Yolsuzluk dosyaları yeniden açılabilir

KIBRIS’a konuşan hukukçulara göre, soruşturmasına başlanılmayan, kapatılan ya da takipsizlik dosyalanan yolsuzluk dosyalarının yeniden açılmasının yolları var

Yolsuzluk dosyaları yeniden açılabilir
  • 18 Mart 2018, Pazar 10:41

Ceren ÖZBİL

Hukukçulara göre, soruşturmasına dahi başlanılmayan, açılmış soruşturması bir şekilde kapatılan veya takipsizlik dosyalanarak gündemden düşürülerek kamu vicdanında yara açan yolsuzluk dosyalarının yeniden açılması mümkün. Hukukçular, bu dosyaların mecliste kurulacak komitelerle yeniden açılabileceğine işaret ederken, bazı hukukçular da bu gibi durumlarda Yüksek Mahkeme’ye başvurulabilineceğini söylüyor.

Başbakan Tufan Erhürman, kısa süre önce farklı tarihlerde yolsuzluk dosyaları açıkladı. Erhürman, düzenlediği basın toplantısında onlarca yolsuzluk dosyasının kapatıldığını ve haklarında takipsizlik kararı alındığını açıkladı.

Ayrıca başbakan aynı toplantıda kapatılan yolsuzluk dosyaları dışında soruşturma başlatılmamış, dava numarası alınmamış birçok dosyanın da bulunduğundan söz etti. Erhürman, bazı dosyalarla ilgili özellikle prosedürü başlatacaklarını, özellikle Piyangolar Dairesi’ndeki yolsuzlukla ilgili dava açacaklarını kaydetti.

Onlarca dosyanın geçmişte sonuçlandırılamaması birçok kesim tarafından eleştirildi. Özellikle Bio-Kim ve Ercan ile ilgili ciddi dosyaların kapatılması tepkilere yol açtı.

KIBRIS Gazetesi’ne konuşan avukatlar kapatılan bu yolsuzluk dosyalarının yeniden açılıp, açılamayacağı konusunda bilgi verdi.

Anonimus Hareketi Başkanı avukat Barış Mamalı, mecliste bu konuda bir araştırma komitesi kurulup, bu dosyaların ancak bu şekilde yeniden incelemeye alınabileceğini açıkladı.

Avukat Hasan Sözmener ise bu gibi durumlarda istinafa yani Yüksek Mahkemeye başvurulabileceğini anlattı.

Sözmener: Mahkeme suçlu buluna kadar herkes masumdur

Avukat Hasan Sözmener, ülkedeki hukuk sistemine göre bir kişinin mahkeme tarafından suçlu bulunana kadar masum olduğunu anlattı.

İddia makamının bir kişinin suçlu olduğunu ispat etmek zorunda olduğunu kaydeden Sözmener, eğer ispat edilemezse de ceza davası açılmadığını söyledi.

Sözmener, bir kişi aleyhine ceza davası açılması için savcının elinde onu suçlayıcı şahadet ve delil olması gerektiğini ifade etti.

Hasan Sözmener, “bir dava şüphelere göre ve hissiyata göre sonuçlanmaz” dedi.

“Bağımsızlık ‘sorumsuzluk’ olarak algılanıyor”

Sözmener, ne yazık ki ülkede yargının bağımsız ve tarafsızlığının ‘sorumsuzluk’ olarak algılandığını söyledi ve ‘ben yaparım kimse bana bir şey yapamaz’ mantığı ile hareket edildiğini ifade etti.

Yargıya hesap soracak hiçbir makam olmamasının bu düşünceyi beraberinde getirdiğini kaydeden Sözmener, şu ana kadar ülkede hiçbir savcı ya da yargıca görevini ihmal ettiği ya da yerine getirmediği gerekçesiyle hesap sorulmadığını belirtti.

“İstinafa gidilebilir”

Alt mahkeme tarafından mahkum edilen birinin istinafa giderek yani Yüksek Mahkeme’ye başvurarak, Yüksek Mahkeme tarafından da suçsuz bulunması durumunda alt mahkemenin kararının değiştirilebileceğini belirten Sözmener, ayrıca, suçsuz bulunan biri için de savcının istinafa gidebileceğini söyledi.

Sözmener, hukuk ve ceza davalarının birbirinden farklı olduğuna dikkati çekerek, birinin makul şüpheli üzerine gittiğini diğerinin de ihtimaller üzerinde durduğunu anlattı.

Mamalı: Hukuk reformu şart

Avukat ve Anonimus Hareketi Başkanı Barış Mamalı, hukukun insan için var olduğu gerçeğinden hareketle; insana hizmet eden, toplumsal ihtiyaçları karşılayan, ekonomik ve statü açısından güçsüz olanı güçlüye karşı koruyan, insan hak ve özgürlüklerini hayatın her alanına ulaştırmak, çağdaş, demokratik ve tam üstün bir hukuk sistemini kurmak için hukuk reformu yapmanın zorunlu olduğunu vurguladı.

Köhnemiş, çağ dışı kalmış yasaları düzeltmek, daha sağlıklı ve doğal yaşamı mutlak anlamda koruyacak, tüm canlıların yaşam haklarını güvence altına alacak, güvenilir ve işleyen bir kamu düzenini kuracak hukuk sistemini yaratılması gerektiğini belirten Mamalı, “Bugün ülkemizde var olan hukuksal boşluklardan, bozuk düzenden ve dokunamayan adalet anlayışının varlığından yararlanarak rant elde edenler ve kolay yoldan zenginleşen insanlar vardır. Oysa uygar olduğunu iddia eden devletler bu tür kanunsuzları ve sömürücüleri toplumun üzerinden atarak yok etmelidir” dedi.

“Temiz birey tarzı oluşturulmalı”

Mamalı, yolsuzluğun özde tam bir eşkıyalık olduğunu ve bunun “kamu otoritesini kullanarak kişisel çıkar sağlamak” biçiminde tanımlanabileceğini belirtti.

Rüşvet, irtikap, zimmet, iltimas (nepotism ve kronizm) patronaj, hizmet kayırmacılığı (state bribery) ve rant kollamanın yolsuzluk türleri olarak sayılabileceğini kaydeden Mamalı, “yolsuzluk, sahip olunan gücün halkın yararına kullanmak yerine özel çıkar için kullanılmasıdır” dedi.

Yolsuzlukla mücadele çabalarının halkın ve siyasal partilerin güçlü desteğine ihtiyacı olduğunun aşikar olduğunu vurgulan Mamalı, “temiz toplum” talebinin karşılanabilmesi için “temiz birey” arzının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Yöneticilerin hoş görmeyi sürdürdükleri sürece de bu problemin varlığının, daha da kötüsü onların bu probleme katkısının devam edeceğini belirten Mamalı, “yani insan asla doymaz. Sürekli daha fazlasını arzu eder. Hep elinde olmayanı ister. Bu yüzden kendisinin olmayan şeylere el uzatır. Yolsuzlukta en önemli faktör, kamu malı ya da parasının yağmasıdır” dedi.

Mamalı, yolsuzluğa karşı sağlıklı bir toplum bilincinin oluşturulamaması ve toplumun duyarsızlığı, yasaların yetersizliği, adalet mekanizmasının ve yargının ağır çalışması, yasaların caydırıcılığını yitirmesi, yolsuzluk ve rüşvet olaylarını kovuşturmada yetersizlik, çok partili koalisyon hükümetleri dönemlerinde denge kurulmada karşılıkla çıkar hesaplarının etkili olması, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yetersiz gelir seviyesi, siyasal partilerin finansman arayışları, mali olarak saydam olmamaları ve yeterince denetlenmemeleri gibi nedenlerin yolsuzluğa zemin hazırlayan hususlar olduğunu ifade etti.

Yozlaşmış idari yapı ve bundan menfaat elde eden çıkar çevrelerinden adalet önünde hesap soracak, yolsuzlukları, ahlaksızlıkları önleyecek, caydırıcı ve etkin bir denetim ve ceza sistemi kurulması gerektiğini söyleyen Mamalı, vatandaşın vergileriyle oluşan devlet kaynaklarının hoyratça kullanımını ciddi şekilde denetleyecek aktif yapıya sahip özerk kurumlar oluşturulması gerektiğini savundu.

“Devletin ve demokrasinin baş düşmanı olan bu yolsuzlukların ve benzeri ahlaksız davranışlarla yapılacak mücadelede yeterli donanımları olan avukat, savcı, yargıç, sayıştay üyesi, polis mensubu gibi kişilerden oluşturulacak yetkili ve bağımsız özerk bir komisyonun oluşturulması acilen şart olmuştur” diyen Mamalı, bu komisyon hukuki güvencelere, güçlü yetkilere, iş becerisi yüksek personellere sahip kılınıp derhal göreve başlanması gerektiğini söyledi.

“Ciddi şüphelere yol açtı”

Geçen haftalarda Başbakan tarafından açıklanan yolsuzluk dosyalarının halk nazarında ciddi bir şüphe doğurduğunu söyleyen Mamalı, birçok dosyada suç unsuruna rastlanmamış olması ve görüş için uzun yıllardır beklenmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalındığını anlattı.

Mamalı, bu dosyalara birinci elden taraf olup içerik hakkında en iyi bilgiye sahip olan polis ve savcılık makamları olduğunun altını çizdi ve bu dosyalar hakkında onların takdirleri ve değerlendirmelerinin ön planda olması gerektiğini söyledi.

Ancak siyasi iradenin bu dosyalar hakkında ellerindeki anayasal yetkileri kullanabileceklerini kaydeden Mamalı, yani mecliste bu konuda bir inceleme ve araştırma komisyonu kurulabileceğini vurguladı.

Mamalı, savcılıktaki dosyaları denetleyebilmenin başka bir yolu olmadığına dikkati çekerek, bağımsız bir organ oldukları için meclis dışında başka bir kurumun savcılığı bu açıdan denetlemesinin mümkün olmadığını kaydetti.

İlk açıklanan yolsuzluk dosyaları

- Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından soruşturması yürütülen Romanya üzerinden İngiltere’ye ihraç edilmesi planlanan hellim ile ilgili soruşturma, KKTC Başsavcılığı tarafından ‘mesele yok’ olarak kapatıldı.

-Telekomünikasyon Dairesi Milenyum Telefon Kartları Dosyası soruşturmasını Polis Mali Şube Amirliği yürütüyor. Bir sanık 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

-2012-2013 yıllarında Başbakanlık taşıt bakım ve onarım akaryakıt yağ alımları dosyasıyla ilgili soruşturmayı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği yürütüyor, tahkikatı sürüyor.

-Meclis Başkanı Hasan Bozer’in oğluna ait turizm şirketinin muhasebe kayıtlarının basına servis edilmesi soruşturması Başsavcılıkça ‘Mesele yok’ denilerek kapatıldı.

- KKTC Engelliler Spor Federasyonu 2013 Mali Yılı hesapları denetimi, mali suçlarla mücadele amirliği tarafından yapıldı ve soruşturma kapatıldı.

-Öğrenci taşımacılığıyla ilgili verilen ikamet belgeleri 21 Mart 2016 tarihinde görüş için Başsavcılığa iletildi.

-Tahsin Ertuğruloğlu hakkındaki KTÖS, Temiz Toplum Derneği, TDP ve HP’nin dilekçeleri üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. 16 Mayıs 2016 tarihinde meclis komitesinden gerekli evrak istendi ve evrak 26 Ocak 2018’de teslim alındı.

- Kemal Dürüst hakkında Ercan İhalesi Sözleşmesi’nin yıl uzatılmasıyla ilgili dosyalanan davanın soruşturması başlatıldı ve halen devam ediyor.

- İlaç Eczacılık Dairesi tarafından Faktör 8 ve Dgram adlı ilaçların tedariki ile ilgili dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.

- Ece Un Fabrikası’nın kiralanması ve Çağsın Trading Ltd’e emaneten verilen buğday stokuna ilişkin dosya Başsavcılık tarafından geri çekilip kapatıldı.

- 2011 tarihli KKTC ile ilgili rezerv kaynaklarla ilgili dosya hâlâ  KKTC Başsavcılığı’nda.

- Geçitkale-Meriç-Lefkoşa enerji hattı ve Geçitkale Havaalanı’nın kapatılması dosyası Başsavcılıkça kapatıldı.

-KIB-TEK’in 3. etap iletim dağıtım projeleri dosyası ‘Mesele yok’ denilerek başsavcılıkça kapatıldı.

- 2011 tarihli Hüseyin Elhamiye Vasilyalı Evre adına yapılmış tapu kaydı, 2018’de görüş için Başsavcılığa gönderildi.

