Özgürgün raporu bugün mecliste oylanıyor

banner37

UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komite’nin raporu milletvekillerinin bilgisine sunuldu

Özgürgün raporu bugün mecliste oylanıyor
banner90
banner8

GENEL KURULUN ONAYINA SUNULUYOR… UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören rapor bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun onayına sunulacak. Genel Kurul’dan da dokunulmazlığın kaldırılması konusunda bir karar çıkması durumunda rapor savcılığa iletilecek ve yargı süreci başlatılacak

KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN YATIRIMLAR… Komitenin hazırladığı rapora göre; Hüseyin Özgürgün’e ait banka hesaplarında toplamı 2 milyon 773 bin 800 TL 21 adet, toplamı 242 bin Euro olan 12 adet, toplamı 325 bin 800 sterlin olan 6 adet ve toplamı 258 bin 525 dolar olan 4 adet kaynağı belli olmayan yatırım var

BEYAN YAPILMADI… Yine aynı raporda Hüseyin Özgürgün’e ait banka hesaplarında bulunan toplamda 170 Bin 910 Türk Lirası 74 Kuruşluk meblağ ile eşine ait bir araç ve taşınmaz malı, mal bildirim formlarında belirtmesi gerekirken belirtmeyerek gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu iddiasına ilişkin teyit edici bilgi ve belgelerin olduğu yer alıyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİYLE DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI GÜNDEMDE… Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne konuşan HP milletvekili Mesut Genç, , söz konusu raporun bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bilgisine sunulup oylanacağını ve ardından da konunun yargıya havale edileceğini belirtti. Genç ayrıca, tüm siyasi partilerle ortak mutabakata varılması durumunda Nisan 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘kürsü’ dışındaki dokunulmazlıkların kaldırılmasını da içeren Anayasa Değişikliği için de referanduma gidilmesinin düşünüldüğünü belirtti

Ceren ÖZBİL

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komite’nin raporu milletvekillerinin bilgisine sunulurken, raporla ilgili oylama ise bugün yapılacak.

Hüseyin Özgürgün ile ilgili Cumhuriyet Meclisi’nde de dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir sonuç çıkması durumunda rapor yargıya havale edilecek ve Özgrügün ile ilgili yargı süreci başlatılacak.

Komitenin hazırladığı rapora göre; Hüseyin Özgürgün’ün hesaplarında toplamı 2 milyon 773 bin 800 TL 21 adet, toplamı 242 bin Euro olan 12 adet, toplamı 325 bin 800 sterlin olan 6 adet ve toplamı 258 bin 525 dolar olan 4 adet kaynağı belli olmayan yatırım var.

Ayrıca yine aynı raporda Hüseyin Özgürgün’e ait banka hesaplarında bulunan toplamda 170 Bin 910 Türk Lirası 74 Kuruşluk meblağ ile eşine ait bir araç ve taşınmaz malı, mal bildirim formlarında belirtmesi gerekirken belirtmeyerek gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu iddiasına ilişkin teyit edici bilgi ve belgelerin olduğu yer alıyor.

Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne konuşan Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Hüseyin Özgürgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komite üyelerinden HP milletvekili Mesut Genç, söz konusu raporun bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bilgisine sunulup oylanacağını söyledi.

Rapor şu şekilde

Yasama Dokunulmazlığının Genel Değerlendirilmesi:

