Toplum resmen siyasete küstü

banner37

Ocak 2018’deki genel seçimler sonrası 6 siyasi parti meclise girdi, 4’lü koalisyon hükümeti kuruldu, 15 ay sonra bozuldu ve yeni bir koalisyon göreve geldi. Halkın “umutla” göreve getirdiği siyasiler, sürekli güven kaybı yaşamaya başladı. Kaybedenlerin başında meclis, hükümet, siyasi partiler hatta sendikalar da var

Toplum resmen  siyasete küstü
banner90

GÜVEN KAYBI VAR… Ülkemizde siyasi olarak alınan kararlar, seçimler ve hükümet değişiklikleri toplumu bire bir etkiliyor. Ocak 2018 seçimlerinde CTP, HP, TDP, DP, UBP ve YDP’den vekiller seçimle Cumhuriyet Meclisi’ne girdi. CTP, HP, TDP ve DP dörtlü koalisyon hükümetini kurdu ancak görevi 15 ay sürebildi. Ardından UBP-HP koalisyonu kuruldu. CMIRS’in anket sonucuna göre, büyük umutlarla göreve gelen siyasi partiler ve oluşturdukları meclis ile hükümetler ne yazık ki uzun süredir güven kaybı yaşıyor.

NOTLAR ÇOK KÖTÜ… Haziran 2019 anketinde 11 kurumun yer aldığı “güven” listesinde hükümet ile sendikalar 7’nci, meclis 8’inci, siyasi partiler 9’uncu sırada yer aldı. Yeni hükümet için başlangıç notu olan puan, 5 üzerinden 2.27 oldu. Meclisin güven notu da ise oldukça düşük. Şubat 2018’de meclisin güven notu 5 üzerinden 2.98’ken Mart 2019’da bu not 2.33’e, Haziran 2019’da ise 2.23’e düştü. Siyasi partilere “güven” notu da en düşük seviyede, puanı 1.18. Sendikaların güven notu ise, 5 üzerinden 2.27.

EN GÜVENİLİR KURUMLAR POLİS, YARGI, CUMHURBAŞKANLIĞI… Güven duyulan kurumlar ise sırasıyla polis, yargı ve cumhurbaşkanlığı oldu. “En güvenilir” kurum olan polisin güven puanlarına bakıldığında son iki ankette istikrarı koruyarak aynı puanda olduğu görülüyor. Polisin güven notu 5 üzerinden 3.48. Yargının güven notu ise Haziran 2019’da bir puan yükseldi ve 5 üzerinden 3.31 oldu. Cumhurbaşkanı’na güven puanında düşüş var ancak en güvenilirler listesinde üçüncü sırada. Cumhurbaşkanlığı’nın güven notu 5 üzerinden 3.06.

Ergül ERNUR

   Siyaset, birçok ülkede olduğu gibi KKTC’de de etkili… Halkın oylarıyla, meclise gönderdiği vekillerden ve siyasi partilerden de beklentisi oldukça fazla.

   Ülkemiz 7 Ocak 2018’de genel seçime gitti…

   Seçim sonucunda Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) vekiller, Cumhuriyet Meclisi’ne girdi.

   Altı parti arasından CTP, HP, DP ve TDP, dört partili hükümet dönemini başlattı. HP’nin hükümetten ayrılmasıyla 4’lü koalisyonun ömrü 15 ay sürdü. Ardından UBP ile HP, ikili koalisyon kurdu.

   Toplumun siyasilerden tek beklentisi “icraat”… Ancak siyasilerden bunu göremeyen toplum, meclis, hükümet, siyasi partiler hatta sendikalara olan güvenini kaybetti.

   Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) üç ayda bir düzenli olarak, telefonda görüşerek gerçekleştirdiği anket çalışmasının sonuçları, özellikle siyasiler tarafından sorgulanmalı.

   Haziran 2019 anket sonucuna göre, “En az güven duyulan kurumlar” arasında siyasi partiler, meclis, hükümet ile sendikalar var.

   En güven duyulan kurumlar ise sırasıyla polis, yargı ve cumhurbaşkanlığı oldu.

   Haziran 2019 anketinde kurumlara duyulan güven sıralamasında “1. Polis; 2. Yargı; 3. Cumhurbaşkanlığı; 4. Medya; 5. Ombudsman ile Finansal kurumlar; 6. Dini kurumlar; 7. Hükümet ile Sendikalar; 8. Meclis; 9. Siyasi partiler” var.

Bu güvensizlik sorgulanmalı

   Meclisin, hükümet ve siyasi partilerin aldığı kararlar bire bir hayatımızı etkiliyor.

   Haziran 2019 anketinde “güven” listesinde bulunan 11 kurum arasından hükümet ile sendikalar 7’nci sırayı paylaşırken, meclis 8’inci, siyasi partiler 9’uncu sırada yer aldı. Finansal kurumlar ile Ombudsman da 5’inci sırayı paylaştı.

