Ormana izmarit atarak yangın çıkarmak hala suç değil!

banner37

Yanan ya da sönmemiş sigara izmaritini ormana atmanın hem hapis, hem de para cezası olmasını öngören Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi, yeni yasama dönemine kaldı

Ormana izmarit atarak yangın çıkarmak hala suç değil!
banner8

Ceren ÖZBİL

EKİME KALDI… Yanan ya da sönmemiş sigara izmaritini ormana atmanın hem hapis, hem de para cezası olmasını öngören Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi, Cumhuriyet Meclisi’ndeki nisap sorunu nedeniyle genel kurulda görüşülemedi. Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi’nden oybirliği ile geçen yasa önerisinin Genel Kurul’da görüşülmesi, meclisin yaz tatiline girmesi nedeniyle ekim ayına kaldı

KOMİTEDEN OYBİRLİĞİYLE GEÇTİ… Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni meclise sunan isimlerden olan CTP milletvekili Erkut Şahali, Genel Kurul toplanmış olsaydı çok büyük bir ihtimalle bu yasa önerisinin yasalaşmış olacağını belirtti ve önerinin, komiteden oybirliği ile geçtiğini hatırlattı. Şahali ayrıca, meclisin yaz tatilinde de olağanüstü toplantı yapabileceğini düşünmediğini ifade ederek, “Olağanüstü toplantı yapılabilmesi için nisabın garanti edilmesi gerekiyor” dedi.

Yangınlarla kararan yeşil ormanlarımız için umut vadeden yasa önerisi, ne yazık meclisteki nisap engeline takılarak yeni yasama dönemine kaldı.

Yanan ya da sönmemiş sigara izmaritini ormana atmanın hem hapis, hem de para cezası olmasını öngören Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi, Cumhuriyet Meclisi’ndeki nisap sorunu nedeniyle Genel Kurul’da görüşülemedi.

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi’nden oybirliği ile geçen yasa önerisinin Genel Kurul’da görüşülmesi, meclisin yaz tatiline girmesi nedeniyle ekim ayına kalmış gibi görünüyor.

Söz konusu yasa önerisinde, cezaların güncelleştirilmesi, ağırlaştırılması ve orman yangınlarının başlıca nedeni olduğu bilinen ancak Orman Yasası’nda suç olarak tanımlanmayan “tam olarak sönmeyen izmariti ormana atmanın” suç kapsamına alınması yer alıyor.

Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne konuşan Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni meclise sunan isimlerden olan CTP milletvekili Erkut Şahali, Genel Kurul toplanmış olsaydı çok büyük bir ihtimalle bu yasa önerisinin yasalaşmış olacağını belirtti

Nisap sorunu nedeniyle görüşülemedi

Yasa önerisinin komiteden oybirliği ile geçtiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

“Genel Kurul toplantısı devam edebilmiş olsaydı, bu yasa önerisi meclisten geçmiş olacaktı.

Ancak Genel Tarım Sigortası Fonu’nun bütçesinin görüşülmesinin ardından oylamaya geçildiğinde nisap düşmüştü. Bu nedenle toplantı yarım kalmıştı. Bundan sonraki nisap arayışları da hep o yarım kalan toplantıyı tamamlamak içindi. Ancak mümkün olmadı.

O gün gündemimizde 8 tane yasa vardı. Dolayısıyla o gün toplantı devam etseydi konu gündemdeydi.

Komiteden oybirliği ile geçmişti, bu nedenle Genel Kurul’da sorun olmazdı.

Yarım kalan gündemler, bütçeler oldu. Bütçeler de hükümetlerin malıdır.

Dünyanın her yerinde herhangi bir yasa ile ilgili mecliste uzlaşı olur, ancak bütçelerle ilgili olmaz. Çünkü bütçe denilen hükümet treninin anahtarıdır”.

“Olağanüstü toplantı yapılabileceği düşüncesinde değilim”

Şahali, meclisin toplanması açısından daha iyi bir durumda olunmadığını söyledi ve hükümetin ortağı olan partilerden birinin bir milletvekilinin resmen eksildiğini ve Serdar Denktaş’ın da tutumunun ortada olduğunu söyledi. 

Bu nedenle de yapılacak olağanüstü bir toplantıda nisap sağlanamayacağını düşündüğünü kaydeden Şahali, “Olağanüstü toplantı yapılabilmesi için nisabın garanti edilmesi gerekiyor. Ancak bu ışığı görmüyorum. Ayrıca yasama tatilinde yapılacak olağanüstü toplantılarda geçen yasaların hukukken sakat olabileceğini düşünüyorum. Geçmişte yapıldı ve yapılanlara da herhangi bir kişinin itirazı olmadığı için bir sakatlık söz konusu olmadı, ancak bir itiraz söz konusu olursa hukuken sorun yaşanır” dedi.

Cezaların artırılması öngörülüyor

Söz konusu yasa önerisinde, bazı suçların cezalarının ağırlaştırılması yer alıyor.

 3 yıla kadar hapis, ya da asgari ücretin on katına kadar para, ya da her iki cezanınbirden verilmesi öngörülüyor.

Yasa önerisindeki suçlar şöyle:

“Orman müdürü veya kaymakam tarafından veya onun direktifi ile yapılan veya dikilen herhangi bir sınır veya kadastro işaretini kasten kaldırmak, yok etmek, bozmak veya zarara uğratmak;

Herhangi bir kereste veya orman ürününün devlet malı olduğunu veya yasal olarak kesilebileceğini veya götürülebileceğini veya orman memurlarınca sınıflandırıldığını göstermek için orman memurlarınca kullanılan damganın sahtesi ile kereste veya orman ürünlerini damgalamak;

Kereste veya orman ürünü kesilmesi, taşınması veya satılması ile ilgili herhangi bir ruhsatnamenin sahtesini yapmak veya gerekli yetkisi olmadan ruhsatname ısdar etmek;

Orman Dairesi’nce veya bu yasa veya onun uyarınca yapılan tüzüklerin verildiği yetki ile kullanılan veya ısdar edilen herhangi bir mühür, damga, işaret veya ruhsatnamede değişiklik yapmak, onları silmek veya bozmak.”

banner134

Sigara izmaritini ormana atmanın hem hapis, hem de para cezası olacak

Yine aynı yasa önerisinde herhangi bir yüksek veya alçak ormanın içinde veya ormanın kenarından bir çeyrek mile kadar olan mesafe içinde ateş yakana; yakılmış bir ateşi söndürülmemiş olarak bırakana ve yanmakta olan veya tam olarak sönmemiş sigara veya benzeri bir tütün ürünü bırakana 3 yıla kadar hapis cezası ya da asgari ücretin on katına kadar para ya da her iki cezanın birden verilmesi yer alıyor.

Ancak bir orman memurunun önceden alınan rızası ile böyle bir orman içinde veya ormanın kenarından bir çeyrek mile kadar olan mesafe içinde ateş yakan herhangi bir kişiye, böyle bir orman içinde veya ormanın kenarından bir çeyrek mile kadar olan mesafe içinde bulunan bir evde oturan ve kendi evcil amaçları için böyle bir evde ateş yakan herhangi bir kişiye bu ceza uygulanmayacak.

Ağır cezası olacak

Söz konusu yasa önerisinde ayrıca yetkili makamlardan izinsiz bir biçimde bir alçak ormanda, “Herhangi bir ağacı, ağaççığı veya çalıyı devirmenin, kesmenin, sökmenin, kabuğunu çıkarmanın, deler veya herhangi bir suretle yaralamanın”, “herhangi bir ağaç veya ağaççığı aşılamanın veya bakımını yapmanın”, “herhangi bir orman ürününü çekip çıkarmanın, toplamanın yerinden kaldırmanın veya götürmenin” ve “herhangi bir hayvanla yüksek veya alçak ormanlara tecavüz etmenin veya hayvanları orada otlatmanın veya hayvanların ormanlara tecavüz etmesine veya orada otlamasına müsaade etmenin” cezalarının da artırılması yer alıyor.

Ayrıca bu yasa önerisinde cezası artırılması öngörülen suçlar arasında “herhangi bir amaç için yüksek veya alçak ormanlardaki bir araziyi temizlemek, kazmak, kesmek veya böyle bir arazinin toprağını sürerek veya başka surette alt üst etmek”, “herhangi bir bina, ağıl, fırın veya ımbık veya başka herhangi bir yapı yapmak”, “Kuyu kazmak, su kanalları açmak, baraj yapmak veya ormandaki suları başka yöne çevirmek veya başka biçimde kullanmak” bulunuyor.

Tüm bu suçlar içinse 3 yıla kadar hapis cezası veya suçun işlendiği tarihte yürürlükteki aylık asgari ücretin 10 katına kadar para cezası veya her iki ceza birden verilmesi öngörülüyor.

Ceza Yasası’nda orman yakmak ağır bir suç

Şu anda yürürlükte bulunan Ceza Yasası’nda ise orman yangınları ile ilgili düzenleme ise şu şekilde:

“Devlet malı olan veya devletin muhafazası, kontrol veya yönetiminde bulunan herhangi bir ormanı ateşe veren herhangi bir kişi, ağır bir suç işlemiş olur ve on dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88