Kuzey Kıbrıs turizm politikaları uygulamalarına etki eden ana faktörler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşamak; bizlere farklı alanlarda değişik görevler ve bakış açısı geliştirmemize de neden oluyor. İster istemez yaşadığımız bu sosyal hayatta ilgi alanlarınıza göre duyarlılık geliştiriyorsunuz. Doğal olan da bu değil mi? Elbette, duyarlı ve yaşanan olaylara karşı bir algı geliştirmek kişiyi birey yapan en önemli özelliklerden bir tanesi…

Birçok alanda yaşanan günlük olaylar zinciri, küçücük toplumumuzun bir anda ilgisini değişik noktalara itebiliyor. Beklentiler, özlemler, idealler, yeniden yazılmaya ve çizilmeye başlanıyor. Üzerinde yaşam sürdüğümüz coğrafya, tüm dünyanın, hem siyasi, hem ekonomik olarak inanın ki merkezi olacak. Avrupa`ya turizm destinasyonu olarak daha yakınız, turistlerin artık gitmeye çok ciddi bir oranda popülaritesini kaybetmeye başlayan Mısır, Tunus yani Kuzey Afrika’ya daha yakın bir konumdayız. Yaptığımız görüşmelerde, birebir yakaladığımız temaslarda;  yurt dışındaki Avrupa ve çok enteresan Ortadoğu Müslüman ülkelerindeki turizm profesyonelleri, tur operatörleri “North Cyprus” markasının bilinçli bir şekilde farkında olmadıklarını gözlemliyoruz. Buna bir de ek olarak, kendi yaşamsal koşullarımızın sonucunda oluşan ve bir türlü tüm sektörler ile yaşayamadığımız, elde edemediğimiz birlikte hareket edebilme noksanlığımızdan dolayı, şu andaki turizm destinasyon algımız ve turizm ürünü farkındalığımızda eksiklikler var. Bunlar aşılamayacak kadar zor mu?.. Kesinlikle hayır. Eğitimli, donanımlı kendini yetiştirip sektörün ihtiyacını bilen, öncelikle bu güzel ülkenin çıkarlarına hizmet edecek olan turizm politikaları üretmek hepimizin ortak hareket noktamız olmalı.

1-Turizm politikalarının uygulamadaki netliği ve kolaylığı

30 yılı aşan devlet kuruluş sürecimizde; politik değişimlerden kaynaklı farklı uygulama alanlarının yarattığı ve hükümet programlarında sürekli değişen turizm politikalarımızın uygulamada gösterdiği boşluklar hem iç hem de dış dünyadaki turizm ürünü algısında büyük zararlar yaratmıştır. Eleştirileri bir yana bırakarak, gittikçe değer kazanan faktörlerin oluşturduğu (terörizm ve savaşlar) bizleri destinasyon pazarlamasında aslında Güney Kıbrıs ile birlikte çok farklı bir yere oturtmaktadır..

Sektörel paydaşların (KITOB, KITSAB, RESBİR vs) birlikte ortak sinerji oluşturularak meydana getirilen koordinasyon eksikliği; Devletimizin turizm hareketlerini geliştirmede ve uygulama alanlarının bir türlü istenen seviyelere gelememesinde olumsuz rol oynamıştır. İyi niyet misyonu çerçevesinde atılan her adım, aslında uzun soluklu olamadığından dolayı, eksik planlamanın da etkisi ile verimli bir şekilde çalışamamıştır.

Bazen uygulamada yani bürokrasinin aşılmasında olumsuz sonuçlanan güçler paylaşımının dengesizliğinde bizleri kolektif hareket anlamında sektör, devlet ve sivil toplum örgütleri üçgeninde çaresiz bırakmıştır.

