Usulsüzlüklerin üzerine gidilmeli

Sendikalar, yıllardır Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi’nde görüşülmeyi bekleyen 136 denetim Raporu.nun gündeme alınarak sonuçlandırılmasını istiyor:

Usulsüzlüklerin üzerine gidilmeli
 • 11 Şubat 2018, Pazar 11:28

“RAPORLAR SONUÇLANDIRILMALI”… Sendikalar, Cumhuriyet Meclis’inde bekleyen Sayıştay Komitesi raporlarının bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini vurgulayarak kişi ya da kurumların yolsuzluk veya usulsüzlük yapıp yapmadığının araştırılmasını istedi. Sendikalar, hükümet ortaklarının, hükümet kurulmadan önce de, kurulduktan sonra da ‘temiz toplum’ mesajları verdiğini hatırlattı.

 

Ahmet KARAGÖZLÜ


Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi’nde görüşülmeyi bekleyen 136 tane denetim Raporu. bulunurken, sendikalar, yıllardır komitede bekleyen ancak yıllardır gündeme bile gelmeyen bu raporların sonuçlandırılmasını istiyor.


Cumhuriyet Meclisi’ndeki Sayıştay Komitesi’nin gündeminde, geçmiş dönemlerden kalma 14 tane Kesin Hesap Yasa Tasarısı yer alırken, Sekizinci Dönem Dördüncü Yasama Yılı’nda 1, Beşinci Yasama Yılı’nda 2 olmak üzere toplamda 17 tane Kesin Hesap Yasa Tasarısı bulunuyor.


Ayrıca meclisteki Sayıştay Komitesi’nin gündeminde geçmiş dönemlerde sunulan 81 Sayıştay Denetim Raporu yer alırken Sekizinci Dönem’de sunulan 29 tane Sayıştay Raporu’yla birlikte toplam sayı 110’a ulaşıyor.


Ayrıca toplam 110 Sayıştay Denetim Raporu’nun yanı sıra 17 tane Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Kesin Hesaplara ait olan 9 Sayıştay Uygunluk Bildirim Raporu bulunuyor.


Sayıştay Komitesi, Beşinci Yasama Yılı’nda 20 toplantı gerçekleştirmiş ve görüştüğü 29 Sayıştay Denetim Raporu’ndan 17’sini doğrudan sonuçlandırırken, 12 Raporu da aynı kuruma ait olduğundan dolayı birleştirerek 6 Rapor haline getirmiş ve böylece toplam 23 Komite Raporu olarak Genel Kurula yollayarak sonuçlandırdı.


Ayrıca Sayıştay raporlarında uzun zamandır tartışma konusu olan Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) 1996-2006 yılları arasındaki mali yılların denetim raporları da yer alıyor.


TÜK’ten sonra birçok belediyenin de geçmiş dönemlerden kalma Sayıştay raporları olduğu dikkat çekerken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun da belediyelerden aşağı kalır tarafı bulunmuyor.


Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Metin Atan, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Hasan Felek ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Başkanı Ahmet Çaluda, yeni hükümetin yolsuzluklar ve usulsüzlüklerin üzerine gitmesi gerektiğini vurguladı.

 

Kaptan: Sayıştay Komitesi

raporları gündeme getirilmeli

 


Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Ahmet Kaptan, hükümetin kurulmasından önce de kurulmasından sonra da temiz bir toplum yaratmada beyanatlar verdiğini belirterek, Sayıştay Başkanlığı’nın ülkenin ve kurumların mali denetleyicisi olduğunu ifade etti.


Kaptan, Cumhuriyet Meclisi’nde bekletilen Sayıştay Komitesi raporlarından halen sonuç alınamayanların gündeme getirilip araştırılması gerektiğine dikkat çekerek, hükümetin bu konuda adım atması gerektiğine vurgu yaptı.


Ayrıca Ombudsman’ın hazırlayıp sunmuş olduğu raporların ve devlet dairelerinde çalışan personellerin ilgili bakanlara sunmuş oldukları raporların da dikkate alınması gerektiğini dile getiren Kaptan, “Denetimin olmadığı bir toplumda temiz bir toplum yaratmak mümkün değildir” dedi.

 

Atan: Usulsüzlüklerin ve

 yolsuzlukların üzerine gidilmeli

 


Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Başkanı Metin Atan, Cumhuriyet Meclisi’nde ve Sayıştay Başkanlığı’nda çok uzun süredir bekletilen dosyaların sonuçlandırılması gerektiğini belirterek, yapılan usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların üzerine gidilmesi gerektiğini vurguladı.


