Üniversite sektöründe tehlikeli büyüme

YÖDAK 2017 Faaliyet Raporu’nu açıkladı ve ülkemizdeki üniversite enflasyonunu rakamlarla ortaya koydu. KKTC’de şu an 16 üniversite var, 16’sı açılmak için beklemede, iki üniversitenin öğretime başlama izni ise askıya alındı

Üniversite sektöründe  tehlikeli büyüme
  • 03 Nisan 2018, Salı 9:17

Ergül ERNUR

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) 2017 Faaliyet Raporu, ülkemizdeki üniversite enflasyonunu gözler önüne seriyor.

Rapora göre, ülkemizde şu an eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan 16 üniversite var, 16’sı ise KKTC’ye üniversite açmak için başvurdu ve bekliyor.

YÖDAK’ın 2017 raporunda ilginç bir detay da dikkat çekiyor. YÖDAK’ın ilk kez 2 üniversitenin öğretime başlama iznini 2018-2019 akademik yılı için askıya aldığı görülüyor. Raporda, bu iki üniversitenin izninin neden askıya alındığı ise belirtilmedi.

Yükseköğretimdeki tehlikeli büyümeyi ortaya koyan bir diğer gelişme ise, planlanmadan açma ön izni verilen üniversiteler ve çok sayıda program olması.

Ülkemizde kat be kat fazla olan üniversite sayısıyla ilgili YÖDAK raporunda dikkat çekici bir yorum var. YÖDAK, yetkilileri, bu tehlikeli büyüme konusunda acilen tedbir almaya çağırıyor.

YÖDAK’ın uyarısı şöyle:

“YÖDAK planlanmadan açma ön izni verilen üniversiteler ve çok sayıda programla karşı karşıyadır. Bu konuda yasa değişikliği ve yükseköğretim stratejik planının bir an önce hazırlanması başta olmak üzere bir dizi önlem alınması gerekmekte olup, bunlar, ilgili makamlara süreç içinde iletilmiştir.

Ayrıca bu büyümenin getireceği sorunlar nedeni ile alınması gereken acil önlemler konusunda da çalışmalar yapılmaktadır”.

Bin 255 program, 100 bin 911 üniversite öğrencisi var

Öte yandan 2010 yılında öğretime başlama izni almış olan bir üniversitenin ise YÖDAK’a açmış olduğu dava süreci devam ediyor.

YÖDAK, 2017-2018 akademik yılında önceden şartlı izin verilen 2 üniversitenin de listeye katılmasıyla birlikte şu an ülkemizde 16 üniversitenin eğitim-öğretim verdiğini açıkladı.

Bu kapsamda ülkemizde toplam bin 255 program, 4 bin 529 öğretim üyesi ve 100 bin 911 öğrenci var.

Üniversitelerimizin YÖDAK onaylı toplam program sayısı bin 255 olup bunların 141’i YÖDAK tarafından 2017 yılında verildi.

YÖDAK, bu süreçte 6 üniversiteyi fakülte kurulması aşamasında, 2 üniversiteyi ise kuruluş aşaması sonrası ziyaret etti. Ayrıca 2 üniversitenin tüm programlarını içeren, 3 üniversitenin ise yüksek lisans, doktora programı açan enstitülerini, araştırma uygulama merkezlerini, teknopark gibi eğitim araştırma ve hizmet faaliyetlerini gözden geçiren YÖDAK, kurumların temel ortak veya kendine özgü eksiklerini tespit etmeyi ve giderilmesini sağlamak üzere tedbirler almak amacıyla bu ziyaretleri yaptı.

Bir yılda, 50 toplantı, 358 karar

Raporda, YÖDAK’ın 2017 yılında gerçekleştirdiği 50 toplantıda, 358 karar aldığı belirtildi.

Yasa gereği YÖDAK’ın başkanlık sistemiyle değil, kurul olarak kararlar aldığı ifade edilen raporda, söz konusu süreçteki kararların tamamının oybirliğiyle alındığı kaydedildi.

Raporda, YÖDAK’a ulaşan tüm resmi yazı ve başvuruların, genel sekreter ve başkan tarafından görüldüğü, karar alınması gerekenlerle ilgili başkanın gündeme alınmak üzere paraflandığı, cevap verilmesi, karar üretilmesi gerekmeyen diğer tüm yazıların ise üyelerin bilgisine getirildiği belirtildi.

Gündem listelerinin toplantı günü kurul tarafından başvuru sırasına ve ivedilik durumuna göre seçilerek karara bağlandığı anlatılan raporda, YÖDAK’ın 2018 yılı toplantı sayısının ise 16 olduğu kaydedildi.

Çalışma grupları

Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) ve ayrıca rektörlerle bugüne kadar 17 toplantı yapan YÖDAK, 2017 yılında üniversitelerin öğretim üyesi görevlendirmeleri ve paydaş katılımıyla güvenlik sağlık ve uluslararası ilişkiler alanlarında toplantılar yaptı.

Raporda, sadece üniversitelerin görevlendirmeleriyle Stratejik Planlama Çalışma Grubu, KKTC YYÇ Çalışma Grubu ve KKTC YYÇ Redaksiyon Grubu, YÖDAK Etik Kurulu, Kalite ve Akreditasyonlar Çalışmaları Grubu, Öğrenciler Çalışma Grubu, YÖDAK Mimari Proje Çalışma Grubu, ÜAKK Atama Yükseltme Kriterleri Çalışma Grubu olmak üzere 8 çalışma grubu ve tüzüklerle ilgili grupların, dekanlar konseylerinin oluşturulduğunu belirtildi.

“Tüm üniversitelerimizin yukarıda tanımlanan kurul, komite ve çalışma gruplarına öğretim üyesi desteği verdiğini memnuniyetle dile getirmek ve kendilerine bu vesileyle teşekkürlerimizi tekrar iletmek isteriz. YÖDAK Başkanı,  ilgili alana özgü komisyonlar hariç diğer tüm toplantılara başkanlık etmektedir. Her gruba başkan haricinde YÖDAK’tan bir üye katılması görüşü benimsenmiştir” denilen raporda, yüksek öğretim yasa değişikliği konusunda ÜAKK ve rektörlerle birlikte rapor hazırlanıp, sunulduğu kaydedildi.

Bu kapsamda iki tüzük çalışmasının tamamlandığı, diğer yasa ve tüzük çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

AB uyum çalışmaları

YÖDAK raporunda, “Yükseköğretim Stratejik Plan Hazırlığı ve Çalıştayı Projesi”nin tamamlandığı, bütçesinin de Kasım 2017’de onaya sunulduğu belirtildi.

Yükseköğretim öğrenciler grubu tarafından “Yükseköğretim Alanı Güvenlik Projesi” çalışmalarının devam ettiği kaydedilen raporda, AB uyum çalışmaları kapsamında KKTC Yeterlilikler Çerçevesi 5., 6., 7. ve 8. düzeylerin çalışıldığı, paydaş görüşüne sunulduğu ifade edildi.

YÖK’le ortak denetim

Öğrencilerin sorunlarının ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde ve sürekli olarak çözülmeye çalışıldığına dikkat çekilen raporda, 2017 yılında 5 YÖDAK üyesinin, 2’si akreditasyon kuruluşu toplantısı ve 1’i AB uyum çalışmaları kapsamında olmak üzere 3 yurt dışı toplantısına katıldığı kaydedildi.

YÖDAK’ta AB uzmanlarıyla iki çalıştay, Dünya Bankası uzmanları, TAPS ve VETLAM projesi bağlamında 3 toplantı gerçekleştirildi.

YÖDAK, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) 2 ziyaret gerçekleştirdi ayrıca YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığındaki heyet de KKTC ve YÖDAK’a iki ziyaret yaptı. Görüşmelerde YÖK’le ortak denetim gerçekleştirilmesi konusu hayata geçirildi.

YÖDAK’ın acilen personele ihtiyacı var

YÖDAK, bir başkan, 4 üye ve 10 personelle görev yapıyor.

Kurum hakkında bilgi verilen raporda, yıllık izin, hastalık ve mazeretler göz önüne alındığında YÖDAK’ın acilen 29, ideal olarak 128 personele ihtiyacı olduğu belirlendiği ve ilgili makamlara iletildiği kaydedildi.

Raporda şöyle denildi:

“Personel sayısı son derece az olduğundan YÖDAK, ÜAKK, rektörler toplantıları ve yasa toplantıları hariç diğer toplantılara personel desteği alınamamaktadır.

YÖDAK’ın bina ve alt yapısı benzer şekilde yetersiz olup YÖDAK, 2017 yılı başından beri bu konuda da taleplerini aralıksız sürdürmektedir.

Personelin oturacak yeri yok

Mevcut binada üyelerin ve personelin oturacak yeri olmamasının yanı sıra binanın arşivi, bilgi işlem alt yapısını taşıması dahi mümkün değildir.

YÖDAK, bilgi işlem alt yapısı da benzer şekilde son derece yetersizdir. Bu konuyla ilgili girişimler de henüz sonuca ulaşmamıştır. YÖDAK kayıt sistemi, veri tabanı oluşturulması, e-arşive geçme konusunda ise çalışmalar sürmektedir.

Yükseköğretim Yasası yetersiz

Yükseköğretim Yasası günümüz koşullarına uygun değildir, teknik açıdan zorluklar içermektedir.

Yeni yasa çalışmaları devam etmektedir. YÖDAK’ın idari ve mali özerkliği, kurumsal yapısı, yetkileri, akreditasyon ve dış değerlendirme süreçleriyle ilgili maddeler güncellenmesi gereken maddeler arasındadır. Yasayla ilgili öneriler daha önce de açıklanmış olup önemli bir kısmı web sayfasında yer almaktadır”.

“Denetimler az sayıda personel ve yolda kalan araçlarla yapılıyor”

YÖDAK, “Amacımız üniversitelerimizde eğitim-öğretim, araştırma ve hizmet kalitesini artırmak, yapılan araştırmaların bilim dünyasına katkısının yanı sıra ülkemize çok yönlü katkı olarak dönmesini sağlamaktır. Üniversitelerimizin yapmış olduğu çalışmalar ülkenin gelişimine destek olarak kullanıldığı durumda bugün sorun olarak gördüğümüz pek çok konu çözüme ulaşacaktır” dedi.

Fen teknoloji alanından sosyal ve siyasi alana kadar pek çok alanda yapılan bilimsel çalışmalar bulunduğuna işaret edilen raporda, YÖDAK’ın üniversitelerin asli görevi olan eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerinin denetimlerini gerçekleştirebilmesi için ihtiyacı olan personel ve alt yapının eksik olduğuna bir kez daha vurgu yapıldı.

Raporda, denetimlerin az sayıda personel ve yolda kalan araçlarla gerçekleştirildiği belirtildi.

“Acilen, ‘Yükseköğretim Eylem Planı Toplantısı’ yapılmalı”

YÖDAK 2017 raporunda, yükseköğretim alanıyla ilgili yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirlerin YÖDAK’ı aşan, tüm bakanlıkları ve bağlı kurumları ilgilendiren bir konu olduğu kaydedildi.

Raporda, 2018 yılı içinde kurumların elinde bulunan verilerin toplanarak durum tespiti yapılması ve acilen eşgüdüm içinde yapılacakların planlanması amacıyla “Yükseköğretim Eylem Planı Toplantısı” gerçekleştirilmesi talebinin de Başbakanlığa iletildiği ve büyük destek gördüğü ifade edildi. Toplantı sonuçları konusunda Cumhurbaşkanı’nın bilgilendirme talep ettiği de kaydedildi.

YÖDAK’ın mevcut üniversitelere destek olduğu gibi, yasal süreçlere uygun olarak hareket eden tüm üniversitelere eşit mesafede ve destek olduğunun altını çizilen raporda, şöyle denildi:

“Ancak YÖDAK’ın önerilerinin dikkate alınmasının içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, üniversitelerimizin uzun vadede kalıcı olabilmeleri ve gelişimlerini sürdürebilmeleri açısından gerekli olduğunu önemle belirtmek isteriz.

YÖDAK’ın kurumsallaşması ve KKTC yükseköğretim alanının sağlıklı büyüyebilmesi yönünde atılacak acil ve ciddi adımlar olduğunu, bu çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve bu konuda tüm paydaşların katkı, desteklerine açık olduğumuzu duyurmak isteriz.

YÖDAK üye ve personelinin insanüstü gayret, fedakârlıkla ve tarafsızlık ilkesiyle çalıştığını gören, güvenen, akademik teamüllere aykırı yöntemlere başvurmayan tüm kişi, şirket, kurum, kuruluş ve üniversitelerimize YÖDAK olarak teşekkürü borç biliriz”.
 

Beğendim 3 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 BAF ÜLKÜ YURDU 0 0 0 0 0 0
2 BİNATLI YSK 0 0 0 0 0 0
3 CİHANGİR GSK 0 0 0 0 0 0
4 ÇETİNKAYA TSK 0 0 0 0 0 0
5 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 0 0 0 0 0 0
6 ESENTEPE KKSK 0 0 0 0 0 0
7 GENÇLİK GÜCÜ TSK 0 0 0 0 0 0
8 GİRNE HALK EVİ 0 0 0 0 0 0
9 GÖNYELİ SK 0 0 0 0 0 0
10 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 0 0 0 0 0 0
11 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 0 0 0 0 0 0
12 LEFKE TSK 0 0 0 0 0 0
13 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 0 0 0 0 0 0
14 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 0 0 0 0 0 0
15 TÜRK OCAĞI LİMASOL 0 0 0 0 0 0
16 YENİCAMİ AK 0 0 0 0 0 0
yukarı çık