Ülkedeki engelli sayısı bilinmiyor

banner37

Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu, ülkede “engelli tanımının” yapılıp, istatistiksel veri tabanının oluşturulması için çalışıyor. Ancak Çalışma Bakanlığı’ndaki kayıtlarda kanser hastaları ve madde bağımlılarının da ‘engelli’ olarak kaydedilmiş olması işi zorlaştırdı.

Ülkedeki engelli sayısı bilinmiyor
banner99

Ceren ÖZBİL

Engelliler ile devlet arasında köprü görevi görüp, engellilerin yıllardır çözülmeyen sorunlarına çare bulunması için kurulan Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu kısa sürede birçok çalışmaya imza attı.

Bu doğrultuda Özel Eğitim Tüzüğü yapılması, engelli istihdamı sağlanması, kurum ve kuruluşlara engellilerin ulaşımının kolaylaştırması gibi birçok çalışma başlatıldı.

Ayrıca kurulun başlattığı çalışmalar arasında ülkede engellilerle ilgili istatistiksel veri tabanı oluşturulması da yer alıyor. Ancak bu noktada büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda kayıtlı bulunan verilerde, kanser hastaları ile madde bağımlıları da “engelli” olarak kaydedildi. Bu nedenle, ülkemizdeki engelli sayısıyla ilgili ortada net bir veri yok. Kurul da, bu karmaşıklığı gidermek için kolları sıvadı ve bir üniversite ve Çalışma Bakanlığı’nın işbirliğinde muhtarlar aracılığıyla net sayıyı belirlemek için çalışma başlattı. 

KIBRIS Gazetesi’ne konuşan Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Koordinatörü Günay Kibrit, kurulun engellilerle ilgili ulusal veri tabanının hazırlanması için çalışacağını söyleyerek ne yazık ki şu an kayıtlı bulunan verilerin yanlış olduğunu belirtti.

Günay Kibrit, verilerle ilgili yaşanan sorunu şöyle aktardı:

“Şu anda Çalışma Bakanlığı’na bağlı bir sistem var. Oradan istatistik alabiliyoruz. Yani çalışan engelli sayısı, nakdi yardım alan engelli sayısı gibi istatistiki bilgileri oradan alabiliyoruz. Ancak onun dışında kalanları bilmiyoruz.

Ayrıca bize verilen o sayıların içerisinde kanser hastaları ve madde bağımlıları da var. Yani 5 bin engellimiz var derken aslında bunların içerisinde madde bağımlıları, kanser hastaları da yer alıyor. Bu nedenle de ülkedeki engelli sayısı net olarak bilinmiyor. Bir üniversitemizin ve Çalışma Bakanlığı’nın işbirliğinde muhtarlar aracılığıyla net sayıyı belirlemek için çalışma başlattık”.

Kibrit, başlattıkları en önemli çalışmalardan birinin ülkede “engelli tanımının” yapılıp, buna bağlı olarak istatistiksel veri tabanının oluşturulması olduğunu anlattı.

Engellilerle ilgili mevcut verilerde kanser hastalarının, madde bağımlılarının ve benzer birçok hasta ya da bağımlı gruplarının bile engelli olarak sayıldığını söyleyen Kibrit, bu nedenle de ülkedeki engelli sayısının bilinmediğini belirtti. 

 

“Engellilerle, devlet arasında bir köprü”

Günay Kibrit, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun engellilerle devlet arasında bir köprü görevi göreceğini söyledi ve böylece engellilerin devlet ile olan işlerini doğru, etkin ve daha rahat bir şekilde çözeceğini anlattı.

Kibrit, bu birimin asıl görevinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarının engellilere yönelik hizmetlerini koordine etmek olduğunu ifade etti.

Hizmetlerin daha etkin olmasını sağlayıp, bu hizmetleri denetlemenin de bu birimin görevleri arasında yer aldığını kaydeden Kibrit, “denetleme olayı bizim için çok önemli bir nokta… Çünkü engellilerle ilgili birçok yasamız var, ancak bu yasalara uyulmuyor. Biz artık bu yasalara uyulup, uyulmadığını denetleyebileceğiz” dedi.

Kibrit, Engelli İstihdam Yasası, Fasıl 96 yani yolların ve kamuya açık alanların düzenlenmesini içeren yasa altında geçen Engelli Tüzüğü gibi yasa ve tüzüklere uyulmadığını belirtti ve artık bunları kendilerinin denetleyebileceğini söyledi.

 

“Engellinin kurumlara ulaşımının kolaylaşması için çalışılacak”

Bu kurulun, tüm birimlerin eş güdüm içinde çalışmasını sağlayıp, iş planları ile standartlarını hazırlayacağını belirten Kibrit, yani engellinin her kuruma daha rahat, daha kolay ulaşımının sağlanması için çalışılacağını ifade etti.

Kibrit, bu doğrultuda standartlar belirleneceğini ve böylece yapılan işin doğru olup, olmadığının daha kolay belirlenebileceğini söyledi.

“Bugün engellilerle ilgili standart olarak belirleyebildiğimiz tek şey Fasıl 96 altında olan Engelli Tüzüğü’dür” diyen Kibrit, onun da sadece yolu, kaldırımı, kent mobilyalarını, rampaları ve asansörleri kapsadığını belirtti.

Kibrit, ancak bunlara hizmetlerin de eklenmesi gerektiğini kaydederek, hizmetlerin de standartlarının belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Koordinatör Kibrit, ayrıca özel eğitimdeki çocuklara davranış şekillerinin nasıl olması gerektiğinin bir standartta oturtulması gerektiğini söyledi ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun tüm bunlar yürürlüğe koyacak bir kurul olduğunu anlattı.

 

“Engelli kapsamında destek verilmesi doğru değil”

Kibrit, bu kurulun amaçlarından bir diğerinin de engelliliğin tanımının yapılıp, engelli haklarından yararlanıp, yararlanmamayı hak eden kişilerin tespit edilmesi olduğunu söyledi.

Kanser hastaları ve diğer rahatsızlıkları olan kişilerin de devletten destek alması gerektiğini belirten Kibrit, ancak bu kişilere engelli kapsamında destek verilmesinin doğru olmadığını ifade etti.

 

“Yasa ve yasal değişiklik önerileri sunulacak”

Kibrit, bu kurulda engellilerle ilgili politika ve stratejilerin geliştirilmesi konusunda görüşler sunulacağını söyledi ve “devletin engellilerle ilgili bir politikası yok. Bunu belirlemek ve öneri sunmakta bu kurulun görevidir ve bu konuda çalışmalara başlamıştır” dedi.

Günay Kibrit, ayrıca ihtiyaç duyulan yeni yasaların yapılması ve yasal değişiklikler önerilmesinin de bu kurulun görevleri arasında olduğunu belirtti.

banner134
 

“Tüm sivil toplum örgütleri yer alacak”

Kibrit, bu kurulda ülkedeki tüm engelli sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin bulunacağını ifade etti ve 3 aylık periyotlarla ülkedeki tüm engelli sivil toplum örgütlerinin bu kurulda yer alacağını anlattı.

Bunun amacının daha demokratik olmak olduğundan söz eden Kibrit, “en çok üyesi olan dernek yer alacak” denilirse bunun doğru olmayacağını söyledi. 

Kibrit, ayrıca bütün sivil toplum örgütlerinin yer aldığı bir de komite kurulduğunu kaydetti ve alt komiteler de kurmaya devam ettiklerini ifade etti.

 

“Özel Eğitim Tüzüğü yolda”

Özel Eğitim Tüzüğü’nün çıkarılması için çalışmalara başladıklarını kaydeden Kibrit, Milli Eğitim Yasası altında böyle bir tüzük çıkarmak için çalışıldığını ve çalışmaların bitmek üzere olduğunu belirtti.

Kibrit, tüzüğün yürürlüğe girmesiyle gerek devlet gerekse de özel eğitim okullarının verdiği hizmetin bir standarda kavuşmuş olacağını söyledi.

 

“Yönetmelik değişiyor”

Engellilerin kim olduğunu tespit eden Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurulun yönetmeliğinin de çok eski olduğundan söz eden Kibrit, “bu yönetmeliğin değiştirilmesi için gerekli çalışmaları yaptık. Hedefimiz önümüzdeki hafta içerisinde bu yönetmeliği değiştirmek. Hem AB’deki hem de Türkiye’deki benzer uygulamaları inceledik. Çünkü bu yönetmeliğin hazırlandığı dönemde bazı hastalıkların tespiti yoktu. Örneğin MS gibi hastalıklar yönetmelikte yoktu. Artık bunlar da eklenecek” dedi. 

 

“Başbakanlık altında böyle bir birim olması çok önemli”

Kibrit, bu kurulun başbakanlık bünyesinde kurulmasının son derece önemli olduğunu söyledi ve şu şekilde konuştu:

“Çalışma Bakanlığı’nın engelliler birimi var. 1993’te yasa geçtiğinde bir kurul oluşturuldu. Bu kurul sadece ve sadece çalışan engellilerin hak ve yükümlülüklerini denetleyebiliyordu. Bu kurul çok fazla çalışmadı. Şimdi böyle bir kurulun başbakanlık altında kurulması çok önemli… Çünkü başbakanlık güçlü bir yapı ve diğer kurumlara hükmedebilecek bir yapıda… Biz de bu nedenle kurulun başbakanlık altında olmasını istedik. Bütün sivil toplum örgütleri de bunu istedi. Sadece hükümetle veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkilere değil, yerel yönetimlerle olan ilişkilere de hükmedebilecek bir yapıda olduğu için Başbakanlığa bağlı bir kurul oluşturulmasını istedik.”

 

“İşlemler bu kurulda yapılacak”

Kurulun şu an için bireysel sıkıntıları çözecek durumda olmadığını söyleyen Kibrit, ancak ilerleyen süreçte bireysel sıkıntıları çözecek durumda olacağını kaydetti.

Kibrit, şu anda engellilerin bir araç alabilmek için bile en az 4 ya da 5 daireye gitmek zorunda olduklarını ifade etti ve ilerleyen süreçte engellilerin bu gibi işlemleri bu kurul üzerinden yapabileceğini belirtti. 

Günay Kibrit, şu anda birçok daireye ve kuruma engellilerin erişemediğini hatırlattı.

 

“Ulaştırma Bakanlığı duyarlı davrandı”

Kibrit, bu kurul oluşur oluşmaz Ulaştırma Bakanlığı’nın çok ciddi adımlar attığını ve birçok dairesinde engelliler için gerek rampa, gerek lavabo gibi çalışmalar yaptığını belirtti.

Bunun güzel bir adım olduğunu söyleyen Kibrit, diğer bakanlıklara da bunun örnek olmasını istedi. Kibrit, kendilerinin de bu konuda gerekli denetimleri yapacağını ve engelliler için rampa, lavabo gibi çalışmaların yapılması için gerekli baskıyı uygulayacaklarını ifade etti.

 

“Engelli istihdamının teşviki için çalışılıyor”

Kibrit, şu anda özel sektörde 52 engellinin çalıştığını belirtti ve 2014 yılında Engellileri Koruma ve Rehabilite Yasası’nda yapılan değişiklikle özel sektörde çalışan engellilere, maaşının yanında aldığı nakdi yardımın yüzde 30’unun verilmesine devam edildiğini kaydetti.

Buna bir ek daha yapılmasının gündemde olduğunu ifade eden Kibrit, Çalışma Bakanlığı’nın yerli istihdamı desteklemek için başlattığı çalışmaya engellileri de ekleyeceğini söyledi.

 

“Ulaşım kolay”

Kibrit, engellilere çağrı yaparak kurula erişmelerini istedi ve sıkıntılarını kendilerine aktarmalarını rica etti. Engellilerin bu kurula ulaşımını kolaylaştırmak için Whatsapp hattı ve internet sitesi kurulacağını söyleyen Kibrit, bu internet sitesinde şikayet bölümü bulunup, dileyenin görüş ve şikayetlerini oradan bildirebileceğini anlattı.

Günay Kibrit, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun Başbakanlık yolu üzerinde olup, yerinin çok kolay olduğunu ve Whatsapp hattı ve internet sitesi dışında kurula 2290789 numaralı telefondan da ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2018, 12:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75