Turizm politikalarının gelişmesi ve uygulama metotları, mutlak süreç içerisinde farklı karar mekanizmalarının hayata geçirilmesi açısından bir kılavuz niteliğinde olmalıdır. Sadece sektörün bir kesimi örneğin kitle turizmine yönelmekten ise, turizm ürün farkındalığının tüm nitelik ve nicelik farklılıkları ön plana çıkarılarak bir turizm politikası gerçekleştirilmelidir. Yukarıda, geçen hafta Salamis Bay Otel Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumunda yaptığım sunumdaki şemada da görüleceği üzere; ikinci aşamayı bu turizm politikalarına yön veren Implementation yani (uygulama) ve icra süreci gelmektedir.

2 Turizm Politikalarının uygulanabilme, icra süreci

Bu aşamadaki en önemli rol, daha önceki turizm planlarını uygulama sürecidir. Kanun hükmüne dökülen turizm politika uygulamalarının; kimler tarafından uygulanacağı ve bu uygulamada kimlerin açıkça rol alacağının, inisiyatif kullanacağının belirtildiği bir aşamadır. En son olarak yazıya dökülen Kuzey Kıbrıs Gelişim planında , (tam olarak tamamlanmamış)  bu operasyonel süreç içerisinde hangi kurum ve kuruluşların rol alacağı ve nelerden sorumlu olduğu belirtilmiştir. Turizm politikaları gerçek anlamda hayata geçmez ise kâğıt üzerinde yazılmış bir ibareden başka anlam taşımazlar. Burada en önemli faktör, tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalışmalarından geçmektedir.

Düşünsenize, olası bir Kuzey Kıbrıs Turizm Örgütü özerk yapısı içerisinde rol alacak olan tüm stratejik gelişim

planlarının düzenleyicileri ve tüm sektörün oluşturduğu baş aktörler,  böylesine bir icra kurulu içerisinde yer alırken, kendi şirket ve veya şahsi çıkarlarını bir tarafa bırakarak ülkenin menfaatine olacak adımları atmaktan çekinmeyecek ve ülke turizm politikaları oluşturma anlamında bir istikrar yakalamak için çalışacaklardır…

3- Turizm Politikalarının uygulanma şekli

Bizim gibi  turizm sektörünün baş rol oyuncusu olduğu ada ekonomilerinde, (Rodos, Malta, Carribeans, Maldives, Hawaii Adaları, Bali) turizm politikalarının uygulama şekli bu özerk ve Turizm Bakanlığı tarafından koordineli bir şekilde icraatlarını gerçekleştiren Turizm Örgütleri,  stratejik gelişim planlarını teker teker yazarak en az 5 en çok 10 yıllık bir dönem  içerisinde bu uygulamaları hayata geçirmek için çalışmaktadırlar. Bu aşamada icraatta olan kişilerin her atılacak olan adımda bir sinerji içerisinde çalışmaları gerektiğini unutmayalım. Aksi, konan hedeflerin planlanmasında ve uygulanmasında çok ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilir.

4- Turizm Politikalarının Ekonomiyi canlandırabilme kabiliyeti

Turizm politikalarının ekonomi çarkı içerisinde başarıya ulaşmasının en önemli temeli doğru “Planlama” hareketinden geçmektedir. (França, 2008; Tosun & Timothy, 2001).Daha önce de bahsettiğimiz üzere; küçük ada ekonomilerini etkileyen başka ülkelere karşı duyulan politik bağımlılık ve bunun sonucunda gelen ekonomik yetersizlikler bazen turizm politikalarımızı hayata geçirebilmek noktasında, tüm kesimleri karamsarlığa itebilir. Tıpkı ( Nyakunu & Rogerson, 2014) yılında yaptıkları bir araştırmada belirttikleri gibi, benzer durumlarda düzlüğe çıkmanın yolu bazı reaksiyonel faaliyetleri ön plana çıkarmaktan geçmektedir.

Bu faaliyetler, bölgesel turizm faaliyetlerini yoğunlaştırarak, yöresel halkın verimliliğini artırmak, özel ve kamu sektörünün birlikte hareket etmesini sağlamak, kaynak kullanım ve dağıtımında ise adil davranarak, yeni fikirlerin doğmasına ve turizm faaliyetlerinde etkin rol oynamasına yardımcı olmaktan geçmektedir.

