Tasarı oy birliğiyle kabul edildi

banner37

banner87
Tasarı oy birliğiyle kabul edildi
banner99

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısını” madde madde görüştü ve oy birliği ile kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında saat 10.30’da toplandı.

Komite gündeminde bulunan, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı’nı madde madde görüştü ve oy birliği ile kabul etti. Komite, söz konusu yasa tasarısı’nın III. okunuşunu bir diğer toplantıda ele alacak.

Komite daha sonra “Araştırma, Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine başladı.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle:

“Yürürlükte olan 2/2005 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasasında bazı eksikliklerin olduğu saptanmış olup ayrıca Ar-Ge konusunda hazırlanmış olan Yasa Tasarısı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasasının uyumlu hale getirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ar-Ge, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek veya ileri teknoloji sağlayacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine uluslararası alanda rekabet gücü kazandıracak ve yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak amacıyla Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetim esasları ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen ve mevcut 2/2005 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasasının yürürlükten kaldırılmasını öngören “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.”

Araştırma, Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi de şöyle:

“Ar-Ge, tasarım ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile AR-GE’ye, tasarıma ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, AR-GE personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Ar-Ge, tasarım ve yenilik projelerine, rekabet öncesi işbirliği projelerine ve teknogirişim sermayesine ilişkin, indirim, destek, istisna ve teşvikler ile tüm bunlara yönelik, uygulama kuralları, denetim usul ve esaslarını düzenleyen “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.”

Komite toplantısına, davetli olarak yetkili ve görevliler de katıldı.

CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında toplanan Komiteye, HP Milletvekili Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 18:34
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner96