Yolsuzluk ve rüşvet yaygın

banner37

Akademisyenler Ömer Gökçekuş ve Sertaç Sonan “2017 Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporu” hazırladı. İş dünyasından isimlerle yapılan anket çalışmasının sonucu, pek de iç açıcı değil.

Yolsuzluk ve rüşvet yaygın

Ergül ERNUR

Ülkemizde hiçbir zaman çözüm bulunamayan ve engellenemeyen sorunlardan biri olan ‘yolsuzluk’, aldı başını gidiyor.

“Bir görevi, bir yetkiyi kötüye kullanma, yasaya, kurala, yönteme aykırı iş yapma” olarak tanımlanan ‘yolsuzluk’ kavramı, iş dünyasının en sık karşılaştığı durumlardan biri.

Ülkemizde yolsuzluk ve rüşvetin yaygın olduğu algısı hâkim… En fazla yolsuzluğun ise kredi ve arazi tahsislerinde gerçekleştiği düşünülüyor…

İşin en ilginç tarafı ise, yolsuzluğu üst düzey yetkililer ve siyasilerin yaptığı yönünde yaygın bir kanı olması…

Bu algı toplumun birçok kesiminde var… Ama ülkedeki ekonomik çarkı döndüren iş dünyasından isimlerin de “yolsuzluk yaygın” demesi, duruma daha ciddi bir pencereden bakmak gerektiğini ortaya koyuyor.

Birçok bakanlıkta ve kurumda yıllardır yolsuzluk yapıldığı belirtiliyor… Bu yolsuzlukların kimi ortaya çıkarılıyor, kimiyse ört pas ediliyor. Tabi gündemimize ve bilgimize gelen yolsuzluklar üzerine konuşuyoruz… Eminiz ki, daha bilmediğimiz, duyulmayan ve hâlâ süren birçok büyük yolsuzluk olayları vardır ülkemizde…

Akademisyenler Ömer Gökçekuş ve Sertaç Sonan’ın hazırladığı “2017 Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporu” da aslında ülkemiz gerçeklerini ortaya koyuyor, halkın düşüncelerine tercüman oluyor.

Söz konusu rapor ayrıca ülkemizde yolsuzluk algısı üzerine ayrıca iş insanlarıyla yapılan anketler temelinde oluşturulan ilk bütünlüklü rapor niteliği taşıyor.

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından 2017 yılının başında yapılan anket çalışmasında “yolsuzluk” dosyası açılmış ve topluma yöneltilen sorular sonucunda “ülkemizde yolsuzluğun yaygın” olduğu ortaya çıkmıştı.

Gökçekuş ve Sonan’ın yaptığı çalışma ise, daha büyük bir anketin parçası. Bu çalışmayla, yolsuzluğun hangi

kurumlarda en yoğun olduğunu tespit etmenin yanı sıra yolsuzluğun bireysel değil kurumsal bir sorun olarak algılandığı sonucunu da ortaya koydu.

Anket sonuçları, kurumsal altyapımızın yolsuzluğu önlemede yetersiz kaldığını gösteriyor. Katılımcıların, yargı ve mali denetim kurumlarının bağımsızlığı ve caydırıcılığı konusunda ciddi şüpheleri olduğunu da ortaya koyan çalışma, sosyal medyanın mahkemelerden daha caydırıcı bulunması üzerinde düşünmeye değer bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor.

Akademisyen Ömer Gökçekuş ve Sertaç Sonan’ın hazırladığı “Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporu” bugün daha detaylı bilgilerle kamuoyuna anlatılacak.
 

366 iş insanına soruldu

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin (Transparency International, TI) her yıl yayınlanan Yolsuzluk Algı Endeksi (Corruption Perception Index, CPI) metodolojisi kullanılarak hazırlanan anketle, hem ülkemizdeki yolsuzluk algısı ölçüldü, hem de yolsuzluk alanında ülkemizin dünyanın geri kalanına göre hangi noktada olduğunu tespit edildi.

TI-CPI metodolojisi temelinde ortaya çıkan anket, telefonda görüşme yöntemiyle Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyesi firmalarda yönetici pozisyonunda bulunan 366 katılımcıya Lipa Danışmanlık şirketi tarafından uygulandı.

Örneklemi oluşturan 366 kişinin seçimi, bölgesel, sektörel, çalışan sayısı, şirketin faaliyette bulunduğu süre ve

benzeri konularda iş dünyasını temsil edici nitelikte olmasını sağlayacak şekilde yapıldı.

 

İş insanlarının yüzde 89'u “rüşvet ve yolsuzluk var” diyor

 

Ömer Gökçekuş ve Sertaç Sonan’ın hazırladığı “2017 Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporu”nda iş insanlarına “Ülkede yolsuzluk var mı?” diye soruldu.

Ankete katılan iş insanlarının yüzde 89'u Kuzey Kıbrıs'ta rüşvet ve yolsuzluk olduğunu düşünüyor. Dahası, yüzde 56'sı bir yıl öncesine göre 2017'de yolsuzluğun arttığını ifade ediyor. “Kamu kaynaklarının, yolsuzluktan dolayı özel şirketlere, bireylere ve gruplara aktarılması çok yaygındır” diyenlerin oranı ise yüzde 48.

“Kamu ihalelerini kazanabilmek ya da çıkar elde edebilmek için rüşvet verme geleneği var mı?” sorusuna ise katılanların yüzde 43'ü “çok yaygın” yanıtını verirken, sadece yüzde 14'ü “hiç yoktur” dedi.

 

Yolsuzluk en fazla arazi tahsisi ve kredilerde

“Yolsuzluk hangi alanlarda oluyor?” sorusuna karşılık rüşvet ya da el altından fazladan ödeme yapmanın çok yaygın olduğu yerler şöyle sıralandı:

“Arazi tahsisi ve benzer teşvikler için';  'kredi alırken'; 'kamu ihaleleri ve izinler”.

Sektörlere göre yolsuzluk

Ankete katılan yöneticinin şirketinin hangi sektörde faaliyet gösteriyor olduğu ile yolsuzluk algılaması arasında sistematik bir ilişki olduğu gözlemlendi. Sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların

%94'ü yolsuzluk ve rüşvetin olduğunu düşünüyor.

Bu oran konaklama ve restoran sektöründe faaliyet gösterenler için yüzde 82.

Tarım sektöründekilerin sadece yüzde 20'si kamu kaynaklarının, yolsuzluktan dolayı özel şirketlere, bireylere ve gruplara “her zaman ya da çoğu zaman” aktarıldığını düşünürken, inşaat sektöründekiler arasında bu oran yüzde 61'e çıkıyor.

Tarım sektöründekilerin sadece yüzde 30'u ülkede rüşvet verme geleneğinin yerleşmiş olduğunu ifade ederken, bu oran konaklama ve restoran sektöründekiler için yüzde 58'dir. Bir sene öncesine göre, yolsuzluğun değişip değişmediğine dair sorulan soruya verilen yanıtlar da şirketlerin hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bağlı olarak farklılık gösteriyor.

Tarım sektöründeki katılımcıların hiçbirisi yolsuzluğun azaldığını düşünmezken, yüzde 80'i ise arttığını belirtti.

Buna karşılık, inşaat sektöründekilerin yüzde 18'i yolsuzluğun azaldığını ve sadece yüzde 50'si arttığını ifade etti.

Ankette, Ticaret Odası bünyesinde aktif olup olmamasının yolsuzluk algısı üzerinde etkisi de değerlendirildi. Ticaret Odası Meclisi üyelerinin yüzde 92'si yolsuzluk ve rüşvetin olduğunu, yüzde 73'üyse bir sene öncesine göre arttığını ifade ederken, bu oranlar geriye kalan katılımcılar arasında sırasıyla yüzde 89 ve yüzde 55 oldu.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2018, 09:36
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER