Kriz için neler yapılabilir?

Yeni bir döviz kriziyle boğuşuyoruz.

Bazen 10, bazen 8 yıl, bazen daha kısa aralıklarla toplumumuz döviz krizleri yaşıyor.

Dönemine göre nedenleri farklılıklar gösteriyor bu krizlerin.

Kimisi Türkiye özelinde, kimisi küresel nedenlerden kaynaklandı ama hep bu ateşlerde yanan halk oldu.

Piyasaların harekete geçmesi bize göre kimi zaman saçma nedenlere dayanıyordu ama sonuçta bir kriz geliyor ve hayatı altüst ediyor.

Türk Lirası’nın dönem dönem döviz karşısında değer kaybetmesi bu ülkenin en büyük dertlerinden birisidir.

KKTC devletinin kendi parasını kontrol edemiyor oluşu, ülke yetkililerinin de elini kolunu bağlıyor.

KKTC ile hiç ilgisi olmayan bazı sorunlardan dolayı Türk Lirası’nın değer kaybetmesi bizi de yakıyor.

Bazı uzmanların döviz cinsinden bir para birimine geçmemizi tavsiye etmesi bu nedenledir.

Bir süreden beridir herkesin gözü döviz kurlarında.

Dövizle borçlananlar, dövizle ev kirazı ödeyenler, işyerindeki girdileri dövizle olanlar, dövizle çocuk okutanlar perişan halde.

Maaşlar ya da kazançlar dövizin hızına yetişemiyor, resmen eriyor.

Döviz arttıkça hayatın tüm alanları pahalı oluyor.

Pahalılık, belirsizlik, kişileri temkinli olmaya itiyor ve piyasa daralıyor.

İşyerleri pahalılıktan dolayı işçi çıkarmaya başlıyor ve işsizlik artıyor.

Kepenk kapamalar, iflaslar ülkede büyük bir bunalım yaşanmasına neden oluyor.

İnsanların psikolojisi bozuluyor, sağlık yönünden de insanlar çöküyor.

Tüm bunları geçmiş krizlerde yaşadık.

Şimdiki kriz, geçmiştekilerden çok daha büyük gibi görünüyor.

Bu kriz aslında bağıra bağıra geldi.

Böyle olacağı öngörülüyordu da bu kadar erken olacağı tahmin edilmiyordu.

Tahminlerin de ötesinde bir hızla geldi ve büyüdü döviz krizi.

Bizim gibi yatırımın, üretimin az olduğu tüketim toplumlarında krizler daha yakıcı olur.

Toplum, krizlerden daha fazla etkilenir.

Aslında bu gibi krizler, bize yatırıma, üretime daha fazla önem vermemiz için uyarı olmalıdır.

İstihdamı artırıcı, ekonomiye güç katıcı yatırımlara ağırlık vermeliyiz, böyle yatırımlar yapmak isteyenlerin önünü açmalıyız.

Döviz o kadar hızlı yükseldi ki, zaten topluma fazla olumlu katkı yapamayan hükümetin ekonomik tedbirleri tam etkisini kaybetti.

Şimdi hükümetin yeni tedbirler alması, toplumsal seferberliği başlatması gerekiyor.

Toplumun tüm kesimleri döviz krizi için bir şeyler yapmalı.

Bazı kesimlerce krizin fırsata çevrilmesine fırsat verilmemeli.

İyi hazırlıklar yaparak, toplumun krizi en az zararla atlatması sağlanmalıdır.

Kolay olmadığını biliyoruz, bazı kesimler mutlaka daha fazla etkilenecektir ama toplum olarak yardımlaşırsak, doğru tasarruflar yaparsak, devlet doğru kararlar üretirse, bunun da üstesinden geleceğimize inanıyoruz.

YORUM EKLE