banner6

Ruh halimiz karışık

banner37

CMIRS’in Eylül 2019 anketi, toplumun mutlu olmadığını, sıkça kendini depresif, öfkeli ve çaresiz hissettiğini ortaya koydu

Ruh halimiz karışık
banner151 banner143

DAHA SIK ÖFKELİ HİSSEDİYORUZ… Haziran 2019 anketinde geçtiğimiz hafta içerisinde kendini sıkça “çaresiz” hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 23.25’ten yüzde 31.2’ye; “depresif” hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 17.2’den, yüzde 26’ya yükseldi. Bu dönemde son bir hafta içerisinde kendini “sıkça öfkeli” hissettiğini belirten kesimin oranı da, yüzde 23’ten, yüzde 32.6’ya çıktı. Kendini sıkça “umutlu” hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 69.34’ken, yüzde 67’ye düştü.

“İNSANLAR MUTLU DEĞİL”… CMIRS Direktörü Mine Yücel, gerek mutluluk oranları gerekse katılımcıların KKTC’ye verdiği yaşanabilirlik puanının genel anlamda insanların mutlu olmadığını gösterdiğini ifade etti. Yücel, “Ekonomik beklentiler daha az kötümser bir seyir gösterirken, katılımcıların KKTC’ye verdiği yaşanabilirlik notunda haziran ayına kıyasla düşüş var. Haziran ayında 5.93 olan KKTC’nin yaşanabilirlik notu bu dönemde 5.62’ye düştü” dedi. Yücel, vatandaşların mutluluğu için ekonomik faktörler yanında sosyal ve siyasi faktörlerde de iyileşmeye gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) üç ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği Eylül 2019 anket çalışmasında, mutluluk karnesi notu az da olsa düştü, katılımcılar yine KKTC’yi yaşanabilir bulmadığını belirtti.

Toplum olarak karmaşık bir ruh halinde olduğumuzu göstren anket sonuçları, ülkede yaşanan olumsuzlukların herkesi etkilediğini ortaya koydu.

Mart ayında 6 olan KKTC’nin yaşanabilirlik notu haziran ayında 5.93’e, eylülde ise 5.62’ye geriledi.

Ekonomik beklentilerde yaşanan kötümserlik azalmasına rağmen, toplumun mutluluk karnesinde düşüş, ruh halinde ise karmaşıklık baş gösterdi.

Toplumun büyük çoğunluğunun kendini sıkça depresif, öfkeli ve çaresiz hissetmesinin nedenlerinin araştırılması gerekiyor.

Çaresiz ve öfkeliyiz

Haziran 2019 anketinde geçtiğimiz hafta içerisinde kendini sıkça “çaresiz” hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 23.25’ken, bu oran Eylül 2019’da yüzde 31.2’ye yükseldi.

Son bir hafta içerisinde kendini sıkça “umutlu” hissettiğini belirtenlerin oranı haziranda yüzde 69.34’ken, eylülde bu oran yüzde 67’ye düştü.

Son 1 hafta içerisinde kendini sıkça  “endişeli” hissettiğini belirtenlerin oranı Haziran 2019 anketinde 34.8’ken, Eylül 2019’da oran yüzde 35.2’ye geriledi.

Yine son 1 hafta içerisinde kendini sıkça “depresif” hissettiğini belirtenlerin oranı haziran çalışmasında yüzde 17.2’ydi. Bu oran Eylül 2019’da yüzde 26’ya yükseldi.

Olumsuz duygulara rağmen son bir hafta içerisinde sıkça geleceğe güvenle bakmış olduğunu belirtenlerin oranında bir yükselme var. Bu oran haziran çalışmasında yüzde 60.8’ken, eylülde yüzde 65.2 oldu.

Son 1 hafta içerisinde sıkça  “öfkeli” hissettiğini belirtenlerin oranında da diğerlerinde olduğu gibi düşüş görüldü. Bu dönemde son bir hafta içerisinde kendini “sıkça öfkeli” hissettiğini belirten kesimin oranı yüzde 32.6 oldu. Bu oran Haziran 2019’da yüzde 23’tü.

Yücel: İnsanların mutlu olmadığı ortada

CMIRS Direktörü Mine Yücel, toplum olarak karmaşık bir ruh halinde olduğumuzu ifade ederek geçmiş bir iki çalışmaya kıyasla eylül ayı çalışmasında katılımcıların ağırlıklı olarak ekonomik sebeplerle (dövizin biraz da olsa düşüş gösterdiği bir döneme denk gelmiştir) geleceğe dair daha az kötümser olduklarını belirtti.

Buna karşılık gerek mutluluk oranları gerekse katılımcıların KKTC’ye verdiği yaşanabilirlik puanının genel anlamda insanların mutlu olmadığını gösterdiğini ifade eden Yücel,  ekonomik beklentiler ve ekonomik durum sorularına geçmiş döneme kıyasla daha olumlu cevaplar verildiğini kaydetti.

Yücel, “Ekonomik beklentiler daha iyimser bir seyir gösterirken, katılımcıların KKTC’ye verdiği yaşanabilirlik notunda haziran ayına kıyasla düşüş söz konusudur. Haziran ayında 5.93 olan KKTC’nin yaşanabilirlik notu bu dönemde 5.62’ye düştü” dedi.

Toplumda işlerin gidişatı ve ekonominin geleceğiyle ilgili geçmiş dönemlere kıyasla daha az kötümser olan katılımcıların buna rağmen mutluluk oranlarında düşüş gözlemlendiğine dikkat çeken Yücel, ekonomik kriz döneminde toplumun birçok kuruma karşı güven kaybettiğini ancak şartların bir nebze de olsa iyileşmesiyle güven oranlarının artığını belirtti.

Yücel, “Buna karşılık hayattan aldığı tatmin ve mutluluk oranları düşüktür.  Bu da vatandaşların mutluluğunun sadece ekonomik faktörlerden değil aynı zamanda sosyal ve siyasi faktörlerden de etkilendiğini göstermektedir.

Bu çalışma göstermiştir ki toplum, siyasi ve sosyal sorunlardan dolayı mutsuzdur. Ekonomik beklentiler ağırlıklı bir yaşam sürülse de mutluluk ve ülkede yaşanabilirlik konusu ekonpmik faktörlerden daha fazlasını gerektirmektedir” dedi.

“Bir an önce sosyal ve siyasi

yaşamdaki sorunlara el atılmalı”

Yücel, ülkede her 3 kişiden birinin “çaresiz” ve “endişeli” hissetiğini, her 4 kişiden birinin ise “depresif” hissettiği bir ortamda yaşadığımıza dikkat çekti.

Bu durumun ekonomik beklentilerde kötümserlik azalmış olmasına rağmen yaşandığını ifade eden Yücel, şöyle devam etti:

“Bu çalışma, Suriye’deki savaş dolayısıyla artan döviz kurlarından önce tamamlanmıştır ki, bu da aslında bugün bu çalışma yapılıyor olsaydı çaresizlik ve depresiflik duygularının daha da artması olasılığını artırmaktadır.

Bundan dolayıdır ki, yönetenlerin bir an önce sosyal ve siyasi yaşamdaki sorunlara da el atması gerekmektedir.  Ekonomik alanda gözlemlenen iyileşme insan mutluluğuna direkt etki etmemektedir. En anlamlı etki sosyal faktörlerden gelmektedir. Ülkede yaşanan sosyal sorunlar, altyapı eksikliği, artan suç oranları, trafik, eğitim, sağlık konularındaki sorunlar insanımızı mutsuz ve depresif bir ruh haline sokmaktadır”.

Güven konusunda tedirginlik var

Ankete katılanlara “Sizce genel olarak insanlara güvenilir mi yoksa insanlarla iletişimde her zaman çok dikkatli mi olmak gerekir?” sorusu da yöneltildi.

10 üzerinde 3.69 puan alan güven durumu, insanların başkalarına güven konusunda tedirgin olduğunu ortaya koydu.

Ocak 2017’de 10 üzerinden 3.50 puan olan sosyal güven notu,  Nisan 2017’de 2.02’ye düştü, Temmuz 2017’de yeniden 3.02’ye yükseldi. Ekim 2017’de 2.04 olan not, Şubat 2018’de 3.49, Haziran 2018’de 3.48 olurken Eylül 2018’de 2.04, Aralık 2018’de 3.85, Mart 2019’da 2.79’a ve Haziran 2019’da 2.96’ya düştü.

Mutluluk oranı düşüyor

Toplumun mutluluk karnesinde az da olsa düşüş var…

Mart 2015’teki ankette toplumun mutluluk karnesi 10 üzerinden 5.54’ken bu rakam Haziran 2015’te 6.20’ye yükselmişti. Eylül 2015’te yeniden 5.73 puana gerileyen mutluluk karnesi, Ocak 2016’da 6.38, Nisan 2016’da 6.81 oldu.

Mutluluk karnesi notları şöyle: Temmuz 2016’da 5.81; Ekim 2016’da 5.66; Ocak 2017’de 6.02; Nisan 2017’de 6.27; Temmuz 2017’de 6.42; Ekim 2017’de 6.27; Şubat 2018’de 6.80 ve Haziran 2018’de 6.59.

Eylül 2018’deki mutluluk oranı ise 10 üzerinden 5.43’ken, Aralık 2018’de 6.25’e, Mart 2019’da da 6.71’e yükseldi. Haziran 2019 anketinde ise mutluluk karnesi notu 10 üzerinden 6.64, Eylül 2019’da 6.34 oldu.

 

Mutluluk puanı-10 üzerinden

Mart 2015; 5.54

Haziran 2015; 6.20

Eylül 2015; 5.73

Ocak 2016; 6.38

Nisan 2016; 6.81

Temmuz 2016; 5.81

Ekim 2016; 5.66

Ocak 2017; 6.02

Nisan 2017; 6.27

Temmuz 2017; 6.42

Ekim 2017; 6.27

Şubat 2018; 6.80

Haziran 2018; 6.59

Eylül 2018; 5.43

Aralık 2018; 6.25

Mart 2019; 6.71

Haziran 2019; 6.64

Eylül 2019; 6.34

Sosyal Güven puanı -10 üzerinden

Mart 2015; 2.49

Haziran 2015; 1.72

Eylül 2015; 2.15

Ocak 2016; 3.17

Nisan 2016; 2.69

Temmuz 2016; 2.01

Ekim 2016; 2.04

Ocak 2017; 3.50

Nisan 2017; 2.02

Temmuz 2017; 3.02

Ekim 2017; 2.04

Şubat 2018; 3.49

Haziran 2018; 3.48

Eylül 2018; 2.04

Aralık 2018; 3.85

Mart 2019; 2.79

Haziran 2019; 2.96

Eylül 2019; 3.69

YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104