Dikkat ederseniz; bizim ülkemizin turizm politikalarımızı başarıya götürme adına yapılması gerekenler bu satırlarda gizli. Peki, bu aşamada engellerimiz neler sorusunun cevabı ise;

1-KKTC Ekonomisinin kırılgan yapısı

2-Politik tanınmamışlık

3-Güçler çatışması

4-Uzun vadeli vizyon ve planlama hareketindeki eksiklikler

5-Turizm politikalarına yön veren paydaşların koordinasyon eksikliği

6-Çok sık yaşanan turizm politikalarındaki değişklikler

7-Tecrübe ve Birikim Eksikliği

8-Turizm payadaşlarının karar alma mekanizmalarındaki net olmayan pozisyonları.

Sürdürülebilir Turizm politikalarının başarısı da bir anlamda da hükümet içerisinde farklı dairelerin de gerçek bir armoni içerisinde çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Özellikle ulaştırma, vergi politikalarına yön veren maliye , Konaklama sektörü , çevre uyum yasalarının belirlendiği Çevre Dairesi bahsettiğimiz istikrarın sağlanmasına yön veren en önemli unsurlardır.Bunlara ek olarak da; genellikle kamu ve özel sektör işbirliği ayrıca STK ların pozisyonunu da unutmamalıyız.. . Tüm dünyada olduğu gibi öncelikle kendi ekonomik çıkarlarını öne plana çıkarmaları ve bu sebeplerden dolayı devlet mekanizmaları içerisine tam anlamı ile sokulmadıkları zamanları, hepimizin aşması gerekmektedir.

Bu bahsettiğimiz nedenlerden dolayı, pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin nasıl olacağına dair bütünlük sağlanamayan turizm ürünü satış faaliyetleri de, istenen hedeflere açıkça devletimizin ulaşamamasında en önemli olumsuz anlamda etkin rolü oynamaktadır. Çağdaş, donanımlı ve üretken nesiller olarak bizler, hızla ülkemizi imaj anlamında ucuz destiansyon algısından uzaklaştırmalıyız. Bu çok önemli ve uzun bir süreç ancak sektörün tüm paydaşları ele ele vererek, böylesine bir turizm endüstrisindeki ihtilâli gerçekleştirmek çok zor da değil inanın ki.

Türkiye’mizin her anlamda ülkemizin en büyük pazarı ve ekonomik destek olarak doğru projeler ile gidildiğinde yanımızda olduğunu unutmayalım. Alternatif turizm pazarı ve ürün çeşitliliğimizi, ayrıca MICE turizmden off season döneminde faydalanarak, kültür turları ile adamıza sadece çok küçük bir oranının geldiği en büyük Pazar olan Türkiye’mize tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimizi çoğaltmalıyız. Geçmişte çok önemli gelir kaynaklarımızdan olan Alman, İngiliz ve İskandinav pazarlarını canlandırmalıyız.  Bu bölgeler bizim için, son yıllarda güvenlik unsurunun ön plana çıktığı bir kavramda bizim için çok önemli pazarlar olmaya devam edecektir. Ortadoğu ve BAE pazarları, İslam örgütü vasıtası ile canlandırılabilir ve bizler Müslüman bir Toplum ve ülke olarak, doğru stratejiler belirleyerek bu bölgelerden Turist ve yatırımcı da çekebiliriz. Iran pazarı da unutulmamalı çünkü, ülkesini Batıya açmaya hazırlanan, AB  ve Amerika desteğini yavaş yavaş  siyasi anlamda hisseden İran, uçuşların da konması ile aktarmalı olarak Türkiye’mizden ülkemize gelecek olan ciddi bir potansiyel olarak da görülmelidir.

Hepinize Turizm dolu günler dilerim.

YORUM EKLE

banner75