişiklik) Yasası
 15. Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasası
 16. İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasası
 17. Anayasanın 159’uncu maddesinin (l)’inci fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren, KKTC Hukukuna Göre Mülkiyet Hakkı Herhangi Bir Gerçek veya Devlet Dışındaki Tüzel Kişiye Ait Olmayan ve Tasarruf Hakkı Halen Bir Gerçek veya Tüzel Kişiye veya KKTC Devletine Ait Bulunan Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Devri ve Kaydedilmesi (Değişiklik) Yasası
 18. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No :2) Yasası
 19. Dernekler (Değişiklik) Yasası
 20. Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasası

 

 

Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen ve bu yasama yılında yasalaşan yasa tasarıları:

 1. Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No:2) Yasası

 

Sekizinci Dönem’de sunulan ve dokuzuncu dönem birinci yasama yılında yasalaşan yasa gücünde kararnameler:

 1. Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasası
 2. Emeklilik Maaşlarından Yapılan Vergi Kesintilerinin İadesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası
 3. Kayıtlan İptal Edilen Araçlar ile Kayıtlan İptal Edilmeyip Geçmiş Yıllara Ait Seyrüsefer Borcu Bulunan Araçlar Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa
 4. Taşınmaz Mal Kira Stopajı Oranlanın Yeniden Düzenlenmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası
 5. Ercan Havaalanı Yer Hizmetleri Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa

 

Sekizinci Dönem Dördüncü Yasama Yılı’nda sunulan ve dördüncü yasama yılında anayasanın 146’ncı maddesinin (3’üncü fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen yasalar:

 1. Türkiye Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasası (Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde)

 

Sekizinci Dönem Besinci Yasama Yılı’nda sunulan ve besinci yasama yılında Anayasanın 146’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen yasalar:

 1.  Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasası (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde)

 

Sekizinci Dönem Besinci Yasama Yılı’nda sunulan ve dokuzuncu dönem birinci yasama yılında anayasanın 146’ncı maddesinin (3’üncü fıkrası uyarınca cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen yasalar:

 1. Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde)
 2. Geçici Personel Yasası (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde)
 3. Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri (Değişiklik)Yasası (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde)

                                          

Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen ve bu yasama yılında hükümetçe geri çekilen yasalar:

 1. Milli Eğitim Denetleme ve Yönlendirme Kurulu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası
 2. Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası
 3. Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası
 4. Personel Dairesi Genel Müdürlüğü (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

 

Dokuzuncu Dönem Birinci Yasama Yılı’nda sunulan ve birinci yasama yılında kabul edilen karar tasarı ve önerileri:

 1. Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Seçimleri İçin Oy Verme Gününün Saptanmasına İlişkin Karar
 2. Lefkoşa Kazasına Bağlı Alayköy’de, Salih Hamitoğlu Adına Kayıtlı, Koçan No:802 (Yeni), Pafta No:S30.C06.A.4, Köy İçi, Ada/Blok: 161, Parsel No: 10’da Kain 30İm2 Alanındaki Arazi İçerisinde Bulunan Emlakin İstibalinin Onaylanmasına İlişkin Karar

 

Genel Kurulun gündeminde olan yasa tasarıları:

 1. Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı
 2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti (KKTC) İle Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Kurulacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Sınır Kapılarında Yapılacak Güvenlik Arttırıcı Çalışmalara İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı
 3. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı
 4. Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı
 5. Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı
 6. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Arasında Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanında İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı
 7. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı

 

 

Genel Kurul’un gündeminde olan özel komite raporu:

 1. Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Sayın Aytaç Çaluda’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin Konuya İlişkin Raporu

 

Dokuzuncu Yasama Yılı’nda sunulan ve yasalaşan yasa önerileri:

 1. Sınır aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Bu Sözleşmeye Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol (Onay) Yasası
 2. Ceza (Değişiklik) Yasası

 

 

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündeminde bulunan yasa gücünde kararnameler ile yasa tasarıları:

Yedinci dönem beşinci yasama yılında sunulan yasa gücünde kararnameler:

 1. Belediyelerin Sokak Işıklandırmalarına Ait Elektrik Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname
 2. Sokak Lambalarına Enerji Temini, Tahsilatı ve İdaresi Hakkında Yasa Gücünde Kararname

 

Dokuzuncu Dönem Birinci Yasama Yılı’nda sunulan yasa gücünde kararnameler:

 1. Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
 2. Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
 3. Milletvekilliği İle Bağdaşmayan Görevler, Siyasal Kamu Görevlilerinin Ödenekleri ve Emeklilik Haklarına İlişkin Yasanın 7’inci Maddesinin Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
 4. Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
 5. Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Tarafından Döviz Cinsinden Yapılmış Olan Sözleşmelerde 1 Eylül, 2018 - 28 Şubat 2019 Dönemi Aylık Kira Ödemelerinin Sadece Dört Bin Amerikan Doları ve Altında Olan Sözleşmelerde Döviz Kurunun Sabitlenmesinin Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname
 6. Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname
 7. Kamu Görevlileri Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
 8. Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
 9. Vakıflar örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
 10. Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
 11. Döviz ve Türk Lirası Cinsinden Yapılan Sözleşmelerde Kira Geliri Tutarlarının ve Stopajının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Hakkında Yasa Gücünde Kararname
 12. Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler Yasası Uyarınca Tahsil Edilen Liman Ücretlerinde Uygulanacak Dolar Kurunun Sabitlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
 13. Deniz Ticareti (Vergi Yükleme Hükümleri) Yasası Uyarınca Tahsil Edilen Liman Ücretlerinde Uygulanacak Dolar Kurunun Sabitlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
 14. Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Hakkında Yasa Gücünde (Değişiklik) Kararnamesi
 15. Kamu Görevlileri Yasası Hakkında Yasa Gücünde (Değişiklik) Kararnamesi
 16. Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası HakkındaYasa Gücünde (Değişiklik) Kararnamesi
 17. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Hakkında Yasa Gücünde (Değişiklik) Kararnamesi
 18. Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
 19. Kamu Görevlileri Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
 20. Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
 21. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
 22. Kıbrıs Vakıflar İdaresi Tarafından Döviz Cinsinden Yapılmış Olan İki Bin Sterlin ve Altındaki Kira Sözleşmelerinde, 1 Eylül 2018-30 Kasım 2018 Dönemi Aylık Kira ödemelerinin Döviz Kurunun Sabitlenmesinin Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname
 23. Eğitim ve Sağlık Alanlarında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Toprak Ürünleri Kurumunun Yapacağı Spot Atımlarında Kamu İhale Yasası Kurallarının, Üç Aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname
 24. Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin Dört Bin Amerikan Doları ve Altındaki Sözleşmelerden Doğan Alacaklarında Döviz Kurunun Sabitlenmesi ve Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname
 25. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
 26. Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname
 27. Ülkede Yaşanan Ekonomik Kriz Nedeniyle Sosyal Sigortalar Yasasına Tabi Sigortalıların Ödemesi Gereken Prim Miktarında % 1.5 İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına Ait Gecikme Zamlarının İndirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
 28. Ülkede Yaşanan Ekonomik Kriz Nedeniyle Sosyal Güvenlik Yasasına Tabi Sigortalıların Ödemesi Gereken Prim Miktarında % 1.5 İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına Ait Gecikme Zamlarının İndirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname

 

Dokuzuncu Dönem Birinci Yasama Yılı’nda sunulan yasa tasarıları:

 1. Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı
 2. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı
 3. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı
 4. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı
 5. Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı
 6. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı
 7. Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı
 8. Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) 2018 Mali Yılı Bütçe (Değişiklik) Yasa Tasarısı
 9. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı
 10. Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı

 

İdari. Kamu ve Sağlık İsleri Komitesi’nin gündeminde bulunan yasa tasarıları:

 1. Turizm ve Seyahat Acenteleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı
 2. Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı
 3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı
 4. Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı
 5. Şirketler (Değişiklik) Yasa Tasarısı
 6. İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı
 7. Hazine ve Muhasebe Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı
 8. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Yasa Tasarısı
 9. Hasta Hakları Yasa Tasarısı
 10. Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı
 11. Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı
 12. Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı

 

Sekizinci Dönem Beşinci Yasama Yılı’nda sunulan (onay) yasa tasarıları:

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet Projesinin Yürütülmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı

 

Dokuzuncu Dönem Birinci Yasama Yılı’nda sunulan (onay) yasa tasarıları:

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Posta Süreçlerinde Kullanılan ve Offline Olarak Çalışan Yazılımın Online Yapıya Geçirilmesi, PTTmatik Cihazları Kurulumu İşlerinin Yürütülmesine ve Elektronik Hizmetlerin Geliştirilmesine İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı

 

Birinci Yasama Yılı’nda sunulan yasa tasarıları:

 1. Anayasanın 159’uncu Maddesinin (l)’inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı
 2. Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı
 3. Bilişim Suçları Yasa Tasarısı
 4. 1962 Zorla Mal İktisabı (Değişiklik) Yasa Tasarısı
 5. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı
 6. Barış Harekâtı’ndan Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alman Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Tasarısı
 7. Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı
 8. 65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurullarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı

 

Birinci Yasama Yılı’nda sunulan karar tasarıları:

 1. Nobelyum Üniversitesi’ne Verilen Açma Ön İzninin Yükseköğretim Kurumu Açma İznine Dönüşmesine İlişkin Karar Tasarısı
 2. Uluslararası Aydın Üniversitesi’ne Verilen Açma Ön İzninin Yükseköğretim Kurumu Açma İznine Dönüşmesine İlişkin Karar Tasarısı
 3. Erkman Üniversitesi’ne Verilen Açma Ön İzninin Yükseköğretim Kurumu Açma İznine Dönüşmesine İlişkin Karar Tasarısı

 

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitenin gündeminde bulunan yasa tasarıları:

 1. Hayvan Islahı Yasa Tasarısı
 2. Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı

 

Sayıştay Komitesi’nin gündeminde bulunan kesin hesap yasa tasarıları:

 1. BRT Kurumunun 1986 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı
 2. BRT Kurumu 1988 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı (Sayıştay’dan yeni Rapor istendi)
 3. Toprak Ürünleri Kurumunun 1996 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı
 4. Toprak Ürünleri Kurumunun 1997 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı
 5. Toprak Ürünleri Kurumunun 1998 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı
 6. Toprak Ürünleri Kurumunun 1999 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı
 7. Toprak Ürünleri Kurumunun 2000 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı
 8. Toprak Ürünleri Kurumunun 2001 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı
 9. Toprak Ürünleri Kurumu 2003 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı
 10. Toprak Ürünleri Kurumu 2004 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı
 11. Toprak Ürünleri Kurumu 2005 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı
 12. 2005 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı
 13. 2006 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı
 14. Toprak Ürünleri Kurumu 2006 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı
 15. 2014 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı
 16. 2015 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı
 17. 2016 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı

 

İdari, Kamu ve Sağlık İsleri Komitesi’nin gündeminde bulunan yasa önerileri:

 1. Belediyeler Değişiklik Yasa Önerisi (Öneri Sahipleri, UBP Grubuna Bağlı Bazı Milletvekilleri)
 2. Yavuz Çıkarma Plajı Tarihi ve Doğal Alanın Korunması Yasa Önerisi (İVEDİ) (Öneri Sahipleri, UBP Grubuna Bağlı Bazı Milletvekilleri)
 3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Önerisi (İVEDİ) (Öneri Sahipleri, UBP Lefkoşa Milletvekilleri Sayın Hasan Taçoy, Olgun Amcaoğlu, Gazimağusa Milletvekilleri Sayın Dursun Oğuz, Sayın Oğuzhan Hasipoğlu, Güzelyurt Milletvekilleri Sayın Menteş Gündüz, Sayın Aytaç Çaluda)
 4. Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Önerisi (öneri Sahipleri, UBP Girne Milletvekili Sayın Dr. Özdemir Berova, Gazimağusa Milletvekili Sayın Resmiye Canaltay, Güzelyurt Milletvekili Sayın Menteş Gündüz)
 5. Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa önerisi (Öneri Sahipleri, UBP Grubu’na bağlı bazı Milletvekilleri)
 6. İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi (İVEDİ) (Öneri Sahipleri, UBP Grubu’na Bağlı Bazı Milletvekilleri)
 7. Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahipleri, UBP Grubu’na bağlı bazı Milletvekilleri)
 8. Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahipleri, UBP Grubu’na bağlı bazı Milletvekilleri)
 9. Çocuk İzleme Merkezi Yasa Önerisi (Öneri Sahibi, UBP Gazimağusa Milletvekili Sayın Resmiye Canaltay)
 10. İş (Değişkilik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi, TDP Gazimağusa Milletvekili Sayın Hüseyin Angolemli)

 

Hukuk. Siyasi İsler ve Dışilişkiler Komitesi’nin gündeminde bulunan yasa önerileri:

 1. Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Önerisi (öneri Sahipleri, CTP Lefkoşa Milletvekili Sayın Doğuş Derya, HP Girne Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers, DP Girne Milletvekili Sayın Dr. Koral Çağman ve TDP Lefkoşa Milletvekili Sayın Cemal Özyiğit)
 2. Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi (öneri Sahipleri, UBP Gilzelyurt Milletvekili Sayın Menteş Gündüz, UBP Lefkoşa Milletvekili Sayın Hasan Taçoy ve UBP Girne Milletvekili Dr. Özdemir Berova)
 3. Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi, CTP Girne Milletvekili Sayın Fazilet Özdenefe)
 4. Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahipleri, CTP Lefkoşa Milletvekili Sayın Doğuş Derya, CTP Lefkoşa Milletvekili Sayın Dr. Sıla Usar İncirli ve CTP Girne Milletvekili Sayın Fazilet Özdenefe)
 5. Hayvan Refahı (Değişiklik) Yasa önerisi (Öneri Sahibi, TDP Gazimağusa Milletvekili Sayın Hüseyin Angolemli)

 

Birinci Yasama Yılı’nda sunulan karar önerileri:

 1. Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü (Değişiklik) Karar Önerisi (Öneri Sahibi, HP Gazi Mağusa Milletvekili Sayın Dr. Hasan Topal)

 

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitenin gündeminde bulunan yasa önerileri:

 1. Sebze ve Meyve Toptancı Halleri Yasa Önerisi (Öneri Sahibi, YDP Gazi Mağusa Milletvekili Sayın Erhan Arıklı)

 

Sayıştay Komitesinin gündeminde bulunan Sayıştay raporları:

 1. Karpaz Alkollü İçki ve Şarap Fabrikası ile ilgili Denetim Raporu
 2. Girne Belediyesi Cep Telefonları, Bilgisayar İhalesi, Fişekler, Avans, Ünal Fındık’ın Atanması ve İmal Ltd. Hakkında Sayıştay Denetim Raporu
 3. Eski Eserleri Koruma Fonu’nun 1996 ve 1997 Mali Yılları Denetim Raporu
 4. Girne Belediyesi; Alınan Araçlar, Havai Fişekler, Bilgisayar İhalesi, Antalya Seyahati, Ünal Fındık’m Atanması, Avans 1000 stg. Cep Telefonları Hakkındaki Sayıştay Denetim Raporu
 5. Sosyal Hizmetler Dairesi’nin Lefke, Güzelyurt, Mağusa, Akdoğan, Yeni İskele ve Mehmetçik Bölgelerini kapsayan Sayıştay Denetim Raporu
 6. Kuzey Kıbrıs Türk Hava Kurumu 1 Ekim 1991, 30 Eylül 1997 Mali Yıllarına Ait Sayıştay Denetim Raporu
 7. Geçitkale Belediyesi’ndeki 1997-1998 Yıllarındaki Personel Durumu ile Yatırım Giderleri ve İhaleler Konusundaki Araştırma Raporu
 8. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ne Ait Yarım İnşaat Binanın T anlamlanmasına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu
 9. M/F “Canbolat Paşa” Feribotu’nun Bir Yıl Süre ile “Time Charter” Kira Yöntemi İle Kiralanması ile İlgili Sayıştay Denetim Raporu
 10. KKTC Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Dairesi Bünyesinde Faaliyet Gösteren Yayla Sulama İşletmelerine Ait Su Motorları ve Kuyuları Hakkında Sayıştay Denetim Raporu
 11. Toprak Ürünleri Kurumuna Ait 2/8 No’lu Ambardaki Eksik Arpa ile İlgili Sayıştay Denetim Raporu
 12. İçişleri ve Köyişleri Bakanlığı’na Bağlı Nüfus Kayıt Dairesi’ne Ait 286051-286100 ve 286151-186200 Numaralı Ayniyat Talepnameleri ve Tesellüm Varakaları (Maliye Form 22) Hakkında Sayıştay Denetim Raporu
 13. KKTC Kalkınma Bankası’nın Faaliyete Geçişinden İtibaren Verilen Kredilerin 12-10-1998 Tarihi İtibariyle Durumları ve 1995-1997 Dönemi Kesin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu
 14. Devlet Üretme Çiftliklerinde Yasa ve Tüzüklere Uyulup Uyulmadığı Konusunda Sayıştay Denetim Raporu
 15. Değirmenlik Belediyesi’nde Mevcut Yasa Ve Tüzüklere Uyulup Uyulmadığı Konusunda Sayıştay Denetim Raporu
 16. KKTC Sağlık Bakanlığı’nın Tedavi Maksadı İle Ankara’ya Göndermiş Olduğu Hastalar İçin KKTC Ankara Büyükelçiliği’nin Yapmış Olduğu Harcamalara Ait Sayıştay Denetim Raporu
 17. Muhaceret Dairesi’nde 1998 ve 1999 Yıllarında Odacı Eser Yurteri Tarafından Yapılan ve Gelir ve Vergi Dairesi’ne Yatırılmayan Tahsilatlar Hakkındaki Sayıştay Denetim Raporu
 18. Lefkoşa Kaymakamlığı Gelirlerinde Ateşli Silahlar Tabanca Ruhsatı Maliye F91A, Bina Ruhsatı Maliye F084, Özel Ruhsatla Maliye Fİ 10, Akaryakıt Ruhsat Harcı, Bina Onayı Harcı ve Reklam Harçlarının Maliye F2 Tahsil Edilip de Yatırılmaması Hakkında Sayıştay Denetim Raporu
 19. İnter Gaz Ltd. Hakkında Sayıştay Denetim Raporu
 20. Sosyal Sigortalar Dairesi Lefkoşa Şubesinde Katma Değer Vergisi İadesi Ödemelerinin Araştırılmasına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu
 21. Sanayi Dairesi, Kuruluşlar, Sanayi Bölgeleri, Fuarlar ve Genel Tanıtma Şube Amiri Metin Atamtürk’ün Kamu Personel ve İmkanlarını Kendi Şahsi Amaçları Doğrultusunda Kullanması Hakkında Sayıştay Denetim Raporu
 22. Karpaz Meslek Lisesi Uygulamalı Turizm Oteli Döner Sermaye İşletmesinde Noksan Yapılan Tahsilat ve Yatırımlar ile Döner Sermaye Uygulama İlkelerine Uyulup Uyulmadığı Hakkında Sayıştay Denetim Raporu
 23. Dr. Öztekin Öztekiner’e Ait Hasta Bakımevi’nde Kalmakta İken Vefat Eden Şahısların Devletten Aldıkları Aylık / Sosyal Yardımların Araştırılması Hakkında Sayıştay Denetim Raporu
 24. Yenierenköy Belediyesi’nin Bir Önceki Belediye Başkanı’nın Yasal Olmayan Bir Şekilde Overdraft Kredisi Kullandığı Yönündeki Sayıştay Denetim Raporu