   Seçim sonrası 6 siyasi partimiz, meclise girdi…

   Seçimlerin hemen akabinde yapılan ankette yani Şubat 2018’de toplumun meclise “güven” notu 5 üzerinden 2.98’di. Başlangıç için oldukça iyi bir not alan meclis, maalesef bunu koruyamadı. Meclisin güven notu, Haziran 2018’de 2.68’e, Eylül 2018’de 2.12’ye, Aralık 2018’de ise 2.25’e düştü. Mart 2019 anketinde ise notunu 2.33’e yükselten meclis, yine ilk başlarda kazandığı güven notunu yerine koyamadı.

   Meclis’in, Haziran 2019 anketindeki güven notu ise 2.23 oldu. Yani 3 ay içerisinde not daha da aşağıya düştü.

Meclisin notu düşüyor

   7 Ocak 2018’de yapılan genel seçimin ardından Cumhuriyet Meclisi’ne giren 6 siyasi partinin vekilleri, ne yazık ki halkın güvenini yavaş yavaş kaybetmeye başladı.

   Meclisin güven puanı oldukça düşük.

   Meclisin güven puanı Ocak 2016’da 1.90, Nisan 2016’da 1.88, Temmuz 2016’da 2.16, Ekim 2016’da 2.32, Ocak 2017’de 2.10, Nisan 2017’de 2.32, Temmuz 2017’de 2.21, Ekim 2017’de 2.53, Şubat 2018’de 2.98; Haziran 2018’de 2.68 oldu. Meclisin güven notunun Eylül 2018 anketinde 2.12’ye geriledi.

   Aralık 2018 anketindeki notu 2.25 olan meclis, Mart 2019’da notunu 2.33’e yükseltti, Haziran 2019’da 2.23’e düşürdü ve “en güvensizler” listesinde yer aldı.

   Meclis, göreve geldiklerinde 2.98 puan olan güven puanını şimdi 2.23’e geriletti.

Hükümetler de güven kaybı yaşıyor

banner9
   Sıra geldi hükümete…

   CTP, HP, TDP ve DP’den oluşan dörtlü koalisyon hükümeti göreve geldikten hemen sonra yapılan Şubat 2018 anketinde, 5 üzerinden 3.15 puan alarak güven notunu karnesine yazdırdı. Yeni hükümet için başlangıç notu olan puan, Haziran 2018’de 2.78’e, Eylül 2018’de 2.20’ye geriledi. Aralık 2018’de notunu 2.48’e yükselten hükümet, Mart 2019’da 2.53 puanla güven puanını yukarıya çekti.

   Haziran 2019 anketi ise, 4’lü koalisyonun bozulmasının ardından kurulan UBP-HP koalisyonun ilk karne notlarını ortaya koydu.

   Yeni hükümetin güven notu 5 üzerinden 2.27 oldu. Yani üç ay önce yapılan anket sonucunda hükümetin aldığı 2.53’lük güven notundan daha düşük.

Siyasi partilere güven dipte

   Ve meclis ile hükümeti oluşturan siyasi partiler…

   CMIRS’in yaptığı anket çalışmalarının sonuçlarına göre, toplumun siyasilere güveninin kalmadığını söylemek mümkün.

   Siyasi partilere “güven” notu en düşük seviyede. 11 kurum arasında en son sırada.

   Siyasi partilere olan güven Şubat 2018’de 5 üzerinden 2.65, bu rakam Haziran 2018’de 2.20 ve Eylül 2018’de en düşük not olan 1.83’e düştü. Aralık 2018 anketinde notunu az da olsa yükselten siyasi partiler, 2.01 puana ulaştı ve Mart 2019’da notunu 2.07’ye çekti. Haziran 2019’da ise not çok büyük bir düşüşle 1.81’e geriledi.

   Eylül 2018 anketinde olduğu gibi Mart 2019 ile Haziran 2019 anketinde de, en az güven duyulan kurum siyasi partiler oldu.

   Eylül 2015’te yapılan ankette güven puanları 5 üzerinden 1.75 olan siyasi partilerin; Ocak 2016’daki notu 1.72; Nisan 2016’da 1.73; Temmuz 2016’da 1.79; Ekim 2016’da 1.94; Ocak 2017’de 1.73; Nisan 2017’de 1.99; Temmuz 2017’de 1.83; Ekim 2017’de 2.21; Şubat 2018’de 2.65, Haziran 2018’de 2.20 oldu.

   Eylül 2018 anketinde güven notunu 5 üzerinden 1.83’e düşüren siyasi partilere, güvenin giderek azalması insanların siyasete olan güveninin de düştüğünü ortaya koydu.

