“Kobilerin Dijital Dönüşümü”

   26 Ağustos 2012 yılında İngiltere’de bulunaneniştem Microsoft Avrupa Direktörü Derviş Tayyip ile yine bu konuları konuşuyorduk. O zamanlar adımlar yeni yeni atılmaktaydı. Yıl 2019 oldu ve o konuşmamızın gerçekleri ve ne kadar da önemli olduğunun yankıları yansımaya başlamış ve bugünlere geleceğimizinsinyallerini oluşturmaktaydı aslında;O zamanki konuşmamızdan bazı kareleri sizlerle paylaşmak istiyorum:

“Bulut Bilişim’inin hakkında Microsoft Avrupa,Direktörü Derviş Tayyip, çalışanlarınınverimliliğini; Kurumlarınınetkinliğiniartırmak ve müşterilerine verdikleri hizmet kalitesini iyileştirmek için son zamanlarda epeyce duymayabaşladığımız ve yakın gelecekte bir standart haline gelecek bulut bilişimin büyük bir dalga olduğunu bildiren  Tayyip, teknolojinin bu kontrol edilemez değişimi karşısında herülkedeolduğu gibi, KKTC yasalarının da aynı hızla ihtiyaç duyulan standartlara uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti.Tayyip "Bulut Bilişim sadece kurumların bu hedeflerine ulaşmalarına yardım etmekle kalmayan, aynı zamanda performans, kesintisizlik, güvenlik ve veri koruma gibi alanlardaki zor ihtiyaçlarını da karşılayançözümlere sahiptir. Öncelikle belirtmek gerekir ki Bulut Bilişim yeni bir teknoloji değildir. Evimizden, iş yerimizden hatta 3G sayesinde cep telefonu şebekesinin izin verdiği her noktadan internete erişim sağladığımız anda biz zaten bir İnternet bulutunun içine girmiş oluyoruz.Tayyip "Bulut Bilişimi ve karşılaşılabilecek hukuki problemler ile ilgili olarak Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı’ nın yaptığı araştırmaya göre ise bulut bilişimi  teknolojisinin özellikle problem yaratacak hususların beş ana başlıkta toplandığı belirtilmektedir. Bunlar sırasıyla Verilerin Korunması, Gizlilik, Fikri Mülkiyet, Mesleki Sorumluluk, Dış Kaynak Kullanımı ile ilgili sorunlardır.”

Yapay zekâ destekli üretimler artık, işletmenizi için Endüstri 4.0’a geçiş için hazırlanmalı ve tüm altyapınızı oluşturmalısınız. Yapayzekâ destekli modüllerkurarak firmanıza çözümler sunmanız, üretim ve tüketim maliyetlerinizi azaltmanız, tüm işlemlerini raporluyor ve analiz ediyor olmalısınız ki böylece daha iyi bir yönetim yapabilesiniz.   Evet zaman 2019 artık KOBİ’ler için dijitalleşme çağı başladı. Üretim artık parmağınızın ucundadır.

   Bahsettiğim gibi veri ağıda çok önemlidir. Büyük çaplı üretim verilerini toplayarak ve güvenli bir şekilde kayıt altına alarak bulut bilişiminizi kurmalısınız. Bu verilerin zaman bazında depolanması ve istenilen zamanda istenilen şekilde kontrol edilebilip ulaşılmasına olanak vermelisiniz ki veri tabanı teknolojileri ve özel algoritmalarınız sayesinde işletmenizdeki tüm verilere saniyeler içerisinde ulaşasınız.

   Yapay zekâ algoritmaları üretime ait milyonlarca veri ile ulaşır. Alınacak olan Makine kullanma Eğitimi sonucundan çıkan veri modellerine göre doğruya en yakın tahmin yapılarak yeni veriler ile öğrenme devam edecektir.Bu sayede doğru tahmin başarısı sürekli artarmış olacaktır.

   Şimdi ise sistemi nasıl çalıştığına bir bakalım?

   Artık günümüzde ve küreselleşen dünyamızda herkes artık her istediği şeye ulaşabilir durumdadır.

Ben ambargolara inanan bir insan değilim o yüzden çalışan KOBİ’ler bir şekilde başarıyı yakalıyorsa ve iyi bir üretim yapabiliyorsa ne isterse olsun onu bir şekilde ihraç edebilecek seviyede olduğunu düşünüyorum.

Kaynakça: (https://www.retmes.com/files/3640c4d268f325e3f0a13bd6a544e798.svg)

   Yukarda belirtmiş olduğum döngü ile artık dünyada üretim bu şekilde yapılmaktadır. Zamanla KOBİ’lerin de bu iş döngüsü içeresine girmeleri şüphesiz ki kaçınılmaz olacaktır. Özellikle ülkemizde birçok büyük firmalar çalışmalarını yapmaktadırlar.

   Dünyayı takip etmek ve daha iyi ve sürdürebilir bir üretim ancak dijitalleşme ve bulut bilişim ile olacaktır. Geriye kalan kısım ise sadece bağlantı kurma ve pazarlama üzerine olacaktır ki bu da dünyada artık saniyeler içerisinde istediğiniz bağlantıları kurduğunuz bir ağın içerisinde olduğunuzdan dolayı pek tabi mümkün olacaktır.

YORUM EKLE

banner107

banner75