UBP mecliste devamsız HP oturum kaçırmıyor

banner37

Cumhuriyet Meclisi’nin 9. dönem 1. yasama yılında 2 Nisan 2018-30 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan 20 olağan Meclis Genel Kurul’u toplantısını mercek altına aldık… Altı siyasi partinin temsiliyeti bulunan mecliste görev yapan 50 vekilin, meclis birleşimlerine katılım oranlarını inceledik

UBP mecliste devamsız HP oturum kaçırmıyor
banner90
banner8

Ergül ERNUR

Cumhuriyet Meclisi’nde temsiliyeti bulunan altı siyasi partinin bazı milletvekilleri, dokuzuncu dönem birinci yasama yılında birleşimlere “izinli”, “raporlu”, “yurt dışı görevi” veya “izinsiz/özürsüz birleşimde bulunmama” nedenleriyle katılmadı.

Meclis 22 Ocak’ta açıldı ancak meclisin web sayfasında yer alan milletvekili devamsızlık cetveli 2 Nisan 2018-30 Haziran 2018 tarih aralığını kapsadığından, 50 vekilin meclis karnesini bu süreye göre değerlendirdik.

Toplam 20 olağan Meclis Genel Kurulu birleşiminde 50 milletvekilini tam kadro olarak mecliste görmek çok az mümkün oldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) temsiliyeti bulunan mecliste, CTP’nin 12; HP’nin 9; TDP’nin 3; DP’nin 3; UBP’nin 21 ve YDP’nin 2 vekili var.

Altı parti arasından meclis toplantılarına en sadık parti Halkın Parti’si iken, genel kurul toplantılarına en fazla katılmayan vekillerin çoğu UBP’den oldu.

20 olağan birleşiminden 9’una katılmayan Önder Sennaroğlu, milletvekili devamsızlığında birinci sırada. Sennaroğlu’nu 8 birleşime katılmayan Hüseyin Özgürgün, Ünal Üstel ve Kutlu Evren izliyor.

Nisan-Haziran döneminde 50 milletvekili arasından en fazla “izinli” olarak meclis birleşimine katılmayan vekil Ünal Üstel, en fazla “mazeretli” olarak katılmayan vekili Hüseyin Angolemli, en fazla “yurt dışı görevinde olan” Kudret Özersay ve en fazla “izinsiz-özürsün birleşime katılmayan” vekiller Hüseyin Özgürgün ile Önder Sennaroğlu oldu.

Yoklama cetveli nasıl hazırlanıyor?

Meclis içtüzüğün 137’nci maddesi, Genel Kurul ve Komite toplantılarında yoklama yapılmasını; bu yoklamaların yoklama cetveline kaydedilmesini öngörüyor.

Yoklama cetveline yapılan kayıtlarda toplantılara “özürsüz veya izinsiz” olarak katılmayan milletvekili o birleşim veya toplantıda yok sayılıyor ve “Özürsüz veya izinsiz olarak katılmamıştır” kaydı yapılıyor.

Meclis Başkanına “gerekçeli mazeret” ile yazı beyan eden milletvekili o birleşim veya toplantıda yoklama cetveline “izinli” olarak kaydediliyor.

Genel Kurul ve Başkalık Divanı kararıyla meclisi temsilen “yurt dışı” görevinde bulunan milletvekili ve Bakanlar Kurulu kararı ile “yurt dışı” görevde olan bakan için başkanlık, o birleşim veya toplantıdaki yoklama cetveline milletvekili ve bakanı “görevli” olarak yazılıyor.

9. Dönem I. Yasama Yılı, üç aylık periyotlar şeklinde 22 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarih aralığını kapsıyor.

Meclis web sayfasında yer alan devamsızlık cetveli ise, 2 Nisan 2018-30 Haziran 2018 tarihlerini içeriyor.

En fazla katılmayanlar UBP’den

2 Nisan 2018-30 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan 20 birleşime en fazla katılmayan vekiller ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP).

20 birleşimden 9’una katılmayan Önder Sennaroğlu devamsızlıkta birinci sırada, ikinciliği ise UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile Ünal Üstel ve Kutlu Evren paylaşıyor.

Sıralama şöyle:

“Önder Sennaroğlu (UBP) 20 birleşimden 9’una katılmadı; Hüseyin Özgürgün (UBP), Ünal Üstel (UBP) ve Kutlu Evren (UBP) 20 birleşimin 8’ine katılmadı; Yasemi Öztürk (UBP) ile Menteş Gündüz (UBP) 20 birleşimin 7’sine katılmadı; İzlem Gürçağ (UBP), Ersan Saner (UBP) ile Hüseyin Angolemli (TDP) 20 birleşimin 6’sına katılmadı; Ali Pilli (UBP) 20 birleşimden 5’ine katılmadı; Doğuş Derya (CTP) , Erhan Arıklı (YDP), Serdar Denktaş (DP), Zorlu Töre (UBP), Aytaç Çaluda (UBP), Nazım Çavuşoğlu (UBP), Sunat Atun (UBP), Oğuzhan Hasipoğlu (UBP) ve Kudret Özersay (HP) 20 birleşimin 4’üne katılmadı; Bertan Zaroğlu (YDP), Resmiye Canaltay (UBP) 20 birleşiminden 3’üne katılmadı; Teberrüken Uluçay (CTP), Armağan Candan (CTP), Biray Hamzaoğulları (CTP), Tufan Erhürman (CTP), Özdil Nami (CTP), Ersin Tatar (UBP), Hasan Taçoy (UBP), Faiz Sucuoğlu (UBP), Olgun Amcaoğlu (UBP) ve Dursun Oğuz (UBP) 20 birleşimden 2’sine katılmadı; Erkut Şahali (CTP), Sıla Usar İncirli (CTP), Zeki Çeler (TDP) ve Koral Çağman (DP) 20 birleşimden sadece 1’ine katılmadı”.

Meclis en fazla ‘izinsiz ve özürsüz’katılmayan Özgürgün ve Sennaroğlu

20 birleşime en fazla “izinli” olarak katılmayan vekil 5 kez ile Ünal Üstel olurken, en fazla “mazaretli” olarak katılmayan 4 kez ile Hüseyin Angolemli, en fazla “yurt dışında olup da birleşime katılamayan” Kudret Özersay, en fazla “izinsiz/özürsüz birleşime katılmayanlar” da Hüseyin Özgürgün ile Önder Sennaroğlu oldu.

20’de 20 katılım

20 birleşimi hiç kaçırmayan ve tüm birleşimlere gelen vekiller ise şöyle:

“Asım Akansoy (CTP), Fazilet Özdenefe (CTP), Salahi Şahiner (CTP), Cemal Özyiğit (TDP), Fikri Ataoğlu (DP), Ayşegül Baybars (HP), Hasan Topal (HP), Erek Çağatay (HP), Jale Refik Rogers (HP), Hasan Büyükoğlu (HP), Mesut Genç (HP), Tolga Atakan (HP), Gülşah Sanver Manavoğlu (HP)”.

Hükümet ortaklarından meclis toplantılarını aksatmayan Özyiğit

Başbakan, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’tan oluşan dörtlü koalisyonun başkanlarının meclis toplantılarına katılım sıklığını inceledik.

Nisan-Haziran dönemini kapsayan 20 birleşimden 4’ünde Serdar Denktaş ve Kudret Özersay bulunmadı.

banner134
Serdar Denktaş, 3 kez mazaret bildirerek, bir kez de “izinsiz-özürsüz” şekilde toplantıya katılmazken, Kudret Özersay 4 kez yurt dışına görevli olarak gittiği için birleşimlere katılım gösteremedi.

Tufan Erhürman ise 20 birleşimin sadece 2 tanesine katılım göstermedi, ikisinde de mazaret bildirdi.

Cemal Özyiğit ise, 20 birleşimin de hepsine katılan vekil oldu.

CTP’nin yoklama karnesi

Milletvekillerinin yoklama çizelgesini partisel bazda da inceledik.

12 vekille mecliste temsil edilen CTP’de meclis birleşimlerine en sadık isimler, Asım Akansoy, Fazilet Özdenefe, Fikri Toros, Salahi Şahiner oldu.

CTP’de 20 meclis birleşimine en fazla “katılmayan” vekil dört kezle Doğuş Derya oldu.

Bu partiden en fazla “mazaret” bildirerek birleşime katılmayanlar 3 kezle Doğuş Derya, 2 kezle Tufan Erhürman, 1’er kezle Sıla Usar İncirli ile Biray Hazmzaoğulları oldu.

En fazla “görevli olarak yurt dışında” bulunduğu gerekçesiyle toplantıya katılmayanlar 2’şer kezle Özdil Nami, Armağan Candan, Teberrüken Uluçay ve Erkut Şahali oldu.

En fazla “izinsiz veya özürsüz” meclis birleşimine katılmayan vekiller ise, Biray Hamzaoğulları ve Doğuş Derya oldu.

HP’nin yoklama karnesi

9 vekille mecliste temsiliyeti bulunan HP, meclise en sadık vekiller oldu.

9 vekilden sadece Kudret Özersay, dört kez yurt dışı görevinde bulunduğu için meclis genel kuruluna katılamadı.

TDP’nin yoklama karnesi

3 vekille mecliste temsil edilen TDP’de ise, 20 birleşimin hepsine katılan isim Cemal Özyiğit oldu.

En fazla “mazaretli” (4 kez) ve “izinli” (2 kez) olarak birleşimlere katılmayan isim Hüseyin Angolemli olurken, Zeki Çeler bir kez “izinsiz-özürsüz” olarak toplantılarda bulunmadı.

DP’nin yoklama karnesi

3 vekille mecliste temsiliyeti bulunan DP’de ise, 20 birleşimin hepsine katılan isim Fikri Ataoğlu oldu.

Serdar Denktaş, 3 kez “mazeretli” olarak, bir kez de “izinsiz-özürsüz” olarak toplantılarda yer almadı. Koral Çağman ise, bir kez “mazeretli” olarak toplantılara katılmadı.

UBP’nin yoklama karnesi

21 milletvekiliyle mecliste en fazla temsiliyeti bulunan ve ana muhalefet görevini üstlenen UBP’de ise, işler karışık.

UBP’den 20 meclis birleşimine en fazla katılmayan vekiller 9 kez ile Önder Sennaroğlu, 8’er kez ile Hüseyin Özgürgün, Ünal Üstel ve Kutlu Evren, 7’şer kez ile de Yasemi Öztürk ve Menteş Gündüz oldu.

En fazla “izinli” olarak meclis birleşimlerine katılmayanlar 5 kez ile Ünal Üstel, 3 kez ile Önder Sennaroğlu, 2’şer kez ile Yasemi Öztürk, Menteş Gündüz, İzlem Gürçağ, 1’er kez ile Kutlu Evren ve Zorlu Töre.

En fazla “mazaretli” olarak birleşimlere katılmayan vekiller, 3’er kez ile Zorlu Töre, Hüseyin Özgürgün, Yasemi Öztürk, Ali Pilli, Menteş Gündüz, Kutlu Evren, 2’şer kez ile Olgun Amcaoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu, 1’er kez ile de Aytaç Çaluda, Özdemir Berova, Önder Sennaroğlu, Nazım Çavuşoğlu, Ünal Üstel, İzlem Gürçağ, Ersan Saner, Dursun Oğuz, Resmiye Canaltay ve Sunat Atun oldu.

UBP grubundan en fazla “yurt dışında” olduğu gerekçesiyle birleşimlere katılmayan vekil 2 kez ile Ersan Saner olurken; “izinsiz-özürsüz” meclis birleşimlerine katılmayan isimler şöyle:

“5’er kez ile Hüseyin Özgürgün, Önder Sennaroğlu; 4 kez ile Kutlu Evren; 3’er kez ile Aytaç Çaluda, Nazım çavuşoğlu, İzlem Gürçağ, Ersan Saner, Sunat Atun; 2’şer kez ile Ersin Tatar, Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu, Yasemi Öztürk, Ali Pilli, Menteş Gündüz, Ünal Üstel, Oğuzhan Hasipoğlu, Resmiye Canaltay; 1’er kez ile de Özdemir Berova, Oğuzhan Hasipoğlu”.

YDP’nin yoklama karnesi

2 vekille mecliste temsil edilen YDP’de ise 20 meclis birleşimine en fazla katılmayan isim 4 kez ile Erhan Arıklı oldu. Bertan Zaroğlu ise 3 kez ile ikinci sırada yer aldı.

Erhan Arıklı 3 kez “izinli” olarak, 1 kez “izinsiz ve özürsüz”; Bertan Zaroğlu ise 2 kez “izinli”, bir kez de “mazeretli” olarak 20 meclis birleşimine katılmadı.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2018, 10:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75