Sağlıkla ilgili birçok yasal düzenleme kapıda

banner37

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Rogers, sağlık sistemiyle ilgili yaşanan sıkıntıların ve yasal boşlukların giderilmesi adına birçok yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirtti

Sağlıkla ilgili birçok  yasal düzenleme kapıda
banner87

Ceren ÖZBİL

Sağlık sistemiyle ilgili yaşanan sıkıntıların giderilmesi adına yasal düzenlemeler yapılması için düğmeye basıldı. Bu doğrultuda, hasta hakları, ruh sağlığı, alkol ile madde bağımlılığıyla mücadele için rehabilitasyon merkezi kurulması ve kanser ile bulaşıcı hastalıkların kayıt altına alınmasını sağlayacak yasal düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.

Bu konuda hazırlanacak yasa tasarılarının kısa sürede Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündemine gelmesi bekleniyor.

Komite başkanı Rogers, hasta hakları, ruh sağlığı ve kanser ile bulaşıcı hastalıkların bildirimini zorunlu hale getiren yasa tasarılarının ve değişikliklerin komitenin gündemine gelmesini beklediklerini anlattı.

Rogers, ayrıca Denetimli Serbestlik Yasası’nın geçmiş olmasına rağmen devletin bir rehabilitasyon merkezi olmamasından dolayı bu yasanın doğru düzgün uygulanamadığını hatırlattı ve bu nedenle de Ruh Sağlığı konusunda bir yasal düzenleme yapılması ve rehabilitasyon merkezlerinin de ülkede kurulması açısından yasal boşlukların doldurulması gerektiğini ifade etti.

KIBRIS: Komite olarak göreve gelir gelmez önünüzde Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda ikinci iş yasağıyla ilgili maddelerdeki değişiklikleri buldunuz? Bu konuda ne gibi çalışmalar yapıldı?

Jale Refik Rogers: İdari İşler, Kamu ve Sağlık Komitesi çalışmaya başladığından beridir iki tane önemli konuyu ele aldı. Bunlardan birincisi Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda başka iş yapma yasağıyla ilgili maddenin değiştirilmesi, diğeri ise müşavirliğin kaldırılmasını sağlayan Üst Düzey Yöneticilik Değişiklik Yasa Tasarısıdır. Kamu Sağlık Çalışanları’nın 97. maddesindeki değişiklik geçmiş hükümet döneminde gündeme gelmiş, genel kuruldan geçip Cumhurbaşkanı’na gönderilmişti. Bu değişiklik Cumhurbaşkanı’ndan meclise geri gönderildi ve biz komitede geri gönderme gerekçesini göz önünde bulundurarak revize ettik. Bu değişiklik başka iş yapma yasağı ile ilgili 6 kademeli bir disiplin süreci öngörüyordu. Cumhurbaşkanı bunun kamu sağlık çalışanlarının başka iş yapma yasağını sulandıran bir şey olduğunu düşünerek meclise geri gönderdi. Biz komitede bu konuyu ele aldığımızda, yapılacak yasa değişikliğinin uygulanabilir ve adil olması üzerinde durduk. Komitemizde bu maddeyi on beş günlük uyarı süreci ve eğer devam ederse işten çıkarılma şeklinde tekrar düzenledik.

KIBRIS: Sağlıkla ilgili, Cumhurbaşkanlığı’ndan komiteye geri dönen diğer yasa değişiklikleri de vardı. Bu konuda nasıl bir çalışma yapıldı?

Jale Refik Rogers: Geçen hükümet döneminde Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’ndaki özel hasta bakma hakkı ile ilgili maddede bir değişikliğe gidilmişti. Bu konu Anayasa Mahkemesi’nden görüş alınarak meclise geri gönderildi. Bu değişiklik, Döner Sermaye Yasası ile de ilişkiliydi. Özel hasta bakma hakkı maddesini “özel” kelimesi çıkarılarak sadece ‘hasta bakma hakkı’na çevirecek bir öneri geldi. Bu yasa maddesindeki değişiklik ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile görüştük. Sağlık alanında daha bütünlüklü yasal değişikliğe ihtiyaç var diye düşünüyoruz. O yüzden bu yasa değişikliğinin geri çekilmesi uygun görüldü. Daha bütünlüklü yasa değişiklikleri ile sağlık alanındaki sorunları çözmeyi hedefliyoruz. Sağlık alanından gelmiş bazı milletvekilleri olarak biz, Sağlık Bakanlığı’ndaki uzmanlarla yasa çalışmalarına katılıyoruz. Sağlık Bakanlığı’nda yasalar belli bir olgunluğa getirilip ondan sonra komiteye aktarılması şeklinde bir hedefimiz var. O zaman da komitede çok daha hızlı bir şekilde yasaları geçirmemiz söz konusu olabilecek.

KIBRIS: Sağlıkla ilgili komitenin gündemine gelmesi beklenen yasalar arasında hangileri var?

Jale Refik Rogers: Komiteye gelmesini beklediğimiz yasalar arasında kanser bildirimini zorunlu hale getiren yasa tasarısı var. Kanser ülkemizde çok ciddi bir sorun. Buna rağmen ülkemizde bugüne dek kanser hastalığı ile ilgili sağlıklı veri tutulmadı. Kanser hastalıklarının geriye dönük kayıt altına alınmasına son yıllarda başlandı. Ülkemizdeki kanser haritasının çıkarılması kanseri önleyici politikalar geliştirmek açısından önemlidir, dolayısıyla bu yasal düzenlemenin yapılması da elzemdir. Şu anda kanser hastaları ancak Kanser Hastalarına Yardım Derneği veya Kemal Saraçoğlu Vakfı ile bir bağlantısı varsa kayıt altına alınıyor, devlet hastanesinde tedavi görüyorsa kayıt altına alınıyor, belki özel hastaneler kendileri belli kayıtlar tutuyor. Ancak örneğin yurt dışında tedavi görmeyi tercih eden kişiler ile ilgili kayıt tutulması mümkün olmuyor. Bizim hedefimiz bu hastalığı bildirimi zorunlu bir hale getirmek. Böylece ülke olarak en doğru şekilde kanser haritamızı çıkarabileceğiz ve hangi bölgelerde hangi kanser türünün daha yaygın olduğunu tespit edebileceğiz. Bu hastalığa karşı önleyici politikalar geliştirmek, kanserle mücadelede nasıl bir yol izlenebileceği belirlenmesi ancak sağlıklı veri toplanması ile mümkün olacaktır.

KIBRIS: Kanserle ilgili bir yasa çalışması bekleniyor. Peki bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir yasa çalışması var mı?

Jale Refik Rogers: Bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir yasa tasarısı da var. Bu da mecliste son 5 senedir kadük olan yasalardan bir tanesidir. Ülkemizde bazı bulaşıcı hastalıkların bildirimi zorunlu olsa da bu yasa ile düzenlenmiş değildir. Kapsamı da kısıtlıdır. Bulaşıcı hastalıklar yasası ile bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıkların kapsamı genişletilecektir. Bu yasa, bulaşıcı hastalıklar ile ilgili herhangi bir salgın olması halinde bunun saptanması ve salgının yönetimini de düzenleyecek olan bir yasadır. Ülkemiz, birçok farklı ülkeden kişilerin gelip gittiği bir ülke olduğundan dünyada görülen farklı bulaşıcı hastalıkların ülkemize de gelmesi daha kolaylaşmıştır. Dolayısıyla bulaşıcı hastalıkların kayıt altına alınması büyük önem teşkil etmektedir.

KIBRIS: Komitenin gayet geniş bir çalışma alanı var. Gündeminizde olan sağlıkla ilgili diğer yasa çalışmaları nelerdir?

Jale Refik Rogers: Komitemize yakın zamanda gelecek olan diğer sağlık alanındaki yasalar Hasta Hakları Yasası ve Ruh sağlığı ile ilgili yasalardır. Hasta hakları konusu da sık sık kamuoyu gündemine gelen ama yasal zemini olmayan bir konudur. Ruh sağlığı konusunda yasalarımızda ciddi boşluklar mevcuttur. Alkol ve madde bağımlılığı için bir rehabilitasyon merkezi ülkemizde mevcut değil. Denetimli Serbestlik Yasası geçmiş olmasına rağmen devletin bir rehabilitasyon merkezi olmadığından doğru düzgün uygulanamamaktadır. Dolayısıyla Ruh sağlığı konusunda bir yasa çıkarılması, rehabilitasyon merkezlerinin ülkemizde kurulması açısından yasal boşlukların doldurulması ülkemiz için büyük önem taşımaktadır.

