Şahali: Arpa fiyatında önerimiz 1.32 TL

banner37

Şahali: Arpa fiyatında önerimiz 1.32 TL
banner90
banner99

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bakanlığın bu yıl arpada kilo fiyatının 1.32 TL olarak belirlenmesi yönündeki tavsiyesini Toprak Ürünleri KurumuYönetim Kurulu’na iletme kararı aldığını açıkladı.

Bakan Şahali, bu yıl  fiyatlandırma konusunda yetkinin TÜK Yönetim Kurulu’nda olduğunun altını çizdi .Bunun nihai fiyat olmadığını vurgulayan Bakan Şahali, nihai fiyatın üretici örgütlerinin ve farklı kurumlardan katılan devlet görevlilerinin oluşturduğu TÜK Yönetim Kurulu’nda belirleneceğini kaydetti.

“FİYATLANDIRMADA YETKİ TÜK YÖNETİM KURULU’NDA

Bakan Şahali, Meclis Genel Kurulu’nda konuşarak, soruları yanıtladı.  Bakan Şahali, ülkede yaklaşık 850 bin dönümde önemli ölçüde  nüfusun geçim kaynağı olan hububat yetiştiriciliği arpa buğday tarımı ve hasatının bu yıl dikkat çekici noktaya ulaştığını ifade etti. Hasat verimi dönemi içinde bulunulduğuna işaret eden Bakan Şahali,“Bu mevsim,emekçinin emeğini sarf ederken karşılığın da ne olacağını bilmek istediği bir mevsimdir. Dolasıyla biz bakanlık olarak tüm çalışmalarımızı tamamladık ve karar organlarına bu konudaki tavsiyelerimizi iletmeye hazır vaziyetteyiz. TÜK bu ülkedeki arpa buğday ticaretinde tek otoritedir. TÜK bir danışma kurulu aracılığı ile öncelikle maliyet konusunda bir çalışma yürütür. Bu çalışmaya ilgili sivil toplum örgütleri yanında, meslek örgütleri ve bakanlık temsilcileri katılır. Tarım Dairesi’nin elde ettiği veriler doğrultusunda bir kilo arpanın maliyeti, 1.25 TLolarak saptanmıştır.  Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kendi parametrelerine göre fiyatı 1.45TL  olarak belirledi. Maliyet analizi yaparken dönüm başına ortalama  250 kilogramlık verim baz alınarak hesaplama yapılır. Ancak en karamsar bakan gözler dahi ülkemizde bu yıl dönüm başına verimin 250 kilogramın epey üzerinde olduğunu net olarak tespit etmektedirler. Örneğin çoklukla ifade edilen verim miktarı 400 kilodur ve bu maliyet parametrelere göre dönüm başına 400 kilo elde edilecek bir üretim  alanında  arpa fiyatının da yaklaşık olarak 80 kuruş olması gerekir” dedi.

Bakan Şahali,  geçtiğimiz yıl mevcut parametreler doğrultusunda 79 kuruş maliyet belirlendiğini ve TüK’ün üzerine 16 kuruşprim önererek 95 kuruştan tohumluk  arpa alımı gerçekleştirdiğini kaydetti.  Bakan Şahali, bu yıl  fiyatlandırma konusundayetkinin TÜK Yönetim Kurulu’nda olduğunun altını çizdi. Şahali, Tarım Dairesi’nin yapmış olduğu çalışma çerçevesinde bu yıl arpada kilo fiyatının 1.32 TL olarak belirlenmesi tavsiyesini TÜK Yönetim Kurulu’na yapma kararı aldığını açıkladı. Bunun nihai fiyat olmadığını vurgulayan Bakan Şahali, nihai fiyatın üretici örgütlerinin, farklı kurumlardan katılan devlet görevlilerinin oluşturduğu TÜK Yönetim Kurulu’nda belirleneceğini kaydetti.

YILLAR İÇİNDEKİ İHMALLER CİDDİ KAYIPLARA YOL AÇTI”

Bakan Şahali, içinde bulunduğumuz yıl yağış yoğunluğu bakımından özlenen bir yıl olduğunu anımsatarak, “Bu yağışlarla birlikte,ülkenin hayati ihtiyacı olan suya hasret topraklar doydu. Altyapı eksiklikleri de ortaya çıkmış oldu.Göletlere su taşıyan kanalların, akarların, derelerin ve göletlerin durumuda  ayan beyan ortaya çıkmış oldu. Yıllar içinde meydana gelen ihmallerinaslında bu yıl da ciddi kayba yol açtığı görüldü. Bakanlık olarak bu konuda gerekli verileri derlemiş vaziyetteyiz. Su Dairemiz ve Jeoloji ve Maden Dairemiz aracılığıyla  hemtetkiklerimizi yaptık  hem deileriye yönelik projelerimizi hazırlamaktayız. Su nimettir ve eksikliğitelafi edilemeyecek boyutta olur. TC’den bu ülkeye borularla su getirilmesinin tek nedeni, yıllar itibarıyla meydana gelen ihmal ve kuraklıklar soncunda  yaşam damarlarımızın zayıflamış olmasıdır”dedi.

ÜLKEDE ÜRETİLEN ARPANIN TAMAMININ DEPOLANMASI YÖNÜNDE BEKLENTİMİZ VAR”

Bakan Şahali dünya borsalarında arpanın fiyatınındramatik bir biçimde düştüğünü belirterek,“Bu yıl yerli üretim arpanın çiftçiyi  tatminedecek fiyatla ihraç edilebilme ihtimali yokturDolasıyla ülkede üretilen arpanın tamamının ülkede depolanmasışeklindebir beklentimiz sözkonsudur. Yıllık rekolte beklentimiz de yaklaşık olarak 150 bin tondur.Bu ürünlerin tamamının TÜK’e teslim edilmesi halinde, depolanmasında sıkıntı yaşanacağını ortadadır” diye konuştu.

TÜK’ün hale hazırda kapalı depolama alanının 45 bin tonla sınırlı olduğunu ifade eden Bakan  Şahali, açık alanlarda depolama yapılmasına ilişkin önlemlerin alınmaya devam edilidğini kaydetti. Bakan Şahali, ürün bedellerinin Eylülayı sonu itibarıylaödenebilmesineimkan sağlayabilecek bir çalışmanın da sürdüğünü dile getirdi.

banner134
“HAZİNENİN NAKİT DURUMU ELVERİŞİ OLDUĞU ANDA ÖNCELİK AKARYAKITTA”

Bakan Şahali, gerek akaryakıt destek ödemesi,gerek doğrudan gelir destekleri gerekse narenciyeihracat  primlerinin ödenmesi ile ilgili olarak bakanlık ve maliye arasında çalışmaların devam ettiği bilgisni paylaştı. Bakan Şahali, bu  konuların tamamının hazinenin nakit elverişliliği ile alakalı olduğunu belirtti. Akaryakıtdesteğinin çiftçilerin akaryakıt sarfiyatının  en üst mertebeye ulaştığı Mayıs  ve Haziran ayının ilk yarsında mutlak surette ödenmesi gerektiğini dile getiren Şahali, hazinenin nakit durumuelverişliolduğu anda akaryakıt desteğinin öncelikli olarak yapılacağını dile getirdi. Bakan Şahali,

doğrudan gelir desteği dilimleri ile ilgiliherhangi bir değişikliğin sözkonusu olmadığını da sözlerine ekledi.

BİRLİKLERLE HERHANGİ BİR HUSUMETİMİZ YOK”

Bakan Şahali, Kıbrıs Türk Narenciye üreticileri Birliği ile bakanlığın veya devletin herhangi bir birimi arasında kırgınlık veya küskünlüğün sözkonsu olmadığını söyledi. Bakan Şahali, ziyaretinin programlı olmadığını, Başbakanla Cypfruvexvediğer paketleme tesislerine birlikte tasarladıkları ziyaret sırasında geçerken uğrama niteliği taşıdığını anlattı. Birlikle bir sorun olmadığını yineleyen Bakan Şahali, zaman zaman birlik başkanının randevu taleplerineyanıt alamadıkları, arayıp  ulaşamadıkları yönünde serzenişleriniduyduğunu belirterek “Randevu talep edip de alamamaları sözkonusudeğildir. Bilgime gelen bir randevu talebi sözkonusudeğildir” dedi.

Hayvan üreticileri ve Yetişicileri Birliği ile de bakanlık veya bakan arasında herhangi bir husumetinolma ihtimalini bulunmadığını ifade eden Şahali,“Kapılarımızmuhataplarımızaardına kadar açık, diyalog kanalları ardında kadar açık”diye konuştu.

“SÜTÜN FİYATININ 2.50TL’YE ÇIKARILMASI NİYETİMİZ VAR”

Bakan Şahali, Bakanlığın 1 Temmuz tarihine  kadar süt sanayindeherhangi bir değişikliğe tahammül kabiliyeti olmadığınısöyleyerek, “1 Temmuz itibarıyla uygulamaya koyma niyetimiz olan sütün baz fiyatının 2 TL’den 2.50 TL’ye çıkarılması yönündedir. Sanayiye teslim fiyatı da 2.58 TL olacaktır. 2 tona kadar süt üreten işletmeler 25 kuruşlukdoğrudan desteködemesi ile fiyatın 2.75TL’ye taşınması ileilgili önerimiz olacak. Bu, inek sütü için yapılan öneridir. 2.18TL olanve 2-4 ton arası süt veren işletmelere 2.60 TL’ye fiyatın taşınması yönünde niyetimiz olacak. 4-6 ton işletmelerde ise  her birlitreye 5 kuruşluk destek ödemesi yapılarak, 2.09TL’den 2.55 TL’yeçıkacak bir fiyatlandırma ile muamelegörmesikonsundabir yaklaşımımız var” dedi. Bakan Şahali, konuyu muhatapları ile değerlendirdikten sonra, nihai kararının 15 Mayıs tarihinden öncekarar altına alıp uygulamaya konacağını da açıkladı.

“TC İLE YANGIN EYLEM PLANI YÜRÜRLÜKTEDİR”

Orman yangınları ile ilgili en riskli döneme girildiğine işaret eden Bakan Şahali,yangın  önleyici faaliyetlerin, yangın müdahalesinden çok  daha önemli olduğunu vurguladı. Bakan Şahali, bu noktadan hareketle ülke tarihinde ilk kez yangın hazır kuvvetekiplerinin Nisan ayındaoluşturulduğunu, yangın koruma şeritlerinin açık ve temiz olmasının sürdürüldüğünü, Orman Dairesi envanterindekiaraç, gereç ve müdahale ekipmanlarının çalışır ve müdahaleye hazır durumda bulunduğunu anlattı.

Bakan Şahali, yangın helikopteri satın alınması konusunun şu anki ekonomikkaynaklarla üstesinden gelinemeyeceğini söyledi. TCTarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile yakın, sıcak ve yoğun bir ilişkinin devam ettiğini belirten Şahali, Yangın Eylem Planı’nın yürürlükte olduğunu ifade etti.  Bakan Şahali, bu plan çerçevesinde TC’nin ülkemize en yakın 5 noktadan hava müdahale araçlarının yardım sağlayacak şekilde görev mandalarının tanımladığını aktardı. TC-KKTC arasında eş zamanlı yangın ihtimali olması halinde, müdahalede gecikme yaşanabileceğini ifade eden Şahali, bu  olasılığa karşın hem  Egemen üsler Bölgesi hem de BM Barış Gücü ile diyaloğu sürdürdüklerini ve gerek duyulmasıhalindemüdahaleye hazır durumda bulunacakları taahhüdünü verdiklerini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2019, 19:41
YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner75