KKTC Rekabet Edilebilirlik Analizi ve yeni açılımlar

Yoğun geçen gündemimiz içerisinde, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) “Rekabet Edebilirlik Raporu”nu açıkladı.

Şahsımın Turizm ve Çevre Bakanlığı’nı temsilen gittiğim bu özel günde gerçekten toplumsal hafızamıza önemli mesajların da verildiğini düşünmekteyim.

Rapor yıllardır özenli bir şekilde hazırlanıyor ve bu yıl da biraz daha fazla teknik detaylarda değişikliğe gidildi.

Akademik açıdan veri toplama ve bu verileri örnekleme ve sonuçların analizlerinin sentezlenmesi açısından değişiklik yapılan bu raporun hazırlanmasında çalışan herkesi kutlarım.

Bu yıl on birincisi hazırlanan rapor, 12 Nisan Cuma günü KTTO’da düzenlenen “2018-2019 Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Forumu”nda kamuoyu ile paylaşıldı. Rekabet Edebilirlik Raporu’nun ve Forumu’nun bu yılki ana teması, "Endüstri 4.0 Işığında İşletmelerde Dijitalleşme" oldu.

Dijitalleşme ve Misafir Memnuniyetini ölçmeye de yarayan CRM ( Customer Relationship Management ) konularını da daha önce kaleme almıştım.

Açıkça ifade etmem gerekirse; turizm sektörümüzün geldiği aşama tam da bu teknolojik açılımlara ve devrimi yakalamak için önemli bir konuma geldi.

Geçen yıl turizm sektörümüz için yaptığım Turizm sektörümüzün “ Competitive Index Analysis “ adlı çalışmamda önemli bulgulara ulaşmıştım. Bu ulaştığımız verileri de Turizm ve Çevre Bakanlığı sitemizde de yayınlamıştık.

Turizm destinasyonu olarak geldiğimiz noktanın avantaj ve dezavantajlarını ölçmeye yarayan bu analiz sonucunda, fiyat, servis kalitesi, otellerin sundukları hizmetler ön plana çıkarken; maalesef ülkemizi ziyaret eden turistler ülkemizi temiz tutmadığımızdan şikayet ediyordu.

Geçtiğimiz yıl içerisinde gerçekten de çevre olgusunu ve çevreye karşı duyarlılığımızın artırılmasına yönelik yaptığımız çalışmalar ve meclisten geçirdiğimiz yasalar ve tüzükler önemli açılımlar oldu.

Çevre ses kirliliği gürültü, katı atık, naylon poşetler, ömrünü tüketmiş lastikler, bu anlamda yaptığımız önemli açılımlar oldu. Sulak alanlar ve moloz hafriyat atıkları ile olanlar ise yolda.

Bu anlamda pozitif algının gelişmesi yalnız yasa ve tüzükle olmuyor, denetim ve bilinçlenme önemli farklar...

 

Toplantıdan önemli satır başlıkları

 

Önemli katılımcıların olduğu ve Ulaştırma, Tarım Bakanlarımızın yanı sıra meclis bakanımız, bazı milletvekillerimiz ve müsteşarlarının da bulunduğu toplantıda, sivil toplum başkanları, bazı birlik ve odaların yöneticilerinin yanı sıra; üniversite akademisyenleri ve diğer seçkin misafirler de yerini aldı.

Forum KTTO Başkanı Turgay Deniz’in konuşmasıyla başladı. Son on bir yıldır gerçekleştirilen rekabet edebilirlik raporlarında Kuzey Kıbrıs ekonomisinin sağlam temellere oturtulması ve güçlü zeminde kalkınması için gerekli adımların atılmadığı tespitinin yapıldığını söyleyen Deniz, rekabet edebilirliğini artırabilmesi için de öneriler yapıldığını belirterek, bazı başlıklara işaret etti.

Deniz, “Dış pazarlara yönelik mal ve hizmet üretimini geliştirecek, dış pazarlara erişimini artıracak ve geliştirilerek uygulamaların hayata geçirilmesi, iş yapmayı, yatırım yapmaya cezbedecek ortamın sağlanması, uzun zamandan beri ihtiyaç duyulan vergi reformu, kamu reformu ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini teminen yürütülen e-devlet çalışmalarının tamamlanması, bürokratik işlemlerin süratle ve ciddi oranda hayatımızdan çıkarılması, ulaşım, enerji, eğitim ve sağlık alanlarındaki fiziki altyapının iyileştirilmesi, üretilen ürün ve hizmetlerin uluslararası standartlara ulaştırılması” gerektiğine değindi.

Ülkemizin büyük penceresi düşünüldüğünde ; hangi yönlere doğru panjurların açılması gerektiğine dair önemli saptamaları bizlere sundu.

Bunların reformcu bir zihniyetle ele alınması gerektiğini belirten Deniz, “Her yıl farklı temalar altında yapılan raporun dikkate alınıp, karar vericiler tarafından uygulamaya konulması için her platformda çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

 

“Şirketlerin, dijitalleşme süreçleri”

 

Deniz, “Teknolojinin günden güne hayatımızda daha çok yer tutması ve özellikle son dönemde Endüstri 4.0 kavramının öne çıkmış olmasının bu yılki tema konusuna gerekçe oluşturduğuna değinerek, şirketlerin ayakta kalmaları ve rekabet edebilir olmaları için dijitalleşme süreçleri için de sağlam planlar yapması gerekecektir” ifadelerini kullandı.

Hakikatten de bu süreçleri takip eden ve uygulayan şirketler çağı yakalayacak, uymayanlar oyunun dışında kalacaktır…

 

Kuzey Kıbrıs’ın sıralamadaki yeri nerede?

 

Raporu kaleme alan akademisyenler Prof. Dr. Hasan Amca, Dr. Yenal Süreç ve Aytaç Çerkez, Kuzey Kıbrıs’ın yeni metodolojiyle ülke puanının 100 üzerinden 55.21 puan, sıralamasının ise 140 ülke arasından 89’uncu olarak saptandığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs’ın bazı bölümlerden kaynaklı olarak hem ülke puanında hem de sıralamadaki yerinde gelişme gösterdiği belirtildi. Gecen yılki sıralamaya göre, Kuzey Kıbrıs 109.sıradan 20 sıra yukarıya ilerledi.

Sorunlu kabul edilen alanlar olarak değerlendirilen Altyapı, İşgücü Piyasaları ve Makroekonomik İstikrar bölümlerinde gerileme devam ederken, bu yıl yenilenen Ürün Piyasaları, Finans Piyasaları ile Bilgi ve Bilişim Teknolojilerine Uyum alanlarında gelişmelerin kaydedildiğine işaret edildi.

 

Üniversite adası olmamız Teknoloji vadilerinin kurulması için çok büyük avantaj

 

Şahsımın bu toplantıdan ve konuşulanlardan çıkardığı en önemli sonuç teknolojik ve endüstriyel açılımların artık önemli ARGE ( Araştırma ve Geliştirme ) merkezlerinin kurulması için zamanın geç olmadığını gördüm.

Çağı yakalamak, teknoloji ihracatı yapmak; böylesine dış dünyada önemli merkezlerde, şirketlerde çalışan ve büyük işlere imza atan Kıbrıslı Türkleri tekrardan adamıza, büyük bir ülkü ışığında hizmet aşkı ile çalışmalarına olanak sağlayacak ortamların yaratılmadığından geçmektedir.

Bunları yapmak kolay mı? Elbette zor ama imkansız değil.

Turizm dolu günler ülkemizin olsun …

 

YORUM EKLE