KIBRIS: Sağlık alanı dışında komite gündeminde olan diğer yasalar hakkında bilgi verir misiniz?

Jale Refik Rogers: Komitemizin kapsamı bayağı geniştir. Tüm bakanlıkların, kamu kuruluşlarının veya derneklerin yasaları komitemizden geçmektedir. Geçen haftalarda Sanayi Odası’nın yasasında yönetim kurulu seçimlerinde proxy oy kullanmayı kaldıran bir yasa değişikliği yaptık. Sanayi Odası’nın uzun süredir beklediği bir değişiklikti bu. Yakın zamanda kamu reformunun komitemize gelmesini bekliyoruz. Biz hükümet olarak müşavirliği kaldırdık ama kamuda uzun soluklu ve sürdürülebilir bir değişiklik için kamu reformu şarttır. Kamu reformu ile artık siyasi müsteşar dışındaki üst düzey yöneticilerin sınav ile göreve geldiği ve her yeni hükümet veya her yeni bakan ile tüm üst düzey yöneticilerin görevden alınmadığı sürdürülebilir bir sisteme geçmek gerekir. Bu kamusal hafızanın korunması açısından da çok önemlidir. Mevcut düzende her yeni gelen hükümet ile tüm kamusal hafıza siliniyor, yeni gelen bürokratlar ile her şeye yeniden başlanıyor. Bu da kamuda verimliliği önlüyor.

KIBRIS: Yapılan çalışmalarla ilgili vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Jale Refik Rogers: Hükümet, koalisyon ortağı dört partinin hükümet protokolünü imzalaması ile göreve başladı. Dört partinin de fikir birliği içinde olduğu konular üzerinde uzlaşılarak bu protokol imzalandı. Bu protokolün en başında gelen madde müşavirliğin kaldırılmasıydı. Bunu hayata geçirebildik. Hukuksuz bir şekilde verilen vatandaşlıkların iptal edilmesi de bu protokolde yer almaktaydı. Bu konuda İçişleri Bakanlığı bir adım attı ve geçen haftalarda hukuka aykırı bir şekilde verilen vatandaşlıklar iptal edildi. Bundan sonra Yurttaşlık Yasası yeniden düzenlenerek, vatandaşlık verilme kriterleri somut ve şeffaf bir şekilde yeniden belirlenecek. Vatandaşlıkların keyfi değil de şeffaf, adil ve kritere bağlı bir şekilde verilmesi çok önemli bir adım olacak diye düşünüyorum. Böylece kimse mağdur olmayacak. Bu ülkede doğup büyümüş, hayatını bu ülkede idame ettiren kişiler vatandaşlık alamazken, ülkede yaşamayan, bazen sadece turist olarak gelen kişilerin vatandaş olabilmesi adil değildir. O açından yasal düzenleme yapılması ve bir irade ortaya konulması elzemdir. Hükümetin üzerinde durduğu konulardan bir tanesi de ulaştırma açısından yaşanan sorunlardı. Ülkemizde trafik güvenliği ile ilgili de çok ciddi sıkıntılar var. Yol yapım çalışmalarına da bu hükümet döneminde ciddi bir ağırlık verildi. Yıllardır istimlak sorunundan dolayı bekleyen yol yapım çalışmalarında bu sorunlar çözüldü ve yol yapım çalışmalarına hız verildi. Girne-Lefkoşa yolu çok konuşulan bir konu oldu. Ben bu yolu her gün kullanan bir vatandaş olarak her gün gözle görülen bir ilerleme kaydedildiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Geçen hafta yapılan basın açıklaması ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun yıllar çalışmış bir Kıbrıslı Türk trafik mühendisi öncülüğünde bir danışman ekibi bünyesinde çalıştırmaya başlamıştır. Bu ekiple trafik güvenliğinden tutun da eğitimden denetime birçok dalda çalışmalar başlatılmıştır. Bunun meyvelerini kısa sürede göreceğiz diye düşünüyorum. Ülkemizde trafik ve ulaştırma bağlamında ciddi anlamda bir değişim kısa süre içinde yaşanacak.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2018, 09:51
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER