'Sağlık Biriminin kapasitesi güçlendirilsin'

banner37

'Sağlık Biriminin kapasitesi güçlendirilsin'
banner87

Demokratik siyasetin ana unsurlarından biri olan sivil toplum örgütleri, yerel yönetimlerin kendilerine sağlayacağı olanaklar ölçüsünde karar süreçlerinde etkin bir rol oynayabilir. Ne yerel yönetimler sivil toplum örgütleri olmadan demokrasiye katkıda bulunabilir; ne de sivil toplum örgütleri yerel yönetimlerle işbirliği olmadan demokratik değerlerin uygulamasına katkı yapabilirler. Yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri demokrasinin vazgeçilmez ana unsurları olarak, aralarında gerçekleşecek işbirliği sayesinde toplumun çoğulcu, katılımcı, demokratik bir yapıya kavuşmasını sağlar.

Sağlık Dernekleri Platformu olarak, yurttaşların Belediye yönetimine katılım hakkı, hizmetlerden sürekli yararlanma ve erişim hakkı, çevre hakkı ve bir hasta hakkı olan koruyucu önlemlerin alınması hakkı korunarak Belediyelerin faaliyetlerini sürdürmesini isteriz.

Bu bağlamda;

*51/1995 Belediyeler Yasası, madde 62 kapsamında Başkanın görev ve yetkileri sivil toplum örgütleri ile işbirliğini öngörmektedir. Bu bağlamda kurulacak ilişkilerin hem katılımcı demokrasiyi desteklemesi, hem de ilişkinin stratejik ortaklıklara dönüştürülmesini sağlamak amacıyla Belediye bünyesinde “Dernekler Birimi”  kurulsun.

* Yerel Yönetim, toplum yararına faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütleri’nin destekleyici rolünü kabul ederek  varolan işbirliğiniyapılandırsın.

*Yerel Yönetim, kamu yararına faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütleri’nin kapasitesini güçlendirmeyi destekleyecek faaliyetler yürütsün, Derneklerin  çalışmalarını  sürdürebileceği  mekanlara sahip olması için Derneklerin imkanlarını ortak kullanabilecekleri “kuluçka merkezleri” oluşturulsun.

*Halk sağlığını korumaya yönelik yerel yönetim hizmetlerinden biri koruyucu sağlık hizmetleridir. Halehazırda Belediye Yasası kapsamında sürdürülen çevre sağlığı, halk sağlığı çalışmalarına ilaveten, engelli-yaşlı bireylerin ev bakım hizmetlerinin etkinleştirilmesi, ana-çocuk sağlığı hizmetlerinin başlatılması gibi koruyucu sağlık hizmetleri alanına giren koruyucu sağlık hizmetleriartırılsın. Sağlık Biriminin kapasitesi güçlendirilsin.

* Sağlıklı bir toplum için halk sağlığı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve sürekliliği Belediyelerin sağlık alanındaki sorumlulukları arasındadır. Madde  kullanımına karşı yürütülen bilgilendirme kampanyaları, kanser, obezite, diyabet ve kalp hastalıklarını önlemek için sağlıklı beslenme- sağlıklı yaşam eğitimleriyerel yönetimlerin halkın sağlığını ve refahını sağlamak için verdiği hizmetlerden bazılarıdır. Bu eğitimlerin programlarını hazırlayacak, bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri yapacak ve uygulayacak Eğitim Birimi oluşturulsun.

*Yerel yönetim halka hizmetlerini sunarken hiçbir şekilde insan hakları ihlalive  ayrımcılık yapmamalıdır. Bu sebeple, her düzeyde Belediye çalışanları için Hizmet içi Eğitim Programına,  ana akım insan hakları eğitimleri dahil edilsin(engelli hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, hastahakları, mülteci hakları, LGBTİ hakları gibi) ve  her düzeydeki Belediye çalışanının insan hakları eğitimlerine katılımının zorunlu olması sağlansın..

*Belediyelerin koruyucu sağlık hizmetleri kapsamına giren bir diğer başlık ise spor ve egzersiz imkânlarının oluşturulmasıdır.Beldede  kamuya ait sağlıklı ve güvenli yaşama alanları artırılmalı, engelli bireylere dost Yürüyüş Parklarının sayısı artırılmalıdır. Belde,hem “çevre dostu” hem de “engelli bireylerin, yaşlıların, kadınların ve çocukların dostu”  güvenli bir şehir olsun.

*Halk sağlığının korunması, diyabet, tansiyon, obezite ve benzeri metabolik hastalıklarla mücadele kapsamında ülkemizde gıdalarda tüketilen tuz miktarının Dünya Sağlık Örgütü değerinin altına çekilmesi hedeflenmelidir.  Bu amaçla Belediyenin gıda denetimleri etkinleştirilsin ve gıda denetimlerinde kullanılan tuz miktarına da bakılsın.Gıdalarda tuz kullanımına sağlık önerileri kapsamında kısıtlama getirilsin.

* “Engelli” belgesi olan ve “devletten nakdi yardım” alan yoksul bireylere hizmetlerde indirim yapılsın, engelli bireylere hizmet sıralamasında öncelik sağlansın.

*Şehirdeki ses kirliliği, hemhane halkı, hem de işletmeler  açısından huzur kaçıran önemli sorundur. Ses kirliliğinin önlenmesi için denetimler ve cezalar artırılsın.

*Sağlık Dernekleri Platformu olarak, hem Belediye bütçesinde ayrılan maddi kaynakların, hem de beşeri kaynakların etkin ve verimli bir şekilde  yönetimini, aynı zamanda denetimini talep ediyoruz.

Sağlık Dernekleri olarak hak ve sorumluluklarımızın farkındayız. Önümüzdeki dönemde Yerel Yönetimlerin karar süreçlerinde etkin olmayı diler, aynı zamanda Yerel Yönetim faaliyetlerinin takipçisi ve denetçisi olacağımızı belirtiriz.

Sağlık Dernekleri Platformu

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği

Evrensel Hasta Hakları Derneği

Kanser Hastalarına Yardım Derneği

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı

Kıbrıs İşitme Konuşma Engellileri Vakfı

Kıbrıs Türk Multible Sklerosiz Derneği

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği

Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği

KKTC Çölyakla Yaşam Derneği

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2018, 09:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER