banner6

Tüm Kıbrıslılar için güvenliğin Avrupa boyutuna vurgu

banner37

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans Montana’da devam eden Kıbrıs konferansı çerçevesinde BM tarafından taraflara yöneltilen sorulara verdiği iddia edilen yanıtlar Rum basınında geniş yer buldu.

Tüm Kıbrıslılar için güvenliğin Avrupa boyutuna vurgu
banner150 banner151 banner143

Fileleftheros: “Sürekli Tehdit Olacak – Nikos Anastasiadis Garantilerin Sürmesinin Tehlikelerini Anlattı” başlıkları altında verdiği haberinde, BM’nin taraflara garantiler ve çözümün uygulanmasının nasıl gözetleneceği hakkında yönettiği sorulara Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in 16 sayfalık bir metinle yanıt verdiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in konferansın dünkü oturumunda sözlü olarak okuduğu belgede “Türk tarafının garantilere ilişkin taleplerinin kabul edilmesi durumunda Kıbrıslı Rumların sürekli tehdit altında olacaklarını” söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, BM tarafından yöneltilen “Garanti Anlaşması ne olacak?” sorusuna, “tarihi olayların, garantörlük anlaşmasının amacına hizmet etmekte ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin normal işleyişini sürdürmesine katkı koymakta başarısız olduğu” yanıtını verdi.

Anlaşmanın, BM ve AB üyesi olan bir ülkenin egemenliğine zarar verdiğini, BM ve AB tüzük ve normları ile Uluslar arası Hukuka aykırı olduğu iddiasında bulunan Anastasiadis, bugünkü koşulların 1960’ınkilerden çok farklı olması, Yunanistan’ın garantör devlet olmak istememesi ve Türkiye’nin askeri gücü ve uzaklığı göz önüne alındığında, garantilerin devamının Kıbrıslı Rumlar için kalıcı bir tehdit anlamı taşıdığını öne sürdü.

Toplumlardan sadece birinin garanti altına alınmasının siyasi eşitliği bozacağı, garanti altında bulunan toplumun diğerine karşı üstünlük hissetmesine yol açarak uzlaşılar yerine sürekli görüş ayrılıklarına girilmesine sebep olacağı, istikrarın bozularak ayrılma eğilimlerinin oluşmasına yol açabileceği iddialarında bulunan Anastasiadis, çözüm sonrasında güvenlik sisteminin ülkenin AB üyeliği niteliğiyle uyumlu olması gerektiğini savundu.

Anastasiadis, bu sebeplerden ötürü garanti anlaşmasının, çözüm anlaşması yürürlüğe girdiği anda son bulması gerektiği, garantilerde ısrar edilmesinin çözüm anlaşmasının reddedilmesine yol açacağını ifade etti.

Gazete, BM’nin “İki tarafın endişeleri nasıl giderilebilir?” sorusuna Anastasiadis’in, devletin iç yapısına vurgu yapması gerektiği, güvenlik duygusunun oluşması için ise bazı unsurlar üzerinde uzlaşıya varıldığını belirttiğini yazdı.

Anastasiadis, uzlaşıya varılan unsurları ise şu şekilde sıraladı:

“1. BM tüzükleri ve AB ilkeleri temelinde insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı.

2. iki toplumluluk ve iki kesimliliğe, aşağıda belirtilen güvenceler temelinde tam saygı:
a) Federal Hükümetin, federe devletlerin yetkilerine ya da federe devletlerin Federal Hükümetin veya diğer federe devletin yetkilerine müdahalelerinin yasaklanması.
b) Bir toplumun diğerine empozelerde bulunmasından kaçınılabilmesi için karar almalarda belirli düzenlemelerle, iki toplumun Devletin yönetimine etkin katılımının sağlanması.
c) Ülkenin tamamının yada bir kısmının üçüncü bir ülkeyle birleşmesini kesinlikle yasaklayan anayasal düzenlemelerin yapılması.
d) Devletin işleyişinin güçlendirilmesi ve devletçiklerin, dolayısıyla toplumların haklarının korunması için, çıkmazların sonuç alıcı şekilde çözümünün sağlanması.
e) Her devletçiğin yetkilerinin güçlü bir yasal çerçeveyle ve sonuç getirici uygulama şekliyle sağlamlaştırılması.”
Gazete, çözüm sonrasında yaşanması muhtemel şiddet olaylarının önlenmesi konusunda ise Anastasiadis’in “ilk olarak devletçikler, ardından federal düzeyde müdahalede bulunulması, uzlaşılacak geçici bir süre için, Yunanistan ve İngiltere dışındaki AB ülkelerinden oluşacak ve Türkiye dışında üçüncü ülkelerin de katılma olanağının bulunacağı Çokuluslu Polis Gücü oluşturulması” önerilerinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis ayrıca, iç düzenlemelerin yanı sıra AB ve BM üyesi bir ülke olmanın da yeterli güvenliği sağlayabileceğini iddia ederek BM tüzükleri ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları bildirgelerine atıfta bulundu.

Gazete, BM’nin “Çözümün uygulanmasının nasıl denetleyeceği?” sorusuna ise Anastasiadis’in, çözümün uygulanması ve denetlenmesinin BM Güvenlik Konseyi’nin denetimine verilmesini ve AB’nin de geçiş dönemlerinin ve sapmaların en kısa sürede sonlanması konusuna etkin katılımını önerdiklerini söylediğini yazdı.

Diğer gazeteler ise Anastasiadis’in söz konusu belgesini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “BM ve AB’nin Korumasında – Anastasiadis’in 16 Sayfalık Belgesinin Temel Unsurları – Anastasiadis 1960 Garantörlük Anlaşmasının Korunması Anlaşmanın Reddine Yol Açar Uyarısında Bulundu – Güvenlik Konseyi’nin Tüzüğü’nün 7’nci Başlığı”.

Alithia: “BM’nin Üç Sorusuna Yanıtımız”.

Haravgi: “Tüm Kıbrıslılar İçin Güvenliğin Avrupa Boyutuna Vurgu”.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2017, 12:53
YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110