Yargının yükü arttı, sorunlarını çözün

banner37

KIBRIS’a konuşarak yeni hükümete çağrıda bulunan hukuk dünyası, yükü gün geçtikçe artan yargının sorunları için hem yasal reformların hem de yargının altyapı sorunlarının acilen çözülmesi gerektiğini gündeme getirdi

Yargının yükü arttı, sorunlarını çözün
banner99

“GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR”… Hukukçular, yeni kurulan hükümetten sorunlarına çare bulunmasını beklediklerini belirterek, yargının yükünün geçmiş yıllara göre daha da ağırlaştığına ve davaların çözümlenme süreçlerinin yıllarca sürdüğüne vurgu yaptı. Hem yasal reformların yapılması hem de personel eksikliklerinin giderilmesini isteyen hukukçular “geciken adalet, adalet değildir” diyerek, yargı sürecinin hızlandırılması gerektiğine işaret etti.

“YASALAR SÜRATLE GEÇİRİLMELİ”… Cumhuriyet Meclisi’nin önünde bulunan yasaların süratle hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan hukukçular, mahkeme kadrolarının genişletilmesi gerektiğine dikkat çekti. Geçmiş hükümetlerin yargının sorunlarına çare olamadığına inanç belirten hukukçular,  yeni hükümetin bu konuda ciddi adımlar atması gerektiğine işaret etti.

Emine UYSAL ÇALUDA

   Hukukçular, yargının yükünün geçmiş yıllara göre günümüzde daha da ağırlaştığına ve davaların çözümlenme süreçlerinin yıllarca sürdüğüne işaret edip, hem yasal reformların hem de personel eksiklileri konusunda yeni hükümeti göreve çağırdı.

   “Geciken adalet, adalet değildir” vurgusu yapan hukukçular, yargı sürecinin hızlandırılması gerektiğine işaret etti.

   Cumhuriyet Meclisi’nin önünde bulunan yasaların süratle hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan hukukçular, mahkeme kadrolarının genişletilmesi gerektiğine dikkat çekti.

   Geçmiş hükümetlerin yargının sorunlarına çare olamadığına inanç belirten hukukçular,  yeni hükümetin bu konuda ciddi adımlar atması gerektiğine işaret etti.

Hukukçular ne dedi?... Hukukçular ne dedi?... Hukukçular ne dedi?...

Av Boysan Boyra:

   “Öncelikle Seçim Yasası’nı süratle düzeltmeleri gerekir. Çarşaf listenin tam anlamıyla çarşaf liste olabilmesi için şuanda yürürlükte olan yasanın süratle değiştirilmesi ve düzeltilmesi gerekir. Bu öncelikli olarak beklentimdir. Bunun dışında meclisin önüne gelmiş ve üstünde çalışılmış yasaların biran önce çıkarılması gerekir. Şuanda yargının yükü önceki yıllarda bilenen yargı yükünden çok daha fazladır ve şuanda defakto nüfus sebebiyle yargı inanılmaz sıkıntı yaşamaktadır. Dava sayıları çok fazladır. Yargıç sayısında artış olmasına rağmen defakto nüfusun artmış olması sebebiyle mevcut haliyle yargı kadrosunun bu sorunları çözebilme olanağı bulunmamaktadır. Bu sebeple davaların çözümlenme süreci maalesef üç, dört yıldan önce olmamaktadır. Bu nedenle yargıda köklü reformlar yapılması gerekir. Mesela uyuşmazlıkların çözümü için arabuluculuk sistemini hayata geçirecek yasal düzenlemeler süratle yapılmalıdır. Bu yapıldığı takdirde mahkemelerin dava yükü hafiflemiş olacaktır. Bunların dışında daha önce denenmiş ve maalesef hayata geçmemiş olan Anayasa değişiklikleri süratle çalışılmalı ve bir sonraki seçime kadar halkın referandumuna getirilmelidir. Bu da çok ciddi bir ihtiyaçtır. Son olarak şunu söylemeliyim, bütün bu söylediklerimden yargı sürecinin hızlandırılması gerektiği sonucu çıkabilir. Ustaların söylediği gibi, gecikmiş adalet, adalet değildir. Bunu başarabilmek için bir taraftan geçirilmesi gereken yasalar süratle geçirilmeli, diğer taraftan ise mahkeme kadroları yargıcıyla, odacısıyla, mukayyitlik, icra çalışanları ve savcılıkla genişletilmelidir.”

Avukat Ezer Özsoy:

   “Yargıdaki sıkıntılarla ilgili Adliye Kurulu’yla koordineli çalışılmalıdır. Bu çalışmalarda özellikle yargının bina sorunları, personel sorunları ve bununla ilgili idari sorunların giderilmesi yönünde adımlar atılabilir. Ayrıca yargının ihtiyaç duyduğu bir takım yasal düzenlemelerin ve yargının işleyişinin süratlendirilmesi, etkinliğinin artırılması için gerekli yasal süreçlerin süratli bir şekilde ele alınıp, neticelendirilmesi gerekir. Bunların da koordineli çalışmayla hayata geçirilebileceğini düşünüyorum.”

Avukat Ramadan Sanıvar:

   “Yeni hükümet, yargının sorunlarına süratle eğilmelidir. Özellikle yasal mevzuatta bir takım değişikliklerin yapılması zaruridir. Çağın gerisinde kalmış yasaların yürürlükten kaldırılması ve mevcut olan yasaların eksikliklerinin giderilip, tadil edilmesi, değiştirilmesi elzemdir. Yargıda ciddi bir bina sıkıntısı da yaşanmaktadır. Bazı mahkeme salonlarının bakıma ihtiyacı olduğu aşikardır. Hukuk davalarının çok uzun yıllar içinde çözüme kavuşturulması, ceza davalarınınsa polis kanalından mahkemeye intikalinde gecikmelerin yaşandığı görülmektedir. Hukuk davalarıyla ilgili tebliğ ve icra konusundaki mevzuatın gözden geçirilmesi ve personel sayısının artırılması önem taşımaktadır. Gün geçtikçe artış gösteren suçlarla ilgili ise ülkemize giriş çıkışlardan itibaren ciddi bir denetimin yapılması kanaatindeyim. Öte yandan çağdaş ceza infaz sistemlerinde hapis cezalarının son çare kabul edildiği ve örneğin kısa süreli hapislik cezaları yerine seçenek yaptırımların bulunduğu, yine kamu yararına ücretsiz bir işte çalıştırma, suçun niteliğine ve failin kişiliğine uygun denetimli serbestlik yükümlülüklerinin getirildiği, mağdur ile sanık arasında uzlaştırmacı vasıtasıyla dosya savcılığa intikal etmeden bazı suçlarda uzlaştırma kurumunun uygulandığı, hapis cezalarının belirlenecek olan koşullarla infazının ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi alternatif yöntemlerin benimsendiği bilinmektedir. Dolayısıyla KKTC hukuk sisteminde de suçluların ıslah edilip, yeniden topluma kazandırılabilmesi açısından bu yöntemlerin hayata geçirilmesi gerektiği görüşündeyim. Bir önceki hükümetin yargının sorunlarına gerektiğinden fazla önem vermediği özellikle mevzuat çalışmaları bakımından geri kaldığı herkesçe tespit edilmiştir. Hal böyle iken kurulacak yeni hükümetten bu konuda ciddi adımlar atması gerektiği düşüncesindeyim.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75