banner6

Sorunların çözümü Komisyon’da

banner37

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, sanayi bölgelerinde yaşanan sorunların çözümü için Organize Sanayi Bölgeleri Komisyonu oluşturulduğunu açıkladı. Bakan Amcaoğlu, yeni sanayi bölgelerine ihtiyaç olduğunu vurguladı

Sorunların çözümü  Komisyon’da
banner90
banner99

ÖZEL HABER - Cemre CEMALİ

“YASA, SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN YETERLİDİR”… KIBRIS’ın ‘Sanayi bölgeleri dosyası” isimli yazı dizisinde dile getirdiği sanayi bölgelerinin sorunlarıyla ilgili görüşüne başvurulan Bakan Amcaoğlu, sanayi bölgelerinde yaşanılan sorunların 20/2022 tarihli Organize Sanayi Bölgeleri Yasası sonrasında oluşturulmaya başlanan Organize Sanayi Bölgesi Komisyonu’nun yapacağı çalışmalarla giderileceğini belirtti, “Bu yasa çok açık bir şekilde, var olan ya da olası sorunları çözmek konusunda yeterlidir” dedi.

“BATIDA DA İHTİYAÇ VAR”… Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkenin batı bölgesinde yeni organize sanayi bölgelerine ihtiyaç olduğunu söyleyerek, altyapısı tamamlanmamış olan Güvercinlik Sanayi Bölgesi gibi noktaların da geliştirmeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Amcaoğlu, bu noktadaki projelerin hazırlanmış olduğunu, kaynak çalışmalarının ise tamamlanma aşamasında olduğunun altını çizdi.

   KIBRIS Gazetesi ülke genelindeki organize sanayi bölgelerinin durumu ve burada işletmesi olan vatandaşların yaşadığı sorunları yazı dizisi şeklinde yayımladı.

   Altyapıda ciddi sorunların yaşandığı sanayi bölgelerinde yönetsel olarak da sıkıntılar bulunuyor.

   KIBRIS muhabiri sanayi bölgelerindeki sorunların nasıl aşılacağına ilişkin Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü.

   Amcaoğlu, sanayi bölgelerinde yaşanılan sorunların 20/2022 tarihli Organize Sanayi Bölgeleri Yasası sonrasında oluşturulmaya başlanan Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Komisyonu’nun yapacağı çalışmalarla giderileceğini açıkladı.

   “Bu yasa çok açık bir şekilde, var olan ya da olası sorunları çözmek konusunda yeterlidir” diyen Amcaoğlu, “Bölge kurulları ve Organize Sanayi Bölgesi Komisyonu, bu bölgelerin yönetilmesinden daire ile birlikte sorumludur” diye konuştu.

“Sorunların çözümü komisyonda”

   Amcaoğlu, organize sanayi bölgelerindeki altyapı sorunlarının sıkıntı veren bir sorun olmakla birlikte, 20/2022 tarihli Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın bu sorunların tamamen giderilmesi için çeşitli düzenlemeler getirmekte olduğunu ifade ederek, yasanın “Amaç” kısmında, 3’üncü madde olarak bu noktalara değinildiğini belirtti.

   Amcaoğlu, yasanın amacının mevcut ve yeni kurulacak işletmelerin, imalatçı ve tamircilerin bir yerde toplanmasını sağlamak, şehir içindeki gürültüyü önlemek, trafik tıkanıklığını azaltmak olduğunu söyleyerek aynı zamanda daha sağlıklı çalışma olanakları yaratmak, üretimi teşvik etmek ve sanayiyi desteklemek amacıyla organize sanayi bölgelerinin kurulmasını ve idamesini sağlamak olduğunu kaydetti.

   Yeni Organize Sanayi Bölgeleri Yasası ile ihracata yönelik üretimi artırmak, hükümetin ve bakanlıklarının en temel hedefi olduğunun altını çizen Amcaoğlu, altyapı sorunlarının giderilebilmesi için neler yapılacağı ile noktaların ilgili yasanın 4’üncü maddesinde açıklanan “Kapsam” başlığında yer aldığını kaydetti.

“Yasa var olan ya da olası sorunları çözmek için yeterli”

   Amcaoğlu, yasanın organize sanayi bölgelerinin kurulması, idaresi, organize sanayi bölgelerinden parsel ve tesis kiralama işlemlerine ilişkin usul ve esasları, kiracıların hak ve sorumluluklarını, Özel Sanayi Bölgeleri ile Özellikli Sanayi Bölgelerinin kurulması, idaresi ve bağlı olacakları kuralları, yetkili kurumların görevlerini ve bu yasaya ilişkin yaptırımları kapsadığını açıklayarak yasanın çok açık bir şekilde, var olan ya da olası sorunları çözmek konusunda yeterli olduğunu vurguladı.

   Bu yasa kapsamında Sanayi Dairesi sorumluluğunda yürütülecek çalışmaların, sorunların en kısa sürede aşılmasını hedeflediğini işaret eden Amcaoğlu, bölge kurulları ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Komisyonu’nun bu bölgelerin yönetilmesinden daire ile birlikte sorumlu olduğunu ifade etti.

   Amcaoğlu, OSB Komisyonu’nun Bakanlık Müsteşarı veya temsilcisi, Daire Müdürü veya temsilcisi, Bakan tarafından görevlendirilen Daire personeli, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği temsilcisi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan 3 temsilci, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’ndan 2 temsilci, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan 2 temsilciden oluştuğunu belirterek, dairenin görevleri ve bölge kurullarının görevlerinin yasada açık bir şekilde belirtildiğini söyledi.

