banner6

Polis Genel Müdürlüğü’nden münhal duyurusu

banner37

Polis Genel Müdürlüğü’nden münhal duyurusu
banner150

banner150

banner99

Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Hizmet Görevlisi alımı için münhal duyurusunda bulundu.

 Münhal duyurusunun detayları:

Aşağıdaki koşullar çerçevesinde Polis Genel Müdürlüğü Sivil Hizmet Görevlileri kadrosunda münhal bulunan 20 (10 Bayan ve 10 Erkek)

 IV. Derece Teknisyen Hizmetleri Sınıfı (Bilgisayar Operatörü) kadrosuna uygun çalıştırılacak bayan ve erkek adaylardan 17-18-20-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında (Her iki tarih dahil) mesai bitimine kadar başvuru kabul edilecektir.

Yapılacak sınavlar sonucu oluşacak başarı sırasına göre; başarı listesine yeterli sayıda bayan aday girememesi durumunda münhal sayısı erkek adaylarla; yeterli sayıda erkek aday girememesi durumunda ise münhal sayısı bayan adaylarla tamamlanacaktır.

II. Dilekçeler Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüklerinden yukarıda belirtilen tarihlerde temin edilecek formlar üzerinde yapılacaktır.

 III. Bu mevkii için alınacak personelin “Genel ve Özel” koşulları aşağıda belirtilmektedir.

 IV. KADRO ADI :BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ HİZMET SINIFI :TEKNİSYEN HİZMETLERİ SINIFI DERECESİ :IV (İlk Atama Yeri) MÜNHAL KADRO SAYISI :20 KADRO BAREMİ :5/2 GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI : 1. Amirlerinin verdiği emirlere uygun olarak bilgisayar operatörü görevini yapar.

2. KKTC giriş kapılarında KKTC’ne giriş – çıkış limanlarında giriş ve çıkış yapan yolcuların bilgisayara kayıtlarını yapar;

3. Bilgisayar işlemlerine ilişkin arşiv, kayıt, dosyalama ve daktilo gibi kitabet işlemlerini yapar;

4. Genel kitabet hizmetlerinin yürütülmesinde yardımcı olur;

5. Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar ve

 6. Gerektiğinde vardiya olarak veya herhangi bir yerde geçici veya devamlı olarak mesai saatleri haricinde de görev yapar.

 ARANAN NİTELİKLER:

1. Bir teknik ortaöğretim kurumunun göreceği hizmetle ilgili bölümünü bitirmiş olmak veya bir teknik ortaöğretim kurumunu veya liseyi bitirmiş olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak.

2. İyi derecede bilgisayar bilgisine sahip olmak;

 3. İyi derecede İngilizce bilmek.

4. Dürüst ve iyi karakter sahibi olmak, toplum içindeki tutum ve davranışları ile müspet ve güvenilir olmak;

5. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

 6. Erkeklerde boy itibariyle 165 cm’den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında -10kg, +10 kg’dan fazla fark olmayacak. 170 cm dahil ve yukarı olanlarda ise -15 kg., +15 kg.’dan fazla fark olmayacak;

7. Bayanlarda boy itibariyle 163 cm’den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında -15 kg, +10 kg.’dan fazla fark olmayacak;

8. 6. ve 7. maddelerinde belirtilen boy ve kilo ölçüleri Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından yapılacak olup, ölçülere itiraz edecekler ölçüm sırasında itirazda bulunmalıdırlar. Bu yönde yapılacak itirazlar komisyon tarafından o anda değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır.

Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 ARANAN KOŞULLAR :

 a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;

b) 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşını tamamlamamış olmak; (21 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla)

c) Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasasında öngörülen hizmet sınıflarına girebilmede aranan öğrenim koşulları taşımak,

d) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

 e) Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak.

f) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak (Erkek adaylar için),

 g) Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastahanesi Sağlık Kurulu Raporuyla onaylanmış olmak (Sağlık kontrolü tüm müracaatçılara topluca Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Polis Genel Müdürlüğünce yaptırılacaktır), Devletten emekli maaşı çekmemiş olmak, Disiplin suçundan dolayı daha önce kamu hizmetinden veya Sivil Hizmet Görevinden azledilmemiş olmak.