Atan, yeni kurulan hükümetin usulsüzlükler ve yolsuzlukların üzerine gideceğini söylediğini hatırlatarak, sendika olarak yolsuzluklardan ve usulsüzlüklerden rahatsız olduklarını ifade etti.


Cumhuriyet Meclisi’nde bulunan gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin dosyalarının sonuçlandırılması gerektiğini söyleyen Atan, son zamanlarda Elektrik Kurumu’nda yapıldığı iddia edilen usulsüzlüğün de üzerine gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

 

“Kim yolsuzluk yaptıysa cezasını çeksin”

 


Atan, “Kim yolsuzluk yaptıysa cezasını çeksin ve basınla birlikte ifşa edilsin” diyerek dosyaların üzerine gidilmesi gerektiğini ifade etti.


Atan, bu güne kadar Cumhuriyet Meclisi’nde ya da Sayıştay Başkanlığı’nda bekletilen dosyaların neden hâlâ daha sonuçlandırılamadığı sorusuna “dost-ahbap ilişkileri yüzünden veya sana yapılırsa ilerde bana da yapılabilir” düşüncesiyle hareket ettiklerinden dolayı olduğunu ifade etti.

 

Felek: “Ülkemizde uzun yıllardır adalet duygusu yok”

 


Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Hasan Felek, ülkemizde uzun yıllardır adalet duygusunun yok olmasına, yapılan usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların neden olduğunu söyleyerek ülkemizde herhangi bir kişi ya da kurumun usulsüzlük ya da yolsuzluk yaptığı tespit edilmişse yargılanması gerektiğini vurguladı.


Felek, Cumhuriyet Meclisi’nde bekleyen raporların bir an evvel araştırılıp sonuçlandırılması gerektiğini belirterek “Hukuk Devleti’nin gereği budur” dedi.


Raporlarda eğer bir suç varsa polis ya da savcılığın harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Felek, usulsüzlük yapan kişi ya da kurumun yargılanması gerektiğine dikkat çekti.

 

Çaluda: Kişi ya da kurumlar şaibe altında kalmamalı

 


Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, bugüne kadar Cumhuriyet Meclisi’nde sonuçlandırılamayan dosyalarla ilgili “Zaten niyet olsaydı sonuçlandırılırdı” dedi.


Çaluda, Sayıştay Komitesi raporlarının olumsuz ya da olumlu olarak biran önce sonuçlandırılması gerektiğine dikkat çekerek kişi ya da kuruluşların şaibeli olarak kalmaması gerektiğini ifade etti.


Vatandaşların, bazı raporların uzun yıllar boyunca sonuçlandırılamamasını “Demek ki bir şey var da sonuçlandırılmaz” gibi düşündüğünü söyleyen Çaluda, kişi ya da kurumların bu şekilde şaibe altında bırakılmaması gerektiğini ifade etti.


Çaluda, bu yüzden raporların bir an önce sonuçlandırılıp kişi veya kurumların yargılanıp ya suçlu bulunması ya da aklanması gerektiğini ifade ederek böylece herkesin rahat edeceğini belirtti.


Hükümetin bu konularda sözü olduğunu hatırlatan Çaluda, “Umarım o sözü yerlerine getirirler” dedi.

                                                                                                                                           

Sayıştay Komitesi’nin gündeminde bulunan Kesin Hesap Yasa Tasarıları

 

 1. BRT Kurumu’nun 1986 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı.
 2. BRT Kurumu’nun 1988 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı (Sayıştay’dan yeni Rapor istendi).
 3. Toprak Ürünleri Kurumu’nun 1996 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı.
 4. Toprak Ürünleri Kurumu’nun 1997 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı.
 5. Toprak Ürünleri Kurumu’nun 1998 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı.
 6. Toprak Ürünleri Kurumu’nun 1999 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı.
 7. Toprak Ürünleri Kurumu’nun 2000 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı.
 8. Toprak Ürünleri Kurumu’nun 2001 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı.
 9. Toprak Ürünleri Kurumu’nun 2003 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı.
 10. Toprak Ürünleri Kurumu’nun 2004 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı.
 11. Toprak Ürünleri Kurumu’nun 2005 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı.
 12. 2005 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı.
 13. 2006 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı.
 14. Toprak Ürünleri Kurumunun 2006 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı.
 15. 2014 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı.
 16. 2015 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı.
 17. 2016 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı.

