Seyrüsefer affı, 90 gün geçerli olacak

banner37

Cumhuriyet Meclis’inden geçip Cumhurbaşkanlığı’nın onayına sunulan “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasası”, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek

banner87
Seyrüsefer affı, 90 gün geçerli olacak
banner90
banner8

Ali CANSU

Yüzlerce kişinin beklediği seyrüsefer affının yürürlüğe girmesi için son bir adım kaldı. Cumhuriyet Meclisi’nden geçen seyrüsefer affını içeren “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasası”, cumhurbaşkanının onayına sunuldu.

Yasa, cumhurbaşkanının onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek ve 90 gün geçerli olacak.

Seyrüsefer affı, hem kayıttan düşmüş araçların, hem de kayıttan düşmemiş ancak ödemede geri kalmış araçların önünü açacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda onaylanan yasayla kayıttan düşen araçlar kayıt altına alınacak, ödemede gecikmiş olan vatandaşlara ise kolaylık sağlanacak.

Yasa, teşvik edici unsurlarla kayıttan düşen araçların kayıt altına alınmasını, gündemde olan yeni düzenlemelerle zamanında ödeme yapan vatandaşlara teşvik edici indirimler yapılmasını da öngörüyor.

Kimler nasıl yararlanacak?

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasası şöyle:

Kayıtları iptal edilen araçlar:

Motorlu araç sahibi, bu (değişiklik) yasanının yürürlüğe girdiği tarihten önce kaydı iptal edilen aracının,  tekrardan kaydının yapılabilmesi için aşağıda öngörülen koşulları yerine getirir:

(1) Kaydı iptal edilen motorlu aracın, yasanın 5’inci maddesine bağlı EK’in Kısım II’de, “IV. Motorlu Araç Muayene Belgesi İçin Ödenecek Harçlar” maddesinde öngörülen kıstaslar çerçevesinde muayene harcını cezalı öder.

(2) Muayene harcı ödenmiş motorlu aracın, Çevre Yasasının 31’inci maddesi tahtında çıkarılan Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Kontrolü Tüzüğü uyarınca öngörülen yükümlülüklerini yerine getirir.

(3) Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Muayene Araç Şubesinde motorlu araç muayene ile ilgili işlemleri yapar.

(4) Yukarıdaki fıkralarda öngörülen koşulları yerine getiren motorlu araç sahibi, motorlu aracına ait belgelerle

birlikte, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesinde araç değerlendirme işlemi yaptırmadan ve kayıt harcını ödemeden, son iki yıla ait seyrüsefer ruhsat harcı ve içinde bulunan yıla ait altı aylık veya bir yıllık seyrüsefer ruhsat harcını ödeyerek eski kayıt tarihleri esas alınarak aracının işlemini yaptırır.

(5) Geçmiş yıllara ait ödenecek seyrüsefer ruhsat harçları, içinde bulunulan yılın harç oranları esas alınmak kaydıyla tahsil edilir.

Geçmiş yıllara ait motorlu araç ruhsat harcı borcu olup kayıtları iptal edilmeyen araçlar:

Motorlu araç sahibi, bu (değişiklik) yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce, geçmiş yıllara ait seyrüsefer

ruhsat harcı borcu olup, kaydı iptal edilmeyen motorlu aracının geçerli muayene ve egzoz emisyon belgeleri olması halinde, bu yasanın 5’inci maddesine bağlı “II. Motorlu Araç Kayıt Ve Ruhsat Harçları” başlıklı 2’nci bölümünde yer alan kurallar uyarınca motorlu araç ruhsat harçları, geriye dönük son bir yıllık ve içinde bulunan

yıla ait altı aylık veya bir yıllık seyrüsefer ruhsat harcı toplamını ödemesi koşuluyla bu harcı gecikme zammı uygulanmadan öder.

Geçmiş yıllara ait ödenecek seyrüsefer ruhsat harçları, içinde bulunulan yılın harç oranları esas alınmak kaydıyla tahsil edilir.

Başvuru şekli, süresi ve yararlanma koşulları:

Motorlu araç sahibi, bu (değişiklik) yasanının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, geçmiş yıllara ait motorlu

araç ruhsat borcu olan ve/veya kaydı iptal edilen motorlu aracının, tekrardan kaydının yapılabilmesi için en geç üç ay içerisinde bir dilekçe ile Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesine başvuruda bulunur ve işlemlerini, başvuru tarihi esas alınmak suretiyle en geç bir ay içinde tamamlar.

Geçmiş yıllara ait motorlu araç ruhsat borcu olan ve/veya kaydı iptal edilen motorlu araç sahibi, aracının borçlarını peşin ve ya taksitli olarak Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesine öder. Motorlu araç sahibinin aracının borcunu taksitli olarak ödemeyi talep etmesi halinde, söz konusu borç tutarı için başvurunun yapıldığı tarihten başlayarak ay hesabı esas alınarak en fazla on iki eşit taksitte ödenir. Ödenmeyen borçlar, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Yasa uyarınca tahsil edilir”.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2017, 10:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75