 h) Polis Genel Müdürlüğünce önceden ilan edilen vücut ölçülerine sahip olmak

 BAŞVURU EVRAKLARI

a) KKTC Kimlik Kartı ve fotokopisi

b) Doğum Kayıt Belgesi (Aslı)

c) Mezun olduğu okul diploması veya onaylatılmış fotokopisi

d) Askerliğini yaptığına dair bir belge (Erkek Adaylar için)

e) 4×6 cm ebadında profilden çekilmiş 2 adet fotoğraf (yeni çekilmiş)

f) İngilizce dışında, ek yabancı dil bilmesi halinde uluslararası geçerliliğe sahip bir belge veya Eğitimden sorumlu Bakanlıkça düzenlenen yabancı dil sınavından “A” düzeyinde bir belge.

g) İlçe Polis Müdürlüklerinden alınacak sabıka kayıt belgesi. Ancak, başvuru tarihinden önce herhangi bir zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında ikameti bulunan başvuru sahipleri, bu süre içerisinde ikamet ettikleri ülkeden temin edecekleri sabıka kayıt belgesini de eklerler.

 YAPILACAK SINAVLAR

Yeterlik ve Yabancı Dil ( İngilizce) Sınavı: Yeterlik Sınav Konuları:

 (Anayasa, 51/84 Sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası, Polis Örgütü Sivil Hizmet Görevlileri Tüzüğü (A.E.457/2005) ve Genel Kültür) Yeterlik ve yabancı dil sınavlarının her birinden 50 (elli) ve üzeri not alan ve bu iki not ortalaması 60 (atmış) ve üzerinde olanlar başarılı olacaktır.

(Tarihi ve Yeri: 05 Haziran 2021 – Lefkoşa) (Müracaatları kabul edilen müracaatçılar katılacaktır)

Yarışma Sınavı. (Uygulamalı):

(Geçer Puan 50 ve üzeridir) (Tarihi ve Yeri : 14 Haziran 2021– Polis Okulu Müdürlüğü-Lefkoşa) Uygulamalı Yarışma Sınavı Konuları ve Puanları: a) Temel Bilgisayar Bilgisi; (15 Puan) (Microsoft Windows İşletim Sistemi, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel.) b) Verilen bir metnin bilgisayara yazılması (40 Puan)

 c) Verilen bilgilerin bilgisayara yazılması (45 Puan) (Bu yönde yapılacak itirazlar komisyon tarafından o anda değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır.

 Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Sözlü (Mülakat) Yarışma Sınavı. (Geçer Puan 60 ve üzeridir) (Tarihi ve Yeri: 15-16-17 Haziran 2021 – Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa.) Kendini İfade Etmek (25 Puan) ve Genel Değerlendirme (25 Puan))

 4) Başarı Listesinin Belirlenmesi.

 1) Yarışma Sınav Notunun %20’si,

2)Yeterlilik Sınav Notunun %10’u,

3) Yabancı Dil (20 Puan), Aday yabancı dil bildiğini Eğitimden sorumlu Bakanlıkça onaylanması şartıyla uluslararası geçerliliğe sahip bir belge ile veya Eğitimden sorumlu Bakanlıkça düzenlenen yabancı dil yeterlilik sınavından “A” düzeyinde alacağı bir belge ile kanıtlamalı.

Hizmet Şemasında yabacı dil aranması halinde aranan yabancı dil için puan verilmez. Ancak bildiği her ilave dil için (toplamda 20 (yirmi) puan aşmamak şartıyla) 10(on) puan verilir.

Hizmet şemasında yabancı dil aranmaması halinde bildiği her yabancı dil için (toplamda 20 (yirmi) puanı aşmamak şartıyla) 10 (on) puan verilir.

 4) Sözlü (Mülakat) Yarışma Sınavı Kendini İfade Etme (25 Puan) Genel Değerlendirme (25 Puan) Mahkum olduğu her ağır suç için (-10), Mahkum olduğu her hafif suç için (-5) Sözlü (Mülakat) Yarışma puanından düşülür.

5) 60 ve üzeri not alanlar başarılı olmuş sayılır ve en yüksek puandan aşağı doğru asil ve yedek aday belirlenir.

NOT :1-Yapılacak işlem ve sınavlar hakkında daha ayrıntılı bilgi başvuru kabulünde verilecektir.

2-Covid-19 salgını nedeniyle yapılacak olan tüm sınavlar için sınava katılacak olanlar, sınav gününden en fazla üç gün önce yapılmış ve sonucu “Negatif” olan PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

3-Münhal duyurusunda belirlenen sınav tarihi, saat veya yerde değişiklik olması halinde müracaatçılara önceden bilgi verilecektir.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 12:25
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner104