banner6

Reform bilmecesi!

banner37

Reform bilmecesi!
banner150 banner151 banner143

Ceren ÖZBİL

   Belediye Reform ile ilgili Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Yollar ve Binalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Mülki Yönetim (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlandı.

   İddiaya göre, söz konusu yasa tasarıları Bakanlar Kurulu’ndan geçti ve alt komitede görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edildi.

   Ancak bu tasaların görüşüleceği Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi üyelerinin bu durumdan haberi yok.

   Ayrıca söz konusu yasa tasarıları henüz Resmi Gazete’de de yayımlanmadı. KIBRIS Gazetesi’nin elde ettiği yasa tasarıları, belediyelerin sınırları, mal varlıkları, yetkileri ve başkanların emeklilik haklarına dair birçok önemli unsur içeriyor.

   Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne konuşan Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar bir an önce bu reformun yapılması gerektiğini, Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi üyesi Devrim Barçın, söz konusu çalışmanın kendileri ile de paylaşılmadığını, HÜR-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, şu anda herhangi bir tasarının olmadığını ve Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya da bu reform konusunda bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Özçınar: 2008’den beri konuşulan konular

   Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, reformun 2008’den beri konuşulan konular olup, hedefin bunların meclisten geçmesi olduğunu belirtti.

   Özçınar, Bakanlar Kurulu’ndan geçenin belediyelerin idari yapılarıyla ilgili konular olduğunu söyledi ve “bir an önce bu yasanın geçmesi gerekiyor” dedi.

Barçın: Komite ile paylaşılan bir çalışma ya da tasarı yok

   Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi üyesi Devrim Barçın, söz konusu çalışmanın kendileri ile de paylaşılmadığını söyledi ve şu şekilde konuştu:

   “Bir an önce belediyeler reformu ile ilgili düşüncelerinin ne olduğunu paylaşmalarını bekliyoruz. Bu iş söylenti noktasında kaldıkça reform kabak tadı vermeye başlıyor. Yapılacak bir iş varsa da yapılması daha da zorlaşıyor. Dolayısıyla hükümet bir an önce niyetinin ne olduğunu halkla paylaşmak adına bu yasa tasarısını meclise göndermelidir.

   Anayasa gereği de seçimin ertelenemeyeceği ortadayken sadece belediye sayısının azaltılması üzerinden bir belediyeler reformunun tartışılması bu ülkedeki gerek vatandaşa gerekse de belediyelere hiçbir olumlu katkısı olmayacaktır.”

“Seçimin ertelenmesi Anayasa gereği mümkün değil”

   Bu işin doğrusunun bu seçimin atlatılıp, bu seçimden sonra ne yapılacağı yönünde yasanın enine boyuna tartışılması olduğunu söyleyen Barçın şu şekilde konuştu:

   “Seçime iki ay kalmıştır. Teknik olarak zaten yasayı yapacak süre de kalmamıştır. Bu yasa yapılacaksa da ne şekilde yapılacağı tüm kesimlerle tartışılıp, seçimden sonra ortaya konulacak.

   Güney’de de olduğu gibi yasa geçtikten 4 yıl sonra yani bir sonraki seçimde uygulanacak şekilde alt yapı hazırlıkları da yapılacak şekilde bir yasa değişikliği yapılması gerekiyor.

   Bu yasa tasarısının 15 gün Resmi Gazete’de yayımladıktan sonra bekleme süresi var, ardından komitede tartışılma süreci var. Zaten Mart’ın ortasındayız ve nisan sonu seçim yasakları başlıyor. Seçimin ertelenmesi de Anayasa gereği mümkün değil. Bunu ertelediğiniz anda Anayasa Mahkemesi’ne gittiği anda bir belediye başkanı ya da siyasi parti kazanacaktır. Bu da yapılacak bir reform varsa ona da zarar vermektir.

   Ayrıca sayı üzerinden bir reformun ülkedeki belediyelerin hizmet kalitesini ve ekonomik yapısını düzelteceğine inanmıyorum. Çünkü bugün CTP’nin yönettiği belediyelerin mali yapısı iyiyken UBP’nin ve sağ partilerin yönettiği belediyelerin mali yapısı çok kötü durumdadır. Bu ülkede tek bir belediye bile olsa, yanlış politika yürütecek, yanlış kararlar alacak bir yönetici olması durumunda yine sorun yaşanacaktır.”

Serdaroğlu: Ortada herhangi bir yasa tasarısı yok

   HÜR-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, şu anda herhangi bir tasarının olmadığını söyledi ve Başbakan ile yapılan görüşmede bir çalıştay oluşturulduğunu ve konunun orada çalışıldığını öğrendiklerini ifade etti.

   Serdaroğlu şu şekilde konuştu:

   “Ortada zaten yıllarca üzerinde çalışılan bir taslak vardı. Onun üzerine görüşmeler yapılıp meclise gönderileceğini ve komitede bunu tartıştıracaklarını söylediler. Biz bu çalışmaya ulaşıp ulaşamayacağımızı sorduk ve bize ulaşabileceğimizi söylediler. Şu anda biz bu konuda randevu talep ettik. Oraya gidip göreceğiz. Henüz bir tablo önümüzde yok.”

“Önceliklerimiz halkın alacağı hizmet ve personelin durumu”

   İlgili sendikalar olarak önceliklerinin halkın verimli hizmet almasının önünün açılması olduğunu kaydeden Serdaroğlu şu şekilde konuştu:

   “Bizim birinci endişemiz halkın alacağı hizmetin kalitesidir. İkinci endişemiz de çalışanların durumunun ne olacağıdır. Belediyelerin birleşmesi durumunda birleşen belediyelerdeki çalışanlar ne olacak? Örneğin her belediye ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi aynı değildir. Bir belediyede farklı haklar var, diğerinde farklı… Bunlarla ilgili görüşümüzü ortaya koyduk. Reform için söylenen net bir zaman yoktur. Sadece “en kısa zamanda” dendi.”

Yalınkaya: Bize ihanet edenlerle

aynı yolu yürümeyeceğiz

   Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, konuyu kendilerinin de basından takip ettiğini söyledi ve belediyelerde örgütlü diğer sendikaları kendilerine ihanetle suçladı. Yalınkaya şu şekilde konuştu:

   “Biz de basından takip ediyoruz. Ön çalışma 13 belediye şeklinde yapılmış. Ancak Belediyeler Yasası, belediyeler reformu, Personel Yasası içeriği konusunda bir bilgiye sahip değiliz. Belediyelerde örgütlü sendikaydık. Ancak diğer arkadaşlarımız arkamızdan iş çevirdi. Biz bu yolu onlarla yürümeyeceğiz. Komitede de yer alacak sendika biziz. Bu mücadelede ayrı yollardan yürüyeceğiz. Belediye Emekçileri Sendikası’na ihanet eden arkadaşlarımız ile biz aynı yolu yürümeyeceğiz.”

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı…

   Belediyelerin birleştirilmesinde izlenecek yöntem, belediye sınırlarının belirlenmesi, tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerde görev yapan personelin durumu ve belediye hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar için de Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel Yasa Tasarısı hazırlandı.

   Bu tasarının genel gerekçesi ise şöyle:

   İş bu Yasa Tasarısı ile Haziran 2022’de öngörülen belediye seçimlerinin gerek belediyelerde yeniden yapılandırılmaya gidilerek daha modern belediyeler oluşturulması gerekse belediye sayılarının fazla olması nedeniyle belediyeler birleştirilerek halka daha etkin ve verimli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

   Tasarıda Belediyelerin fiziki ve beşeri olanaklarının birleştirilerek hizmet kalitesinin ve verimliliğin arttırılmasına, daha etkin ve verimli hizmet verebilmelerine olanak sağlanmasına, yerel yönetimlerin idari kapasitelerinin güçlendirilerek büyük çaplı projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlamak üzere mevcut Belediyelerin tüzel kişiliklerinin, isimlerinin ve sınırları düzenlenmiştir.

   Ayrıca bu yasa; belediyelerin birleştirilmesinde izlenecek yöntem, belediye sınırlarının belirlenmesi, tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerde görev yapan personelin durumu ve belediye hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı…

   Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile kişilerin yerel yönetimlere katılımlarını sağlayabilmek, hesap verebilme ve şeffaflık ilkeleri adına, belediyelerimizi geliştirmek, daha özerk, denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmalarına imkan sağlayabilmek hedefleniyor.

   Tasarının genel gerekçesi ise şu şekilde:

   “Kişilerin yerel yönetimlere katılımlarını sağlayabilmek, hesap verebilme ve şeffaflık ilkeleri adına, Belediyelerimizi geliştirmek, daha özerk, denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmalarına imkan sağlayabilmek ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmelerine yardımcı olmak, kendi sorumluluklarını yerine getiren özerk kuruluşlar olarak görülmektedir.

   Yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda Belediyelerimizin asli görevleri olan yerel ihtiyaçları karşılamak için Belediye Meclislerinin toplanarak karar üretebilmelerine fırsat yaratmak, Meclisi daha işlevsel hale getirmek ve halkımıza hesap verebilirlik, şeffaflık noktasında imkanları geliştirme, Belediye hizmetlerinin aksamaması ana hedefimizdir.

   Belde halkının yaşam kalitesini arttırma talebinde olan Belediyelerimizin bu amaçlar doğrultusunda giderleri sürekli artmakta, gelirleri de bu giderleri karşılamakta zorlanmaktadır.

   Belediyelerimizin çağdaş Belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalar yapması ve altyapı eksikliklerinin tamamlanması girişimlerinde, halkımızın yerel yönetimlerden beklentisinin artması süreçlerinde yasal bazı sıkıntılar kendini göstermiştir.

   Bu bağlamda sorunlara yerinde müdahil olma ve Yerel Yönetimle Bakanlık arasındaki organik bağın kurulması, Belediyelerin imara ilişkin görevlerinde değişikliklerin yapılması, Belediyelerin yetkilerini düzenleyen kurallarda değişiklik yapılması, Belediye Meclislerinin daha işlevsel hale getirilmesi, kamu görevlilerine uygulanan temsil ödeneklerine uygun olarak Belediye Başkanlarına uygulanması, Belediye Başkanına vekâlet eden Asbaşkanların yetkilerinin kısıtlanması, Türk Lirası’nda olan değişiklikler ve zaman içinde paranın tedavüle edilmesi nedeniyle vergi, resim, harç ve ücretlerde yeniden düzenleme yapılması, bazı suç ve cezaların günün koşullarına uyum sağlaması, belediyelerin borçlanabilme yeteneklerini günün koşulları ile uyumlu hale getirilmesi, inşaatların daha etkin denetlenmesi, katkı paylarından kesinti yapılabilmesi, Belediye meclislerinin çalışma usul ve esaslarının yeniden düzenlenmesi, üyeliğin sona ermesi ile ilgili kurallarda değişiklik yapılması, katı atığın halk sağlığı göz önünde bulundurularak yönetilebilmesi, yasanın uygulanması sırasında doğan ihtiyaçların karşılanması, karşılaşılan sıkıntıların tekrarlanmaması için tedbir alınması, mali denetimin etkinliğini artırmak için kurallarda değişiklik yapılması, belediyelerin sigorta ve ihtiyat sandığı prim ve depozit borçlarına ödeme kolaylığı sağlanabilmesi gibi birçok maddede değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur.

   Bu nedenle belirtilenler ışığında, yasa yeniden düzenlenerek, iş bu (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

Belediyelere ruhsat verme yetkisi…

   Yollar ve Binalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı birleştirilen tüm belediyelere ruhsat verme yetkisinin verilmesi hedefleniyor. Bu tasarının genel gerekçesi ise şöyle:

   Yollar ve Binalar Yasası’nın “Yetkili Makamdan Ruhsat Almadan Yol açılması vs. ve Bina İnşa Edilmesinin Yasak Olması” yan başlığını düzenleyen 3’üncü maddesinde sadece Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Yeni İskele, Güzelyurt, Lefke ve Gönyeli Belediyesi olmak üzere yedi Belediyeye ruhsat verme yetkisi düzenlenmekteydi. Ancak bu yapılan Yollar ve Binalar Yasası’nın 3'üncü maddesindeki değişiklik ile birlikte bundan böyle birleştirilen tüm belediyelere ruhsat verme yetkisinin verilmesi hedeflenmektedir.