 

Sayıştay Komitesi’nin gündeminde bulunan geçmiş dönemlerde sunulan raporlar

 

 1. Karpaz Alkollü İçki ve Şarap Fabrikası ile ilgili Denetim Raporu.
 2. Girne Belediyesi Cep Telefonları, Bilgisayar İhalesi, Fişekler, Avans, Ünal Fındık’ın Atanması ve İmal Ltd. Hakkında Sayıştay Denetim Raporu.
 3. Eski Eserleri Koruma Fonu’nun 1996 ve 1997 Mali Yılları Denetim Raporu.
 4. Girne Belediyesi; Alınan Araçlar, Havai Fişekler, Bilgisayar İhalesi, Antalya Seyahati, Ünal Fındık’ın Atanması, Avans 1000 stg. Cep Telefonları Hakkındaki Sayıştay Denetim Raporu.
 5. Sosyal Hizmetler Dairesi’nin Lefke, Güzelyurt, Mağusa, Akdoğan, Yeni İskele ve Mehmetçik Bölgelerini kapsayan Sayıştay Denetim Raporu.
 6. Kuzey Kıbrıs Türk Hava Kurumu 1 Ekim 1991, 30 Eylül 1997 Mali Yıllarına Ait Sayıştay Denetim Raporu.
 7. Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi “Bilgisayar Uygulama Yazılım ve Bilgisayar ve Muhtelif Çevre Birimleri İhalesi” ile İlgili Sayıştay Denetim Raporu.
 8. Geçitkale Belediyesi’ndeki 1997-1998 Yıllarındaki Personel Durumu ile Yatırım Giderleri ve İhaleler Konusundaki Araştırma Raporu.
 9. ETİ Teşebbüsleri Ltd. Şirketi Sayıştay Denetim Raporu.
 10. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesine Ait Yarım İnşaat Binanın Tamamlanmasına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 11. M/F “Canbolat Paşa” Feribotu’nun Bir Yıl Süre ile “Time Charter” Kira Yöntemi İle Kiralanması ile İlgili Sayıştay Denetim Raporu.
 12. KKTC Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Dairesi Bünyesinde Faaliyet Gösteren Yayla Sulama İşletmelerine Ait Su Motorları ve Kuyuları Hakkında Sayıştay Denetim Raporu.
 13. Toprak Ürünleri Kurumu’na Ait 2/8 No.’lu Ambardaki Eksik Arpa ile İlgili Sayıştay Denetim Raporu.
 14. Vakıflar İdaresi’nin, Lara Beach Diye Bilinen, Kumsal Plaj ve Çevre Arazilerinin, Turistik Yatırım Amaçlı Olarak 30 Yıl Süre ile Kiralanmasına İlişkin Çıkılan İhale Hakkında Sayıştay Denetim Raporu.
 15. İçişleri ve Köyişleri Bakanlığı’na Bağlı Nüfus Kayıt Dairesi’ne Ait 286051-286100 ve 286151-186200 Numaralı Ayniyat Talepnameleri ve Tesellüm Varakaları (Maliye Form 22) Hakkında Sayıştay Denetim Raporu.
 16. KKTC Kalkınma Bankası’nın Faaliyete Geçişinden İtibaren Verilen Kredilerin 12-10-1998 Tarihi İtibariyle Durumları ve 1995-1997 Dönemi Kesin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu.
 17. Devlet Üretme Çiftlikleri’nde Yasa ve Tüzüklere Uyulup Uyulmadığı Konusunda Sayıştay Denetim Raporu.
 18. Değirmenlik Belediyesi’nde Mevcut Yasa Ve Tüzüklere Uyulup Uyulmadığı Konusunda Sayıştay Denetim Raporu.
 19. KKTC Sağlık Bakanlığı’nın Tedavi Maksadı İle Ankara’ya Göndermiş Olduğu Hastalar İçin KKTC Ankara Büyükelçiliği’nin Yapmış Olduğu Harcamalara Ait Sayıştay Denetim Raporu.
 20. Muhaceret Dairesi’nde 1998 ve 1999 Yıllarında Odacı Eser Yurteri Tarafından Yapılan ve Gelir ve Vergi Dairesi’ne Yatırılmayan Tahsilatlar Hakkındaki Sayıştay Denetim Raporu.
 21. Lefkoşa Kaymakamlığı Gelirlerinde Ateşli Silahlar Tabanca Ruhsatı Maliye F91A, Bina Ruhsatı Maliye F084, Özel Ruhsatla Maliye F110, Akaryakıt Ruhsat Harcı, Bina Onayı Harcı ve Reklam Harçlarının Maliye F2 Tahsil Edilip de Yatırılmaması Hakkında Sayıştay Denetim Raporu.
 22. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Temizlik İşlerine Ait İhale ve/veya Hizmet Satın Alınması Konusu İle İlgili Sayıştay Denetim Raporu.
 23. İnter Gaz Ltd. Hakkında Sayıştay Denetim Raporu.
 24. Sosyal Sigortalar Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde Katma Değer Vergisi İadesi Ödemelerinin Araştırılmasına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 25. Sanayi Dairesi, Kuruluşlar, Sanayi Bölgeleri, Fuarlar ve Genel Tanıtma Şube Amiri Metin Atamtürk’ün Kamu Personel ve İmkanlarını Kendi Şahsi Amaçları Doğrultusunda Kullanması Hakkında Sayıştay Denetim Raporu.
 26. Karpaz Meslek Lisesi Uygulamalı Turizm Oteli Döner Sermaye İşletmesinde Noksan Yapılan Tahsilat ve Yatırımlar ile Döner Sermaye Uygulama İlkelerine Uyulup Uyulmadığı Hakkında Sayıştay Denetim Raporu.
 27. Dr. Öztekin Öztekiner’e Ait Hasta Bakımevi’nde Kalmakta İken Vefat Eden Şahısların Devletten Aldıkları Aylık / Sosyal Yardımların Araştırılması Hakkında Sayıştay Denetim Raporu.
 28. Yenierenköy Belediyesi’nin Bir Önceki Belediye Başkanı’nın Yasal Olmayan Bir Şekilde Overdraft Kredisi Kullandığı Yönündeki Sayıştay Denetim Raporu.
 29. Toprak Ürünleri Kurumu’na Ait Akdoğan Zahire Ambarlarının 1999 Ürünü Arpalara İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 30. Girne Tapu Dairesi’ndeki Bir Taşınmaz Mal İle İlgili Sayıştay Denetim Raporu.
 31. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi’nce Lisans Öğrencilerine Verilen Burslar ile İlgili Denetim Raporu.
 32. KKTC Elektrik Kurumu 1.1.2000 – 28.2.2001 Dönemi Tahsilatlarına İlişkin Denetim Raporu.
 33. KKTC Elektrik Kurumu 1.1.1999 – 31.12.1999 Dönemi Tahsilatlarına İlişkin Denetim Raporu.).
 34. Kuzey Kıbrıs Türk Hava Kurumu’nda 7 Temmuz 2001 Tarihinde Gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Neticesinde Oluşan Yeni Yönetimin Görev Süresi İçinde Gerçekleştirdiği ve Şikayet Konusu Olan Konulara İlişkin Denetim Raporu.
 35. 2001-2003 Yılları Gazimağusa, İskele ve Girne Kaymakamlıklarının Hali Arazi İcarları ile İlgili Sayıştay Denetim Ara Raporu.
 36. Cumhurbaşkanlığı 2001 Mali Yılı Bütçesi Beklenmedik Giderler ve Diğer Ödemeler ile Sosyal Transferler Kalemlerindeki Ödeneklerin Kullanılmasına İlişkin Yerindelik ve Yasallık Denetim Raporu.
 37. Vakıflar İdaresi’nin Kira Tahsilatlarının Denetim Raporu.
 38. S-795-2005 Sayı ve 17.8.2005 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’ne Ödenen 180.000 Euro Tutarındaki Yardım İçin Yapılan Araştırma Hakkında Sayıştay Denetim Raporu.
 39. Cumhurbaşkanlığı Dairesi’nin 2005 Mali Yılı Bütçe Harcamalarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 40. KKTC Elektrik Kurumu’nda Tespit Edilen Yolsuzluklar Hakkında Sayıştay Raporu.
 41. Kuzey Kıbrıs Türk Hava Kurumu’nun 40.000 TL Akaryakıt Alımına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 42. Kuzey Kıbrıs Türk Hava Kurumu’nun 1 Ekim 1997 – 15 Temmuz 2005 Dönemini Kapsayan Sayıştay Denetim Raporu.
 43. Lapta Belediyesi’nin 2006 Mali Yılı Genel Denetim Raporu.
 44. Brüksel Temsilciliği’nin 1991-2005 Mali Yılları Sayıştay Denetim Raporu.
 45. Değirmenlik Belediyesi’nin Ocak 1999-Aralık 2005 Genel Denetim, Ocak 2006-Haziran 2006 Gider Sayıştay Denetim Raporu.
 46. Cumhurbaşkanlığı Dairesi’ne 2004 Mali Yılı Bütçesinden Tahsis Edilen Ödeneklerin Kullanılmasına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 47. Gazimağusa Belediyesi 1987-2004 Dönemi Genel Sayıştay Denetim Raporu.
 48. Girne Belediyesi 1998-2003 Dönemi Sayıştay Kesin Hesap Denetim Raporu.
 49. Gönyeli Belediyesi 2007 Mali Yılı Genel Sayıştay Denetim Raporu.
 50. Faiz Farkı Fonu 2005, 2006 ve 2007 Mali Yılları Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu.
 51. Su İşleri Dairesi 2007 Mali Yılı Gelir Sayıştay Denetim Raporu.
 52. Sosyal Sigortalar Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği Veznesindeki Eksik Para Hakkında Sayıştay Denetim Raporu.
 53. Cumhurbaşkanlığı Dairesi’ne 2003 Mali Yılı Bütçesinden Tahsis Edilen Ödeneklerin Kullanılmasına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 54. Mağusa Sanat Tiyatrosu’nun 26.12.2007-5.12.2009 Dönemi Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu.
 55. Gümrük ve Rüsumat Dairesi Ercan Şube Amirliği 2008 Mali Yılı Gelirleri Sayıştay Denetim Raporu.
 56. KKTC Elektrik Kurumu’nun Bağımsız Denetim Hizmeti Satın Alımına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 57. 2007 Mali Yılı, TC Kökenli Krediler, Devletin Kefalet Mükellefiyetleri ve TC Hibe ve Yardımları ile İlgili Sayıştay Denetim Raporu.
 58. Girne Belediyesi 2008 Mali Yılı Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporu.
 59. KKTC Elektrik Kurumu’nun 1 Ocak 1997-31 Aralık 1997 Dönemi Tahsilatlarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 60. KKTC Elektrik Kurumu’nun Dizel Jeneratör Santral Projesi İhalesine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 61. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin, 400 yıllık Miras Kıbrıs’ta Evkaf Kayıtları Sergileri, Mare Monte Otel’in Demirbaşları ve Lara Beach’in Kiralanması ile İlgili Sayıştay Denetim Raporu.
 62. Sosyal Yardım veya Özürlü Maaşı Alan Kişiler ile Yoksul Olup, Elektrik Enerjisinin Bağlı Olmadığı Konutlarda Oturan KKTC Vatandaşlarının Konutlarına Elektrik Bağlanmasına İlişkin S(K-II)529-2009 Sayı ve 11.2.2009 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Sonuçları ile İlgili Araştırma Raporu.
 63. 13/8/2008 Tarih ve S(K-II)1713-2008 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili Araştırma ile İlgili Sayıştay Denetim Raporu.
 64. 10. Piyade Alay Komutanlığı Kantin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu.
 65. Gazimağusa Yeni Devlet Hastanesi Hakkında Sayıştay Denetim Raporu.
 66. KKTC Elektrik Kurumu’nun Borç Alacak Dengesi İle Genel Durumu Hakkında Sayıştay Denetim Raporu.
 67. Tatlısu Belediyesi 2008-2009 Kesin Hesap ve 01.01.2008-31.08.2010 Tarihleri Arasında Belediye Plajı Döner Sermayesi Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporu.
 68. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 1.6.2010-31.10.2010 Tarihleri Arasındaki Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu.
 69. Elektrik Kurumu Yanık Hurda Trafolar ile Hurda Malzeme Satış İhalesi Hakkında Sayıştay Denetim Raporu..
 70. İhtiyat Sandığı Gazimağusa Bölge Amirliği 1.1.2010-15.4.2011 Tarihleri Arasındaki Tahsilatları ve Banka Yatırımlarının Sayıştay Denetim Raporu.
 71. KKTC Elektrik Kurumu Toplu İş Sözleşmesinin 13’üncü Maddesi Gereği Gerçekleştirilen İhaleye İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 72. Elektrik Kurumu’nun H. KIB-TEK/04 Referanslı 132 KV Lefkoşa TM-Güneşköy TM Enerji İletim Hattı Hakkındaki Sayıştay Denetim Raporu.
 73. Elektrik Kurumu ile Aksa Enerji Üretim A.Ş Arasında İmzalanan Kalecik-II Sözleşmesine İlişkin Hazırlanan Ek Protokol-1 Taslağı Hakkındaki Sayıştay Denetim Raporu.
 74. Ocak, 2009- Ağustos 2011 Döneminde Girne Belediyesinde Gerçekleştirilen Birim Fiyat Uygulamasına ve Fatura Karşılığı Gerçekleştirilen Ödemelere İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 75. 2004-2009 Döneminde Girne Kaymakamlığı Tarafından Yürütülen Hali Arazilerin İcar Takdiri İşlemleri, İcar Sözleşmelerinin İmzalanması ve İcar Bedellerinin Tahsili ile İlgili Tüm İşlemlerin Sayıştay Denetim Raporu.
 76. Lefkoşa Türk Belediyesi’nce Gerçekleştirilmiş İstihdamların 2011 Mali Yılına İlişkin Durumu.
 77. Lefkoşa Türk Belediyesi Tarafından 2006-2011 Mali Yıllarında Alınan Krediler ve Belediyeye Ait Banka Hesapları İle MK11/2012 Sayılı 14.02.2012 Tarihli Belediye Meclis Karar’ına İlişkin Ara Rapor.
 78. Ekonomi ve Turizm Bakanlığı ile Öykü Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. Arasında İmzalanan Reklam ve Tanıtım Kampanyası Protokolü Çerçevesinde, Öykü Reklam Hizmetleri Ltd. Şti.’ne Gerçekleştirilen Ödemelere İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 79. Sosyal Sigortalar Dairesi Lefke Şubesi’nce 1 Ocak 2002-19 Ocak 2012 Tarihleri Arasında Yapılan Hastalık Sebebiyle Geçici İş Göremezlik Ödemelerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 80. Kıbrıs Türk Hava Yolları Biletli Yolcularının Mağduriyetini Gidermek İçin Atlasjet Havacılık AŞ Tarafından 9.2.2011 Tarihli Protokola İstinaden Gerçekleştirilen Taşıma Bedelinin Ödenmesine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 81. İhtiyat Sandığında Sahte Vekaletname ile İştirakçi Ödeme Girişimi ve Diğer Hususlar Konusunda Araştırma Sayıştay Denetim Raporu.

 

Sayıştay Komitesi’nin gündeminde bulunan Sekizinci Dönem Sayıştay Raporları

 

 1. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servis Hizmetlerinin Yönetimi Hakkında Sayıştay Denetim Raporu.
 2. KKTC’de Yol Güvenliği Kapsamında Gerçekleştirilen Hız Tespit Kameraları Projesinin Yönetimi Hakkında Sayıştay Denetim Raporu.
 3. KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun Oluşumu ile Üyeliklerinin Boşalması ve 140,300 Adet Akıllı Sayaç Alımı İhalesi Denetim Raporu.
 4. Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu 2010 Mali Yılı Hesaplarına İlişkin Mali Denetim Raporu.
 5. 2011 Yılında Turizm Acentelerine Verilen Teşviklerle İlgili Araştırma Raporu.
 6. Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Hesaplarına İlişkin Mali Denetim Raporu. Hakkında Sayıştay Denetim Raporu.
 7. Karayolları Dairesi’nin 1 Ocak 2006 – 3 Mayıs 2013 Dönemine İlişkin Bitüm Stoku Hakkındaki Sayıştay Denetim Raporu.
 8. Mare Monte Otel ve Çevre Arazilerinin Tesis Yatırımı Maksatlı Kiralanmasına İlişkin Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ile Net Turistik Hizmetler Ltd. Arasında İmzalanan Sözleşmede Değişiklik Yapılması Talebi ile İlgili Denetim Raporu.
 9. Tirmen – Geçitkale – Sütlüce – Çamlıca İsale Hattı Projesi Kapsamında Bulunan Tüm İşler ve Bir Adet Komple Total Station Cihazı Temini ile Şirinevler Pınar İsale Hattı Yenileme ve Şebeke Düzenleme Projesi ve A0 Digital Scanner Makinesi Temini İhaleleri Hakkında Denetim Raporu.
 10. KKTC Aksa Enerjisinde Meydana Gelen Kazaya Hazırlıklı Mıydı Konulu Sayıştay Denetim Raporu.
 11. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin Toplu İş Sözleşmeleri, Dome Otel’in İşletme Devri, Bevak Construction Ltd’e Vakıf Arazisi Kiralanması, Londra Binasının Tahliyesi ve Eski Genel Müdürün Saray Otel’e Borçları ile İlgili Sayıştay Araştırma Raporu.
 12. Taşınmaz Malların Yönetimi Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk (VET) Sayıştay Denetim Raporu.
 13. Gazimağusa Belediyesi Tarafından 1.1.2011-25.3.2015 Tarihlerini Kapsayan Dönemde Mağusa Gençlik Merkezi Derneği’ne (MAGEM) ve Mağusa Gelişim Akademisi Klubü’ne (MGA) Yapılan Maddi Katkılar İle Gazimağusa Belediyesi’nin 1.1.2011-31.3.2015 Tarihleri Arasında Temizlik İşleri İçin Özel Firmalardan (Taşeron) Gerçekleştirmiş Olduğu Hizmet Alımlarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 14. Sosyal Sigortalar Dairesi’nin 2012 Mali Yılına Ait Mali Tablolarının Denetimiyle İlgili Sayıştay Denetim Raporu.
 15. Lapta Belediyesi’nin “Lapta ve Bağlı Köylerde Asfalt Kaplama Projesine” İlişkin İhale Hakkındaki Rapor
 16. 2014 Yılında Toprak Ürünleri Kurumu Tarafından  İç Piyasadan Satın Alınan Arpa ile Yurt Dışından İthal Edilen Tohumluk Arpa ve Buğday Materyallerine İlişkin Araştırma Raporu.
 17. Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Hesaplarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 18. Güzelyurt Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hesaplarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 19. 2009-2014 Yıllarını Kapsayan Dönemde Yeni Erenköy Belediyesi Petrol İstasyonu Mali Hesaplarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 20. Spor Dairesi’ne Bağlı Piyangolar Birimi’nde 14.05.2010 – 31.12.2015 Tarihlerini Kapsayan Dönemdeki Hemen Kazan (Kazı Hemen Kazan) Satış Gelirlerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 21. KKTC Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin Tahsilat Uygulamalarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 22. Girne Kaza Tapu Amirliği’nde 2016 Yılında Düzenlenen Taşınmaz Mal Devir Takrirnamesine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 23. Spor Dairesi Piyangolar Birimi 2012 Mali Yılında Devlet Piyangosu Kasa ve Banka Hesaplarından Yapılan İkramiye ve Prim Ödemelerine İlişkin Araştırma Raporu.
 24. Spor Dairesi Piyangolar Birimi 2013 Mali Yılında Devlet Piyangosu Kasa ve Banka Hesaplarından Yapılan İkramiye ve Prim Ödemelerine İlişkin Araştırma Raporu.
 25. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Tarafından Bumerang Travel Club Ltd.’e (Cratos Premium Hotel) Elektrik Enerjisi Tüketimleri Üzerinden Teşvik İndirimi Uygulaması Sürecine İlişkin Denetim Raporu.
 26. Telekomünikasyon Dairesi Adına 01.01.2012-31.08.2016 Tarihleri Arasında Bankalar Aracılığıyla Yapılmış Olan Tahsilatlar ve Tahsilat Bilgileri Elde Girilerek Kaydedilmiş Olan Makbuzların İncelenmesine İlişkin Araştırma Raporu.
 27. Alayköy Belediyesi 2012 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu.
 28. Serdarlı Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Kesin Hesaplarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 29. Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü 2014 Mali Yılına Ait Mali Tablolarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.

 

Sayıştay Komitesi’nin Uygunluk Bildirim Raporu

 

 1. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 1988-89 Devresine Ait Sayıştay Denetim Raporu.
 2. Süt Endüstrisi Kurumu 1990-1996 Mali Yıllarına Ait Sayıştay Denetim Raporu.
 3. Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 1994-1999 Mali Yıllarına Ait Sayıştay Denetim Raporu.
 4. KKTC Süt Endüstrisi Kurumu 2006 Yılı Genel Sayıştay Denetim Raporu.
 5. KKTC Devlet Bütçesi 2006 Yılı Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporu.
 6. KKTC Süt Endüstrisi Kurumu 2007 Mali Yılı Sayıştay Denetim Raporu.
 7. Toprak Ürünleri Kurumu’nun 2006 Mali Yılına Ait Sayıştay Denetim Raporu.
 8. 2014 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 9. 2015 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.

 

 

Cumhuriyet Meclisince Beşinci Yasama Yılı’nda Sonuçlandırılan Sayıştay Raporları

 

 

 1. Alayköy Belediyesi’nin 2006 ve 2007 Mali Yılı Genel Denetim Raporları
 2. Alsancak Belediyesi’nin 2006 ve 2008 Mali Yılı Genel Denetim Raporları.
 3. İnönü Belediyesi’nin 2006 ve 2007 Mali Yılı Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporları.
 4. Yeniboğaziçi Belediyesi’nin 2006 ve 2007 Mali Yılı Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporları.
 5. Çatalköy Belediyesi’nin 2006 ve 2007 Mali Yılı Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporları.
 6. Serdarlı Belediyesi’nin 2006 ve 2007 Mali Yılı Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporları.
 7. Büyükkonuk Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Denetimi Sayıştay Raporu.
 8. Değirmenlik Belediyesi’nin 2006 Mali Yılı Genel Denetimi Sayıştay Raporu.
 9. Değirmenlik Belediyesi’nin 2007 Mali Yılı Genel Denetimi Sayıştay Raporu.
 10. Dikmen Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Genel Denetim Raporu.
 11. Dipkarpaz Belediyesi’nin 2006 Yılı Genel Denetimi Sayıştay Raporu.
 12.  Esentepe Belediyesi’nin 2006 Mali Yılı Genel Denetimi Sayıştay Raporu.
 13. Esentepe Belediyesi’nin 2007 Mali Yılı Genel Denetimi Sayıştay Raporu.
 14. Geçitkale Belediyesi’nin 2006 Mali Yılı Genel Denetimi Sayıştay Raporu.
 15.  Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1Temmuz 2015-30 Haziran 2016 Mali Dönemi’ne İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu.
 16. KKTC Kalkınma Bankası 12 Ekim 1998-31 Aralık 2004 Dönemine Ait Sayıştay Denetim Raporu.
 17. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Lefkoşa Fidanlığı Nisan 2011- Ocak 2012 Dönemi Tahsilatlarına İlişkin Araştırma Raporu.
 18. Nüfus Kayıt Dairesi’nin 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 Yılları Sayıştay Denetim Raporu.
 19. 2014-2015 Mali Yıllarında Spor Dairesi Piyangolar Birimi “Devlet Piyangoları” ve “Müşterek Bahisler” Hesaplarından, Motorlu Araçlara Yapılan Ödemelere İlişkin Sayıştay Araştırma Raporu.
 20. Tatlısu Belediyesi’nin 2006 Mali Yılı Genel Denetimi Sayıştay Raporu.
 21. Vadili Belediyesi 2007-2008 Mali Yılları Genel Denetimi Sayıştay Raporu.
 22. Yayın Yüksek Kurulu 2011 Mali Yılı Hesaplarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu.
 23. Yeni Erenköy Belediyesi’nin 2007-2008 Yılı Genel Denetimi Sayıştay Raporu.
Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 YENİCAMİ AK 30 18 7 5 30 61
2 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 30 17 6 7 19 57
3 GAÜ ÇETİNKAYA TSK 30 16 7 7 15 55
4 BİNATLI YSK 30 14 8 8 15 50
5 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 30 12 12 6 11 48
6 BAF ÜLKÜ YURDU 30 12 9 9 20 45
7 LEFKE TSK 30 13 5 12 16 44
8 CİHANGİR GSK 30 12 7 11 4 43
9 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 30 13 3 14 -1 42
10 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 30 11 8 11 7 41
11 TÜRK OCAĞI LİMASOL 30 13 2 15 2 41
12 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 30 10 7 13 -8 37
13 GENÇLİK GÜCÜ TSK 30 10 4 16 -25 34
14 YALOVA SK 30 6 7 17 -23 25
15 YENİ BOĞAZİÇİ DSK 30 5 9 16 -35 24
16 OZANKÖY SK 30 4 7 19 -47 19
yukarı çık