Kırmızı ve beyaz etlerde gıda güvenliği

Kırmızı Et Sektöründe Gıda Güvenliğini ele alacak olursak, hayvanın yediği yemden, kesimhane çıkışına kadar olan tüm aşamaları kontrol edilmesi gerekir. Hayvan yetiştiricilerinin bu konuda bilinçlendirilmesi, hijyenik şartlarda, hayvan sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde canlının yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Çiftlikten sofraya gelene kadar, et ve et ürünlerini üretimin her aşamasında Uzman Veteriner Hekimler ve ileri işlem sırasında da Yüksek Gıda Mühendisleri tarafından gerekli tüm fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrolleri yapılarak, insan sağlığını hiçbir şekilde tehlikeye atmayarak tüketime hazır hale getirmek gerekir. Bu şartların sağlanmasında kurulacak gıda güvenliği veya kalite yönetim sistemi firmaya büyük oranda yardımcı olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar; Sektör içerisinde fiziki ve teknik şartları yetersiz olması, eğitilmiş personeli bulunmayan çok sayıda işletme bulunmakta, bu durumun sağlığımızı ve sektördeki gelişmeyi olumsuz yönde etkilemesi, Kayıt ve istatistikler tam ve doğru bir şekilde tutulmaması, kesilen hayvanların yan ürünleri ekonomik olarak değerlendirilmemesi sonucu çevre kirliliğine neden olması, et ve et mamulleri sanayinde üretimden tüketime kadarki süreçte soğuk zincir kullanılmaması ve ayrıca haksız rekabete neden olmaktadır.

Avrupa Birliği ülkelerindeki gıda güvenliği standartları ve hayvan kimlik sistemi gibi uygulamaların hayata geçirilmesi için, hayvancılık sektörünün kayıt altına alınması, firmalarda gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve hijyenik standartların yükseltilmesi ön koşuldur. Ülkemizde beyaz et sektörü, kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir yere gelmiştir. Beyaz et sektörü ekonomik, sağlıklı protein kaynağı olan beyaz et ve yumurta üretimini yaparak insanlarımızın beslenme gereksinimlerini karşılamada çok önemli bir rol üstlenmektedir. Sağlıklı ve ekonomik protein kaynağı olan beyaz et her geçen gün tüketiciden daha fazla talep görmektedir.

Beyaz et sektöründe gözlemlenen teknolojik yenilenme ve üretim standartlarının yükseltilmesi için; Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi (HACCP), İyi Üretim Uygulaması (GMP) gibi uluslararası gıda güvenliği sistemleri, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri’nin uygulanmasına geçiş çok büyük bir yarar sağlayacaktır. Sağlığımız için hayati öneme sahip ve vazgeçilmez olan kırmızı et ve beyaz et ürünleri ancak doğru biçimde satın alınması, muhafaza edilmesi ve pişirilmesi halinde faydalı olacaktır. Bilinçsizce yapılacak uygulamalar, faydadan çok zarara neden olabilmektedirler. Bu yüzden üretici ve tüketici olarak çok sağlığımız için bilinçli bir şekilde hareket etmeliyiz.

YORUM EKLE

banner111

banner34

banner75

banner110

banner104