Organize sanayi bölgeleri yine sahipsiz kaldı

banner37

“Kirlilik ve çöp yığınları”, “yolları lağım basması”, “atıklar”, “hurda araç çöplüğü” ve “park yeri bulunamaması” gibi sorunlarla gündemden hiç düşmeyen organize sanayi bölgeleriyle ilgili düzenleme yapılmasını öngören Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, meclisten geri çekildi

banner87
Organize sanayi bölgeleri yine sahipsiz kaldı
banner90
banner99

TASARI GERİ ÇEKİLDİ… Ülkedeki tüm organize sanayi bölgeleri, sık sık “çevre düzensizliği”, “kirlilik”, “hurda ve sanayi atıkları” gibi sorunlarla gündemden düşmezken, bu konuda bir türlü ciddi adım atılmıyor. Atılmaya çalışan adımlar da hükümetlerin değişmesiyle heba olup gidiyor. Bir önceki hükümet döneminde Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündemine getirilen Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, yeni hükümet tarafından geri çekildi

KTSO, TASARININ, MECLİSE GERİ GÖNDERİLMESİNİ İSTİYOR… KTSO Başkanı Candan Avunduk, yeni hükümetin oluşmasına müteakip, bazı yasaların tekrar değerlendirme yapılmak üzere geri çekildiğini takip ettiklerini kaydetti ve söz konusu yasa tasarısı ile Şehir Planlama/İmar ve Çevre Yasası kurallarına uygun olmak kaydıyla, özellikle özel kişilere ait alanlarda sanayi faaliyetinin yapılabilmesine olanak sağlanmasının hedeflenmekte olduğunu söyledi. Avunduk KTSO olarak, bu düzenlemeyi desteklediklerini ve en kısa sürede Cumhuriyet Meclis’ine geri gönderilmesini talep ettiklerini Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na ilettiklerini ifade etti

Ceren ÖZBİL

   Ülkede yıllardır sahipsiz olan ve kirlilik ve düzensizlikleri ile gündemden düşmeyen organize sanayi bölgeleriyle ilgili yasada yapılacak düzenlemeyle doğan umut ışığı da söndü ve bu konuda geçmiş hükümet tarafından meclise gönderilen yasa değişikliği de heba olup gitti.

   Yeni hükümet, organize sanayi bölgelerindeki düzensizlik ve kirliliğin önüne geçmek için hazırlanıp Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündeminde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı geri çekti.

   Söz konusu yasa tasarısı, “lağım basması”, “atıklar”, “hurda araç çöplüğü”, “kirlilik ve çöp yığınları” gibi sorunlarla sık sık gündeme gelen sanayi bölgelerindeki çevre felaketi ve düzensizliğin önüne geçilmesi için büyük önem taşıyordu.

   Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne konuşan Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, söz konusu yasa tasarısını desteklediklerini ve en kısa sürede Cumhuriyet Meclisi’ne geri gönderilmesini istediklerini söyledi.

   Avunduk, ayrıca, konuyla ilgili görüş ve düşüncelerini Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na da ilettiklerini bildirdi.

Avunduk: Bu tasarı meclise geri gönderilmeli

   KTSO Başkanı Candan Avunduk, Organize Sanayi Bölgeleri(OSB) Yasa Tasarısı’ndaki düzenlemenin, bir önceki Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami döneminde Bakanlar Kurulu’na sunulduğunu ve Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildiğini anlattı.

   Yeni hükümetin oluşmasına müteakip, bazı yasaların tekrar değerlendirme yapılmak üzere geri çekildiğini takip ettiklerini kaydeden Avunduk,  söz konusu yasa tasarısı ile Şehir Planlama/İmar ve Çevre Yasası kurallarına uygun olmak kaydıyla, özellikle özel kişilere ait alanlarda sanayi faaliyetinin yapılabilmesine olanak sağlanmasının hedeflenmekte olduğunu söyledi.

   Avunduk KTSO olarak bu düzenlemeyi desteklediklerini ve en kısa sürede Cumhuriyet Meclis’ine geri gönderilmesini talep ettiklerini, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na ilettiklerini ifade etti.

   Bakanlığın da bu konuya olumlu yaklaştığını belirten Avunduk, “Bazı büyük ölçekli sanayi yatırımlarına, OSB’lerde yer olmaması, bazı sanayi faaliyetlerinin OSB’lerde yapılmasının uygun olmaması veya hammadde kaynağına yakın olmasının gerekmesi ve özellikle kamunun altyapı yatırımı yapmakta kaynak sıkıntısı yaşamasından dolayı, bu düzenlemenin hayata geçmesini talep etmekteyiz” dedi.

Tasarıda neler vardı?

Ortak kullanım alanları ile ilgili cezalar

   Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na göre; ortak hizmetlere ayrılmış yerlerde izinsiz reklam yapan bir kişi bir suç işlemiş olur.

   Bu kişi yürürlükteki aylık asgari ücretin yarısı kadar cezaya çarptırılabilir. Ayrıca, ortak kullanım alanına atık atan veya taşınır mal bırakan bir kişi de suç işlemiş sayılır.

   Bu kişiye de yürürlükteki aylık asgari ücret kadar para cezası verilebilir.

Alt yapıya zarar verene, asgari ücretin 1.5 katı ceza

   Alt yapıya zarar veren bir kişi bir suç işlemiş olur ve bu kişi yürürlükteki aylık asgari ücretin bir buçuk katı kadar cezaya çarptırılabilir.

   Ayrıca kiracıların faaliyetlerini engelleyici, sağlıklarını tehdit edici veya bölgenin bütünlüğünü bozucu faaliyetlerde bulunan bir kişi de bir suç işlemiş olur ve bu kişiye de yürürlükteki aylık asgari ücretin iki katı kadar ceza verilebilir.

İzin verilen faaliyet dışında faaliyette bulunmak suç

   İşyerinde veya tesiste izin verilen faaliyet dışında başka faaliyette bulunan bir kişi bir suç işlemiş olur. Bu kişiye yürürlükteki aylık asgari ücretin üç katı kadar para cezası verilebilir.

Yerleşme planına uymamak ve bakanlıktan onay almamanın cezası 4 asgari ücret

   Tesisi genel yerleşme planına uygun olarak yapmayan veya bakanlığın onayını almadan yapan bir kişi suç işlemiş olur.

   Bu kişiye yürürlükteki aylık asgari ücretin dört katı kadar, idari para cezası verilir.

   Sanayi Dairesi’ne bağlı kamu görevlileri tarafından idari para cezası verilirken, yasaya aykırılık tutanakla tespit edilir ve suç ile idari para cezası ilgili kişiye açıkça bildirilir.

   Suçun kabul edilip yasal aykırılığın ortadan kaldırılması ve idari para cezasının on beş gün içerisinde maliye işleri ile görevli bakanlığa ödenmesi halinde, kişi mahkemeye sevk edilmez.

   Cezanın on beş gün içerisinde ödenmemesi halinde ceza iki katına çıkartılır. Bu cezanın da on beş gün içerisinde ödenmemesi halinde dosya bakanlık tarafından tanzim edilerek Hukuk Dairesi’ne gönderilir.

Suç tekrar ederse, işletmenin faaliyeti durdurulacak

   İki ay içerisinde üç defa bu maddenin (2)’nci fıkrasında sayılan suçlardan dolayı idari para cezası alan gerçek veya tüzel kişinin sanayi bölgesinde bulunan tesis veya işletmesinin faaliyeti, Sanayi Dairesi’nin kararı ile üç gün süre ile durdurulur.

   Suçun devam etmesi halinde tesis veya işletmenin faaliyeti on beş güne kadar durdurulur.

   Ayrıca herhangi bir kişinin bu yasanın “Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa edilecek tesis, genel yerleşme plânına uygun olarak yapılır ve bakanlığın onayından geçer” olan 10’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasına aykırı hareket etmekten mahkûm edilmesi halinde mahkeme, bu yasaya aykırı olarak yapılan tesisin yıkılmasına da emir verebilir.

Ortak kullanım alanına bırakılan ve geri alınmayan taşınmaz mallara el konulur

   Ortak kullanım alanına bırakılan herhangi bir taşınır mal ile ilgili bu yasada yer alan ceza kuralları uygulandığı halde sorun ortadan kalkmamışsa veya ortak kullanım alanlarına bırakılan taşınır malların sahipleri gereken araştırmaya rağmen tespit edilemiyorsa, taşınır mal, envanter tutulmak suretiyle, Sanayi Dairesi tarafından uygun görülen bir alana çekilip, muhafaza edilir.

   Malların çekileceği, yazılı ve görsel medya araçları kullanılarak ve bölgede bildirim dağıtılmak suretiyle duyurulur.

   Mal sahibi, muhafaza edilen mal ile ilgili olarak malı teslim almakta kusur işlerse, mahkûmiyeti halinde kusur işlediği her gün için yüz Türk Lirası’na kadar para cezasına çarptırılabilir ve mahkeme, malın müsaderesi için emir verebilir.

   Muhafaza edilen ve sahipleri tespit edilemeyen mallar bir yılın sonunda, Çevre Dairesi’nden alınan görüş çerçevesinde, bertarafı uygun görülenler bertaraf edilir.

   Bertarafı uygun görülmeyenler, ilgili bölge kaymakamının bulunacağı açık artırma ile satışı yapılarak elden çıkarılır.

   Elde edilen gelir, devletin emanet hesabına konulur. On yılın sonunda aidiyetlik tespit edilmemişse, devletin gelirler hesabı, sanayi işleri kalemine kaydedilir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner107

banner75

banner108