Sosyal sorunların çözümü için daha ne bekleniyor?

banner37

CMIRS Direktörü Yücel, 3 yıl önce yaptığı çalışmada ülkemizde çocuklarda çeteleşme olduğu, uyuşturucu kullanımında patlama olacağı, ayrıca üniversiteler ve yatırım modellerinin sosyal sorunları artırdığı uyarısında bulunmuştu; bugün bu sorunların tümü bizi yakıyor

banner87
Sosyal sorunların çözümü için daha ne bekleniyor?
banner90
banner99

Ergül ERNUR

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS), 2015 yılında yaptığı “Kıbrıs’ın Kuzeyinde Sosyal Risk ve Sorunlar” başlıklı çalışması, bugün ülkemizde yaşanan birçok sorunun önceden sinyali niteliğindeydi…

Üç yıl önce yapılan çalışma, ülkemizdeki bazı bölgelerde çocukların çeteleşmeye başladığı, uyuşturucu kullanımındaki yaygınlık, çocuk istismarı ve ihmali gibi daha birçok konuda uyarı niteliğindeydi.

Her durumda olduğu gibi, ne yazık ki ülkemiz yetkililerine yol gösterici olan bu tür çalışmaların dikkate alınmaması, bugün sokak ortasında işlenen cinayetlere, çocukların çeteleşerek önüne gelene tehdit savurmasına, gençlerin küçük bir tartışmada elindeki bıçağı göstererek herkesi korkutabilmesine neden oldu.

Çalışmada, bazı çocukların kimlik bunalımı ve toplum içerisinde kendilerine tam olarak bir yer edinememe sorunuyla karşı karşıya kalmalarından dolayı suça itildikleri ve çeteleştikleri belirtilmişti.

Lefkoşa, Girne ve Lefke bölgelerinde çocukların çeteleşmeye başladığı tespitini kapsayan çalışma, her bölgedeki çocukların neden bu duruma itildiğini de ortaya koymuştu.

Çalışmada, çocukların kendini topluma ait hissetmeme, ailelerin çocuklara karşı ihmalkarlığı daha birçok nedenin, çocuk ve gençleri özgüvenli hissetme duygusu geliştirmek için çeteleşmeye yönlendirdiği vurgulanmıştı.

Yıllar öncesinden yapılan uyarılara rağmen, neden sosyal riskler konusunda hâlâ bir önlem alınmadığı merak ediliyor.

Üç yıl önce yapılan çalışma, acilen detaylı olarak ülke genelinde riskli ve sorunlu bölgelerin tespit edilip haritalandırılması gerektiğini ortaya koymuştu. Sosyal risklerin soruna dönüşmeden önlenebilmesi için politikalar geliştirilmesi gerektiğinin vurgulandığı çalışmada, en büyük risk alanlarına da dikkat çekilmişti.

Yücel: Ailenin ihmalkârlığı çocuğu çetelere yönlendiriyor

CMIRS Direktörü Mine Yücel, üç yıl önce farklı bölgelerde yaptıkları sosyal risklerle ilgili çalışmasında, yurt dışından ülkemize gelmiş ebeveynlerin burada doğmuş çocuklarının kimlik bunalımı ve toplum içerisinde kendilerine tam olarak bir yer edinememe sorunuyla karşı karşıya kalmalarından dolayı suça itildikleri ve çeteleştiklerini tespit ettiklerini söyledi.

Yücel, Girne, Lefke ve Lefkoşa’da yapılan çalışmada “kendini topluma ait hissetmeme”, “ailelerin çocuklara karşı ihmalkârlığı” gibi nedenlerin çocukları çeteleşmeye yönlendirdiğini gördüklerini belirtti.

Yücel, sosyal risklerin en yaygın olarak görüldüğü gruplardan da bahsetti:

“Gurbetler; kaçak işçiler ve onların çocukları; vatandaşlığını alamamış ve/fakat burada doğmuş çocukları;

çocuk/genç çeteleri; mülteciler; mevsimlik işçilerin çocukları; kırsal bölgelerde ekonomik sorunları bulunan aileler; aile içi şiddetin gözlemlendiği aileler; engelli ebeveynlerin çocukları; çalıştırılan çocuklar; okula gönderilmeyen çocuklar; boşanmış aile çocukları; bakımsız, ilgisiz beslenme eksikliği bulunan çocuklar; fiziksel istismar gören çocuklar; enerjisi yüksek bulunup da uyuşturucu/yatıştırıcı ilaçla tedavi edilen çocuklar; öğretmenler arasında da bilinç eksikliği olduğundan ve sorunlu çocuğu okulda görmek istemeyen okul idarelerinden dolayı okuldan uzaklaştırılan çocuklar.

Fakat sayılan gruplar kesinlikle sosyal risklerin bunlarla sınırlı kaldığı anlamına gelmemektedir”.