   Aralık 2018 anketinde siyasi partiler güven notunu 2.01’e yükseltti ama bu listenin en sonunda olmasını engellemedi. Haziran 2019 anketinde aynı sonuç görüldü. 11 kurum arasından son sırada yer alan siyasi partilerin güven notu 5 üzerinden 1.81 oldu.

Polise, yargıya ve cumhurbaşkanına güven var

   Haziran 2019 anketinde kurumlara duyulan güven sıralaması -en fazla güven duyulandan, en az güven duyulana- şöyle:

   “1. Polis; 2. Yargı; 3. Cumhurbaşkanlığı; 4. Medya; 5. Ombudsman ile Finansal kurumlar; 6. Dini kurumlar; 7. Hükümet ile Sendikalar; 8. Meclis; 9. Siyasi partiler”.

   “En güvenilir” kurum olan polisin güven puanlarına bakıldığında da bir yıl içerisinde inişli çıkışlı bir seyri olduğu görülüyor. Ancak son iki ankette istikrarı koruyarak aynı puanda olması dikkat çekici.

   Polis, en yüksek güven puanını 5 üzerinden 3.65’le Ekim 2017 anketinde aldı. Mart 2019 anketinde 3.48 olan puanını ise Haziran 2019’da da korudu.

   Buna göre, Eylül 2015’te 5 üzerinden 3.26, Ocak 2016’da 3.27, Nisan 2016’da 3.47, Temmuz 2016’da 3.13, Ekim 2016’da 3.27, Ocak 2017’de 3.35, Nisan 2017’de 3.41, Temmuz 2017’de 3.34, Ekim 2017’de 3.65, Şubat 2018’de 3.48, Haziran 2018’de 3.43, Eylül 2018’de 3.20, Aralık 2018’de 3.36, Mart 2019’da 3.48, Haziran 2019’da 3.48 puan aldı.

Yargı güven notunu 1 puan yükseltti

   Yargının güven notu ise geçmiş anketlere kıyasla Haziran 2019’da bir puan yükselme gösterdi.

   Eylül 2015’te 5 üzerinden 3.05 olan yargının güven notu, Haziran 2018’de 3.39’a yükseldi, Eylül 2018’de 3.14’e düştü, Aralık 2018’de 3.22, Mart 2019’da 3.30 ve Haziran 2019’da 3.31 oldu.

   Yargının güven puanı Ocak 2016’da 3.05, Nisan 2016’da 3.21, Temmuz 2016’da 3.11, Ekim 2016’da 3.19, Ocak 2017’de 3.19, Nisan 2017’de 3.22, Temmuz 2017’de 3.35, Ekim 2017’de 3.29, Şubat 2018’de 3.34’tü.

Cumhurbaşkanlığı üçüncü sırada

   Cumhurbaşkanı’na güven puanı Eylül 2015’te 5 üzerinden 3.06, Ocak 2016’da 3.34, Nisan 2016’da 3.38, Temmuz 2016’da 3.28, Ekim 2016’da 3.13, Ocak 2017’de 3.29, Nisan 2017’de 3.24, Temmuz 2017’de 3.32, Ekim 2017’de 3.25, Şubat 2018’de 3.61, Haziran 2018’de 3.45, Eylül 2018’de ise 2.96 oldu. Aralık 2018’de ise notunu 3.08’e yükseltti, Mart 2019’da bu not 3.33’e yükseltti; Haziran 2019’da ise 3.06’ya düşürdü.

   Nisan 2015’te Cumhurbaşkanı seçilen ve göreve başlayan Mustafa Akıncı, “güven” seviyesini her zaman üst düzeyde tutmayı başardı. Üç ayda bir yapılan anketlerde puanını zaman zaman da olsa çok az düşüren Akıncı, her zaman “en güvenilir” listesinde olmayı başardı.

Sendikalara güven düşüşte

   Çalışanların sesi olan, haklarını savunan, hükümet icraatlarına karşı tavır ortaya koyan sendikalar da toplum için “güvensizler” listesinde…

   Sendikaların güven notu Nisan 2016’da 5 üzerinden 2.26; Ekim 2016’da 2.99; Ocak 2017’de 2,61; Nisan 2017’de 2.55 puan; Temmuz 2017’de 2.49; Ekim 2017’de 2.81; Şubat 2018’de 2.84’tü.

   Haziran 2018 anketinde büyük düşüşle güven notunu 2.60’a düşüren sendikalar, Eylül 2018’de puanını 2.18’e düşürdü, Aralık 2018’de 2.29’e yükseltti ama güven için yeterli olmadı.

   Aradan üç ay geçtikten sonra yeni yapılan ankette de, sendikalar güvenesizlik çizgisinde kalmaya devam etti. Sendikalar, Mart 2019 anketinde de notunu 5 üzerinden 2.29’da tuttu, Haziran 2019’da ise 2.27’ye geriletti.

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2019, 10:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner107

banner96

banner108