banner6

Yasa dışılık Gazimağusa Serbest Limanı felç etti

banner37

Yasa dışılık Gazimağusa Serbest Limanı felç etti
banner151 banner143

Sedef BOŞNAK

   Gazimağusa Serbest Liman Bölge Müdür Vekili Hasan Curcioğlu, KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun “Serbest Liman kilitlendi” açıklamasının hemen ardından suskunluğunu bozdu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

   Bölge Müdür Vekili Hasan Curcioğlu, her türlü ticaret ve yatırımın yapıldığı serbest bölgedeki faaliyetlerin tam 4 aydır durduğunu söyledi ve önlem alınmaması halinde, kurumun batacağını duyurdu.

   Hasan Curcioğlu, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü faaliyetlerinin, bir önceki hükümet tarafından yapılan yanlış uygulamalar sonucu durma noktasına geldiğini ifade etti ve “Yasa dışılık Gazimağusa Serbest Limanı felç etti” şeklinde konuştu.

“Her yer kilitli. Resmî yazışmaları dahi yapamıyoruz”

   Gazimağusa Serbest Liman Bölge Müdür Vekili Hasan Curcioğlu, serbest bölgede tüm işlerin yönetim kurulu kararıyla yapıldığını belirterek kurul ve bakanlığa karşı sorumlu olan müdürün yalnızca, yönetim kurulu kararlarını uyguladığını vurguladı.

   “Kurulun toplanmadığı 4 aylık sürede, gelirler daraldı, paraları toplayamıyoruz. İşlemler yapılmıyor. Kaos oluştu” diyen Curcioğlu, bölgedeki kira sözleşmelerinin de yönetim kurulu kararıyla yenilendiğini söyledi.

   Curcioğlu, yeni şirketlerin kurul kararıyla kurulduğunu, ihalelere kurul kararıyla çıkıldığını ifade ederek kurul toplanmayınca uygulamaların durduğunu, işlerin tıkandığını vurguladı.

  Curcioğlu, “Her yer kilitli. Resmî yazışmaları dahi yapamıyoruz. Devletten tek kuruş katkı almayan kurum, batma noktasına geldi. Kurum, para tahsil ederse çalışanlarını öder. Ödeyemezse batar. Önlem alınmalı” dedi. Curcioğlu, limanın içinde bulunduğu durum ve yasal mevzuatı anlatan uzun bir de açıklama yaptı.

“Yasa ihlal edildi”

   Hasan Curcioğlu’nun açıklaması şöyle:

   “26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası’nın, tanım bölümünün 2’nci maddesinde, “Bakan” Sanayi İşleri ile ilgili Bakanı, “Bakanlık” Sanayi İşleri ile ilgili Bakanlığı anlatmasına rağmen, yine aynı yasanın 38’inci maddesinde bu yasayı Bakanlar Kurulu adına” Sanayi İşleri ile ilgili Bakanlık yürütür yetkisi amir hüküm bulunmasına atfen, bir önceki hükümet tarafından Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü, Sanayi İşleri ile ilgili Bakanlık olan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan, Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan 2022 Bakanlıklara bağlı Daireler tüzüğü ile Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı altına verilmiştir.

   Yasada herhangi bir değişikliğe gidilmeden yapılan bu uygulamaya bir yanlış daha eklenmiş ve yasama yetkisi halen Sanayi İşleri ile ilgili Bakanlıkta olmasına rağmen, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan bir önerge ile bahse konu yasanın 8’înci maddesi ihlal edilerek Genel Yönlendirme ve Denetim yetkisi olan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından önerilip, atanan Serbest Liman ve Bölge Yönetim Kurulu görevden alınmış ve yeni Yönetim Kurulu atanmıştır.

   Yapılan bu yanlışla yeni atanan Yönetim Kurulu toplanamamış ve seçim yasakları süreci ile birlikte yaklaşık 4 aydır Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü faaliyetlerini tam olarak yürütememektedir.

“Devlet pul ve harçları alamıyor”

   Döner Sermaye ile faaliyetlerini sürdüren kurumda, kurulumu bekleyen 61 sanayi şirketi mağdurdur. Şirketlerin kurulumundan KKTC Devleti’nin pul ve harçlardan mağdurdur. Şirketlerin hisse, direktör, sekreter, isim değişikliği gibi hiçbir işlemi olmamaktadır.

   Şirket kurulumlarını yapan muhasebeciler mağdur edilmiştir. Kira sözleşmesi ile gerek açık alan ve gerek ise kapalı alan, yatırımcıların hitam bulan kira sözleşmeleri yenilenmemekte ve kiracılar faaliyetlerini kira sözleşmeleri yenilenmeden yürütmekte olup, Serbest Liman ve Bölge kira gelirlerinden mağdur edilmiştir.

“Tahsilat yapılamıyor”

   Açık alan kiralayıp, depo inşa edecek şirketler, Şehircilik Dairesi tarafından verilecek görüşlerde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan görüş alamadıkları için inşaatlarını yapamamakta ve İnşaat Ruhsat Harçları da dâhil, birçok tahsilat yapılamamaktadır. Rutin olarak yapılması gereken ancak seçim yasaklarına takılan, Serbest Liman ve Bölge Temizlik İhalesi (Belediye İşçiliği), hububat ambarları ile araç montaj demontaj alanlarında Fare Böcek İlaçlama İhalesi ve Bilgisayar program geliştirme, bakım ve onarım programı İhaleleri beklemekte ve yapılamadığı için çok ciddi mağduriyetler yaşanmaktadır.

   Tahakkuk edip, tahsili yapılamayan birçok alacak avukat tayin edilemediği ve tayin edilenlerin ise avukat ücretleri ödenmediği için yapılamamakta olup, Serbest Liman ve Bölge gelirleri takip altına alınamamaktadır.

“Altyapı yatırımları

durdu, gelirler daraldı”

   Emekliye ayrılan personel yasal zeminde yaşanan bakanlık belirsizliği nedeni ile bürokratik işlemlerini tamamlayamamakta ve Kıdem Tazminatlarını alamamaktadır.

   Serbest Liman ve Bölge’de tartılan yükler ile ilgili hazırlanan Belediye Tartı Tüzüğü, Şirket Kayıt Tescil Tüzüğü gibi tadil edilen birçok tüzük Bakanlar Kurulu gündemine alınamamaktadır. Terfiler, Münhaller açılamamakta ve hiyerarşik düzen sağlanamamaktadır. Ocak ayı sonunda Bakanlar Kurulu’nca onaylanması gereken 2022 Mali Yılı Bütçesi onaylanmamış ve kurum kısıtlı bütçe ile faaliyet göstermeye mecbur bırakılmıştır.

   Altyapı yatırımları durmuş olup, gelirler daraltılmıştır. Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin verdiği Liman İşçilik Hizmetleri yasal sürecin tamamlanmasına mukabil, ihale aşamasına gelmiş ancak muhatap Bakanlık bulunmadığı için Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ihale dışında tutulmuştur.

   Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Şirketler Mukayyitliği gibi ayni yasa altında yatırımcılara şirket kurulumu yapan ve yine Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Sanayi Dairesi gibi yatırımcılara açık alan kiralayarak ayni kurallar çerçevesinde sektörler oluşturan bu Kurumun hiçbir şekilde işlevsel özellik olarak benzerlik göstermeyen bir Bakanlığa bağlanması uygun bulunmamaktadır.”

YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104