Kış sezonunda turizmi geliştirmek

Ülkemizde, yaz sezonu boyunca, turizm tesislerimizde yüksek doluluk oranları görülmekte olup, işler kışa göre daha yolunda gitmektedir. Ancak, özellikle Kasım-Mart ayları arasında doluluk oranları düşmekte ve turizm tesisleri çeşitli ekonomik sorunlar yaşamaktadır.
   Bu dönemde, bazı küçük kapasiteli turizm tesisleri kısmen veya tamamen kapanmakta veya çok az personelle faaliyetlerine devam etmektedirler. Birçok büyük tesis de zararına çalışmak zorunda kalmaktadır.
   5 aylık bu kış dönemindeki durgunluk, sadece turizm tesislerini değil, bu tesislerle iş yapan, etkileşimde bulunan tüm esnaf ve işletmeleri de olumsuz etkilemektedir. Bu durum, zincirleme etkisiyle diğer sektörlere, neticede ekonominin geneline de sıkıntı yaratmaktadır.
   Kış sezonunda otellerin kısmen veya tamamen kapanması, birçok çalışanın işine son verilmesine veya zorunlu izne gönderilmesine neden olmaktadır. İşten ayrılan personeller mecburen başka sektörlerde işe girmektedirler. Böylece, yeni sezon açılınca otellerin eğitilmiş, tecrübeli, uyum sağlamış personel kayıpları gündeme gelmekte, harıl harıl deneyimli personel arayışı başlamaktadır. Bu sorunların yaşanmaması için kış turizminin gelişmesi elzemdir.
   Turizmin 12 aya yayılması ile tesisler kapanmayacak, yetişmiş personeller işten çıkarılmayacak ve etkileşimde olunan diğer sektör ve işletmeler de olumsuz etkilenmeyecektir.
   Turizm tesislerinin kış aylarında kısmen veya tamamen kapanmaması ve personellerinde işten ayrılmaması için, yasal mevzuatın cevaz verdiği ölçüde, özellikle ölü sezonda geçerli olmak şartı ile çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinin devlet tarafından karşılanmasının Çalışma Bakanlığı’na bağlı istihdamı destek merkezi vasıtasıyla yapılması düşünülmelidir. Bu adım, yerli istihdamını da teşvik edecektir.
   Bir diğer konu da, daha önceki yıllarda başarılı sonuçlar veren ve 3, 4, 5 yıldızlı otellere tüm yıl boyunca özellikle de kış aylarında nefes aldıran charter uçuş desteklerinin devamının sağlanması gerekmektedir. Bu konuda Turizm sektörü paydaşları ile Turizm Bakanlığı ve Türkiye yetkilileri temas ve iletişimi artırıp, bahse konu uçuşlarla ilgili teşvik desteği için gerekli kaynak sorununu çözmelidirler. Charter uçuşların turizmde doluluk oranlarını önemli ölçüde artırdığı bilinmektedir.
   Ülkemizde, özellikle kış sezonunda otellerimize büyük katkılar yapan kongre turizminin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, eskiye göre düşüş gösteren bu alanda adım atılmalı ve Turizm Bakanlığımız, Türkiye Turizm Bakanlığı ile istişare ederek, TC kongre mevzuatından kaynaklanan sınırlamanın kaldırılmasına yönelik yapılacak girişim ve düzenleme ile ülkemizde gerçekleştirilecek kongrelerin sayısının artırılması sağlanmalıdır. Çünkü, ülkemizde bu alanda birçok yatırımlar yapılmış olup, tesislerin boş kalması gelir kaybına sebebiyet vermektedir.
   Kongre Turizmi’nin yanında kış aylarında ülke turizmine katkı yapacak bir diğer alan da spor turizmidir. Bu alanda yapılacak uluslararası standartlarda çim futbol sahaları, spor salonları ve çeşitli sportif tesisleri, kış aylarında kamp yapacak takımları ülkemize çekecektir.
   Türkiye’nin Antalya bölgesine özellikle iklimi çok soğuk olan ülkelerden her yıl kış aylarında binlerce takım kamp yapmaya gelmektedir. Bunun sayesinde Antalya’daki oteller kış aylarında da gelir elde etmektedirler. Bizim ülkemizde de kamp turizmine yönelik tesislerin çoğalması, kış aylarında ılık bir havaya sahip olan ülkemize de takımların ve kafilelerin gelmesini sağlayacaktır.
   Geçtiğimiz günlerde, Girne de bulunan bir otelimizin kendi arazisi yanında yaptığı çim futbol sahaları ve spor tesisleri tam da spor turizmine yönelik çok isabetli bir yatırım olmuştur. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu alanda diğer otellerimizin de benzer yatırımlara girişmesi hem kendileri hem de ülke turizmi için büyük faydalar sağlayacak ve kış turizmine ivme kazandırıp ülke turizm gelirlerinin artmasına katkıda bulunacaktır.
   Ayrıca, birçok otelimizde bulunan SPA ve WELLNES (sıcak su havuzu, sauna, masaj, güzellik ve cilt bakımı v.b.) bölümlerinin kalitesinin artması ve turistler ile yerli halk tarafından rağbet görmesi kış turizminin gelişmesine imkan vermektedir. Otellerimizin, sadece yaz sezonuna yönelik değil, kış sezonunu da düşünerek tesislerini organize etmeleri ve planlamaları, ülkemiz turizminin 12 aya yayılmasını sağlayacaktır.

 

YORUM EKLE

banner107

banner108