“Çocuklarda değersizlik duyguları…”

Yücel, “Aile sıcaklığı giderek daha da eksilmektedir” diyerek “Çocuk yetiştirmede bilgi eksikliği de, çocuk haklarının ihlal edilmesinde bir etkendir. Çocuklarda değersizlik duygularının yerleşmesine sebep olan birçok faktör, aile tarafından yetiştirme döneminde ‘ekilen tohumlardır’. Çocukların enerjisini yönlendirebileceği faaliyet eksikliği de sorun yaratmakta ve çocukların riskli aktivitelere yönelmelerine sebep olmaktadır” demişti.

Çok yönlü araştırmalar ve anketlerden derlenen bilgiler sonucu hazırlanan makale, 2015 yılı içerisinde sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler, polisler, sağlık görevlileri, psikologlar ve bölgelerde muhtarlar ve diğer ilgili yetkililerle gerçekleştirilen mülakatlara ek olarak mevcut anket çalışmalarının ilgili bölümlerinden alıntılanmış verilerle hazırlandı.

Sosyal risk ve sorunların temeli

CMIRS Direktörü Mine Yücel, ülkede sosyal risk ve sorunların temelinde, aile-çocuk yetiştirme tarzının yattığını ifade ederek anketlerin çocuğa yönelik şiddet, istismar ve ihmalin geleneksel çocuk yetiştirme tarzının bir boyutunu oluşturduğu şeklinde algılandığını gösterdiğini söyledi.

Yücel, ankete katılanların yüzde 30’unun çocuğa bağırmayı kabul edilemez bulduğunu ifade ederek yüzde 70’inin bunu ender de olsa yaptığını ortaya koyduğunu belirtti.

Yücel, “Çocuğa hafif de olsa tokat atmayı” ankete katılan herkesin, nadiren de olsa yapılması kabul edilen bir şey olarak gördüğünü, çocuğun cezalandırılması amacıyla harçlığından kesinti yapılmasının ise kabul edilmez bulunduğunu belirtti.

Mine Yücel, çocuğun şımartılması, her istediğinin maddi olarak yerine getirilmesinin ergenlik çağında tatminsizlik sorunlarına ve uyuşturucu kullanımına daha açık hale gelmesine yol açtığını ifade etti.

Çocuklar arasında sosyal riskleri artıran en büyük faktörlerden birinin, anne veya babanın bazen evden uzak olması olduğunu belirten Yücel, kırsal alanlarda yüksek işsizlik oranlarından dolayı bu sorunun daha yaygın şekilde gözlemlendiğini söyledi.

“Aile ve toplum baskısı, kızların evden kaçmasına neden”

CMIRS Direktörü Mine Yücel, 12/13/14 yaş grubundaki kızlarla ilgili uzmanlar ve bölgelerde yaptıkları mülakatlar sonucunda özellikle bu yaş grubundaki genç kızların, aile ve toplum baskısından dolayı evden kaçma ve mağdur olmaya daha açık hale gelme gibi riskle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Yücel, bu noktada, aile içi şiddet yanında ailelerin çocuk ve ergen psikolojisi, kadının toplumdaki yeri ve geleneksel aile yapıları ve bunun getirdiği baskıların bu grup üzerindeki etkilerinin incelenmesi gerektiğini söyledi.

“Güzelyurt, uyuşturucu trafiğinde sorunlu bölge”

Üç yıl önceki çalışmada, uyuşturucu kullanımının önümüzdeki yıllarda patlama yapmasının beklendiği uyarısı da vardı. Çalışmada, yüksek uyuşturucu kullanımının hem kullanıcı yaşı, hem de satıcı ve kullanıcı profilinin, alınması gereken fakat alınmayan önlemlerden dolayı değiştiğinden söz edilmişti.

Güzelyurt bölgesinin uyuşturucu trafiğinde sorunlu bir bölge olduğunun ortaya çıkarıldığı çalışmada, uyuşturucu kullanımı-satışının ortaokul seviyesine kadar düştüğü ve daha da düşmekte olduğunun uzmanlar tarafından ortaya konduğu ifade edilmişti.

Çalışmada, özellikle belirli okullarda ve bölgelerde bu sorunun çok daha yoğun şekilde yaşandığından söz edilerek çok sınırlı personel ve bütçeyle, bu sorunlarla mücadele eden kurumların daha etkin ve donanımlı hale getirilmesi gerektiğinin ortaya çıktığı belirtildi.

Mine Yücel, çocuklarla ilgili sorun alanlarını şöyle sıraladı:

“Çocuk ihmali: Bu bir yaşam şekline dönüşmüştür.

Aile sıcaklığı giderek daha da eksilmektedir: Geçim sıkıntısı nedeniyle çocuklar bunun eksikliğini yaşamaktadır.

Çocuk yetiştirmede bilgi eksikliği de, çocuk haklarının ihlal edilmesinde bir etkendir. Çocuklarda değersizlik duygularının yerleşmesine sebep olan birçok faktör, aile tarafından yetiştirme döneminde ‘ekilen tohumlardır’.

Çocukların enerjisini yönlendirebileceği faaliyet eksikliği de sorun yaratmakta ve çocukların riskli aktivitelere yönelmelerine sebep olmaktadır.

“Çocuk, suç dünyasına devlet eliyle teslim edilmektedir”

Yücel, ülkemizde sadece çocuklarla ilgilenen polisin olmaması ve çocuk ıslah evinin bulunmamasının önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Suç işlemiş çocukların cezaevine gönderildiğini belirten Yücel, bu durumun çocukların daha büyük suçları öğrenip de daha sofistike suçlular olması için bir adım olduğunu ifade etti. Yücel, cezaevine gönderilerek suçlu damgası yiyen bir çocuğun, toplumumuzda sosyal olarak sağlıklı bir gelecek kurabilmesinin kolay olmadığını vurguladı.

Yücel, “Bu da onu suça daha açık hale getirmektedir. Cezaevinde edindiği bağlantılar ile çocuk, suç dünyasına devlet eli ile teslim edilmektedir” dedi.

Üniversiteler ve ülkemizdeki yatırım modeli sosyal sorunları artırıyor

Üniversiteler ve ülkemizde yatırım modelinin de sosyal sorunların artmasına sebep olduğunu ifade eden Yücel,

sınırların daha iyi kontrol edilmesi ve ülke nüfusunun kontrol altına alınmasının sosyal sorunların ve suçların giderilmesi adına önemli olduğunu vurguladı.

Yücel, “Yüksek öğretim öğrencilerinin, ülkedeki üniversitelerde devamlılık aranmaksızın kayıt edilip, denetiminin yapılmaması, özellikle insan ticareti ve/veya organ ticareti olasılıklarını gündeme getirmektedir. Kamu sağlığı ve sosyal sorunlar açısından da risk alanları oluşturan bu konunun sosyal etki analizinin detaylı şekilde yapılması gerekmektedir” dedi.

Ülke olarak belli bir kalkınma modelimiz olmadığını belirten Yücel, casino, gece kulüpleri, üniversite, eko/turizm, yaşlı/sağlık turizmi gibi farklı alanlarda yatırımların teşvik edilmeye çalışılırken, yeterli olmayan sağlık, trafik, elektrik ve su altyapımızdan dolayı artan nüfusun getirdiği sorunlarla boğuşulduğunu söyledi.

Yücel, hayat kalitemizden bu kadar ödün vererek artan sağlık sorunları ile boğuşarak ekonomiye çekilmeye çalışılan unsurların hayatımıza ne kattığını ve aynı zamanda neleri alıp götürdüğünün daha iyi anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Sosyal etki değerlendirme nedir, neleri kapsar?

Mine Yücel, ülkemizde çok daha detaylı şekilde sosyal risklerin ortaya çıkarılması ve gereken önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Ülke politikalarının belirlenmesinde mutlaka sosyal etki değerlendirme çalışmalarının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Yücel, alınan tüm kararların ilgili sosyal gruplar üzerindeki olası etkilerinin gözden geçirilmesi ve olası olumsuz etkilerinin önlenmesi gerektiğini söyledi.

Yücel, sosyal etki değerlendirmesinin, alınan kararların (ekonomik, siyasi, mimari, planlama vs) toplumun etkilenecek kesimleri üzerindeki etkilerini ölçmeye yarayan bir değerlendirme çalışması olduğunu belirtti.

Bu çalışmanın tahmin üretme değil, bilimsel yaklaşımla atılacak adımların olası etkilerini önceden belirleyip, önlem alma veya kararları bu durumlar göz önünde bulundurularak tasarlandığını ifade eden Yücel, bu değerlendirmenin çevre etki değerlendirme çalışmalarıyla benzeştiğini belirtti.

Yücel, “Yapılacak yatırımların çevre, sağlık, sosyal yaşam, kültür, toplumsal cinsiyet gibi birçok farklı alanda ne gibi etkileri olacağını önceden belirleyip, uygulayıcı kurumların bu yönde bilinçlendirilmesini sağlar. Olası riskleri önceden belirleyip önlem alma yanında uygulayıcıların da teknik donanım olarak daha hazır bir şekilde programlarını yürütmesi ve daha etkin ve katılımcı programlar tasarlanmasına yardımcı olur” dedi.

Sosyal etki çalışmaları yanında insan hakları etki çalışmalarının da insan hakları yaklaşımına önem veren kurum/ülke/örgütler tarafından benimsendiğini ifade eden Yücel, birçok ülkede, sosyal etki değerlendirme çalışmalarının yapılması planlanan yatırımlar için zorunlu kılındığını söyledi.

Yücel, insan hakları etki çalışmalarının ise henüz bu denli yaygın olarak kullanılmadığını ifade etti.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2018, 08:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner107

banner75

banner108