Yasal boşluklar ve popülist politikalar, yapılaşmadaki problemleri artırdı

banner37

Ombudsman, 2019’un ilk 6 ayında 47 başvuruyu değerlendirdi. Ombudsman, imar konularındaki başvurularda belediyelerin izinsiz yapılaşma gibi sorunları ele alırken yetersiz kaldığını veya yeterli önlem almamayı tercih ettiğini vurguladı:

banner87
Yasal boşluklar ve popülist politikalar, yapılaşmadaki problemleri artırdı
banner90
banner8

EN FAZLA ŞİKAYET LEFKOŞA’DAN… Ombudsman’a 2012 yılında 17, 2013’te 4, 2014’te 2, 2015’te 33, 2016’da 114, 2017’de 127, 2018’de 80 ve 2019’un ilk 6 ayında 47 başvuru yapıldı. Başvuruların 23’ü Lefkoşa’dan, 12’si Girne’den, 8’i Mağusa’dan, 3’ü İskele’den, 1’i de Güzelyurt’tan. Lefke’den ise hiç şikayet yok. 2019 yılının ilk 6 ayında yapılan başvurulara bakıldığında yüzde 33’lük kısmının İçişleri Bakanlığı’nı ilgilendiren konular olduğu görülüyor. Bunu yüzde 23’le yerel yönetimler, yüzde 18’le Kaymakamlıklar ve yüzde 10’la Başbakanlık takip ediyor.

VATANDAŞLAR, İMAR KONULARINDA BELEDİYELERDE ÇARE BULAMIYOR… Ombudsman’a ilk 6 ayda yapılan 3 başvuru Lefkoşa Belediyesi’yle ilgili, 2 başvuru Girne Belediyesi’yle ilgili olurken Yeni Erenköy Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Dikmen Belediyesi ve İskele Belediyesi’yle ilgili 1’er başvuru yapıldı. Ombudsman raporunda, daireye imar konularında yapılan başvurularda başvuru sahiplerinin başvurdukları belediyeler nezdinde bir çare bulamamaları neticesinde aynı anda Kaymakamlıklara ve Şehir Planlama Dairesi’ne de başvurduklarının görüldüğü belirtildi.

“BELEDİYELER, YETERLİ ÖNLEM ALMAMAYI TERCİH EDİYOR”… Ombudsman raporunda, yasal boşluklarla beraber, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi ve ekonomik ortamın popülist politikalarının “yapılaşma” konularındaki problemlerin artmasına yol açtığı vurgulandı. Raporda, belediyelerin bu sorunlar karşısında izinsiz yapılaşma gibi sorunları ele alırken yetersiz kaldığı veya yeterli önlem almamayı tercih ettiklerinin altı çizildi. Ombudsman, İmar Yasası’nın Belediyeler Yasası ve ilgili tüm mevzuatla birlikte ele alınması ve/veya düzenlemesi gerekliliğine dikkat çekti.

Ergül ERNUR

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), 2019 yılının ilk 6 aylık raporunu yayımladı.

Ombudsman’a bu sürede 47 başvuru yapıldı. Şikayetlerin 23’ü Lefkoşa’dan, 12’si Girne’den, 8’i Mağusa’dan, 3’ü İskele’den, 1’i de Güzelyurt’tan. Lefke’den ise hiç şikayet yok.

2019 yılının ilk 6 ayında yapılan başvurulara bakıldığında yüzde 33’lük kısmının İçişleri Bakanlığı’nı ilgilendiren konular olduğu görülüyor. Bunu yüzde 23’le yerel yönetimler, yüzde 18’le Kaymakamlıklar ve yüzde 10’la Başbakanlık takip ediyor.

Ombudsman raporunda çok önemli bir konuya dikkat çekildi.

Raporda birçok şikayetin veya başvurunun, yapılaşma yani imar konularında olduğu belirtiliyor.

Ombudsman konuyla ilgili yorumunda şöyle diyor:

“Yasal boşluklarla beraber, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi ve ekonomik ortamın popülist politikaları yapılaşma konularında problemlerin artmasına yol açtığının vurgulandığı raporda, belediyelerin bu sorunlar karşısında izinsiz yapılaşma gibi sorunları ele alırken yetersiz kaldığı veya yeterli önlem almamayı tercih ettikleri belirtildi”.

