Ortak sorunlarımız; Trafik kazaları, kalp ve kanser

banner37

CMIRS, topluma ‘sizin için en önemli sorun nedir?’ diye sordu… Trafik kazaları, kalp hastalıkları ve kanser başı çekerken, yolsuzluk, partizanlık ile gıda güvenliği de insanların dem vurduğu konulardan oldu

Ortak sorunlarımız; Trafik kazaları,  kalp ve kanser

Ergül ERNUR

Her evde ve her bireyin kendi içinde yaşadığı sorunlar vardır. Herkes kendi sorunlarına çözüm bulmak için çabalar, bir yol arar.

   Bir de toplumsal sorunlar vardır. Herkesi en derinden yaralayan, ortak şikayetlerdir bunlar.

   Ülkemizin kanayan yaralarından olan trafik, neredeyse her ailede en az bir kişinin başından geçmiş olan kalp ve kanser hastalıkları hem bireysel hem de toplumsal sorunlarımızdan.

   Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Mart 2019 anketinde, “güncel sorunlar” başlığı altında ek bir çalışma yapıldı.

   Bu çalışma, toplumun birincil sorunlarının neler olduğunu ortaya koydu.

   Ülkemizde her yıl onlarca canı trafik kazalarında veya kalp ve kanser hastalıkları nedeniyle kaybediyoruz. Herkesi derinden etkileyen bu ölümler, toplum olarak bizleri yasa sürüklüyor.

  CMIRS anketinde de katılımcılara kendilerini en derinden etkileyen sorunların neler olduğu soruldu.

   5 üzerinden yapılan puanlamada “trafik kazaları” 4.01’le birinci sırada, “kalp hastalıkları” 3.98’le ikinci ve “kanser” 3.86’yla üçüncü sırada yer aldı.

   Diğer sıralama şöyle oldu:

   “Dördüncü en önemli sorun 3.37 puanla yolsuzluk; beşinci 3.32 puanla partizanlık, altıncı 3.30 puanla geçmişten gelen adaletsizlik; yedinci 3.28 puanla rüşvet; sekizinci 3.25 puanla gıda güvenliği; dokuzuncu 3.10 puanla hava kirliliği; 10’uncu 3.07 puanla su kirliliği; 11’inci 3.05 puanla iklim değişikliği; 12’nci 2.61 puanla şiddet ve 13’üncü 2.42 puanla toplum baskısı.”

   Bu sorunların her birinin önceliği kadınlar ile erkekler arasında da farklılık gösteriyor.

 

Yücel: Birincil sorun trafik ve sağlık

 

   CMIRS Direktörü Mine Yücel, ankete katılanların hayatlarında hangi sorunları daha çok hissettiklerini inceleme şansı bulduklarını belirtti.

   Katılımcıların en yakından ve en önemli sorun olarak kendi hayatlarında hissettikleri birinci sorunu “trafik kazaları” olarak dile getirdiğini ifade eden Yücel, kalp hastalıkları ve kanseri de en önemli sorunlar olarak gösterdiklerini söyledi.

   Yücel, birinci derece önemli sorunlar olan “trafik ve sağlık” sonrasında ise devlet yönetimiyle ilgili yolsuzluk, partizanlık, geçmişten gelen adaletsizlikler ve rüşvetin de katılımcıların kendi hayatlarında en yoğun olarak hissettikleri sorunlar olduğunu vurguladı.

 

Kadınlar ile erkeklerin

öncelikli sorunları farklı

 

   Gıda güvenliği, hava ve su kirliliği ile iklim değişikliği, şiddet ve toplum baskısının da katılımcıların hayatlarını birebir etkileyen diğer sorunlar olduğuna dikkat çeken Yücel, kadın ve erkek katılımcıların verdiği cevapların, toplumda her sorunun tüm bireylerin hayatında eşit derecede etkili olmadığını gösterdiğini söyledi.

   Mine Yücel, kadınların en öncelikli sorun olarak sırasıyla kalp hastalıkları, trafik ve kanseri belirttiğini belirterek erkeklere kıyasla kadınlar için gıda güvenliği sorununun daha öncelikli olduğunu söyledi.

   Yücel, toplum baskısının da kadınların, erkeklere kıyasla daha yoğun olarak hissettikleri bir sorun olduğunu ifade etti.

   Yücel şöyle dedi:

   “Toplumun her kesiminin farklı alanlarda farklı şekilde etkileniyor olmasının önümüzdeki dönemlerde daha kalıcı bir şekilde incelenmesi ve kayıt edilmesi gerekmektedir. Bunun nedenlerinin daha derin şekilde analiz edilmesi ve bunun ters etkilerini giderici politikalar oluşturulması gerekmektedir.

   Bundan dolayıdır ki yıllardır bir istatistik kurumuna ihtiyaç duyulduğunu bunun yanında da mutlaka istatistiklerin toplumsal cinsiyet boyutunu da ayrıca not ederek tutulması gerektiğinin altını çizmekteyiz. Bu çalışma ile açıkladığımız hemen hemen tüm sonuçların kadın ve erkekler açısından farklı boyutları bulunmaktadır. Her başlık tek tek daha derinlikli olarak incelenmesi gerekmektedir.

   Bunu yapması gereken merci ise tabii ki hükümettir, devletin diğer yetkili organlarıdır. Bizler sivil toplum olarak sadece bunlara işaret edebiliriz. Fakat bu alanda derinlikli çalışmaların yapılması için kaynak ayırması, etkin ve fiili irade göstermesi gereken devlet yönetiminden bu yönde bir icraat henüz görebilmiş değiliz.”

 

“İklim değişikliğinin etkilerini henüz hissetmedik”

 

   İklim değişikliği konusunun önümüzdeki dönemlerde daha çok önemli bir konu olacağına dikkat çeken Yücel, “Bu konuda kadınlar, erkeklere kıyasla daha az bilinçli” dedi.

   Yücel, iklim değişikliği başlığının sorunlar sıralamasında altta olmasının katılımcıların henüz tam olarak iklim değişikliğinin etkilerini kendi hayatları üzerinde ciddi şekilde hissetmediklerini gösterdiğini söyledi.

   Bu konuyu kadınlara kıyasla, erkeklerin kendi hayatlarında çok daha önemli bir yere yerleştirdiğini ifade eden Yücel, bunun da erkeklerin iklim değişikliği konusunda kadınlara kıyasla daha bilinçli olduğunu gösterdiğini belirtti.

   Yücel, “Bu da, önümüzdeki dönemlerde gündemimizde çok daha yoğunluklu bir konu olarak yer alacak olan iklim değişikliği konusunda özellikle de kadınların daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Yakın gelecekte biz de sivil toplum olarak ve farklı kanallarla iklim değişikşiğinin gündemimizde daha önemli bir yer tutmasını sağlamak adına bilinçlendirme ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız” dedi.

 

“Trafikte işlenen çoğu suçlar cezasız kalıyor”

 

   Trafik sorununun katılımcıların en önemli gördükleri konu olduğunu yineleyen Yücel, bu konuda geçmiş anketlerde yöneltilen soruları bu ankette de tekrarladıklarını belirtti.

   Yücel, toplumun bilerek trafik suçlarını işlediği gerçeğinin yeniden karşımıza çıktığına dikkat çekerek büyük yüzdeliğinin de cezasız kaldığını söyledi.

   Trafik denetimlerinin yetersiz kaldığını, toplumun bilinçli olarak trafik suçu işlemesinin de önlenmesi gerektiğini belirten Yücel, bunun da ancak trafik eğitimleri ve bunun yanında bilinçli ve sorumlu vatandaşlık kavramlarıyla yerleştirilebilecek davranış kalıplarına duyulan ihtiyacı gösterdiğinin ifade etti.

   Yücel, trafikte en sık işlenen suçların araç kullanırken cep telefonunda konuşmak, mesaj yazmak, süratli araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, ehliyetsiz araç sürmek olduğunu belirtti.

 

 

 

 

Sorunlar sıralaması-5 üzerinden

 

Sorun  Puan  Erkek  Kadın

Trafik kazaları  4,01  4.12  3.93

Kalp Hastalıkları  3,98  3.85 4.07

Kanser  3,86  3.85  3.86

Yolsuzluk  3,37  3.50  3.28

Partizanlık  3,32  3.48  3.21

Geçmişten gelen adaletsizlikler  3,30  3.38  3.25

Rüşvet  3,28  3.36  3.23

Gıda Güvenliğinde sorunlar  3,25  3.25  3.25

Hava Kirliliği  3,10  3.06  3.11

Su kirliliği  3,07  3.09  3.06

İklim değişikliği  3,05  3.15  2.99

Şiddet  2,61  2.69  2.55

Toplum Baskısı  2,42  2.40  2.44

 

 

Trafikte işlenen suçlar

 

Soru  Evet (%)  Ceza aldınız mı? (%)

Ehliyetsiz araç kullandınız mı?   6  2

Emniyet kemeri takmadan araç kullandınız mı?  12.6  2.6

Yasal limit üzerinde alkol alarak araç kullandınız mı?   4.4  2.2

Trafik kazası yaptınız mı?  9.8  5

Aracınızı kullanırken cep telefonunda konuştunuz mu?  21.2  6.4

Aracınızı kullanırken cep telefonunuzla mesaj aldınız ve/veya gönderdiniz mi?  13.4  6.2

Sürat limitleri üzerinde araç kullandınız mı?  12.4  6.4

 

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2019, 13:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER