Tereke kurmak bir dert, miras bölüşümü ayrı dert

banner37

Yakınını kaybedenler bir süre sonra vefat eden yakınlarının mirasının paylaşımının derdine düşüyor ancak bunun için de oldukça meşakkatli bir süreçten geçmeleri gerekiyor

Tereke kurmak bir dert, miras bölüşümü ayrı dert
banner8

VASİYETLİYE DE VASİYETSİZE DE TEREKE KURULABİLİYOR… Bir kişinin ölümünden sonra tasarrufunda bulunan taşınır ve taşınmaz malların mirasçılar tarafından paylaşım sürecinin tümünü kapsayan tereke, vasiyetli veya vasiyetsiz olarak kurulabiliyor. Avukat Ayşe Öztabay, mirasçıların vefat eden kişinin ardından herhangi bir zaman dilimi olmaksızın, istenilen zamanda tereke başvurusunda bulunabileceklerini ancak terekenin veraset vergisine tabi olması halinde ve bir yılı aşkın bir sürede kurulmaması durumunda vergi ile ilgili faiz ödemesinin gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

TEREKE KURULUMU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR… Mirasçılar, yakınlarını kaybettikten sonra bazen kendi aralarında anlaşarak tereke kuruyor, bazense kavgalar ederek mahkemelik oluyor. KIBRIS, bir terekenin kurulabilmesi için gerekli olan koşulları araştırdı. Mirasçılar, vefat eden kişinin taşınır ve taşınmaz mallarının paylaşımı için, vefat eden kişinin ölüm belgesi, kişinin tasarrufunda bulunan taşınır veya taşınmaz mallarla alakalı mal beyanları, koçanlar ve bankada para varsa hesap bilgisi, varislerin kimlik kartları ile birlikte avukat aracılığıyla mahkeme mukayyitliğine başvuruyor.

Serap ŞAHİN

Yakınını kaybedenler, kimi zaman yas dönemleri bittikten sonra kimi zamansa vefatın hemen ardından ölen kişinin mirasının paylaşımının derdine düşüyor. Bunun için de oldukça meşakkatli bir süreci kapsayan tereke kurulması yönüne gidiliyor.

Bir kişinin ölümünden sonra tasarrufunda bulunan taşınır ve taşınmaz malların mirasçılar tarafından paylaşım sürecinin tümüne tereke deniyor.

Ölen kişinin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malların adaletli ve hakkaniyete uygun bir şekilde paylaşımını yapabilmek için mirasçılar tarafından tereke sistemi kuruluyor.

Ancak bu her zaman mirasçılar arasında anlaşılarak değil, kimi zaman da büyük kavgalara yol açabiliyor.

KIBRIS, vasiyetli veya vasiyetsiz olarak kurulabilen tereke sürecinin koşullarını ve aşamalarını araştırdı.

Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne konuşan Avukat Ayşe Öztabay, mirasçıların vefat eden kişinin ardından herhangi bir zaman dilimi olmaksızın, istenilen zamanda tereke başvurusunda bulunabileceklerini ancak terekenin veraset vergisine tabi olması halinde ve bir yılı aşkın bir sürede kurulmaması durumunda vergi ile ilgili faiz ödemesinin gündeme gelebileceğinin uyarısında bulundu.

Öztabay, tereke sisteminin kurulması için gerekli evraklar olarak vefat eden kişinin ölüm belgesi, kişinin tasarrufunda bulunan taşınır veya taşınmaz mallarla alakalı mal beyanları, koçanlar ve bankada para varsa hesap bilgisi, varislerin kimlik kartları olduğunu belirtti.

Tereke sisteminin vasiyetnameli veya vasiyetnamesiz olarak iki şekilde olduğunu ifade eden Öztabay, arasında hayatta olmayanlar varsa, hayatta olmayan varisin müracaat dilekçesine kaydedilerek payına düşenin de varisler arasında paylaşıldığını kaydetti.

Öztabay, tereke sisteminde kendi içinde anlaşmaya varamayıp sorunların olduğu durumlarda mahkemeye başvuru halinde hassasiyetle tarafların bir araya getirilerek meselenin halli için mahkeme huzurunda değerlendirileceği bilgisini verdi.

“Mahkeme mukayyitliğinin belirlediği

standartlarda işlem başlatılıyor”

Öztabay, tereke sisteminin kurulması için gerekli evraklar olarak vefat eden kişinin ölüm belgesi, kişinin tasarrufunda bulunan taşınır veya taşınmaz mallarla alakalı mal beyanları, koçanlar ve bankada para varsa hesap bilgisi, varislerin kimlik kartları olduğunu belirtti.