 25. Toprak Ürünleri Kurumu’na Ait Akdoğan Zahire Ambarlarının 1999 Ürünü Arpalara İlişkin Sayıştay Denetim Raporu
 26. Girne Tapu Dairesindeki Bir Taşınmaz Mal İle İlgili Sayıştay Denetim Raporu
 27. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi’nce Lisans Öğrencilerine Verilen Burslar ile İlgili Denetim Raporu
 28. KKTC Elektrik Kurumu 1.1.2000 - 28.2.2001 Dönemi Tahsilatlarına İlişkin Denetim Raporu
 29. KKTC Elektrik Kurumu 1.1.1999 - 31.12.1999 Dönemi Tahsilatlarına İlişkin Denetim Raporu)
 30. Kuzey Kıbrıs Türk Hava Kurumu’nda 7 Temmuz 2001 Tarihinde Gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Neticesinde Oluşan Yeni Yönetimin Görev Süresi İçinde Gerçekleştirdiği ve Şikayet Konusu Olan Konulara İlişkin Denetim Raporu
 31. 2001-2003 Yılları Gazimağusa, İskele ve Girne Kaymakamlıklarının Hali Arazi İcarları ile İlgili Sayıştay Denetim Ara Raporu
 32. Cumhurbaşkanlığı 2001 Mali Yılı Bütçesi Beklenmedik Giderler ve Diğer ödemeler ile Sosyal Transferler Kalemlerindeki Ödeneklerin Kullanılmasına İlişkin Yerindelik ve Yasallık Denetim Raporu
 33. Vakıflar İdaresinin Kira Tahsilatlarının Denetim Raporu
 34. S-795-2005 Sayı ve 17.8.2005 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneğine Ödenen 180.000 Euro Tutarındaki Yardım İçin Yapılan Araştırma Hakkında Sayıştay Denetim Raporu
 35. Cumhurbaşkanlığı Dairesi’nin 2005 Mali Yılı Bütçe Harcamalarına İlişkin Sayıştay Denetim Rapora
 36. KKTC Elektrik Kurumu’nda Tespit Edilen Yolsuzluklar Hakkında Sayıştay Raporu
 37. Kuzey Kıbrıs Türk Hava Kurumu’nun 40.000 Lt. Akaryakıt Alımına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu
 38. Kuzey Kıbrıs Türk Hava Kurumu’nun 1 Ekim 1997 - 15 Temmuz 2005 Dönemini Kapsayan Sayıştay Denetim Raporu
 39. Lapta Belediyesi’nin 2006 Mali Yılı Genel Denetim Raporu
 40. Brüksel Temsilciliği’nin 1991-2005 Mali Yılları Sayıştay Denetim Rapora
 41. Değirmenlik Belediyesi’nin Ocak 1999-Aralık 2005 Genel Denetim, Ocak 2006-Haziran 2006 Gider Sayıştay Denetim Rapora
 42.  Cumhurbaşkanlığı Dairesi’ne 2004 Mali Yılı Bütçesinden Tahsis Edilen Ödeneklerin Kullanılmasına İlişkin Sayıştay Denetim Rapora
 43. Gazi Mağusa Belediyesi 1987-2004 Dönemi Genel Sayıştay Denetim Rapora
 44. Girne Belediyesi 1998-2003 Dönemi Sayıştay Kesin Hesap Denetim Raporu
 45. Gönyeli Belediyesi 2007 Mali Yılı Genel Sayıştay Denetim Rapora
 46. Faiz Farkı Fonu 2005, 2006 ve 2007 Mali Yılları Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu
 47. Su İşleri Dairesi 2007 Mali Yılı Gelir Sayıştay Denetim Rapora
 48. Sosyal Sigortalar Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği Veznesindeki Eksik Para Hakkında Sayıştay Denetim Rapora (Genel Kurul tarafından Komitede tekrardan görüşülmek üzere iade edilmiştir.)
 49. Cumhurbaşkanlığı Dairesi’ne 2003 Mali Yılı Bütçesinden Tahsis Edilen Ödeneklerin Kullanılmasına İlişkin Sayıştay Denetim Rapora
 50. Mağusa Sanat Tiyatrosu’nun 26.12.2007-5.12.2009 Dönemi Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu
 51. Gümrük ve Rüsumat Dairesi Ercan Şube Amirliği 2008 Mali Yılı Gelirleri Sayıştay Denetim Raporu
 52. KKTC Elektrik Kurumu’nun Bağımsız Denetim Hizmeti Satın Alımına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu
 53. 2007 Mali Yılı, TC Kökenli Krediler, Devletin Kefalet Mükellefiyetleri ve TC Hibe ve Yardımları ile İlgili Sayıştay Denetim Raporu
 54. Girne Belediyesi 2008 Mali Yılı Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporu
 55. KKTC Elektrik Kurumu’nun 1 Ocak 1997-31 Aralık 1997 Dönemi Tahsilatlarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu
 56. KKTC Elektrik Kurumu’nun Dizel Jeneratör Santral Projesi İhalesine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu
 57. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin, 400 yıllık Miras Kıbrıs’ta Evkaf Kayıtları Sergileri, Mare Monte Otel’in Demirbaşları ve Lara Beach’in Kiralanması ile İlgili Sayıştay Denetim Raporu
 58. Sosyal Yardım veya Özürlü Maaşı Alan Kişiler ile Yoksul Olup, Elektrik Enerjisi’nin Bağlı Olmadığı Konutlarda Oturan KKTC Vatandaşlarının Konutlarına Elektrik Bağlanmasına İlişkin S(K11)529-2009 Sayı ve 11.2.2009 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Sonuçları ile İlgili Araştırma Raporu
 59. 13/8/2008 Tarih ve S(K-II)1713-2008 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile İlgili Araştırma ile İlgili Sayıştay Denetim Raporu
 60. Piyade Alay Komutanlığı Kantin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu
 61. Gazi Mağusa Yeni Devlet Hastanesi Hakkında Sayıştay Denetim Raporu
 62. KKTC Elektrik Kurumu’nun Borç Alacak Dengesi İle Genel Durumu Hakkında Sayıştay Denetim Raporu
 63. Tatlısu Belediyesi 2008-2009 Kesin Hesap ve 01.01.2008-31.08.2010 Tarihleri Arasında Belediye Plajı Döner Sermayesi Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporu
 64. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 1.6.2010-31.10.2010 Tarihleri Arasındaki Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu
 65. Elektrik Kurumu Yanık Hurda Trafolar ile Hurda Malzeme Satış İhalesi Hakkında Sayıştay Denetim Raporu.
 66. İhtiyat Sandığı Gazimağusa Bölge Amirliği 1.1.2010-15.4.2011 Tarihleri Arasındaki Tahsilatları ve Banka Yatırımlarının Sayıştay Denetim Raporu
 67. KKTC Elektrik Kurumu Toplu İş Sözleşmesinin 13’üncü Maddesi Gereği Gerçekleştirilen İhaleye İlişkin Sayıştay Denetim Raporu
 68. Elektrik Kurumu’nun KIB-TEK/04 Referanslı 132 KV Lefkoşa TM Güneşköy TM Enerji İletim Hattı Hakkındaki Sayıştay Denetim Raporu
 69. Elektrik Kurumu ile Aksa Enerji Üretim A.Ş Arasında İmzalanan Kalecik-II Sözleşmesine İlişkin Hazırlanan Ek Protokol-1 Taslağı Hakkındaki Sayıştay Denetim Raporu
 70. Ocak, 2009- Ağustos 2011 Döneminde Girne Belediyesi’nde Gerçekleştirilen Birim Fiyat Uygulamasına ve Fatura Karşılığı Gerçekleştirilen Ödemelere İlişkin Sayıştay Denetim Raporu
 71. 2004-2009 Döneminde Girne Kaymakamlığı Tarafından Yürütülen Hali Arazilerin İcar Takdiri İşlemleri, İcar Sözleşmelerinin İmzalanması ve İcar Bedellerinin Tahsili ile İlgili Tüm İşlemlerin Sayıştay Denetim Raporu
 72. Lefkoşa Türk Belediyesi’nce Gerçekleştirilmiş İstihdamların 2011 Mali Yılına İlişkin Durumu
 73. Lefkoşa Türk Belediyesi Tarafından 2006-2011 Mali Yıllarında Alınan Krediler ve Belediyeye Ait Banka Hesapları İle MK11/2012 Sayılı 14.02.2012 Tarihli Belediye Meclis Kararına İlişkin Ara Rapor
 74. Ekonomi ve Turizm Bakanlığı ile öykü Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. Arasında İmzalanan Reklam ve Tanıtım Kampanyası Protokolü Çerçevesinde, Öykü Reklam Hizmetleri Ltd. Şti.’ne Gerçekleştirilen Ödemelere İlişkin Sayıştay Denetim Raporu
 75. Kıbrıs Türk Hava Yolları Biletli Yolcularının Mağduriyetini Gidermek İçin Atlasjet Havacılık AŞ Tarafından 9.2.2011 Tarihli Protokole İstinaden Gerçekleştirilen Taşıma Bedelinin Ödenmesine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu

İhtiyat Sandığında Sahte Vekaletname ile İştirakçi Ödeme Girişimi ve Diğer Hususlar Konusunda Araştırma Sayıştay Denetim Raporu

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 12:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75