Kredi kartı ve banka kartı ile yapılan perakende mal ve hizmet alımlarına iade yapılması yasası henüz uygulamaya geçemedi

Çalışmaları 2018 yılı sonunda başlayan bahse konu bu yasa,17 Haziran 2019 tarihinde Meclisten oybirliği ile geçmiş ve 1 Eylül 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Fakat yürürlükte olmasına rağmen, henüz uygulamaya geçememiştir. Aldığımız bilgiye göre, uygulamaya girememesinin nedeni, bazı bankalardaki kredi kartı cihazlarından kaynaklanan teknik bir uyumsuzluğun bulunması ve bunun çözümü için ayrı bir yazılım programına ihtiyaç olduğudur. Yasayı yürütecek olan Maliye Bakanlığı sorunun çözümü için gerekli insiyatifi almalı ve uygulamayı başlatmayı sağlamalıdır.

Bugünkü yazımda, Yasanın içeriği ile ilgili temel noktaları ana hatları ile sizlerle paylaşmak istiyorum.

KKTC de kayıtlı vergi yükümlülerinin, kendi ihtiyaçları için kredi kartı ve/veya banka kartları ile ülke içinde yapacakları ve KDV yasasının konusuna giren mal ve hizmet alımları iadenin kapsamına girmektedir. İadeye esas alınacak harcama miktarı, kredi kartı ve banka kartları ile yapılacak tüm harcamaları içermektedir.

Ancak, aşağıda belirtilen mal ve hizmet alımları iade kapsamında bulunmamaktadır.

-Gece kulüpleri ve benzeri eğlence yerleri yasası, şans oyunları yasası ve Beden eğitimi ve spor yasasına tabi işletmelerden alınan mal ve hizmet alımları iade kapsamına girmemektedir.

-Askeri kantinlerden yapılan mal alımları iade kapsamına girmemektedir.

Devlet ve Belediyelere ödenen her türlü vergi, resim, harç ve diğer bedeller iade kapsamına girmemektedir.

-Banka ve Sigorta işlemleri vergisi yasası kapsamında yapılan ödemeler iade kapsamına girmemektedir.

Öte yandan, yapılacak iadeler, aylık dönemler halinde yapılacak ve aylık hesap edilecektir. Söz konusu hesaplama, kapsam dâhilinde bulunan mal ve hizmet alımları miktarına % 1 iade oranı uygulanacak şekilde yapılacaktır.

İadeden yararlanacak olanların, 1 ay içine kredi kartı ve/veya banka kartı ile yaptıkları mal ve hizmet alımları iadenin aylık konusunu oluşturacaktır. Bankalar iade alacak olanların alacakları miktarı hesaplayacaklar ve bu miktarın doğruluğunun onayını Maliye Bakanlığından alacaklardır. Maliye Bakanlığı onay tarihinden itibaren 15 gün içinde iade miktarını Bankalara yatıracaktır. Maliye Bakanlığının yatırmasından itibaren en geç 3 gün içinde de,  Bankalar, kredi kartı ve Banka kartının hamilinin hesabına bahse konu iade miktarını aktaracaktır.

Yasanın içeriği ile önemli gördüğüm hususları sizlerle paylaştım. Yasanın uygulamaya geçme süreçlerini de yakından takip edip, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.

Hatırlanacağı üzere, KDV Yasasının geçtiği 1996 yılından sonraki dönemlerde vatandaşlar, piyasadan yaptıkları alışverişler karşılığında aldıkları fiş ve faturaları biriktirmekte ve bunları belirli dönemlerde Vergi Dairesine sunarak kdv iadesi almaktaydılar. Bu uygulamanın olduğu dönemlerdeki alışverişlerde belge isteme oranı vatandaşlar arasında artmıştı.

Bahse konu yeni yasada da en önemli amaçlardan biri, vatandaşların yaptıkları alışverişlerde nakit yerine kredi kartı veya banka kartı kullanmalarını özendirerek, yapılan tüm harcamaların kayıt altına girmesinin sağlanmasıdır.

Öte yandan, yapılacak olan bu iade miktarları için Kamu Maliyesinden hatırı sayılır bir ödeme yapılacaktır.2020 yılı bütçesine buna yönelik bir kaynak muhtemelen konmuş olmalıdır.

Diğer bir husus da, yapılacak iadelerin anlam kazanması için, işletmelerin yaptıkları satışlar ve faturaları incelenmeli, iade işlemlerinin satışlara yansıyıp, yansımadığı kontrol edilmelidir.

Bir başka önemli konu da şudur. Vergi Dairesinin çoğu zamanını, günlük rutin işler almaktadır. Bunun yanında, kurumlara stopaj iadesi ve kdv iadesi gibi işlemler de vakit ve personel gerektirmektedir. Aslında, vergi dairesinin en önemli görevlerinden biri de Fatura ve belge düzeninin denetlenmesi ile vergi denetim ve incelemelerine daha fazla zaman, personel ayırması ve odaklanması olmalıdır. Çünkü kayıt dışılıkla mücadele ve gelirlerin artırılmasının en önemli yöntemlerinden biri de budur.

Son söz olarak, yazının ana konusuna gelecek olursak, bahse konu iade yasasının yürürlüğe girmesinden sonra aradan yaklaşık 2.5 ay geçmesine rağmen, uygulamanın bazı bankalardaki teknik sorunlardan dolayı henüz başlamaması hem tüketicileri elde edecekleri iade gelirinden mahrum bırakmakta, hem de ekonominin kayıt altına alınması çabalarının önemli adımlarından birini geciktirmektedir. Beklentimiz, yasanın en kısa sürede uygulamaya geçmesidir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
İbrahim Metti
İbrahim Metti - 4 ay Önce

KDV Vergisi en son Tüketiciye Kullanıcıya veya mali alan kişiye yüklenen bir vergidir bunun yanında günümüzde oluşan ve ithal eneryenerye ve mallara ödenen hammaddeler ödenen dövizle oluşan enflasyonda + toplumdaki tercih siz tüketim ve devletin oluşan bütçe açıklarını dengelemek için yaptığı vergi resim ve harçlardaki yıllık artışlar adaletsiz vergi sistemini oluşturmaktadır ve sabit Gelirlilere büyük adaletsizlikler ve Zor yaşam koşulları yükselmektedir hani İnsanımız da çok nazik yaşam içerisinde olduğundan bu zor koşulların Üstesinden gelememekte ve kaoslar yaşanmaktadır Bu konularda En küçukbireyden okullarda gerekli eğitleğitler uzman kişilerce verilirse devletin duzendüzenleyeceği eğitim sistemleriyle bu sorunlar ancak uzun dönemlerde aşılabilir aksi daha zira gireceğindktir sonuç olarak giderek artan zor yaşam koşullarını aşmak için ve dar gelirlilerin sabit gelirleri korumak ve devleti yaşatmak ıçın yapılması gereken işlemler dir çok geç kalınmıştır bunlar ben 1996 da birçok vekil ve bakana anlatmama rağmen kaale alınmamıştır sonuçta çok iş yapan çok iade az iş yapan az iade alacaktır cazip ve adaletli değil günü krtamadir

banner107

banner108