Komitemiz öncelikle, Yasama Dokunulmazlığının anlamı, içeriği ve uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri öngören kavramlar üzerinde durmuştur. Yasama Dokunulmazlığı, suç işlediği ileri sürülen bir Milletvekilinin, Meclis Kararı olmadıkça Milletvekili olduğu süre içerisinde alıkonmaması, sorguya çekilememesi, tutuklanamaması ve yargılanamamasıdır. Dünya geneline bakıldığı zaman, Yasama Dokunulmazlığının amacının, Parlamento üyelerinin iktidar tarafından tahrik edilebilecek, keyfi, zamansız, esaslı ceza kovuşturmalarıyla geçici bir süre için de olsa yasama çalışmalarından alıkonulmasını önlemek olduğu görülmektedir. Yasama Dokunulmazlığı, dünyada birçok ülkede uygulanmaktadır. Suçüstü durumlar dışındaki tüm hallerde, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması, Anayasamızın 84’üncü madde kurallarında da öngörüldüğü üzere, Cumhuriyet Meclisinin Kararı ile mümkündür. Demokrasinin doğru bir şekilde çalışabilmesi, öncelikle halkın iradesiyle Parlamentoya seçilen Milletvekillerinin, yasamanın her türlü çalışmasına özgür bir şekilde, herhangi bir risk altında olmadan katılabilmeleri ile mümkündür. Halkın iradesi, siyasal partilerin muhalefetiyle, iktidarıyla gerçek anlamda Meclise yansımasıyla rücu bulmaktadır. Ancak Yasama Dokunulmazlığı sınırsız bir hak olmayıp, yasal şartların oluşması durumunda kaldırılabilir.

İsnadın Ciddiliği:

Komitemiz çalışmalarında, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması istemlerine ilişkin dosyadaki tüm evrakı değerlendirdikten sonra aşağıdaki gerekçeler ışığında, İçtüzüğün 129’uncu maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca isnadın ciddi olduğu yargısına varmıştır:

-Komiteye iletilen isnad dosyaları incelendiğinde, Polis Genel Müdürlüğü tarafından ciddi bir çalışma yapıldığının açıkça görüldüğü, 28 Ocak 2019 tarihli istem dosyalarında belirtilen ve 25/2008 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Yasasının 5’inci maddesinin (1)’inci fıkrası, 7’nci maddesinin (1)’inci fıkrası ve 18’inci maddesine aykırı davranışla “Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma” iddiaları ile Yasama Dokunulmazlığın Kaldırılması istemi gönderilen isnad dosyalarında, bankalara, Motorlu Araçlar Mukayyitliğine, Aile Mukayyitliğine ve Tapu ve Kadastro Dairesine yazılar gönderilerek bilgi talep edildiği, banka hesaplarının dökümünün ve diğer belgelerin temin edildiği, Mal Bildirim Formlarının ve dönemin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulunun, Başsavcılığa göndermiş olduğu banka hesaplarındaki giriş ve çıkış bilgilerinin incelendiği; ayrıca 12 Haziran 2019 tarihli Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması istemi yazısında belirtilen, 25/2008 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Yasasının 6’ncı ve 19’uncu maddelerine aykırı davranışla “Haksız Mal Edinme”  iddiaları ile gönderilen isnad dosyasında ise, Polis Genel Müdürlüğünde görevli Müfettiş Muavini tarafından hazırlanmış olan genel raporda yer alan ve Sayın Hüseyin Özgürgün’e ait banka hesaplarındaki giriş ve çıkış hareketlerini gösteren bilgiler ışığında hazırlandığı tespit edilmiştir. Nitekim ciddi bir araştırma neticesinde ulaşılan bilgi ve belgelere dayanarak Başsavcılık Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması isteminde bulunmuştur.

-Komitemiz, Başsavcılık tarafından Meclise gönderilen 28 Ocak 2019 tarihli Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması istemine ilişkin isnad dosyalarında yer alan ve Sayın Hüseyin Özgürgün’e ait banka hesaplarında bulunan toplamda 170 Bin 910 Türk Lirası 74 Kuruşluk meblağ ile eşine ait bir araç ve taşınmaz malı, mal bildirim formlarında belirtmesi gerekirken belirtmeyerek gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu iddiasına ilişkin teyit edici bilgi ve belgelerin olduğunu tespit etmiştir.

Ancak Ulusal Birlik Partisi Grubunu temsil eden Komite üyeleri Sayın Yasemin Öztürk,  Sayın Oğuzhan Hasipoğlu ve Sayın Hamza Ersan Saner, 28 Ocak 2019 tarihli Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması istem dosyalarında belirtilen  “Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma” suçunun niteliği ve işbu dosyadaki olgular neticesinde Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasının doğru olmadığı görüşlerini beyan ederek çekincelerini kayda geçirmişlerdir.

-Başsavcılık tarafından Meclise gönderilen 12 Haziran 2019 tarihli Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması istemine ilişkin isnad dosyasında yer alan banka giriş-çıkışları ile ilgili bilgiler ışığında toplamı 2 Milyon 773 Bin 800 olan Türk Lirası cinsinden 21 adet, toplamı 242 Bin olan Euro cinsinden 12 adet, toplamı 325 Bin 800 olan Sterlin cinsinden 6 adet ve toplamı 258 Bin 525 olan Amerikan Doları cinsinden 4 adet kaynağı belli olmayan şüpheli yatırımın olduğu ortaya konmuş ve Komitemiz, bu konularla ilgili teyit edici bilgilerin bulunduğunu tespit etmiştir. Bu bağlamda, özellikle 2014- 2017 yılları arasında Sayın Hüseyin Özgürgün’ün  banka hesap hareketlerinde yüksek miktarlarda gerek Türk Lirası gerekse Döviz cinsinden giriş-çıkışlar olduğu da isnad dosyalarındaki bilgilerden görülmektedir. Ayrıca Başsavcılığın, 25/2008 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Yasasının 6’ncı ve 19’uncu maddelerine aykırı davranışla “Haksız Mal Edinme” suçunun işlendiği iddiası vardır ve bu yargılanması ertelenemeyecek ciddi bir husustur.

-Başsavcılığın 28 Ocak ve 12 Haziran 2019 tarihli Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına ilişkin istemlerini içeren yazıları ve bu yazılara ek’li taslak ithamnamelerin İçtüzüğün 128’inci maddesinin (2)’nci fıkrasına uygun olarak; “hangi yasadaki, hangi ceza kuralına dayandığı açıkça belirtilir” kuralı çerçevesinde hazırlandığı görülmektedir. Başsavcılığın  25/2008 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Yasasının 5’inci maddesinin (1)’inci fıkrası, 6’ncı maddesi, 7’nci maddesinin (1)’inci fıkrası, 18’inci ve 19’uncu maddelerine aykırılık tespitleri  vardır.

- “Gerçeğe Aykırı Mal Bildiriminde Bulunma” ve “ Haksız Mal Edinme” yeterince ciddi suçlamalar olup, Polis Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu tahkikatın bu çerçevede gereken detay ve özenle yapılıp tamamlandığı cihetiyle konunun gecikmeden yargıya taşınması ve sonuçlandırılması gerekmektedir.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İsteminin Siyasal Amaçlara Dayanıp Dayanmadığı:

Komitemiz, Başsavcılık yazıları ve isnad dosyaları üzerinde yapmış olduğu incelemelerde, Sayın Hüseyin Özgürgün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması istemlerini, İçtüzüğün 129’uncu maddesinin (3)’üncü fıkra kuralları uyarınca incelemiş ve istemlerin siyasal amaçlara dayanmadığı yargısına varmıştır. Şöyle ki; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması istem yazıları, istem yazılarında belirtilen unsurlar, istem yazılarına ek’li taslak ithamnameler, isnad dosyası içerisinde yer alan Polis Genel Müdürlüğü araştırma ve bulgularından Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması isteminin siyasi olmadığı ve/veya siyasal amaçlara dayanmadığı kanaatine varmıştır.