-Bio-Kim Ltd’in ürettiği taban gübresinin analiz raporunun sahte olduğu yönündeki dosya, Başsavcılık tarafından kapatıldı.

-Caner Acemoğlu adına hâlen siyasette olan biri tarafından yasal mevzuata aykırı tapu kaydı yapılması dosyası Başsavcılığa iletildi. 2 bin 800 TL para cezasına çarptırıldı.

- 2001-2003 yıllarında Gazimağusa, İskele ve Girne kaymakamlıklarınca icar edilen hali arazilerle ilgili yapılan araştırma dosyası kapatıldı. Gazimağusa 2014’te görüş için Başsavcılığa gönderildi

- İhracata yönelik navlun destek prim ödemelerine ilişkin denetimde gösterilen usulsüzlük raporu, görüş için Başsavcılığa gönderildi

-Güzelyurt Kaza Mahkemesi 2001-09 denetim raporu ile ilgili bir sanık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

-Bakanlar Kurulu kararının uygulama sonuçlarına karşı üretilen araştırma raporu, sosyal yardım alan şahısların evlerine elektrik bağlanmasına yönelik uygulamanın kötüye kullanılarak yardıma muhtaç olmayanlara da yardım yapılmasıyla ilgili 2010 tarihli İskele bölgesi dosyaları 2014’te Gazimağusa Savcılığı’na gönderildi. Dava numarası almasıyla ilgili; Güzelyurt bölgesi dosyaları “mesele yok” denilerek kapatıldı, Gazimağusa dosyaları 2014’te Başsavcılığa gönderildi, Lefkoşa bölgesi dosyası dava için Hukuk Dairesi’ne gönderilip, dava numarası almadı, Girne için ise herhangi bir soruşturma yapılmadı.

-Tatlısu Belediyesi denetim raporu için Başsavcılık 2011’de takipsizlik kararı verdi.

-2011 tarihli Elektrik Kurumu hurda trafo ve hurda malzeme satış ihalesi denetim raporu 2013’te görüş için Başsavcılığa gönderildi.

-2012 tarihli dosyalanan Lefkoşa fidanlığıyla ilgili denetim raporu Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülüyor.

-LTB 2006-2001 yılları arası inceleme raporu ile ilgili sanık 15 bin TL para cezasına çarptırıldı.

-İhtiyat Sandığı’nda sahte vekaletname ile iştirakçi ödeme girişimi ve diğer hususlarla ilgili rapor dosyası 2016’da KKTC Başsavcılığı’na gönderildi.

-Karayolları Dairesi’nin bitum stokuna ilişkin rapor, görüş için 2014’te Başsavcılığa gönderildi.

-KKTC Türk Hava Kurumu’nun 40 bin lt. akaryakıt alımıyla ilgili dosya 2010’da görüş için Başsavcılığa gönderildi.

-Değirmenlik Belediyesi’nin Ocak 1999-Aralık 2005, Ocak 2006- Haziran 2006 gider denetim raporu 2009’da Başsavcılığa gönderildi.

-Akdoğan Belediyesi 2008 Mali Yılı Sayıştay raporuyla ilgili sanık, 3 ay hapis cezası aldı.

-KTFF’nin 1.6. 2010- 31 10 2010 hesapları Sayıştay Denetim Raporu 2017’de Başsavcılığa gönderildi.

-Mehmetçik Belediyesi kesin hesaplarının usulüne uygun yapılmadığından dolayı yasal işlem başlatılması, Başsavcılık tarafından kapatıldı.

-Sayıştay’ın 400 yıllık miras Kıbrıs’ta Evkaf kayıpları sergileri, Mare Monte Otel’in demirbaşları ve Lara

Beach’in kiralanması konusundaki Sayıştay raporları 2012 tarihinde Başsavcılığa gönderildi.

-Gazimağusa serbest liman ve bölge müdürlüğünün 2012 mali hesaplarına ilişkin mali denetim raporu 5.6. 2015’te görüş için Başsavcılığa gönderildi.

-LTB 2008-2011 Mali Yılı Sayıştay Raporu, Sayıştay Başkanlığı’nın sorduğu sorulara cevap vermeyenlerle ilgili hazırlanan dosya 22. 1. 2016 tarihinde Başsavcılığa gönderildi.

-Sözleşmelerin pullanmamasıyla ilgili soruşturma tamamlandı, rapor hazırlanıyor. Dosya, görüş için KKTC Başsavcılığına gönderilecek.