  

“Biz denetleyeceğiz”

   Yasanın 5’inci maddesinin (6)’ncı fıkrasına göre yapılacak protokolde belirtilmesi koşuluyla söz konusu Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili konulardaki toplantılara katılmak üzere ilgili kuruluş ve/veya ülkeden 2 temsilciden oluşan Organize Sanayi Bölgeleri Komisyonu’nun üzerine düşeni en iyi şekilde yapacağını vurgulayan Amcaoğlu, “Biz de denetleyeceğiz” dedi.

   Amcaoğlu, komisyonun çalışma kurallarının da ilgili yasayla belirlendiğini kaydederek yasa gereğince, komisyon başkanı ve üyeleri kendileri, eşleri, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhri kısımları, evlatlıkları, evlat edinenleri ile bunların ortak olduğu şirketler veya iktisadi işletmelere ilişkin konularda komisyonun toplantılarına katılamayacağı gibi oy da kullanamayacaklarını açıkladı.

   Bakan Amcaoğlu, kamu görevlisi olmayan üyelerin komisyonundaki görev ve yetkilerinden dolayı kamu görevlilerinin bağlı oldukları görev ve sorumluluklara sahip olacaklarını işaret eden Amcaoğlu, Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası kapsamında göreve başlarken ve görev bitiminde Bakanlığa mal bildiriminde bulunulacağını, Ceza Yasası kurallarına göre kamu görevlisi sayılıp, İyi İdare Yasası kurallarına tabi olduklarını kaydetti.

“Salt çoğunluk ile karar alınır”

   Amcaoğlu, Organize Sanayi Bölgesi Komisyonu’nun nasıl çalışacağı noktasının da yasada net bir şekilde belirlemiş olduğunun altını çizerek  “Toplantılara Müsteşar başkanlık eder. Müsteşarın olmadığı durumlarda, OSB Komisyonu Başkanlığını, Daire Müdürü yapar. Başkan yardımcılığı görevini ise Müsteşarın varlığında Daire Müdürü, Müsteşarın olmadığı durumda ise temsilcisi yürütür” dedi.

   Başkanın en az iki gün önceden yazılı veya elektronik ortamda yapacağı çağrı üzerine, salt çoğunlukla komisyonun toplanarak, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alındığına dikkat çeken Amcaoğlu,  oyların eşit olması halinde başkanın ayırt edici oyu olduğunu söyledi.

   Amcaoğlu, yapılan toplantıların arka arkaya üç tanesine veya bir ayda yapılan toplantıların toplam üç tanesine mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliğinin düşeceğini ve yerine başka bir üye görevlendirileceği veya atanacağını belirterek komisyonunun sekreter ve idari işlerinin daire tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

   En az 1 kişi daire personeli ve en az 1 kişi Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın görevlendireceği personel olmak üzere en az 2 kişi toplantılarda hazır bulunmak ve alınan kararları icra ve takip etmekle görevlendirileceğini ifade eden Amcaoğlu, komisyonun gerekli gördüğü durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlardan teknik bilgi almak için uzman kişileri toplantıya çağırabildiğini,  her toplantıda katılım ve karar defteri üyelerce imzalandığını kaydetti.

“Sanayi bölgeleri için maddi katkılar yasada belirtildi”

   Amcaoğlu, yasada net bir şekilde ifade edildiği gibi OSB Komisyonu üyelerine, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen hakkı huzur tahsisatı ödeneği verileceğini belirterek, sanayi bölgeleri için ihtiyaç duyulan maddi katkının nasıl ve nereden sağlanacağı ile ilgili noktaların yasada açık bir şekilde belirtildiğini söyledi.

   Bu konu da 20/2022 tarihli ilgili yasanın 11’inci maddesine göre OSB Komisyonunun gelirlerinin Organize Sanayi Bölgelerinden yer kiralayanlardan alınan ortak hizmetler katkı payı, Odaların yapacağı katkı, Bağış veya yurt dışı yardımlar, Diğer gelirler ki bunların KKTC Mahalli Bütçesi ve TC kaynaklı gelirler olduğunu ifade eden Amcaoğlu, belediyelerin bu bölgelerde hizmet kalitesini artırılması için iletişimin de aynı oranda artırılması ve geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

“Belediyeler hizmet kalitesini artırmalı”

   Amcaoğlu, hükümet ve bakanlığın bu konuda yeni seçilen veya görevini sürdüren, yeni oluşan belediyelerle en kısa sürede iletişimini geliştirmeyi hedeflemekte olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

   “Ülkenin batı bölgesinde kesinlikle yeni organize sanayi bölgesine hatta bölgelerine ihtiyaç vardır. Ayrıca altyapısı tamamlanmamış örneğin 2. ve 3. etap Güvercinlik Sanayi Bölgesi gibi noktaların da geliştirmeye ihtiyacı bulunmaktadır.  Bu projeler hazırlanmış ve kaynak için çalışmalarımız tamamlanma aşamasındadır. En az sorunla, çevreye en duyarlı şekliyle, vatandaşa ve ülkeye en iyi hizmetlerin sunulabileceği alt yapılar temel hedeftir. Bunu başaracağımıza olan inancımız tamdır”

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2023, 12:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner104