banner6

‘Vergi Denetim Konseyi’ şart

banner37

‘Vergi Denetim Konseyi’ şart
banner150 banner151 banner143

Ali ÇATAL

   Ekonomist ve vergi uzmanı Kemal Özçakır, ülkede vergi denetimiyle ilgili risk odaklı, bölgesel ve sektörel denetimleri gerçekleştirecek ‘ekstra’ bir oluşumun şart olduğunu belirtti.

   Bu mekanizmanın, Vergi Dairesi ile eş güdüm halinde faaliyet göstermekle birlikte ‘ayrı bir tüzel kişiliğe’ sahip olması gerektiğini söyleyen Özçakır, ayrıca, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, vergi uzmanlarıyla düzenlediği istişare toplantısında da bu konunun gündeme geldiğini ve Tatar’ın da bu öneriye olumlu yaklaştığını kaydetti.

   Vergi denetimlerinin, ‘bilgi toplama, vergi incelemesi, yoklama cetvelleri ve mahkeme kararı şart olmak üzere arama’ şeklinde yapıldığını ifade eden Özçakır, önerdikleri konseyin de ‘vergi kaçırmaya meyilli sektör analizi’ konusunda Vergi Dairesi’nin çalışmalarında tamamlayıcı bir rol oynayabileceğini aktardı.

   Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye’nin, vergi incelemeleri konusunda ciddi anlamda uzmanlaştığını anlatan Özçakır, AB ülkeleri ile Türkiye’de yapılan ‘yoğunlaştırılmış eğitim programlarına’ KKTC’nin vergi memurlarının katılımının da sağlanması gerektiğini vurguladı.

   AB’nin düzenlediği eğitim programlarına, Türkiye’ye ayrılan kontenjanın bir kısmını kullanarak KKTC’nin de katılabileceğini söyleyen Özçakır, Türkiye’nin, ‘KKTC’nin gelirlerini artırma doğrultusunda’ her adımı destekleyeceği sözünü verdiğini hatırlattı.

   Böylesi bir konseyin hayata geçirilmesi durumunda, münhalle denetçi istihdamına da gerek olmadığına değinen Özçakır, batan Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) bünyesinde halihazırda istihdam edilmiş ve şu anda çalıştıkları devlet dairelerinde ‘kadro fazlası’ konumundaki personele verilecek hızlandırılmış bir eğitimin, yeterli denetçi sayısının sağlanmasında yeterli olacağına işaret etti.

   Murakabe yani denetim yetisinin, devletten emekli olan kişilere ‘uygun görülmesi durumunda’ verilebileceğini hatırlatan Özçakır, Muhasebe Meslek Yasası’nın geçirilmesi ve bu uğurda bir enstitü kurulmasının da vergi denetimi konusunu disipline edecek diğer unsurlar olduğunu kaydetti.

“Sosyal mutabakat ve uzlaşı platformu”

   Kemal Özçakır, Vergi Denetim Konseyi’nin, Maliye Bakanlığı’na, vergi politikalarının belirlenip uygulanması konusunda görüş veren bir kuruluş olduğunu da söyledi.

   Konseyin ayrıca vergi uygulamaları hususunda karar organı ile vergi yükümlüsü arasında ‘köprü’ vazifesi de gördüğünü açıklayan Özçakır, bu yönüyle konseyin, bir ‘sosyal mutabakat ve uzlaşı platformu’ özelliği de taşıdığını ifade etti.

   Konseyin, kamu yönetiminin gerek duyduğu ve yardım aldığı bir kurum olması nedeniyle kamuda kaliteyi yükseltip, verimi artıran bir yönünün bulunduğunu da vurgulayan Özçakır, bunun da bütün kamu birimlerinin örnek alması gereken bir model olduğunu belirtti.

   Demokrasinin olmazsa olmazlarından ‘geniş katılımlılığın’ vücut bulduğu bir organizasyonel yapıdan bahsedildiğini açıklayan Özçakır, kurulması planlanan konseyde, kurumları temsil edecek üyelerin de ekonomi, finans, hukuk ve maliye alanlarında tecrübe ve bilgi sahibi kişiler olacağını aktardı.

   Konseyin başkanının Maliye Bakanı, yardımcısının ise Türkiye’de bakan yardımcısı olduğu göz ününde bulundurulduğunda, KKTC’de ise bakanlıktan üst seviyede bir yetkili olacağını ifade eden Özçakır, Vergi Dairesi Müdürü ile Vergi Denetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri’nin de bu konseyin ‘doğal temsilcileri’ olmasının öngörüldüğünü söyledi.

   Böylesi bir oluşum için gereken altyapının ‘ivedilikle’ sağlanması gerektiğini belirten Özçakır, bu uğurda her şeyden önce Vergi Denetim Kurulu’nun oluşturulması ve başkanının da ‘doğal temsilci’ sıfatıyla konseyde yer almasının şart olduğunu açıkladı.

   Sivil toplum ve kamu temsilcilerinin de bahse konu konseyde ‘kendi faaliyet alanları üzerine’ yer alacağını aktaran Özçakır, ayrıca meslek birliklerinin temsilcilerinin, kamu temsiliyeti özelinde ilgili bakan tarafından seçilmiş bürokratların, konseyin başkanı tarafından önerilen ve bakan tarafından onaylanan ekonomi ve maliye paydaşlarının temsilcilerinin ve hatta ‘gerek duyulması durumunda’ finans alanında öne çıkan bağımsız kişilerin de bu konseyde yer alacağı bilgisini paylaştı.

“Vergide gönüllü uyumu sağlanmalı”

   Kemal Özçakır, söz konusu konseyin birincil vazifesinin, ‘vergi sistemine ilişkin görüş ve öneriler sunmak’ olduğunu; ancak bakan tarafından incelenmesini istediği konularda çalışma yaparak görüş belirtebileceğini ve ‘talep edilmesi durumunda’ meclis komitesine görüş beyan edebileceğini vurguladı.

   ‘Genel kurul, icra kurulu, genel sekreterlik, çalışma grubu ve konsey’ bileşenlerinden oluşacak kurumun, vergi yükümlülükleriyle ilgili araştırma ve çalışma yapacağını belirten Özçakır, etkin, uyumlu, hukukun üstünlüğüne ve toplumsal uzlaşıya dayalı ‘çağdaş bir vergi sistemi’ meydana getirilmesi için uğraş vereceğini söyledi.

   Vergi denetim sisteminin ve Vergi Dairesi’nin geliştirilmesi konusunda görüş ve öneri de sunacak konseyin, bu doğrultuda dosyalar hazırlayacağını anlatan Özçakır, vergi hukuku, vergi politikaları ve vergi teorisiyle ilgili çağdaş ve uluslararası gelişmelerin incelenip, vergi sistemi doğrultusunda fikir beyan edeceğini belirtti.

   Hükümet programlarında “Vergi tabanını genişletip, kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz” ifadelerinin sürekli yer aldığını da hatırlatan Özçakır, bunu için ‘vergide gönüllü uyumunun’ sağlanması gerektiği gerçeğine parmak bastı.

   Vergide gönüllü uyumunun sağlanmasının, her şeyden önce yükümlünün vergi kültürü ve vergi bilincinin analizinin sağlıklı yapılması gerektiğini vurgulayan Özçakır, bu unsurların ülkedeki vergi yükümlülerinde hangi seviyede olduğunun analizinin ‘gerçekçi’ şekilde kaydedilmesinin önemine dikkat çekti.

   Vergi kültürünün, vergi ödeme gerekliliğini; vergi bilincinin ise ‘vergi ödeme istekliliğini’ ifade ettiğine işaret eden Özçakır, vergi yükümlüsünün bu konularda öncelikle ‘ödediği verginin kamu hizmetine yansıma seviyesine’ baktığını da açıkladı.

   Kamu hizmetlerinden yeterince faydalanamadığını düşünen vergi yükümlüsünün, vergi ödeme iştahının da azaldığına işaret eden Özçakır, “Bu bağlamda, Vergi Dairesi ile eş güdüm içerisinde çalışacak, kadrosu ayrı, kendi tüzel kişiliğine sahip, vergi dosyalarındaki beyanla sahadan alınan bilginin uzlaşmaması durumunda inceleme yapacak bir Vergi Denetim Konseyi elzemdir” şeklinde konuştu.

YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110