-Gazimağusa Belediyesi 2011-2015 dönemi MAGEM ve MGA’ya yapılan maddi katkılarla ilgili temizlik işlerinin özel firmadan yapılan hizmet alımlarıyla ilgili rapor 2017’de görüş için Başsavcılığa gönderildi.

-Milli Eğitim Denetlenme Değerlendirme Yönlendirme Kurulu’ndaki denetmenlerin 2008-14 dönemi yolluk beyan ve ödemelerine ilişkin denetim raporunda tahkikat devam ediyor.

-TÜK’ün 2006 mali yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda 2014’te TÜK tarafından iç piyasadan satın alınan ve yurt dışından ithal edilen arpayla ilgili Sayıştay raporu konusundaki tahkikatlar devam ediyor.

-Güzelyurt Belediyesi 2011 Sayıştay denetim raporuyla ilgili tahkikat devam ediyor.

-Yenierenköy Belediyesi petrol istasyonu denetim raporuyla ilgili tahkikat tamamlandı. Tafsilatlı rapor hazırlanmakta ve dosya görüş için Başsavcılığa gönderilecek.

-Spor Dairesi Devlet Piyangosu Birimi’nin 2011 ve 2013 kasa ve banka hesapları denetim raporlarıyla ilgili tahkikatlar sürüyor.

-Telekomünikasyon Dairesi Mali Şube Amiri Mehmet Gazi aleyhine raporla ilgili tahkikat sürüyor.

-Alayköy Belediyesi 2012 denetim raporu tahkikat sürüyor.

-İnönü Belediyesi 2015-17 dönemi tahkikatı devam ediyor.

İkinci açıklanan 24 dosya

-Sayıştay tarafından Piyangolar Dairesi’nde 3 yıl arka arkaya yapılan denetimlerde, bilet gösterilmeden ödeme yapıldığı tespit edilip, raporlandı. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında 83 bin 41 TL, 166 bin 166 TL ve 222 bin 933 TL bilet gösterilmeden ödeme yapıldığı Sayıştaylık raporunda yer aldı. Bu paraların kimlerin sorumluluğunda olduğu da raporda yer aldı. Bu konuda başbakanlık prosedürü başlatacak ve dava açacak.

-2007 tarihli rapor. Motorlu Araç Mukayyitliği Vezne Sayımı ve Kayıt Teftişi’nde Temmuz 2017 tarihinde dosya Hukuk Dairesi’ne görüş için geldi. İddia da devlet dairesinde sirkat.

-Birinci derece kıdemli tahsilat memurunun (ismi belli ancak açıklanmadı) hesaplarında oluşan açığa ilişkin olarak tahsilat iptal işlemleri ve yatırımlarının teftişi. Bu konuda dava açıldı, 13 Ekim 2016’da dava sonuçlandı, şahıs 4 yıl ceza aldı. Geriye devlette sirkatla ilgili bir dava daha kaldı.

-Tapu ve Kadastro Dairesi veznesinde görevli (ismi belli ancak açıklanmadı) memur tarafından yapılan tahsilat ve yatırıma ilişkin 2012 yılında yapılan teftiş. Konu 2013’te Hukuk Dairesi’ne gönderildi. Suç sirkat.

-2013 yılında yapılan Güzelyurt Sağlık Merkezi vezne sayımı ve kayıt teftişi. 2013’te Hukuk Dairesi’ne gönderildi, 2018’deyiz henüz akıbeti belli değil.

-Haberdar gazetesinin 2013 yılında yaptığı akaryakıt vurgunu ihbarı. Soruşturma sonucu hazırlanan dosya, görüş için Hukuk Dairesi’ne gönderildi. Şu aşamada daha ileriye götürülmemesi yönünde Hukuk Dairesi’nin görüşü var.

- 20.11.2012 ve 2013 Cypfruvex mali hesaplarının araştırılması. Polis tarafından hazırlanan dosya, 2014 yılında Başsavcılığa gönderildi, hâlâ duruyor.

- Kalkınma Bankası tarafından Dünya Matbaacılık ve Kutu Ambalaj Sanayi Ltd.’e kullandırılan krediye ilişkin araştırma 2013’te tamamlandı. Polis tarafından yapılan araştırmayla birleştirildi, araştırma sürüyor.

-2014’te Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Başkanlığı’yla ilgili bir ticaret şirketinden hizmet satın alınmasına yönelik düzenlenen sözleşme ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin yapılan araştırmada Savcılık suç unsuru tespit etmedi.

-Gelir ve Vergi Dairesi Girne Şubesi Ehliyetler Birimi’nde ihbar nedeniyle yapılan teftişle (isim var ama açıklanmadı) ilgili soruşturma devam ediyor. Kişi yurt dışına kaçtı. Suç sirkat.

-Su İşleri Dairesi Müdürü (isimi açıklanmadı) 2013 yılında daire tarafından ödenen bazı faturalarda belirtilen işlerin yapılmadığı iddiası araştırıldı. Dosya Mağusa Hukuk Dairesi’ne gönderildi.

-Gazimağusa’da taşıma kapsamına alınan mahallelerden şehir içinde bulunan okullara yapılan öğrenci taşımacılığı, Halk Otobüsleri İşletmeleri Ltd. tarafından gerçekleştirilmektedir. Konu şirketle yapılan sözleşmeler incelendiğinde okul beyanları ve öğrencilerin ikamet belgeleri üzerinde yapılan teftiş. Hukuk Dairesi’ne gönderildi.

-Gelir ve Vergi Dairesi Lefkoşa Şubesi çalışanının (ismi açıklanmdı) işlemleri hakkındaki soruşturma devam ediyor. Söz konusu şahıs işten durdurulmuştur. Suç sirkat.

-Hava Sporları Federasyonu 2013 Mali Yılı Hesaplarının Denetimi. Polis soruşturması başlatıldı.

-Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi damga pulu yolsuzluk ihbarı. (İsim var ama açıklanmadı) Sanık hakkında suç istinadında bulunuldu.

-Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan yolsuzlukla ilgili teftiş. (İsim açıklanmadı). Geçici süreyle işten uzaklaştırıldı. Suç istinadında bulunuldu.

- İsim vermiyorum. Bir kişiye ait mülkün usulsüz işlem, sahte imza ve vekaletnameyle devrine ilişkin yazılı ihbar. Polis soruşturması başlatıldı.

-Gelir ve Vergi Dairesi personeli (isim açıklanmadı) tarafından yapılmış olan sürüş ehliyetlerinin tahsilatlarına ilişkin teftiş Hukuk Dairesi’nde.

-Eski Eserleri Koruma Fonu Saymanı’nın (isimi açıklanmadı) eksik yatırımları. Görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı. Polis soruşturması sürüyor.

-CAS Ltd’de görev yapan bazı personelin F 158 makbuz suretlerini kullanmak suretiyle yaptıkları yolsuzluk. Suç sirkat, polis araştırma başlattı.

-Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan teftiş. Soruşturma sürüyor, suç sirkat.

-Gazimağusa Devlet Hastanesi Radyoloji Servisi’nde tahsilatlarla ilgili yapılan denetim, isim var, soruşturma devam ediyor. Suç sirkat.

-Merkezi Cezaevi’nde müdür tarafından çalıştırılan kantin hesaplarının denetimi. Suç sirkat, soruşturma başlatıldı.

-Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Araç, Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi Güzelyurt Birimi’nde gerçekleştirilen vezne teftişi. Kişinin adı var, sirkatten görevine son verildi.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 YENİCAMİ AK 30 18 7 5 30 61
2 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 30 17 6 7 19 57
3 GAÜ ÇETİNKAYA TSK 30 16 7 7 15 55
4 BİNATLI YSK 30 14 8 8 15 50
5 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 30 12 12 6 11 48
6 BAF ÜLKÜ YURDU 30 12 9 9 20 45
7 LEFKE TSK 30 13 5 12 16 44
8 CİHANGİR GSK 30 12 7 11 4 43
9 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 30 13 3 14 -1 42
10 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 30 11 8 11 7 41
11 TÜRK OCAĞI LİMASOL 30 13 2 15 2 41
12 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 30 10 7 13 -8 37
13 GENÇLİK GÜCÜ TSK 30 10 4 16 -25 34
14 YALOVA SK 30 6 7 17 -23 25
15 YENİ BOĞAZİÇİ DSK 30 5 9 16 -35 24
16 OZANKÖY SK 30 4 7 19 -47 19
yukarı çık