Mehmetçik köyünün yerel kimliğini, doğal zenginliğini korumak istiyoruz

banner37

KIBRIS TV’ye konuşan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik İmar Planı’nın kendileri için büyük öneme sahip olduğunu söyledi, amaçlarını anlattı:

Mehmetçik köyünün yerel kimliğini, doğal zenginliğini korumak istiyoruz
banner99

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik İmar Planı’nın bölge için çok önemli olduğunu söyledi.


Sarıçizmeli, Mehmetçik İmar Planı’yla birlikte, turizmi çeşitlendirerek geliştireceklerini, üretim hacmini ve kalitesini yükselteceklerini, teknik altyapısını verimli şekilde kullanan, yerel kimliğini ve doğal zenginliklerini koruyarak sürdürülebilir kılan bir Mehmetçik yaratacaklarını vurguladı.


Kaliteli yaşam mekanlarının, teknik ve sosyal altyapı ile istihdam olanaklarının yaratılması sayesinde yaşam kalitesi ve sosyal refahın da artacağına işaret eden Sarıçizmeli, bölgede yatırım potansiyelini de artırarak ekonomiye önemli bir katkıda bulunacaklarını belirtti.


KIBRIS TV’de Hasan Hastürer’in sunduğu programa konuk olan Sarıçizmeli, Mehmetçik İmar Planı’nın önemini anlattı.

 

SORU: Neden imar planına ihtiyaç duyuldu?
SARIÇİZMELİ:
Mehmetçik İmar Planı, Mehmetçik Belediyesi hudutları içerisindeki 6 yerleşimi kapsayan bir plan. Bugün baktığımızda, Belediye sınırlarımız içerisinde yürürlükte olan iki emirname bulunuyor.


Bunlar Kumyalı yerleşimini içerisine alan Karpaz Emirnamesi ve Bafra ile Çayırova’yı kısmi olarak içine alan Bafra Emirnamesi. Emirnameler, çarpık yapılaşma, taşıma kapasitesinin üzerindeki gelişme ve faaliyetleri, imar planı hazırlanana kadar önlemek maksadıyla yapılmaktadır. Yani emirnameler daha çok durdurma odaklı ve geçiş süreci araçlarıdır.


Planlama enstrümanı olarak emirnamelerin yetersiz olmasının yanında, bölgenin bir bütün olarak ele alınması büyük önem arz ediyor. Ülkemizde yaşanan birçok problemin temelinde bu tarz hızlı, parçacıl ya da noktasal müdahaleler yer alıyor. Bölgedeki sorunları ve aynı zamanda potansiyelleri bütünüyle ele almak oldukça önemlidir ve imar planı da bu amaç doğrultusunda kullanılabilecek önemli bir araç olacaktır. İmar planları, bölgeyi birçok yönden ele almakta, yalnızca yapılaşmış alanlar değil, tarım alanları, eski eser alanları, kıyılar, orman alanları gibi birçok alana ilişkin de strateji ve politikaları içermektedir.
 

SORU: Mehmetçik İmar Planı için bugüne kadar hangi süreçlerden geçildi ve plan şu an hangi aşamada?
SARIÇİZMELİ:
Mehmetçik İmar Planı için 2018 yılının ocak ayında iki yerel gazetede duyuru yapılarak plan çalışmaları başlatıldı. 


6 haftalık bir süre boyunca vatandaştan şikâyet ve beklentilerini belediyemize bildirmeleri istendi. Bu süreç devam ederken, planın zeminini oluşturacak olan mevcut durum tespiti için de arazide çalışmalar başlatıldı. Bölgedeki tüm binalar ve parsellere ilişkin bilgiler dijital ortama işlendi. İlgili devlet kurumlarından bölgeye ilişkin gerekli veriler alındı.


Mevcut duruma ilişkin elde edilen veriler ışığında, 2020 yılında Mevcut Durum ve Analiz Raporu yayınlandı. Gelen görüşler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldı ve daha sonrasında plan taslağının hazırlanması için çalışmalara başlandı. Nitekim 15 Nisan 2021 tarihinde Mehmetçik İmar Planı Tasarısı, halkın katılımına sunulmuş ve 6 hafta boyunca gelen görüş, öneri ve şikayetler alınmıştır. Gelinen son noktada, gerekli görülen düzeltmeler yapılmıştır.
 

banner134

SORU: Mehmetçik imar planı ile bölge için neler öngörülüyor?
SARIÇİZMELİ:
Mehmetçik, tatil beldesi olma yolunda ilerleyen, ikincil konut ve otellerin hızla gelişmeye başladığı İskele Bölgesi ile şehir halkının doğayla bütünleşmesini sağlayan Karpaz Bölgesi arasında bir geçiş bölgesidir. Mehmetçik İmar Planı ile birlikte bir geçiş bölgesi olmanın ötesine geçerek önemli bir durak noktası olması amaçlanıyor.

2016 yılından bu yana Sakin Şehir unvanına sahip olan bölgede, birincil amaç, bölgedeki kitle turizminin yarattığı potansiyeli bir avantaja çevirmektir. Bu amaca yönelik olarak, bölgede tarım ve turizmin birbirini destekleyecek şekilde gelişmesi desteklenmektedir. Böylece turizmin yanında tarımsal üretimin de gelişmesi sağlanabilecek, bölge, “üreten bir bölge” olacaktır.

Kitle turizmin dışında, plan alanında alternatif turizm olarak, ekoturizm, agroturizm, kültür turizmi, spor turizmi ile küçük ve orta ölçekli turizm olanakları yaratılmıştır.


Bahsi geçen turizm çeşitlerine yönelik alanların ve bu turizm çeşitlerine yönelik olanakların yaratılacağı bölgede tüm çekim unsurları, doğal ve kültürel unsurlar ile yerleşim merkezleri arasında, bisiklet ve yaya yolu alternatifleriyle bir sirkülasyon ve etkileşim yaratılacaktır. Bisiklet yolları hem ulaşıma hem de alternatif turizme hizmet edecek bir araç olarak kullanılacak, doğal ve kültürel zenginliklerin bulunduğu alanlarda, daha çok turizme yönelik rotalar oluşturulmuştur.

Kıyı alanları ile bölge halkı arasındaki etkileşimin arttırılması için kıyı rekreasyon alanları yaratılmış ve kıyı ile yerleşimler arasında mekânsal bağlantılar yaratılmıştır. Bölgenin sahip olduğu doğal ve kültürel alanlar korunması ve tüm bunlar yapılırken koruma-kullanma dengesinin sağlanması için önlemler alınmıştır.

Plan alanında bulunan tüm yerleşimlerde, yaratılan köy içi alanları ve hizmet merkezleri, yerleşimlerin canlılığının korunacağı alanlar olarak planlanmıştır.  Bu alanlar dokusu korunacak alanlar olarak belirlenmiş, yapılaşma kuralları buna uygun olarak belirlenmiştir. Bazı köylerde, mevcut yerleşim dokusu korunarak bu doku içerisinde turistik pansiyon ve benzeri küçük ölçekli turistik konaklama tesisleri için özendirici haklar öngörülmüştür. Ayrıca her bir yerleşimin kendine özgü karakteristik özellikleri ve potansiyelleri ön plana çıkarılarak, yerleşimlerin kimliği ile imajının pekiştirilmesi ve karakterine uygun gelişimin sağlanması hedeflenmiştir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88