Lefkoşa Belediyesi'nin cesareti ve gece kulüpleri

Gece kulüpleri bu ülkenin kanayan yaralarından birisidir.

Gece kulüplerinde insanlık suçu işlenmektedir.

Gece kulüplerinde fuhuş yapılmaktadır.

Gece kulüplerinde bugüne kadar çok sayıda dram yaşanmıştır.

Gece kulüplerindeki dramlar bugüne kadar defalarca yazılmıştır, tezlere konu olmuştur, belgeseller çekilmiştir, kitaplar yazılmıştır…

Gece kulüplerinde olup biteni herkes bilmektedir ama bir suskunluk hakimdir…

Gece kulüplerinde kadın bedenleri satılıyor ama buraları sanki de ülkenin en muteber yerleriymiş gibi davranılıyor.

Gece kulüplerinde kadın satıldığını devlet de kabul ediyor, çünkü buralarda çalışan kadınlar cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı haftanın belirli gününde devlet hastanesinde kontrolden geçiriliyor. Resmen devlet kontrolünde fuhuş yapılıyor buralarda…

Gece kulüpleri nedeniyle yuvalar yıkılıyor, evlilikler bitiyor…

Gece kulüplerinde çalışanlar, sözde sağlık kontrolünden geçtiği halde yine de zührevi hastalıklar saçıyor.

Gece kulüpleri nedeniyle Amerikalıların yıllık insan hakları raporlarında mutlaka yer alıyoruz.

Gece kulüplerinin zararları saymakla bitmez.

Lefkoşa Belediyesi, Lefkoşa sınırlarında bulunan ve Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren 4 gece kulübünü, işletme izinleri olmadığı gerekçesiyle mühürleyerek, faaliyetleri durduruldu.

Belediye, 7 gün sonra da söz konusu işletmelerin içerisindeki yatı yerlerinin de mühürleneceğini açıkladı.

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, ‘seks işçiliğinin’ yasal tanımı yapılana, işletilen ya da işlemek zorunda bırakılan kadınların temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınıncaya ya da yargının bu kararı kaldırmasına yönelik emir olmadan bahsi geçen yerlerin kapalı kalacağını ve işletme izinlerinin yenilenmeyeceğini vurguladı.

Belediyenin bu cesur ve kararlı tavrı desteklenmelidir. Başkan Harmancı, 2016 yılında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde LTB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ile birlikte, Lefkoşa Türk Belediyesi sınırlarında, bar/eğlence yeri izni alıp “fuhuş” yapılan yerlerin izinlerinin yenilenmeyeceğini açıklamıştı. 2016 yılı kasım ayında işletme izinleri biten 4 gece kulübünün işletme iznini yenilemeyen Lefkoşa Belediyesi ile gece kulübü işletmecileri mahkemelik oldu.

Lefkoşa Belediyesi’nin gece kulüplerini kapatma yetkisi olmadığını iddia eden işletmeciler mahkemeye başvurarak tek taraflı ara emri almıştı. Lefkoşa Belediyesi, belediye sınırları içinde yer alan 4 gece kulübünü 2016 yılında başlayan mahkeme sürecinin uzaması ve bir sonuç alınamaması nedeniyle dün mühürledi.

Harmancı, şunları söyledi: “Ülkemizde bu konuyu ele alan tüm raporlardaki içerikler birbiriyle örtüşmektedir. Tümünün sonuçlarında ‘konsomatris’ olarak çalışan kadınların, gece kulüplerinde çalışanlar dâhil, seks işçiliği yaptığı, çalıştıkları koşulların seks köleliği koşulları olduğu ve ‘konsomatris’ olarak çalışan kadınlar arasında insan ticareti mağdurları olduğudur. Tüm bu gerçekler ışığında, söz konusu gece kulüplerinde, yasada belirtildiği gibi ‘konsomatris’ çalıştırılmadığını, seks işçilerinin çalıştırıldığı ve bu seks işçilerinin koşullarının insan ticareti ve seks köleliğine yol açan koşullar olduğu kanısına varmak veya bu yönde tespitte bulunmak için makul nedenler vardır.”

Mehmet Harmancı haklıdır, Belediyeler Yasası çerçevesinde de yetkilerini kullanarak buraları mühürledi. Harmancı’nın tavrı, tüm belediyelere örnek olmalıdır, tüm belediyeler benzer cesareti gösterebilmelidir. Seks işçiliği, seks köleliği, daha ne kadar görmezden gelinecek? Daha ne kadar sağırlar, körler rolü yapılacak…

 

YORUM EKLE