banner6

Ombudsman, Sağlık Bakalığı ve DAÜ arasındaki işbirliği protokolüne ilişkin raporu yayınladı

banner37

Ombudsman, Sağlık Bakalığı ve DAÜ arasındaki işbirliği protokolüne ilişkin raporu yayınladı
banner99

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Sağlık Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında 11 Kasım 2020’de imzalanarak yürürlüğe giren DAÜ- Gazimağusa Devlet Hastanesi Moleküler Araştırma Laboratuvarı’nda Yürütülecek Tanı Araştırma ve Eğitim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolüne ilişkin başvuruyu değerlendirerek raporunu yayımladı.

banner134

Dizdarlı raporunda, iş birliği protokolündeki eksik ve/veya belirsiz ve/veya anlaşılmayan noktaların 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası ve 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın kuralları da dikkate alınarak ve/veya söz konusu yasalara uyumlu hale getirilerek yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Dizdarlı ayrıca, protokol kapsamındaki kuralların, resmi işlerin belirli bir düzen içinde ilerlemesini sağlamak, aksaklıkların çıkmasını, zaman kaybını ve yanlış anlaşılmaları önlemeyi amaçladığını vurgulayarak, bu nedenle iş birliği protokolünün işlevlik kazanabilmesi için iş birliğinin şekil ve ayrıntılarının belirlendiği ek protokollerin ivedilikle yapılması  gerektiğini kaydetti.

Dizdarlı, iş birliği protokolü metni incelendiğinde hayatın akışı içerisinde meydana gelebilecek şart ve/veya koşulların hüküm altına alınmadığı, tarafların nasıl bir hukuki ilişki içerisinde hareket etmeleri gerektiği hakkında hem bilgilendiren hem de koruyan düzenleme bulunmadığını, tarafların yükümlülüklerinin anlaşılır bir ifadeyle belirtilmediğinin açıkça görüldüğünü kaydederek, özellikle iş birliği alanlarının belirtildiği 3’üncü maddenin (g) fıkrasında laboratuvar içi yönetimde ita amirinin kim olacağının, başhekimlik ve üniversiteden görevlendirilen laboratuvar yöneticilerinin hangi şartlarda atanacaklarının, ita amirlerinin laboratuvarı nasıl yöneteceklerinin, hastanede belirlenen laboratuvar sorumlusunun laboratuvar yöneticileri ile uyum içerisinde nasıl çalışacaklarının hususları protokolde yer almadığını bildirdi.

Dizdarlı raporunda Dr. Tevfik Eker’in, 22 Mart tarihinde Ombudsman Dairesi’ne yaptığı başvuruda Sağlık Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanan Doğu Akdeniz Üniversitesi-Gazimağusa Devlet Hastanesi Moleküler Araştırma Laboratuvarında Yürütülecek Tanı, Araştırma ve Eğitim Faaliyetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü’nün 3’üncü maddesinin (g) fıkrasında belirtilen laboratuvar içi yönetimde ita amirlerinin DAÜ’den görevlendirilen laboratuvar yöneticilerinin olması nedeniyle mevcut yasalarla çeliştiğini ve bu durumun kamu çalışanlarını hak kaybına uğratabileceğini iddia ederek konunun tarafından soruşturulmasını talep ettiğini açıkladı.

Tevfik Eker başvurusunda; özetle Sağlık Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi-Gazimağusa Devlet Hastanesi Moleküler Araştırma Laboratuvarında Yürütülecek Tanı, Araştırma ve Eğitim Faaliyetlerine İlişkin İş Birliği Protokolünün, özellikle 3’üncü maddesinin (g) fıkrasında belirtilen laboratuvar içi yönetimde ita amirinin kim ve/veya kimlerden oluşacağının belirsiz olduğunu, bahse konu (g) bendinde Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından görevlendirilen yöneticilerin de ita amiri olabileceğini, kamu görevlisi olmayan bir kişinin ita amiri olması halinde laboratuvar çalışanı olan kamu çalışanlarının hak kaybına uğrayabileceklerini, kamu çalışanı olmayan bir kişi ve/veya kişilerin ita amiri olması halinde bu durumun Kamu Görevlileri Yasası ile Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’na aykırı olduğunu iddia etmişti.

YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner104