Ve tüzük yürürlükte

banner37

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’nın, ülkedeki kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan İkamet ve Vizeler Tüzüğü, hiçbir değişiklik yapılmadan yürürlüğe girdi

Ve tüzük yürürlükte
banner8

ÖNEMLİ MADDELER İÇERİYOR… İkamet ve Vizeler Tüzüğü, ülkeye çalışma izni ile gelen kişilerin 18 yaş altındaki çocuklarının kayıt altına alınması, yabancıların ülkeye ne amaçla geldiklerinin, nerede ve ne kadar süre kalacaklarının, ülkede kalacağı süre için yanında yeterli para olup olmadığının muhaceret memurları tarafından sorgulanabilmesi gibi önemli maddeler içeriyor. Ayrıca söz konusu tüzük, nüfus politikalarını yönlendirebilmek için de büyük önem taşıyor

GENELGE İLE EK KOLAYLIKLAR GETİRİLDİ… İçişleri Bakanlığı tarafından tüzükle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ülkedeki nüfusun bir bütün halinde kayıt altına alınması hedefine halel gelmeksizin ve tüzüğün genel ruhuna aykırı olmayacak şekilde, 34/2000 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İki Ülke Vatandaşlarına İlave Kolaylıklar Tanınmasına İlişkin Anlaşma” çerçevesinde, TC vatandaşlarına ve bazı diğer ülke vatandaşlarına genelge ile ek kolaylıklar getirilerek tüzükle birlikte hayata geçirildiğini belirtildi

Ceren ÖZBİL

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ülkedeki kayıt dışılığın önüne geçilmesi için son derece önem taşıyan İkamet ve Vizeler Tüzüğü, önceki gün değişiklik yapılmadan yürürlüğe girdi. Söz konusu tüzükle, nüfus politikalarını yönlendirebilmek hedefleniyor.

Tüzük, ülkeye çalışma izni ile gelen kişilerin 18 yaş altındaki çocuklarının kayıt altına alınması, yabancıların ülkeye ne amaçla geldiklerinin, nerede ve ne kadar süre kalacaklarının, ülkede kalacağı süre için yanında yeterli para olup olmadığının muhaceret memurları tarafından sorgulanabilmesi gibi önemli maddeler içeriyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapılarak, hazırlanan, İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nün, Bakanlar Kurulu’ndan 25 Temmuz 2019’da Resmi Gazete’de yayınlandığı şekli ile 23 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtildi.

Ayrıca aynı açıklamada, ülkedeki nüfusun bir bütün halinde kayıt altına alınması hedefine halel gelmeksizin ve tüzüğün genel ruhuna aykırı olmayacak şekilde 34/2000 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İki Ülke Vatandaşlarına İlave Kolaylıklar Tanınmasına İlişkin Anlaşma” çerçevesinde TC vatandaşlarına ve bazı diğer ülke vatandaşlarına genelge ile ek kolaylıklar getirilerek tüzükle birlikte hayata geçirildiği ifade edildi.


Bakanlıktan yapılan açıklama…

İçişleri Bakanlığı tarafından tüzükle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

“Ülkemizde yıllardır tartışılan, pek çok siyasal ve sosyal sorunun merkezine oturan, kayıt dışılığın önlenmesi çalışmalarının önemli bir adımını oluşturan İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü, dünya, Avrupa ve Türkiye’deki muadil yasalar harmanlanarak, gerek evrensel haklara ve gerekse de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, nüfus, ekonomik ihtiyaçlar, çalışma hayatının devamlılığı, güvenlik boyutu, sosyal gereksinimler ve uluslararası ilişkileri bağlamında ele alınarak değerlendirilmiş ve tamamlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı,  İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nün temel amacı olan ülkede kayıtlılığın sağlanması, yabancıların ülkeye girişi, ülkede kalışı ve ülkeden çıkışlarını düzenleyen vize türleri, süreleri, koşulları, iptal şartları ile yabancıların ülkede 90 günden uzun süreli kalışlarında alınması gereken ikamet izinleri, bu izinlerin türleri, süreleri, koşulları, iptal şartlarını içeren kriterler için daha önce 12 Eylül 2019 tarihinde, bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan tüzük ve yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgilerin dikkate alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, ülkedeki nüfusun bir bütün halinde kayıt altına alınması hedefine halel gelmeksizin ve tüzüğün genel ruhuna aykırı olmayacak şekilde 34/2000 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İki Ülke Vatandaşlarına İlave Kolaylıklar Tanınmasına İlişkin Anlaşma” çerçevesinde TC vatandaşlarına ve bazı diğer ülke vatandaşlarına genelge ile ek kolaylıklar getirilerek tüzükle birlikte hayata geçirilmiştir”.

