banner6

Şiddet gören ve sömürülen kadınlar, bu yasayı bekliyor!

banner37

Ülkede yıllardır konuşulan ve yasası da yürürlüğe giren Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi bir türlü kurulamadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, bu konudaki çalışmaların hız kazanacağını söyledi

Şiddet gören ve sömürülen kadınlar, bu yasayı bekliyor!
banner8

Ceren ÖZBİL

Ülkede neredeyse her gün en az bir evi içi şiddet ya da kadına karşı şiddet olayı karşımıza çıkıyor ancak bu konuda ne yazık ki gerekli adımlar bir türlü atılamıyor.

Bunun en büyük örnekleri arasında ise Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin bir türlü kurulamaması yer alıyor.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kurulmasını öngören yasanın yıllar önce Cumhuriyet Meclisi’nden geçip yürürlüğe girmesine rağmen, daire, gerek hükümet değişiklikleri, gerekse de bakan değişiklikleri nedeniyle bir türlü kurulamadı.

Bu dairenin kurulmasıyla, kişilerin cinsiyetine, cinsel yönelimine ve/ veya cinsiyet kimliğine bağlı olarak maruz kaldıkları ayrımcılıkların giderilmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi kurulması çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Çağman, asgari ücreti belirleme çalışmaları nedeniyle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi kurulması çalışmalarının yeterli ölçüde yapılamadığını, ancak asgari ücretin belirlendiğini ve bu konudaki çalışmaların da hız kazanacağını kaydetti.

Hedef ayrımcılığın önüne geçmek

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kurulmasıyla, kişilerin cinsiyetine, cinsel yönelimine ve/ veya cinsiyet kimliğine bağlı olarak maruz kaldıkları ayrımcılıkları gidermek, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamda eşit haklara sahip bireyler olarak hak ve özgürlüklerini icra etmeleri hedefleniyor.

Ayrıca dairenin amaçları arasında, kişilerin insan hakları temelinde fırsat ve kaynaklara erişimini güvence altına almak ve kadınları, her türlü şiddetten ve cinsel sömürüden korumak da yer alıyor.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin görev ve sorumluluklarıyla ilgili Çalışma Bakanlığı’nın resmi web sitesinde şu bilgiler yer alıyor:

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi hizmetlerini insan hakları temelinde, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil ve etkili bir şekilde sürdürmeyi hedeflemekte; hizmetlerin sunulması ve yürütülmesi sırasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, etnik kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, doğum yeri, yaş, medeni hal, fiziksel durum, göçmen ya da mülteci olmak, ekonomik ve diğer toplumsal konumları ve benzeri nedenlerle ayrım yapmamayı amaçlamaktadır.

Daire ve şubeleri tarafından uygulanacak plan ve projeler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurultayı’nda üretilen “Eylem Planı” ve Danışma ve İzleme Konseyi’nin ürettiği tavsiye nitelikli kararlar ekseninde tasarlanacaktır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi, “Ekonomi, Planlama ve Eğitim Şubesi”, “Şiddeti Önleme ve Ayrımcılıkla Mücadele Şubesi” olmak üzere 2 şube ile çalışacaktır.

banner134

Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının makro düzeyde uygulanabilmesi için üç bakanlıkta (İçişleri, Eğitim ve Maliye) cinsiyet odak noktalarının kurulması ve bu noktaların Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ile koordineli bir şekilde çalışması planlanmaktadır.

Dairenin gerekli gördüğü ilçelerde şiddetin önlenmesi ve koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasına yönelik destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezleri’nin kurulması öngörülmektedir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası kapsamında kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususunda etkili hizmet vermek ve şiddet vakalarına anında müdahale etmek maksadıyla Polis Genel Müdürlüğü, bölge müdürlükleri ve hastanelerin (acil servis) personeli içerisinden dairenin talebi üzerine ilgili ita amirleri tarafından görevlendirilecek Şiddete Müdahale Birimleri oluşturulması hedeflenmektedir.

Hizmet alanı ile ilgili konularda uluslararası ve yerel örgütlerle işbirliğinde bulunmak, organizasyonlara katılmak, Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığı Önleme Sözleşmesi (CEDAW), Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler kararları ve raporları ve Avrupa Birliği direktifleri ve uygulamaları başta olmak üzere, uluslararası antlaşmalar, belgeler ve kararların öngördüğü görev ve yükümlülükler doğrultusunda politikalar üretmek, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin görevleri arasında yer almaktadır.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104