IV.  Sonuç:

Komitemiz, yukarıdaki bulgular ışığında, İçtüzük uyarınca “İsnadın Ciddiliği” ve “Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanıp dayanmadığı” hususlarında kendisine iletilen evrak üzerinden inceleme yapmak suretiyle aşağıdaki yargıya varmıştır:

-İsnadın ciddiliği noktasında, ilk iki istem dosyasında belirtilen “Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma” suçlarının niteliği ve işbu dosyalardaki olgular bakımından Ulusal Birlik Partisi Grubunu temsil eden Komite üyeleri Sayın Yasemin Öztürk, Sayın Oğuzhan Hasipoğlu ve Sayın Hamza Ersan Saner’in  çekinceleri saklı kalmak kaydı ile, Komiteye iletilen evraktan gerek Polis Genel Müdürlüğü gerekse Başsavcılık tarafından ciddi bir çalışma yapıldığının ve Başsavcılık tarafından Cumhuriyet Meclisine iletilen istemlerde belirtilen ve Komiteye sunulan evrak ve isnad dosyasından, isnadın ciddi olduğu yargısına varmıştır.

-Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanıp dayanmadığı noktasında ise, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması istem yazıları, istem yazılarında belirtilen unsurlar, istem yazılarına ek’li taslak ithamnameler, isnad dosyası içerisinde yer alan Polis Genel Müdürlüğü araştırma ve bulgularından ve mal beyanlarından hareketle Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması isteminin herhangi bir siyasal amaca dayanmadığı yargısına varmıştır.

Komitemiz, İçtüzüğün 129’uncu maddesi uyarınca, yukarıdaki bilgi ve bulgular ışığında konuyu değerlendirerek, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Hüseyin Özgürgün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasını oybirliğiyle uygun görmüştür.

Komitemiz, konunun değerlendirilmesini sunulan Rapor ışığında oybirliğiyle Genel Kurula salık verir.

Genç: Konunun siyasi ayağı bitmiş olacak

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Hüseyin Özgürgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komite üyelerinden HP milletvekili Mesut Genç, söz konusu raporun yarın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bilgisine sunulup oylanacağını söyledi.

Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasının Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndan da onaylanması durumunda konunun yargıya havale edileceğini kaydeden Genç, “konun siyasi ayağı tamamen bitmiş olacak” dedi.

“Kimin hangi görevde bulunduğu değil, adalet önemli”

Genç, komite tartışmalarında UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün daha başbakanlık yapan bir isim olduğunun da tartışma konusu olduğunu ifade etti ancak kendisinin şahsi görüşünün bir kişinin hangi makamlarda olduğunun bir önemi olmayıp, önemli olanın adaletin yeri bulması olduğunu kaydetti.

banner134

“Anayasa değişikliği ile ‘kürsü’ dışındaki

dokunulmazlıkların kaldırılması gündeme gelecek”

Mesut Genç, tüm siyasi partilerle ortak mutabakata varılması durumunda Nisan 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Anayasa Değişikliği için de referanduma gidilmesinin düşünüldüğünü belirtti.

Genç, bu Anayasa değişikliğiyle hem vekillerin ‘kürsü’ dışındaki dokunulmazlıklarının kaldırılmasının hem de meclisin salt çoğunluk sağlanmadan toplanamaması gibi bazı maddelerle değişiklik yapılmasının düşünüldüğünü anlattı.

“Nerden Buldun Yasası ile ilgili çalışma yaptık”

Halkın Partisi olarak “Nereden Buldun Yasası” na çok önem verdiklerini kaydeden Genç, şu anda mal bildirimde bulunulmasını zorunlu kılan yasanın sadece beyana dayandığını ve söz konusu kişilerden herhangi bir belge talep edilmesini zorunlu kılmadığını ifade etti.

Yapılacak değişiklikle yani “Nereden buldun Yasası” ile bu kişilerin mal beyanın da bulunurken belge de sunmasının isteneceğini belirten Genç, ayrıca ilgili makamın yani Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’nın da ilgili mercilerden söz konusu şahısın beyanıyla ilgili bilgi talep edebilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Genç, benzer olayın Hüseyin Özgürgün konusunda da yaşandığını söyledi ve Özgürgün’ün mal varlığı ile ilgili Sayıştaylık tarafından araştırma yapılıp meclise sunulduğunu hatırlattı.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2019, 09:36
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75