Ombudsman, bir konuda haksızlığa uğradığını iddia eden herhangi bir kişinin Dairece öngörülen formu doldurmak ve imzalamak suretiyle şahsen yapacağı başvuru üzerine harekete geçebileceği gibi basında çıkan haberler, elde ettiği duyumlar ve yaptığı gözlemler sonucu resen de harekete geçebiliyor.

47 başvuru

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne geçtiğimiz yıllarda yapılan başvuru sayılarını kıyasladığımız zaman düzenli artış olduğu görülüyor. Ombudsman,  İdare ve halk arasında karşılıklı güvenin sağlanmasında da önemli bir rol üstleniyor.

Raporda, “Bu nedenle yöneticilerle ilgili şikayetlerin bağımsız bir şekilde araştırılması veya soruşturulması, yanlış bir uygulama varsa bunun düzeltilmesini sağlayarak başvuru sahiplerine bir çözüm yolu bulunmaktadır” denildi.

Ombudsman’a 2012 yılında 17, 2013’te 4, 2014’te 2, 2015’te 33, 2016’da 114, 2017’de 127, 2018’de 80 ve 2019’un ilk 6 ayında 47 başvuru yapıldı.

En fazla şikayet Lefkoşa’dan

Başvuruların 23’ü Lefkoşa’dan, 12’si Girne’den, 8’i Mağusa’dan, 3’ü İskele’den, 1’i de Güzelyurt’tan. Lefke’den ise hiç şikayet yok.

38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 13’üncü maddesi tahtında ilgili mercilere iletilen üç başvuru dağılıma dahil edilmedi.

Ombudsman Dairesi’ne 2019 yılının ilk 6 ayında yapılan başvuruların bölgelere göre dağılımı değerlendirildiğinde en fazla başvurunun yüzde 50 ile Lefkoşa bölgesinden yapılırken, bunu yüzde 25’le Girne’nin, yüzde 17’yle Mağusa izledi.

Bu süre içerisinde Yüksek Yönetim Denetçisi’ne başvuran veya randevu talep eden 160 kişiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Bunun yanında Ombudsman Emine Dizdarlı, 272 telefon görüşmesi yaptı ve bu görüşmelerin çoğunluğu idarenin yaptığı eylemlerle ilgili şikayetler ve bilgi edinme gibi konularını kapsadığı, söz konusu kişilerin bilgilendirilerek ilgili mercilere yönlendirildiği kaydedildi.

Daire, başvuru sahipleri dışında birçok yabancı misyon temsilcileriyle de görüşme gerçekleştirdi.

Dairenin, 2019 yılının ilk 6 ayı içerisinde gelen evrak 273, giden evrak 173 olmak üzere toplamı 446 oldu. Bunların takriben yüzde 98’ini başvurulara ilişkin kurumsal belge ve/veya ek belgelerin oluşturduğu kaydedildi.

Başvuruların çoğu İçişleri Bakanlığı

ve belediyeleri ilgilendiriyor

2019 yılının ilk 6 ayında yapılan başvurulara bakıldığında yüzde 33’lük kısmının İçişleri Bakanlığı’nı ilgilendiren konular olduğu görülüyor. Bunu yüzde 23’le yerel yönetimler, yüzde 18’le Kaymakamlıklar ve yüzde 10’la Başbakanlık takip ediyor.

2019’un ilk 6 ayında yapılan 49 başvurunun rakamsal olarak dağılımına bakıldığında, 4 başvuru Başbakanlık’ı ilgilendiren konularda, 13 başvuru İçişleri Bakanlığı’nı ilgilendiren konularda 3 başvuru Sağlık Bakanlığı’nı ilgilendiren konularda, 1 başvuru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı ilgilendiren konuda, 1 başvuru

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nı ilgilendiren konuda, 2 başvuru Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı ilgilendiren konularda, 1 başvuru Maliye Bakanlığı’nı ilgilendiren konuda, 1 başvuru Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı ilgilendiren konuda, 2 başvuru Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı ilgilendiren konularda, 9 başvuru yerel yönetimleri ilgilendiren konularda, 7 başvuru Kaymakamlıkları ilgilendiren konularda, 3 başvuru da diğer  kurumları ilgilendiren konular hakkında oldu.

Belediyeler çare olmayınca kaymakamlıklar

veya Şehir Planlama Dairesi’ne başvurulmuş

Ombudsman’a ilk 6 ayda yapılan 3 başvuru Lefkoşa Belediyesi’yle ilgili, 2 başvuru Girne Belediyesi’yle ilgili olurken Yeni Erenköy Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Dikmen Belediyesi ve İskele Belediyesi’yle ilgili 1’er başvuru yapıldı.

Başvurulara konu olan kaymakamlıkların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa Kaymakamlığı 4 başvuru, İskele Kaymakamlığı, Mağusa Kaymakamlığı, Güzelyurt Kaymakamlığı 1’er başvuru, Girne Kaymakamlığı 2 başvuru”.

Belediyelerin ve kaymakamlıkların birlikte şikayet edildikleri bölgeler şöyle:

“Çatalköy Belediyesi / Girne Kaymakamlığı 1; Dikmen Belediyesi / Girne Kaymakamlığı 1; Mağusa Belediyesi / Mağusa Kaymakamlığı 1”.

Şehir Planlama Dairesi ile belediyelerin birlikte şikayet edildikleri bölgeler şöyle:

“Lefkoşa Türk Belediyesi / Şehir Planlama Dairesi 1; Gönyeli Belediyesi / Şehir Planlama Dairesi 1; Girne Belediyesi / Şehir Planlama Dairesi 2”.

“Belediyeler izinsiz yapılaşma

sorunlarında yetersiz kalıyor”

Ombudsman raporunda, daireye imar konularında yapılan başvurularda başvuru sahiplerinin başvurdukları belediyeler nezdinde bir çare bulamamaları neticesinde aynı anda Kaymakamlıklara ve Şehir Planlama Dairesi’ne de başvurduklarının görüldüğü belirtildi.

Yasal boşluklarla beraber, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi ve ekonomik ortamın popülist politikaları yapılaşma konularında problemlerin artmasına yol açtığının vurgulandığı raporda, belediyelerin bu sorunlar karşısında izinsiz yapılaşma gibi sorunları ele alırken yetersiz kaldığı veya yeterli önlem almamayı tercih ettikleri belirtildi.

Raporda şöyle denildi:

“Bu anlamda, İmar Yasası’nın Belediyeler Yasası ve ilgili tüm mevzuat ile birlikte ele alınması ve/veya düzenlemesi bir gerekliliktir. Sağlıklı bir kentleşme politikası oluşturulmadığı takdirde kalıcı çözümler üretilemeyeceği aşikardır. Kurumlar sorunların çözümü için yetkilerini gerektirdiği şekilde kullanmadıkları sürece veya gereken sorumluluğu almadıkları sürece sıkıntılar devam edecektir.

Belediyeler, Kaymakamlıklar ve Şehir Planlama Dairesi tarafından verilen hizmetin etkin bir biçimde yürütülmesi veya gözetilmesi ancak Daireler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlandığı durumlarda halkın gereksinmelerini karşılayabilir”.

Başvurulardan 22’si “Soruşturması tamamlanarak raporu yayınlandı”, 17’sinin “Soruşturması başlatılmış ve ilgili Kurum veya Kuruluş tarafından yazışmalar neticesinde işlemlerin başvuru sahibi lehine düzeltildi veya geri çekildi”, 6’sı “Dava nedeniyle bekletildi veya sonlandırıldı”, 3’ü “38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası'nın 13'üncü maddesi tahtında ilgili makama iletildi”; 1’i “Rapor neticesinde yasanın 22'nci maddesi tahtında Polis Genel Müdürlüğüne iletildi”.

Daireye yapılan başvurular soruşturulurken, söz konusu eylem veya işlemle ilgili dava açılıp açılmadığının, Hukuk Dairesi’nin veya Polis Örgütü’nün benzer bir konuda bir soruşturması olup olmadığının araştırıldığının belirtildiği raporda, böyle bir husus tespit edilmesi halinde daire nezdinde bulunan soruşturmanın sonlandırıldığını veya ilgili soruşturmasının dava neticesinde ele alınabileceği hususu başvuru sahibine yazılı olarak bildirildiği ifade edildi.

Şikayet konuları

Ombudsman’a yapılan başvurulara arasında yasaya aykırı verilen inşaat izinleri, izinsiz inşaat, atık sular, imar kurallarına aykırı inşaatlar, usulsüz ve/veya yasaya aykırı KKTC’den ihraç edilme, atama ve terfiler gibi daha birçok farklı konu var.

Şikayet konusu olan konular şöyle sıralandı:

1. İyi İdare Yasası uyarınca yapılan dilekçeye cevap vermeme. 2. Girne Kale arkası büfe ihalesinin yasal mevzuata aykırı yapıldığı. 3. Spor Dairesi’nin Judo faaliyetleri ile ilgili aldığı karar nedeniyle takriben 450 sporcunun mağdur olması. 4. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı. 5. Personel Dairesi Müdürlüğü.

6. Usulsüz ve/veya yasaya aykırı KKTC’den ihraç edilme. 7. Girne Koruma Çevre Planına aykırı ruhsatlandırılan ve yapımına devam eden inşaat. 8. Vakıflar İdaresi / atama / terfiler. 9. Sivil Havacılık Dairesi.

10. Kaçak yapılaşma / amaç dışı kullanılan daireler. 11. Milli Eğitim Bakanlığı’na ait lojman’ın gerekli vasfı taşımayan birisine verilmesi. 12. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu. 13. Muhtarlığa ait binaların hava parasına el değiştirmesi. 14. KKTC Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilen veya kiralanan orman arazileri. 15. Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Acil Servisi. 16. Su baskınlarının ilgili bölgedeki köprünün  yetersizliğinden ve/veya yanlış yapılmasından kaynaklanmış olması. 17. Kamulaştırma. 18. Toplu İş Sözleşmesine aykırı hareket.

19. Hali arazi usulsüzlüğü. 20. İçişleri Bakanlığı, İskan Komitesi. 21. İhbar ücreti, yıllık izin ücreti ve izin ücretlerinin ödenmemesi. 22. Hali arazi üzerine inşa edilen dükkanlardan haksız kazanç sağlanması. 23. Göçmen evine konan engel. 24. Yasaya aykırı verilen inşaat izinleri, izinsiz inşaat, atık sular, imar kurallarına aykırı inşaat; Şehir Planlama Dairesi, Belediyeler. 25. Su Faturaları. 26. Taşımacılık. 27. Merkezi Cezaevi. 28. Taş Ocağı – Sözleşme. 29. Lefkoşa ve Mağusa Mahalli Barosu. 30. Ses Kirliliği / gürültü”.

“Tavsiye kararlarımızın gecikmeksizin yerine

getirilmesi dairemizin işlerliğini artıracaktır”

Cumhuriyet Meclisi Ombudsman Komitesi’nde 2019 yılının ilk 6 ayında görüşülen rapor sayısının 25 olduğu belirtilen raporda, Meclis Genel Kurulu’na sevk edilen rapor sayısının 6 olduğu kaydedildi.

Raporda şöyle denildi:

“Daha önce de belirttiğimiz üzere, demokratik ve hukuka bağlı bir yönetim anlayışında, idarenin şeffaf, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alan veya önemseyen bir kimliğe sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle yazdığımız her raporda İdare’nin her türlü işlem ve eyleminin tutum ve davranışının hukuka, hakkaniyete ve iyi yönetim ilkelerine uygun olması konusunda önerilerde bulunmaktayız.

Bu gayemiz doğrultusunda, Cumhuriyet Meclisi, Ombudsman Komitesi’ne sunulan raporlarımız önem taşımaktadır. Şöyle ki, başvuru neticesinde hazırlanan raporlar şikayetlerin yoğunlaştığı, toplumda rahatsızlık oluşturan konuların neler olduğu hususunu Komite’nin dikkatine getirerek konunun Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşulmasını veya tartışılmasını sağlamaktayız.

Tavsiye kararlarımızın gecikmeksizin yerine getirilmesi Dairemizin işlerliğini artıracaktır. Bu bağlamda, İdare’nin Dairemizin tavsiye niteliğindeki kararlarına ve İdare’nin hatalı veya hukuka aykırı işlemlerinin düzeltilmesi beklenmektedir. İdare tarafından düzeltilen hatalı uygulamalar kamu hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artıracaktır.

Bu noktada, kamu hizmetleriyle ilgili vatandaşın idareden kaynaklanan şikayetlerini en aza indiren, idarenin haksız uygulamaları karşısında kişisel haklarını uygun bir biçimde koruyabilen bir yönetim anlayışının yerleşmesi önem arz etmektedir. Ayrıca Dairemiz şikayet başvurularının incelenmesinde idare ile birey arasında uzlaştırıcı bir rol üstlenmiştir. Ocak – Haziran 2019 tarihleri arasında soruşturması tamamlanması neticesinde 22 adet rapor tanzim edilirken, uzlaşı neticesinde sonuçlanan rapor sayısı 17’dir”.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75