Tüzükte neler var?

Pasaport şartı
  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) elçilik, konsolosluk veya temsilciliği olmayan ülke yurttaşları ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışındaki ülke yurttaşlarına girişte vize verilebilmesi, en az altı ay geçerli pasaport ile giriş yapılmasına bağlı olacak.
   KKTC’de elçilik, konsolosluk veya temsilciliği olan ülke yurttaşları ile AB ülkeleri yurttaşlarına girişte vize verilebilmesi için de en az iki ay geçerli pasaport ile giriş yapılması gerekecek.

Girişlerde sıkı denetim
  
İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’ne göre, yabancılar, pasaport veya seyahat belgelerini, KKTC’ye giriş ve çıkışlarda görevlilere göstermek zorunda olacak.
   KKTC’ye girişlerde, yabancının ülkeye giriş yasağı olup olmadığı kontrol edilecek.
   Yabancı hakkında KKTC’ye girişlerine izin verilmeyecek kişilerden olduğuna yönelik şüphe duyulması halinde, giriş işlemlerinden sorumlu birim tarafından kapsamlı kontrol işlemi gerçekleştirilebilecek.
   Kapsamlı kontrol işlemi, idari gözetim işlemi olmayıp, en fazla dört saat içinde tamamlanacak. Bu süreye adli işlemlerde geçen süre dahil olmayacak.

Eğer dört saatlik süre aşılacaksa yabancının rızası aranacak. Kapsamlı kontrol süresi içinde veya sonrasında, yabancı kendi rızası ile ülkesine dönebileceği gibi, ülkeye kabulle ilgili işlemlerin sonuçlanmasını da bekleyebilecek.
   Kapsamlı kontrol işlemi, yabancının güvenliği ve kişisel mahremiyeti gözetilerek pasaport kontrol noktasına yakın ve ayrı bir yerde yapılacak. Kontrol süresince yabancının temel ihtiyaçlarına erişimi sağlanacak. Yabancı, kontrolün amacı ve usulü hakkında bilgilendirilecek.

Ülkede geçimini nasıl sağlayacağı
 ve geliş amacı araştırılacak…
  
Kapsamlı kontrol işlemi genel olarak seyahat belgelerinin kontrolü ve incelenmesi, ülkeye giriş kayıtlarıyla ilgili sınırlamaların gözden geçirilmesi, adli ve idari makamlar tarafından işleme konu olup olmadığının belirlenmesi, uluslararası seviyede aranıp aranmadığının belirlenmesini kapsayacak.
   Ayrıca yine aynı kapsamlı kontrol işlemine bağlı olarak kişinin ülkeye geliş amacı tespit edilecek, ülkede geçimini ne şekilde sağlayacağının ve kalacağı yerin açıklığa kavuşturulması istenecek, ülkeye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar ile vize verilmeyecek yabancılardan olup olmadığının araştırılması yapılacak, vize verilme koşullarını taşıyıp taşımadığının araştırılması ve bu amaçla gerekli görülmesi halinde tüzükte açıkça belirtilmemiş olan herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi ve incelenmesi yapılacak ve kamu sağlığı ve güvenliği açısından gerekli görülen diğer hususları incelenecek.
 

Vize süresi içinde KKTC’den
ayrılacaklarını gösterme zorunluluğu…
  
KKTC’de 90 güne kadar kalacak yabancılar, ülkeye girişte, geliş amaçlarını ve süresini belirten vize almak zorunda olacak.
   Bir yabancının KKTC’de vize ile kalış süresi, her defasında 90 günü ve her 180 günde 90 günü geçmeyecek.
   180 günde 90 gün kalışın hesaplanmasında, ülkeye girişten itibaren 48 saat içerisinde çıkış yapılan kalışlar yurt içinde kalış olarak hesaplanmayacak.
   Ülkede yasal izinli olanlar ile 12'nci madde uyarınca ikamet izni muafiyeti olan yabancılardan, KKTC’ye girişte vize istenmeyecek.
   Muhaceret memurunun kanaatince muhtaç bir duruma düşmesi muhtemel olan herhangi bir kişinin, ülkeye girmeden önce veya ülkeye girdikten sonra muhaceret memurunun tespit edeceği belli bir süre içinde, muhaceret memuruna, ülkesine iade edilme masraflarını karşılamaya yeterli olacak bir miktar yatırması şartıyla, KKTC’ye girmesine müsaade edilebilecek.
   Muhaceret memuru, transit bir uçak veya gemide yolcu olan herhangi bir kişiye, pasaportuna karşılık karaya çıkma izni verebilecek. Bu izin, hamiline ilgili uçak veya geminin, duruma göre, havaalanı veya KKTC sularında bulunduğu sürece KKTC’de kalma hakkı verilecek. Böyle bir yolcunun pasaportu, yolcunun gemi veya uçağa dönmesi üzerine kendisine iade edilecek.
 

Turistik vizeler 90 güne kadar
  
Ülkeye turistik ziyaret amacıyla gelip, otelde veya başka bir konaklama tesisinde konaklayacak olanlar ile bu amaçla konut kiralamış olanlara, bu husustaki beyanları üzerine en fazla 30 gün; 30 günden fazla kalacak olanların bu hususa ilişkin ödenmiş rezervasyon belgesi ile makbuz sunmaları halinde ise en fazla 90 gün vize verilecek.
   Bakan tarafından ayrıca kısıtlama getirilmemesi halinde, ülkeye turistik ziyaret amacıyla gelip, bir yakınının evinde kalacak olanlara en fazla 60 gün ve yine bakan tarafından kısıtlama getirilmemesi halinde, ülkeye üçüncü dereceye kadar bir akrabasını ziyaret amacıyla gelenlere en fazla 60 gün vize verilecek.
   Ülkeye resmi ziyaret, iş görüşmesi, konferans, seminer, toplantı, festival, fuar, sergi, sportif etkinlik, kültürel ve sanatsal etkinlik, sağlık turizmi ve benzeri amaçlarla gelenlere, bu durumlarını göstermeleri halinde, gösterdikleri sürenin bir hafta fazlası ile sınırlı olarak verilecek.

Geliş amacının uzadığının belgelenmesi halinde baş muhaceret memuru veya yetkilendireceği kişi tarafından en fazla 90 güne tamamlanacak şekilde uzatılabilecek.
 

Eğitim, kurs, staj vizesi
  
Staj, kurs, değişim programı, hizmet içi eğitim vizesi, ülkeye staj, kurs, öğrenci değişim programı ve hizmet içi eğitim amacıyla gelmek isteyen yabancılara, bu durumlarını belgelemeleri halinde, belgeledikleri sürenin bir hafta fazlası ile sınırlı olarak verilecek.
 

Çalışma hayatı ile ilgili vizeler
  
Çalışma izni vizesi, ülkeye Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca ön izin ile gelmiş olan kişilere 30 gün süreli olarak verilecek. Ülkede elçilik, konsolosluk veya başka temsilciliği olmayan ülke yurttaşlarına böyle bir vizenin verilebilmesi, en az iki yıl geçerli pasaport ile giriş yapılmasına bağlı olacak.
   İş kurma izni vizesi, ülkeye iş kurma amacıyla gelen kişilere, iş kuracak sermaye sahibi olduğunu göstermesi halinde, 30 gün süreli olarak verilecek.
 

Farklı vize türleri
  
İkamet izni vizesi, bu tüzükteki ikamet izni türlerinden birisine başvurmak amacıyla ülkeye girecek olan yabancılara aşağıdaki koşullara göre, farklı bir süre öngörülmemişse 90 gün süreli vize verilecek.
   Aile ikamet izni başvurusu için vize, aile ikamet izni için başvuru yapacak olan yabancılara, ülkeye girişlerinde bu amaçla geçerli olan ikamet izni vizesi verilecek.
   Taşınmaz mal sahipliği nedeniyle vize, taşınmaz mal sahibi olduğuna dair tapu belgesi gösterenlere bu amaçla vize verilecek.
   Öğrenci ikamet izni almak üzere ülkeye gelen yabancılara, öğrenci kayıt veya ön kayıt belgesi sunmaları üzerine 60 gün süreli vize verilecek.

banner134
   Adli ve İdari Amaçlı Vize, ülkeye adli veya idari makamların talepleri veya kararları üzerine gelenlere, bu görev süreleri kadar geçerli vize verilecek.
   Bilimsel Araştırma Amaçlı Vize, ülkeye bilimsel araştırma amacı ile gelenlere, bu gibi araştırma süresi kadar geçerli vize verilecek.
   Ülkedeki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin Vize, 14'üncü maddenin 2'nci fıkrasının (f) bendi uyarınca ikamet izni başvurusunda bulunabilecek olanlara, bu amaçla otuz gün geçerli vize verilecek.
 

Bilgi ve belgeler istenecek…
  
Vize başvurusunda bulunan yabancılardan, giriş limanlarındaki Muhaceret Memuru’nun takdirine göre,“Kalacağı sürede geçimini sağlayacak ve ülkesine dönüşünü sağlayacak maddi imkana sahip olduğu”, “ülkede kalacağı uygun bir yer olanağı olduğu ve bu ye hakkında isim ya da adres bilgileri”, “Geliş amacını doğru ve tatminkar bir şekilde göstermesi” ve “katılacaksa staj, kurs ya da değişim programları hakkında bilgi” yönünde belgeler istenebilecek.
   Ayrıca turistik amaçla gelip, otuz günden doksan güne kadar kalacak olanlardan, rezervasyon belgesi veya kiralama belgesi istenecek.
 

Ülkeye girişte verilmiş olan vize süresi uzatılamaz
  
Bu tüzükte açıkça düzenlenmedikçe ülkeye girişte verilmiş olan vize süresi uzatılmayacak. Ülkeye turistik ziyaret amacıyla gelmiş olup, girişte verilen vize süresinden daha uzun süre kalacak olanlar, vize süresinden sonraki kalışlarına ilişkin ödenmiş rezervasyonları bulunması ve bu ödemeye ilişkin makbuz sunmaları halinde vize süreleri rezervasyon süresi kadar ve en fazla doksan güne tamamlanacak şekilde uzatılabilecek.
   Ülkeye girişte, herhangi bir ikamet iznine başvuru niyeti olmaksızın vize almış olup, ülkede olduğu sürede ikamet iznine başvurmaya karar veren kişilerin, ikamet izin türlerinden herhangi birisinin koşullarını taşıdığına ve başvurusunun olumlu neticelenme ihtimali olduğuna Baş Muhaceret Memuru veya yetkilendireceği kişi tarafından kanaat getirilmesi halinde, böyle bir ikamet izni başvurusuna olanak sağlamak amacıyla, girişte verilmiş olan vize süresi en fazla doksan güne tamamlanacak şekilde uzatılabilecek.
 

Vizenin iptali
  
Vize, “Sahteciliğe konu olduğunun veya gerçek dışı beyan ile elde edildiğinin tespiti”, “üzerinde silinti, kazıntı veya tahrifat yapıldığının anlaşılması”, “Vize sahibi aleyhine sınır dışına ihraç kararı çıkmış olması” , “yabancının suç işleyebileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunması” ve “pasaport veya seyahat belgesinin sahte olması” halinde iptal edilebilecek.
   Ayrıca “vize veya vize muafiyetinin amacı dışında kullanılması”, “vizenin verilmesine temel olan şartların veya belgelerin geçerli olmadığının veya ortadan kalktığının anlaşılması”, “9'uncu maddenin (l)'inci fıkrasının (c) bendi uyarınca vize almış olan kişiler hariç olmak üzere, vize sahibinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iş araması” durumunda da iptal edilebilecek.
 