Gerekli belgelerin toplanması ile birlikte mahkeme mukayyitliğinin belirlediği standartlarda işlem başlatıldığının altını çizen Öztabay, belirlenen usul ve sıraya göre liste veya dilekçe hazırlandığını belirtti.

banner134
Öztabay, oluşturulan bu sıranın genellikle bir avukat vasıtasıyla yapıldığını ancak terekeyle ilgilenen insanların da mevcut olduğuna dikkat çekti.

Muhtara mühürlettirilen evraklarla birlikte mukayyitliğin söylediği sıranın izlenerek müracaat yapılabileceğine işaret eden Öztabay, evrakların üzerine ne kadar pul yapıştırılacağını mukayyitlikte çalışan kişiler tarafından sırasıyla bildirilip hesaplandığını söyledi.

Öztabay, Veraset Dairesi’ne ödenen ekstra vergi ve pul ücreti bulunduğunu ve mahkeme kararı ile yatırılarak olan ücretlerin de bulunduğuna dikkat çekti.

Tereke sisteminin maddi olarak, devletin istediği miktarla alakalı mukayyitliğin bilgi verdiğini belirten Öztabay, avukat ücreti ile ilgili yüksek mahkemenin verdiği bir fiyat tarifesi bulunmadığını ve avukatların müvekkillerine teklif ettikleri miktardan avukat emeğinin bedelinin de belirlendiğini söyledi.

“Tereke vasiyetnameli ve vasiyetnamesiz iki şekilde oluyor”

Tereke sisteminin vasiyetnameli veya vasiyetnamesiz olarak iki şekilde olduğunu ifade eden Öztabay, vasiyetnameli terekede, bir vasiyetçinin taşınır veya taşınmaz malının ölümünden sonra verilmesine ilişkin niyetini içeren yazılı yasal beyan olduğunu belirtti.

Vasiyetnamelerin yasal düzenleme ile vasiyet edilebilir kısımlarının belirtildiğini ifade eden Öztabay, vasiyetnamesiz müracaatlarda ise kişinin herhangi bir irade ve niyetini ortaya koymadan vefat ettiği durumların kastedildiğini ifade etti.

Öztabay, tereke kurulması ile ilgili KKTC’de yürürlükte olan 10/1971 sayılı yasanın altında Bölüm 189’da Terekelerin İdaresi, Bölüm 195’te de Vasiyetnameler ve Veraset başlıklı mevzuatın uygulandığını belirtti.

“Faiz uygulaması gündeme gelebilir”

Kişi öldükten sonra varislerinin istediği zaman tereke kurmakla ilgili işlem başlatabileceğinin altını çizen Öztabay, konunun başka hak talepleri içermesi durumunda örneğin haksız fiil vs gibi, başka yasalarla bağlantılı olduğu durumlarda tereke kurulması ile alakalı zaman mevhumunun özel olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekti.

Öztabay, yine terekenin veraset vergisine tabi olması halinde ve bir yılı aşkın bir süre kurulmaması durumunda vergi ile ilgili faiz ödenmesi gündeme gelebileceğine işaret etti.

“Varisler arasında ölen mirasçı varsa dilekçeye eklenir”

Varisler arasında hayatta olmayanlar varsa, hayatta olmayan varisin müracaat dilekçesine kaydedilerek payına düşenin de varisler arasında paylaşıldığını belirten Öztabay, genel olarak hukuk kişinin sosyal hayatını düzenlemekle kalmayıp vefatından sonra da adaletli bir dağılımın yapılabilmesini sağlamak için tereke hususunun düzenlendiğini işaret etti.

Sadece kişinin ölümü ile birlikte mallarının pay edilmesi veya adil bir dağılım dışında geride kalan mirasçıların yaşları ve akıl sağlıkları, terekedeki haklarını kontrol edebilme kabiliyetleri ile alakalı da geniş düzenlemeler bulunduğunu belirten Öztabay, terekenin oluşturulması ve dağılımın yasada eşit ve adil dağılımı için teminat şartları öngörüldüğüne vurgu yaptı.

Öztabay, tereke sisteminde kendi içinde anlaşmaya varamayıp sorunların olduğu durumlarda mahkemeye başvuru halinde hassasiyetle tarafların bir araya getirilerek meselenin hali için mahkeme huzurunda değerlendirileceği bilgisini verdi.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Havva Kuçùk
Havva Kuçùk - 10 ay Önce

Miras davasi için size nasil ulasip bilği ala bilirim..tesekkùr ederim????

SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75