Tüzel Kişiliği Kaldırılan Belediyeler:

1- Dipkarpaz Belediyesi

2- Büyükkonuk

3- Serdarlı

4- Yeniboğaziçi

5- Tatlısu

6- Vadili

7- İnönü

8- Paşaköy

9- Beyarmudu

10- Akıncılar

11- Esentepe

12- Çatalköy

13- Lapta

14- Alsancak

15- Alayköy

Yeni Tüzel Kişilik Oluşturularak Birleşmenin Olacağı Belediyelerin Yeni İsimleri:

1- Yeni Karpaz Belediyesi

2- Büyük Mehmetçik Belediyesi

3- İskele Belediyesi

4- Kuzey Mesarya Belediyesi

5- Gazimağusa Belediyesi

6- Güney Mesarya Belediyesi

7- Değirmenlik Belediyesi

8- Girne Belediyesi

9- Akdeniz Belediyesi

10- Lefkoşa Belediyesi

11- Gönyeli Belediyesi

12- Güzelyurt Belediyesi

13- Lefke Belediyesi

*

Yerleşim Yerleri

LEFKOŞA İLÇESİ:

1.Lefkoşa Bucağı: 9 Yerleşim Yeri

Lefkoşa, Ortaköy, Büyük Kaymaklı, Hamitköy, Kızılbaş, Eylence, Haspolat, Küçük Kaymaklı, Aydemet

2. Değirmenlik Bucağı: 23 Yerleşim Yeri

Değirmenlik, Gökhan, Gaziköy, Akıncılar, Kalavaç, Demirhan, Kırklar, Kiracıköy, Beyköy, Minareliköy Yeri, Kırıkkale, Yeniceköy, Düzova, Dilekkaya, Erdemli, Cihangir, Balıkesir, Gaziler, Yiğitler, Çukurova, Meriç, Dereliköy

3. Gönyeli Bucağı: 7 Yerleşim Yeri

İkidere, Gönyeli, Gürpınar, Kanlıköy, Yılmazköy, Türkeli, Alayköy

*

GAZİMAĞUSA İLÇESİ:

1. Gazimağusa Bucağı: 12 Yerleşim Yeri

Gazimağusa, Alaniçi, Atlılar, Mutluyaka, Akova, Muratağa, Mormenekşe, Tuzla, Yıldırım, Sandallar, Yeniboğaziçi, Yukarı Derinya

2. Geçitkale Bucağı: 15 Yerleşim Yeri

Görneç, Pınarlı, Sütlüce, Geçitkale, Ergenekon, Gönendere, Nergisli, Çınarlı, Serdarlı, Yamaçköy, Mallıdağ, Tatlısu, Tirmen, Çamlıca, Arıdamı

3. Akdoğan Bucağı: 19 Yerleşim Yeri

Akdoğan, Turunçlu, İnönü, Türkmenköy, Çayönü, Aslanköy, Paşaköy, Pirhan, İncirli, Korkuteli, Ulukışla, Vadili, Dörtyol, Pile, Güvercinlik, Kurudere, Beyarmudu, Köprü, Düzce

*

GİRNE İLÇESİ:

1.Girne Bucağı: 29 Yerleşim Yeri

Alemdağ, Kömürcü, Aşağı Dikmen, Beylerbeyi, Arapköy, Akçiçek, Ağırdağ, Yukarı Dikmen, Doğanköy, Beşparmak, Şirinevler, Boğazköy, Zeytinlik, Karakum, Karaağaç, Göçeri, Karaman, Girne, Ozanköy, Esentepe, Dağyolu, Edremit, Yukarı Taşkent, Çatalköy, Bahçeli, Pınarbaşı, Karaoğlanoğlu, Aşağı Taşkent, Güngör

2. Çamlıbel Bucağı: 19 Yerleşim Yeri

Sadrazamköy, Geçitköy, Hisarköy, Yeşiltepe, Akdeniz, Çamlıbel, Kılıçaslan, İncesu, Koruçam, Karpaşa, Kozan, Malatya, Kayalar, Özhan, Lapta, Ilgaz, Tepebaşı, Karşıyaka, Alsancak

*

GÜZELYURT İLÇESİ:

1.Güzelyurt Bucağı: 14 Yerleşim Yeri

Aydınköy, Yayla, Zümrütköy, Mevlevi, Güneşköy, Güzelyurt, Gayretköy, Kalkanlı, Aşağı Bostancı, Yuvacık, Şahinler, Yukarı Bostancı, Akçay, Serhatköy

*

İSKELE İLÇESİ:

1.İskele Bucağı: 18 Yerleşim Yeri

Kuzucuk, Sınırüstü, Boğaz, Ağıllar, Kurtuluş, Ötüken, İskele, Yarköy, Ardahan, Kalecik, Aygün, Bahçeler, Topçuköy, Turnalar, Boğaziçi, Boğaztepe, Altınova, Ergazi

2.Mehmetçik Bucağı: 14 Yerleşim Yeri

Mersinlik, Tuzluca, Zeybekköy, Pamuklu, Balalan, Kaplıca, Çayırova, Sazlıköy, Mehmetçik, Kumyalı,

Kilitkaya, Bafra, Büyükkonuk, Yedikonuk

3. Yeni Erenköy Bucağı: 14 Yerleşim Yeri

Gelincik, Taşlıca, Esenköy, Yenierenköy, Ziyamet, Avtepe, Kuruova, Dipkarpaz, Boltaşlı, Adaçay, Kaleburnu,

Derince, Yeşilköy, Sipahi

*

LEFKE İLÇESİ:

Lefke Bucağı: 23 Yerleşim Yeri

Erenköy, Süleymaniye, Yedidalga, Çamlıköy, Mansura, Yağmuralan, Gemikonağı, Madenliköy, Lefke, Bademliköy, Bağlıköy, Taşköy, Yeşilırmak, Şirinköy, Denizli, Taşpınar, Gaziveren, Yeşilyurt, Cengizköy, Aşağıkurtboğan, Günebakan, Ömerli, Doğancı

**

BİRLEŞEN BELEDİYELERİN MERKEZ VE HİZMET BİNALARI

1-Yeni Karpaz Belediyesi

Merkez Binası: Yeni Erenköy Binası

Hizmet Binası: Dipkarpaz Belediye Binası

2- Büyük Mehmetçik Belediyesi

Merkez Binası: Mehmetçik Belediyesi

Hizmet Binası: Büyükkonuk Belediyesi

3- Gazimağusa Belediyesi

Merkez Binası: Gazimağusa Belediyesi

Hizmet Binası: Yeni Boğaziçi Belediyesi

4- Kuzey Mesarya Belediyesi

Merkez Binası: Geçitkale Belediyesi

Hizmet Binası: Tatlısu Belediyesi, Serdarlı Belediyesi

5- Güney Mesarya Belediyesi

Merkez Binası: Akdoğan Belediyesi

Hizmet Binası: Vadili Belediyesi, İnönü Belediyesi, Paşaköy Belediyesi, Beyarmudu Belediyesi

6- Değirmenlik Belediyesi:

Merkez Binası: Değirmenlik Belediyesi

Hizmet Binası: Akıncılar Belediyesi

7- Lefkoşa Belediyesi

Merkez Binası: Lefkoşa Belediyesi

8- Gönyeli Belediyesi

Merkez Binası: Gönyeli Belediyesi

Hizmet Binası: Alayköy Belediyesi

9- Girne Belediyesi

Merkez Binası: Girne Belediyesi

Hizmet Binası: Çatalköy Belediyesi, Esentepe Belediyesi, Dikmen Belediyesi

10- Akdeniz Belediyesi

Merkez Binası: Lapta Belediyesi

Hizmet Binası: Alsancak Belediyesi ve Çamlıbel

11- Güzelyurt Belediyesi

Merkez Binası: Güzelyurt Belediyesi

12- İskele Belediyesi

Merkez Binası: İskele Belediyesi

13-  Lefke Belediyesi

Merkez Binası: Lefke Belediyesi

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2022, 11:46
YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110