Zorunlu ikamet izni
   
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların, başka surette yasal izinli olmamaları halinde, ikamet izni almaları zorunlu olacak.
   Yabancıların Çalışına İzinleri Yasası uyarınca verilmiş olan çalışma izinleri ve iş kurma izinleri ile Daimi İkamet İzinleri Yasası uyarınca verilmiş olan daimi ikamet izinleri, geçerli oldukları sürelerde, bu tüzük amaçları bakımından ikamet izni olarak kabul edilir ve ayrıca ikamet izni alınması gerekmeyecek.
 

Öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz
  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek olanlar, öğrenci ikamet izni almakla yükümlü olacak.
   Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim kurumundaki kalan öğrenim süresinin bir yıldan kısa olması halinde öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamayacak.
   Öğrenci ikamet izni talep edilen süreyi kapsayacak şekilde geçerli bir sağlık sigortası yaptırmış olmak zorunlu olacak.

Öğrenciler ve ilgili öğretim kurumları, öğrencilik ve kayıt durumuna ilişkin değişiklikleri bir ay içinde Daire'ye bildirecek.
   Öğrenci ikamet izni süresi içerisinde, öğretim kurumu, fakülte veya bölüm değişikliği yapılması durumlarında, süresinde bildirimde bulunulması kaydı ile mevcut İkamet İzni geçerliliğini koruyacak.
 

Okul dondurulduğunda ikamet izni iptal edilmiş sayılır
  
Öğrenci ikamet izni sahibinin kayıt dondurması durumunda kayıt dondurma tarihinden itibaren öğrenci İkamet İzni iptal edilmiş sayılacak ve bu tarihten itibaren altmış gün boyunca yetkili makamlardan izinli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunulmuş kabul edilecek.

Bu şekilde öğrenci İkamet İzni iptal edilmiş olan kişi, dondurmuş olduğu üniversite öğrenci kaydım yeniden başlatması halinde, iptal edilmeden önceki öğrenci ikamet izni süresi kadar, herhangi bir harç alınmaksızın yeniden öğrenci ikamet izni verilecek.
   Açık öğretim veya uzaktan eğitim gerekçesiyle öğrenci ikamet izni verilmeyecek.
 

Para cezası…
  
Yasal izinli olunan sürenin dolmasından itibaren yeniden yasal izinli hale gelmeksizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kalmaya devam eden kişiler izinsiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmuş kabul edilecek.
   Bu kişiler hakkında Yasa' da öngörülen para cezaları uygulanır.
   Bu fıkra amaçları bakımından, yasal izinli hale gelmek amacı ile 22'nci maddenin (5)'inci fıkrasına göre başvuruda bulunan kişiler en fazla doksan gün veya daha erken neticelenmesi halinde başvuruları neticeleninceye değin yetkili makamlardan izinli kabul edilecek.
   İkamet izni muafiyeti gerektiren durumu ortadan kalkan yabancılar, ülkede kalmaya devam etmek istemeleri halinde, bu gibi durumlarının sona erdiği tarihten itibaren kırk gün içerisinde izin başvurusunda bulunmak zorunda olacak.

Bu süre içerisinde başvuru yapmayanlar, kırk günlük sürenin dolmasından itibaren yetkili makamlardan izinsiz olarak ülkede bulunmuş sayılırlar ve haklarında Yasa’daki para cezaları uygulanacak.
   Çalışma veya iş kurma izni süresi biten veya iptal edilen kişiler, iznin iptal edildiği veya sona erdiği tarihten itibaren kırk gün boyunca yetkili makamlardan izinli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmuş kabul edilirler ve haklarında bu süre için herhangi bir para cezası uygulanamayacak. Ancak kırk günlük süre içerisinde ülkeden çıkış yapmayan veya yasal izinli hale gelmeden ülkede kalmaya devam eden kişilerden, kırk günlük süreye ilişkin olan para cezaları da tahsil edilecek.
   Çalışma veya iş kurma izni sahibi olan bir destekleyici ye bağlı olarak aile İkamet izni almış olan kişiler de (a) bendindeki kırk günlük süre boyunca yetkili makamlardan izinli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmuş kabul edilecek ve haklarında bu süre için herhangi bir para cezası uygulanamayacak.
   Öğrenci ikamet izni sahibi olup da ülkedeki bir ortaöğretim okulundan veya üniversiteden mezun olan yabancılar, mezuniyet tarihinden itibaren altmış gün süresince, ülkede yetkili makamlardan izinli olarak bulunmuş sayılacak ve haklarında bu süre için herhangi bir para cezası uygulanmayacak.
   Bu tüzük kuralları uyarınca verilmiş olan vize veya ikamet izni süresi dolmasına rağmen, yasal tutukluluk veya bir mahkeme emri uyarınca yurt dışına çıkış yasağı olanlar veya sağlık sorunları nedeniyle ülkeden çıkış yapamamış olanlar, bu durumlarının devam ettiğini belgeledikleri süre boyunca yetkili makamlardan izinli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmuş kabul edilecek ve haklarında bu süre için herhangi bir para cezası uygulanamayacak.
 

Sahte evliliklerle ilgili düzenleme…

Söz konusu tüzük “sırf yurttaşlık almak için” yapılmış olabilecek evliliklerle ilgili araştırma yapılmasını da içeriyor.

Tüzüğün yürürlüğe girmesinin ardından, “Eşlerin aynı konutta yaşamaması veya evliliğin aile birliği içinde devam etmediği yönünde ihbar ya da şikayetin bulunması”, “Eşleri n konuştuğu ortak bir dilin olmaması”, “Eşler arasında makul olmayan yaş farkının olması”, “Eşlerden birisinin evliliğin anlaşmalı olduğunu beyan etmesi”, “Eşlerden biri hakkında geçimini meşru olmayan yollardan sağlamaktan işlem yapılmış olması” ve “Ailenin geliri ile yaşam standardının uygun olmaması” durumlarında evlilikle ilgili araştırma yapılacak.

Bu araştırmalar yapılırken ise insanları rahatsız edici ve onur kıncı davranışlarda bulunmaktan kaçınılacak, özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığının ihlal edilmemesi için gerekli tedbirler alınacak.

Ayrıca eşlerle ayrı ayrı ve birlikte görüşülüp, eşler de görüşme davetine uymakla yükümlü olacak. Bunların dışında paylaşılmış sorumlulukların olup olmadığı tespit edilecek, yakın komşu, adres çevresi veya aile üyelerinden bilgi alınacak, mahalli birimlerden bilgi alınacak, bu birimler, bilgi ve belge taleplerini derhal yerine getirecek, araştırma sırasında sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog veya diğer meslek mensuplarından faydalanılabilecek.

Araştırmaya kolluk personelinin refakat etmesi istenebilecek. Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlara dikkat edilecek.

Detaylı bilgi için linkler verildi…

23 Ekim 2019 tarihinde (dün) yürürlüğe giren Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret yasasının 20.maddesi altında düzenlenen “İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü” hakkında detaylı bilgiye bakanlık resmi internet adresi https://icisleri.gov.ct.tr/ ulaşabilinecek.

İkamet İzinleri için link aşağıda verilmiştir:
//www.muhaceret.gov.ct.tr/ikamet/ikamet-bilgileri

Vizeler için link aşağıda verilmiştir:
//www.muhaceret.gov.ct.tr/ikamet/vize-bilgileri

The Summary of “Regulantion On Residence Permit and Visas”:

//icisleri.gov.ct.tr/Portals/32/VISA-EL%20BROSURU%20%28ENG%29.pdf

YORUM EKLE
YORUMLAR
Sait demir bilek
Sait demir bilek - 2 yıl Önce

Vatandaşlık la ilgili kaç çalışma izni lazim

SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75